ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ title= ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ title= ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ title=

Κατάλογος - Βιβλιοθήκες - Σειρές

13 βιβλιοθήκες για την Τεχνική, Επαγγελματική και Ναυτική Εκπαίδευση

Οι εκδόσεις του Ιδρύματος Ευγενίδου έχουν χωριστεί σε 13 Βιβλιοθήκες-Σειρές, ανάλογα με τις ανάγκες τις οποίες κάλυπταν, αλλά και την στάθμη του περιεχομένου και τον σκοπό που επεδίωκε η εκάστοτε εκπαιδευτική προσπάθεια των φορέων της παιδείας.

Το Ίδρυμα Ευγενίδου σήμερα επικεντρώνεται στην συγγραφή και έκδοση των βιβλίων που χρησιμοποιούν οι σπουδαστές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Βιβλιοθήκη του Ναυτικού), ενώ παράλληλα διαθέτει εκδόσεις του και στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ), στις σχολές του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), στα Πανεπιστήμια μέσω του Ευδόξου και στο ελεύθερο εμπόριο.

Εδώ θα βρείτε τον κατάλογο των εκδόσεών μας.

Παρακάτω θα βρείτε το σύνολο των βιβλίων που συνέγραψε και εξέδωσε το Ίδρυμα Ευγενίδου όλα αυτά τα χρόνια, ταξινομημένα αλφαβητικά στην Βιβλιοθήκη-Σειρά στην οποία ανήκουν και ελεύθερα διαθέσιμα σε pdf για κάθε ενδιαφερόμενο.

Βιβλιοθήκη του Τεχνίτη (1957-1975) Διδακτικά βιβλία για τις Κατώτερες Τεχνικές Σχολές.

Την Βιβλιοθήκη του Τεχνίτη απάρτιζαν βιβλία γραμμένα για τους μαθητές των Κατώτερων Τεχνικών Σχολών, που παρακολουθούσαν την ειδικότητα του μηχανοτεχνίτη ή του ηλεκτροτεχνίτη. Ήταν γραμμένα, όπως άλλωστε και όλα τα βιβλία του Ιδρύματος, από ειδικούς επιστήμονες με διδακτική και επαγγελματική πείρα και το περιεχόμενό τους ανταποκρινόταν πλήρως στο εκάστοτε ισχύον αναλυτικό πρόγραμμα διδακτέας ύλης. Το σχήμα των βιβλίων είχε διαστάσεις 14 x 21 cm για να είναι εύκολη η χρήση τους από τους τεχνίτες, η δε βιβλιοδεσία τους ήταν από ειδικό πλαστικό, ώστε το βιβλίο να αντέχει και στις ειδικές συνθήκες που επικρατούσαν στα εργαστήρια και τα συνεργεία όπου δούλευαν οι μαθητές. Το χρώμα της σειράς ήταν βαθύ πράσινο και γι’ αυτό τα βιβλία αυτά έγιναν γνωστά στους μαθητές και τους καθηγητές ως τα «πράσινα βιβλία» του Ιδρύματος Ευγενίδου. Παρ’ όλη την απλότητα της συγγραφής τους, τα βιβλία αυτά συνόδευαν τους αποφοίτους των σχολών και στην επαγγελματική τους ενασχόληση, ως πηγή άντλησης χρήσιμων πληροφοριών. 
Μεταξύ των ετών 1957-1975 για τις δύο ειδικότητες είχαν εκδοθεί 32 τίτλοι. Τα βιβλία της Βιβλιοθήκης αυτής δεν εκδίδονται πλέον από το Ίδρυμα Ευγενίδου, από τότε που καταργήθηκαν οι Κατώτερες Τεχνικές Σχολές.
Απαντήσεις επί των θεμάτων πτυχιακών εξετάσεων ηλεκτροτεχνιτών

Το παρόν τεύχος περιλαμβάνει τις επίσημες απαντήσεις επί των θεμάτων πτυχιακών εξετάσεων για τις Σχολές Ηλεκτροτεχνιτών, για τις οποίες κατεβλήθη προσπάθεια να είναι ευσύνοπτες και να στηρίζονται στη διδαχθείσα ύλη.

