ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ title= ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ title= ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ title=

εκ

Βιβλιοθήκη του Ναυτικού (1967 έως σήμερα)

164 διδακτικά βιβλία για τους σπουδαστές των σχολών του Εμπορικού Ναυτικού

Η «Βιβλιοθήκη του Ναυτικού», όπως ονομάζεται η σειρά των ναυτικών εκδόσεων του Ιδρύματος Ευγενίδου, περιλαμβάνει 27 τίτλους που εκδόθηκαν για τους σπουδαστές των ΔΣΕΝ (Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού), 42 για τις ΑΔΣΕΝ (Ανώτερες Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού), 60 για τις ΑΕΝ (Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού), 19 Εγχειρίδια Κατευθυνόμενης Εκπαίδευσης επί Πλοίου, 16 Μεταφράσεις Ναυτικών Εγχειριδίων, καθώς και έρευνες και πρακτικά συνεδρίων για την Ναυτική εκπαίδευση.

εκ