Απαντήσεις επί των θεμάτων πτυχιακών εξετάσεων μηχανοτεχνιτών

Το παρόν τεύχος περιλαμβάνει τις επίσημες απαντήσεις επί των θεμάτων πτυχιακών εξετάσεων για τις Σχολές Μηχανοτεχνιτών, για τις οποίες κατεβλήθη προσπάθεια να είναι ευσύνοπτες και να στηρίζονται στη διδαχθείσα ύλη.

Αυτοκίνητο

Στο βιβλίο αυτό δίνονται με τον απλούστερο, κατά το δυνατόν, τρόπο ορισμένες στοιχειώδεις γνώσεις από την περιγραφή, τη λειτουργία και τη συντήρηση του αυτοκινήτου. Οι γνώσεις αυτές συντελούν στην καλή και ασφαλή χρησιμοποίηση του αυτοκινήτου, με επιτεύγματα τη σημαντική οικονομία, την παράταση ζωής και χρήσεως αυτού και τη μείωση των ατυχημάτων.

Ηλεκτρικό σύστημα αυτοκινήτου

Το βιβλίο αυτό της Βιβλιοθήκης του Τεχνίτη πραγματεύεται το ηλεκτρικό σύστημα του αυτοκινήτου. Σκοπός του είναι να βοηθήσει τους μαθητές να κατανοήσουν τη λειτουργία των διαφόρων ηλεκτρικών εξαρτημάτων του αυτοκινήτου και να αποκτήσουν τις βάσεις για την ειδίκευσή τους, μαζί με τη δυνατότητα της άμεσης πρακτικής εφαρμογής.

Ηλεκτροτεχνία -Τόμος Α΄ (Β' έκδοση)

Σκοπός του πρώτου αυτού τόμου της Ηλεκτροτεχνίας είναι να εξοικειώσει τον μαθητή με τις έννοιες των κυριότερων ηλεκτρικών μεγεθών και με τα βασικότερα ηλεκτρικά και μαγνητικά φαινόμενα που θα τον απασχολήσουν στο επάγγελμά του. Αποτελεί εισαγωγή των επόμενων τόμων, οι οποίοι έχουν περισσότερο τεχνικό χαρακτήρα και ασχολούνται ειδικότερα και πιο διεξοδικά με τις τεχνικές εφαρμογές του ηλεκτρισμού.

Ηλεκτροτεχνία -Τόμος Β΄ (Ηλεκτρικές Μηχανές)

Ο δεύτερος αυτός τόμος της Ηλεκτροτεχνίας περιλαμβάνει τις Ηλεκτρικές Μηχανές. Στο βιβλίο αυτό έχει περιληφθεί ό,τι κατά την κρίση του συγγραφέως ήταν βασικό και αναγκαίο να γνωρίζει για τις ηλεκτρικές μηχανές κάθε ηλεκτροτεχνίτης. Σκοπός του τόμου αυτού είναι να δώσει στον σπουδαστή να καταλάβει πώς είναι κατασκευασμένες και πώς λειτουργούν οι ηλεκτρικές μηχανές και να εξηγήσει με τον απλούστερο δυνατό τρόπο την αρχή λειτουργίας τους.

Ηλεκτροτεχνία -Τόμος Γ’ (Παραγωγή, Μεταφορά, Διανομή Ρεύματος, Ηλεκτρικές Μετρήσεις)

Ο τρίτος αυτός τόμος της Ηλεκτροτεχνίας πραγματεύεται την παραγωγή, τη μεταφορά και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και την τεχνική των βιομηχανικών ηλεκτρικών μετρήσεων, προκειμένου να εξοικειωθεί ο μελλοντικός τεχνίτης με το περιβάλλον στο οποίο θα βρεθεί, όταν εργασθεί σε μιαν ηλεκτρική εταιρεία.

Ηλεκτροτεχνία -Τόμος Δ’ (Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις)

Ο τόμος αυτός αποτελεί συνέχεια του τρίτου τόμου της Ηλεκτροτεχνίας και έχει ως σκοπό να κατατοπίσει και να οδηγήσει κατά το δυνατόν τον ασχολούμενο με ηλεκτρικές εγκαταστάσεις τεχνίτη ηλεκτρολόγο στην εκτέλεση της δουλειάς του.

Ηλεκτροτεχνία -Τόμος Ε’ (Φωτοτεχνία και Ηλεκτρικές Συσκευές Καταναλώσεως)

Το βιβλίο αυτό είναι ο πέμπτος και τελευταίος τόμος της Ηλεκτροτεχνίας της Βιβλιοθήκης του Τεχνίτη και περιλαμβάνει την εξέταση των οικιακών ηλεκτρικών συσκευών καταναλώσεως από την πλευρά της βασικής κατασκευής και λειτουργίας τους.

Ηλεκτροτεχνία μηχανοτεχνίτη

Στόχος του παρόντος βιβλίου είναι να μάθει ο μηχανοτεχνίτης όλα όσα χρειάζονται για να μην κινδυνεύει, να ελέγχει πάντα αν είναι ασφαλή τα όργανα και οι συσκευές που χειρίζεται και να βεβαιώνεται ότι έχουν ληφθεί όλα τα μέσα για την προστασία του από το ρεύμα.

Θέματα πτυχιακών εξετάσεων ηλεκτροτεχνιτών - μηχανοτεχνιτών

Το παρόν σύγγραμμα περιλαμβάνει τα θέματα των πτυχιακών εξετάσεων των Κατώτερων Σχολών Ηλεκτροτεχνιτών και Μηχανοτεχνιτών.

Κινητήριες μηχανές - Τόμος Α'

Το βιβλίο αυτό συνεγράφη για να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί και πέρα από τη σχολική διδασκαλία, ως βοήθημα για τους τεχνίτες και για τον καθένα που θα ήθελε να έχει μια ολοκληρωμένη ιδέα πάνω στα βασικά θέματα των Κινητηρίων Μηχανών. Είναι εμπλουτισμένο με άφθονα σχήματα και οι γενικές θεωρίες που περιλαμβάνει έχουν απλοποιηθεί, προκειμένου να γίνουν πιο αφομοιώσιμες από τους αναγνώστες.

Κινητήριες μηχανές - Τόμος Β'

Στον δεύτερο αυτόν τόμο των Κινητηρίων Μηχανών συνεχίζεται και ολοκληρώνεται η μελέτη και η περιγραφή των μηχανών που μετατρέπουν τη θερμική ή την υδραυλική ενέργεια σε μηχανικό έργο. Εδώ περιλαμβάνονται οι Μηχανές Εσωτερικής Καύσεως (ΜΕΚ), οι αεριοστρόβιλοι και οι κυριότερες εργομηχανές. Η μελέτη του τόμου αυτού οδηγεί στην απόκτηση της γνώσεως των αρχών, πάνω στις οποίες στηρίζεται η λειτουργία των μηχανών και γενικά των εγκαταστάσεων που πραγματεύεται το βιβλίο αυτό.

Μαθηματικά - Τόμος Α'

Με τον πρώτο αυτό τόμο από το τρίτομο διδακτικό σύγγραμμα «Μαθηματικά για τον Τεχνίτη» εγκαινιάστηκε η σειρά εκδόσεων του Ιδρύματος Ευγενίδου για την πρώτη βαθμίδα της επαγγελματικής τεχνικής εκπαίδευσης. Ο τόμος απαρτίζεται από δύο μέρη: στο πρώτο υπενθυμίζονται κάποια βασικά πράγματα από την Αριθμητική των ακεραίων και των δεκαδικών αριθμών. Το δεύτερο, που αποτελεί και το κύριο μέρος του τόμου, είναι προσαρμογή στα Ελληνικά του «Les Mathematiques en Ire Annee d’ apprentissage».

Μαθηματικά - Τόμος Β'

Ο δεύτερος αυτός τόμος του διδακτικού συγγράμματος «Μαθηματικά για τον τεχνίτη» είναι μια ελεύθερη προσαρμογή στα ελληνικά του γαλλικού βιβλίου «Les Mathematiques en 2e Annee d’ apprentissage» του Rene Cluzel. Απαρτίζεται από δύο μέρη: το πρώτο πραγματεύεται αριθμητικά και αλγεβρικά θέματα και το δεύτερο γεωμετρικά θέματα από την Επιπεδομετρία.

Μαθηματικά - Τόμος Γ'

Ο τρίτος τόμος του διδακτικού συγγράμματος «Μαθηματικά για τον τεχνίτη» είναι μια ελεύθερη προσαρμογή στα ελληνικά του γαλλικού βιβλίου «Les Mathematiques en 3e Annee d’ Apprentissage», Les Editions Foucher, Paris, 1956, που έγραψε ο καθηγητής κ. Rene Cluzel για τη Γ΄ τάξη των Σχολών Μαθητείας της Γαλλίας. Ο τόμος απαρτίζεται από δύο μέρη, το πρώτο εκ των οποίων πραγματεύεται Αριθμητική και Άλγεβρα, ενώ το δεύτερο θέματα Επιπεδομετρίας, Τριγωνομετρίας και Στερεομετρίας.

Μηχανική

Στόχος του βιβλίου αυτού είναι να κατανοήσει ο τεχνίτης τα βασικά φαινόμενα και τις αρχές λειτουργίας των μηχανών που θα χειρισθεί κατά την εξάσκηση του επαγγέλματός του.

Μηχανουργική τεχνολογία - Τόμος Α'

Στο βιβλίο αυτό έγινε προσπάθεια να περιληφθούν όσο το δυνατόν πρακτικότερες οδηγίες, με σκοπό να βοηθηθεί τόσο ο μαθητής όσο και ο διδάσκων στην εποπτική διδασκαλία, με την οποία η μηχανουργική τέχνη μπορεί να διδαχθεί καλά. Ο πρώτος αυτός τόμος της «Μηχανουργικής Τεχνολογίας» περιγράφει τα απλά εργαλεία χεριού, τους τρόπους χρησιμοποιήσεώς τους, τα μηχανήματα, τα υπόλοιπα εργαλεία, τις εγκαταστάσεις, τις πρώτες ύλες κ.λπ.

Μηχανουργική τεχνολογία - Τόμος Β'

Το βιβλίο αυτό της Βιβλιοθήκης του Τεχνίτη είναι ο δεύτερος και τελευταίος τόμος της «Μηχανουργικής Τεχνολογίας». Στον τόμο αυτόν περιγράφονται πρώτα τα βασικά όργανα μετρήσεως και ελέγχου και οι τρόποι χρήσεώς τους. Έπειτα περιγράφονται οι συνήθεις ηλεκτρομηχανές (δράπανο, πλάνη, τόρνος, φραιζομηχανή κ.λπ.) και δίνονται οδηγίες για την ορθή χρησιμοποίησή τους.

Νεοελληνικά αναγνώσματα

Σκοπός της συλλογής αυτών των κειμένων είναι να παρέχει στους μαθητές των κατωτέρων Τεχνικών Σχολών ένα βιβλίο ευχάριστο και ταυτόχρονα ανταποκρινόμενο στο αναλυτικό πρόγραμμα και τις διδακτικές ανάγκες. Στο βιβλίο υπάρχει εκτεταμένη εισαγωγή, που κατατοπίζει τον μαθητή σχετικά με τη νεοελληνική λογοτεχνία, με σύντομη αναγωγή στην αρχαία και βυζαντινή εποχή.

Πρόληψη ατυχημάτων και υγιεινή στην εργασία

Το βιβλίο αυτό έχει σκοπό να περιγράψει και να αναλύσει με σαφήνεια τι είναι ατύχημα και ποιοι οι κίνδυνοι απ’ αυτό και να τονίσει τα κοινωνικά, ατομικά, οικονομικά και εθνικά επακόλουθα από την παραμέληση της ασφάλειας στην εργασία. Το κύριο μέρος του απαρτίζεται από τους κανόνες ασφαλείας και τα μέτρα προστασίας που πρέπει να λαμβάνονται σε κάθε κύκλο εργασίας των τεχνιτών και των εργοδηγών.

Στοιχεία μηχανών

Σκοπός του βιβλίου αυτού είναι να δώσει τις βασικές γνώσεις για τα στοιχεία δομής των μηχανών. Ο μαθητής και ο τεχνικός γενικά βοηθείται σημαντικά, όταν αποκτήσει λεπτομερέστερη εικόνα για τα επί μέρους στοιχεία των μηχανών. Για τον λόγο αυτόν, ο παρών τόμος δίνει όλες τις βασικές πληροφορίες και γνώσεις για την κατασκευή των μηχανών και τη λειτουργία τους.

Τετράδιο ασκήσεων τεχνικού σχεδίου - Τεύχος Α'

Το Τετράδιο Ασκήσεων Τεχνικού Σχεδίου Α΄ περιλαμβάνει 33 φύλλα σχεδίου, καθένα απ’ τα οποία περιέχει μία ή περισσότερες ασκήσεις, που αντιστοιχούν στην ύλη του Πρώτου Μέρους του Πρώτου Τόμου του Τεχνικού Σχεδίου και έχουν γραφτεί με τη σειρά που αναπτύσσονται στα αντίστοιχα κεφάλαια.

Τετράδιο ασκήσεων τεχνικού σχεδίου - Τεύχος Β'

Το τετράδιο αυτό αποτελείται από 37 φύλλα σχεδιάσεως. Καθένα απ’ αυτά περιέχει μία ή περισσότερες ασκήσεις σχεδιάσεως, που μπορούν να γίνουν απ’ τους μαθητές σ’ ένα τρίωρο εβδομαδιαίο μάθημα, μαζί με την απαραίτητη διδασκαλία και τις συμπληρωματικές εξηγήσεις που πρέπει να τους δοθούν.

Τετράδιο ασκήσεων τεχνικού σχεδίου - Τεύχος Γ' (Μηχανολογικό Σχέδιο)

Το τετράδιο αυτό αποτελείται από 36 φύλλα σχεδιάσεως. Καθένα απ’ αυτά περιέχει μία άσκηση σχεδιάσεως, που μπορεί να γίνει απ’ τους μαθητές σ’ ένα τρίωρο εβδομαδιαίο μάθημα, μαζί με την απαραίτητη διδασκαλία και τις συμπληρωματικές εξηγήσεις που θα πρέπει να τους παρέχονται.

Τετράδιο ασκήσεων τεχνικού σχεδίου - Τεύχος Δ' (Ηλεκτρολογικό Σχέδιο)

Το τετράδιο αυτό αποτελείται από 42 φύλλα σχεδιάσεως. Καθένα απ’ αυτά περιέχει μία άσκηση, που μπορεί να σχεδιασθεί απ’ τους μαθητές σ’ ένα τρίωρο μάθημα, μαζί με την απαραίτητη διδασκαλία και τις συμπληρωματικές εξηγήσεις που θα πρέπει να τους παρέχονται.

Τεχνικό σχέδιο - Τόμος Α'

Σκοπός του βιβλίου αυτού είναι να δώσει στους μαθητές των τεχνικών επαγγελματικών σχολών όλες τις βασικές γνώσεις και αρχές που τους είναι απαραίτητες τόσο για να κάνουν οι ίδιοι ένα καλό σχέδιο, όσο και για να είναι σε θέση, όταν βλέπουν ένα σχέδιο, να το καταλαβαίνουν χωρίς καμμία παρανόηση, να σχηματίζουν δηλαδή στο μυαλό τους τη σωστή εικόνα του αντικειμένου που παριστάνει. πρώτος αυτός τόμος του Τεχνικού Σχεδίου περιλαμβάνει τις προκαταρκτικές γνώσεις και τις βασικές αρχές, που είναι απαραί

Τεχνικό σχέδιο - Τόμος Β' (Ηλεκτρολογικό Σχέδιο)

Ο τόμος αυτός είναι ο δεύτερος της σειράς των τόμων του «Τεχνικού Σχεδίου» και καλύπτει τις ηλεκτρολογικές σχεδιάσεις. Το βιβλίο αυτό περιορίζεται στην ανάπτυξη των τρόπων σχεδιάσεως α) των εσωτερικών ηλεκτρολογικών συνδεσμολογιών των ηλεκτρικών μηχανών, συσκευών και διαφόρων σχετικών συγκροτημάτων και β) των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κατοικιών, εργοστασίων, καταστημάτων, κ.λπ..

Τεχνικό σχέδιο - Τόμος Γ' (Μηχανολογικό Σχέδιο)

Ο τρίτος αυτός τόμος του Τεχνικού Σχεδίου αφορά στις μηχανολογικές σχεδιάσεις και συνεγράφη όχι μόνο για να αποτελέσει ένα σχολικό διδακτικό βιβλίο, αλλά και για να χρησιμεύσει ως ένα καλό βοήθημα για όσους ασχολούνται γενικά με μηχανολογικές σχεδιάσεις. Για τον λόγο αυτόν, έχει εμπλουτισθεί με πολλούς πίνακες από τους γερμανικούς μηχανισμούς (DIN), που βοηθούν όχι μόνον τον σχεδιαστή του μηχανολογικού σχεδίου, αλλά και τον μελετητή των μηχανολογικών κατασκευών.

Υλικά

Σκοπός του βιβλίου αυτού είναι η γνώση των υλικών που χρησιμοποιούνται σήμερα στη βιομηχανία και στις κατασκευές γενικώς και συνεγράφη για να βοηθήσει όχι μόνο τους μαθητές των τεχνικών σχολείων, αλλά και κάθε άτομο που έχει διάθεση να μάθει περισσότερα για τα υλικά αυτά.

Φυσική

Το βιβλίο της Φυσικής, που προορίζεται για την τεχνική εκπαίδευση, περιλαμβάνει τη Μηχανική των στερεών, των υγρών και των αερίων, τη Μοριακή Φυσική, την Ακουστική, τη θερμότητα και την Οπτική. Στο βιβλίο αυτό επιδιώχθηκε να αναπτυχθούν ορισμένα βασικά φαινόμενα και νόμοι της Φυσικής, που καθημερινά συναντά ο άνθρωπος στη ζωή του, και άλλα θέματα με σημαντικό τεχνικό ενδιαφέρον.

Χημεία (Β' 'εκδοση)

Στόχος του παρόντος εγχειριδίου είναι να βοηθήσει τον μαθητή να καταλάβει και να εξηγήσει τα κυριότερα χημικά φαινόμενα και να μάθει τις σπουδαιότερες ιδιότητες των σωμάτων, τα οποία θα συναντήσει κατά την εξάσκηση του επαγγέλματός του. Συγχρόνως, οι γνώσεις αυτές που θα λάβει θα είναι επαρκείς, για να τον βοηθήσουν να κατανοήσει καλύτερα τα τεχνικά μαθήματα που διδάσκονται στις τεχνικές επαγγελματικές σχολές.

Βιβλιοθήκη του Τεχνικού (1962-1975) Διδακτικά βιβλία για τις Σχολές Μηχανολόγων και Ηλεκτρολόγων Εργοδηγών καθώς και για τις Μέσες Σχολές Δομικών Έργων.

Στην Βιβλιοθήκη του Τεχνικού περιλαμβάνονται 50 τίτλοι, οι οποίοι δεν απευθύνονταν μόνο στους μαθητές των Σχολών Μηχανολόγων και Ηλεκτρολόγων Εργοδηγών, αλλά και στους μαθητές των Μέσων Σχολών Δομικών Έργων. Η συγγραφή τους ανετέθη στο Ίδρυμα από το Υπουργείο Παιδείας το 1959.  Η στάθμη του περιεχομένου τους ήταν υψηλότερη από τα βιβλία της Βιβλιοθήκης του Τεχνίτη, η γλώσσα ήταν η απλή καθαρεύουσα, κατά τα ισχύοντα τότε, και το χρώμα του εξωφύλλου τους ήταν βαθύ κόκκινο. Γι’ αυτό τα βιβλία αυτά αποκαλούνταν τα «κόκκινα βιβλία». Τα βιβλία της Βιβλιοθήκης του Τεχνικού ήταν πραγματικά εγχειρίδια και εργαλεία στα χέρια των εργοδηγών και μετά την αποφοίτησή τους κατά την άσκηση του επαγγέλματός τους. Τα βιβλία της Βιβλιοθήκης αυτής δεν εκδίδονται πλέον από το Ίδρυμα Ευγενίδου, έπειτα από την κατάργηση των Σχολών Μηχανολόγων, Ηλεκτρολόγων Εργοδηγών, καθώς και των Μέσων Σχολών Δομικών Έργων.
Απαντήσεις επί των θεμάτων πτυχιακών εξετάσεων τεχνικών βοηθών εργοδηγών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων

Το παρόν τεύχος περιλαμβάνει τις επίσημες απαντήσεις επί των θεμάτων των πτυχιακών εξετάσεων για τις Σχολές Τεχνικών Βοηθών Εργοδηγών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων, όπως ανετέθη από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων στο Ίδρυμα Ευγενίδου. Στόχος της ταξινομήσεως και εκδόσεως των θεμάτων υπήρξε η διευκόλυνση των μαθητών στην εμπέδωση των γνώσεων.

Απαντήσεις επί των θεμάτων πτυχιακών εξετάσεων τεχνικών βοηθών εργοδηγών μηχανουργικών εγκαταστάσεων

Το παρόν τεύχος περιλαμβάνει τις επίσημες απαντήσεις επί των θεμάτων των πτυχιακών εξετάσεων για τις Σχολές Τεχνικών Βοηθών Εργοδηγών Μηχανουργικών Εγκαταστάσεων, όπως ανετέθη από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων στο Ίδρυμα Ευγενίδου. Στόχος της ταξινομήσεως και εκδόσεως των θεμάτων υπήρξε η διευκόλυνση των μαθητών στην εμπέδωση των γνώσεων.

Γενική δομική - Τόμος Α'

Η Γενική Δομική εξετάζει τα κοινά κατασκευαστικά στοιχεία των δομικών έργων, τις μεθόδους κατασκευής τους και τα υλικά από τα οποία αποτελούνται. Στον πρώτο αυτόν τόμο της Γενικής Δομικής περιλαμβάνονται οι Θεμελιώσεις και οι Λίθινες Κατασκευές.

Γενική δομική - Τόμος Β'

Στον παρόντα δεύτερο τόμο της Γενικής Δομικής περιλαμβάνονται οι κατασκευές από σκυρόδεμα. Το σκυρόδεμα έχει καταστεί το κυριότερο δομικό υλικό και στην Ελλάδα τουλάχιστον τα περισσότερα και σημαντικότερα δομικά έργα αποτελούνται κατά μεγάλο ποσοστό από σκυρόδεμα.

Γενική δομική - Τόμος Γ'

Στον παρόντα τρίτο και τελευταίο τόμο της Γενικής Δομικής περιλαμβάνονται οι ξύλινες και οι μεταλλικές κατασκευές. Στόχος κατά τη συγγραφή του ήταν να παράσχει τις βασικές γνώσεις που θα αποδειχθούν χρήσιμες και επαρκείς για τους τεχνικούς βοηθούς.

Δομικά Υλικά - Τόμος Α'

Η διδασκαλία των δομικών υλικών (των υλικών δηλαδή από τα οποία αποτελείται κάθε τεχνικό έργο) έχει στόχο να βοηθήσει τον τεχνικό να επιλέξει για κάθε συγκεκριμένο έργο εκείνο το υλικό που θα αποδώσει περισσότερο όταν ενσωματωθεί στο έργο αυτό. Στον παρόντα τόμο εξετάζονται θέματα όπως τα εξωτερικά χαρακτηριστικά, οι ιδιότητες, το κόστος των πολύπλοκων αυτών υλικών κ.ά.

Δομικά Υλικά - Τόμος B'

Στον δεύτερο αυτόν τόμο του βιβλίου «Δομικά Υλικά» περιλαμβάνονται τα δομικά υλικά που προέρχονται από το ξύλο, τα μέταλλα, το γυαλί, τις πλαστικές ύλες, καθώς και τα υλικά που προορίζονται για την αισθητική εμφάνιση και κυρίως την προστασία διαφόρων μερών των κατασκευών από τις εξωτερικές επιδράσεις (συμβατικά χρώματα και βερνίκια).

Εισαγωγή στην Τεχνική της Τηλεφωνίας (β΄ έκδοση)

Το βιβλίο αυτό αποτελεί μετάφραση και προσαρμογή στα ελληνικά του γερμανικού “Einfuhrung in die Fernsprechtechnik”, 7, Auflage (1964) του Rudolf A. Storch. Κατά τη μετάφραση έγινε προσπάθεια να διατηρηθούν ακριβώς οι έννοιες του αρχικού κειμένου. Το βιβλίο απαρτίζεται από τρία μέρη: το πρώτο περιλαμβάνει βασικές αρχές από τη Φυσική, το δεύτερο κατασκευαστικά στοιχεία στην τηλεφωνική τεχνική και το τρίτο ομάδες από κατασκευαστικά στοιχεία.

Εργαστηριακαί ασκήσεις Ηλεκτρολογίας

Το παρόν βιβλίο περιλαμβάνει μια σειρά πρακτικών ασκήσεων και εφαρμογών, προκειμένου ο μαθητής να εμπεδώσει τις θεωρητικές του γνώσεις και να μεταφέρει στην πράξη όσα διδάχθηκε από το μάθημα.

Εφηρμοσμένη Ηλεκτροχημεία

Το παρόν βιβλίο διαιρείται σε δύο μέρη: στο πρώτο εξετάζεται η διά καταναλώσεως ηλεκτρικού έργου πραγματοποίηση ενός χημικού ή φυσικού φαινομένου, η παραγωγή μετάλλων, αερίων και καυσίμων βιομηχανικών προϊόντων. Στο δεύτερο μέρος εξετάζεται η παραγωγή ηλεκτρικού έργου διά της τελέσεως ενός χημικού ή φυσικού φαινομένου, τα αίτια διαβρώσεως των μετάλλων και οι συνθήκες αντιμετωπίσεώς της, καθώς και η Ηλεκτροθεωρία.

Ηλεκτρικαί Μηχαναί - Τόμος Α' (Μηχανές Συνεχούς Ρεύματος)

Ο πρώτος τόμος του βιβλίου «Ηλεκτρικές Μηχανές» απευθύνεται στους Εργοδηγούς τεχνικούς βοηθούς των Ηλεκτρολόγων μηχανικών. Περιλαμβάνει εισαγωγή, όπου αναπτύσσονται τα συστήματα μονάδων και ο συσχετισμός τους, και έξι κεφάλαια στα οποία μελετάται η αρχή λειτουργίας, η κατασκευή και τα χαρακτηριστικά λειτουργίας των μηχανών συνεχούς ρεύματος.

Ηλεκτρικαί Μηχαναί - Τόμος Β' (Μηχανές Εναλλασσόμενου Ρεύματος)

Ο δεύτερος τόμος των «Ηλεκτρικών Μηχανών» περιλαμβάνει τις Μηχανές Εναλλασσόμενου Ρεύματος. Στα 9 κεφάλαια του παρόντος τόμου κατεβλήθη προσπάθεια να δοθούν στον σπουδαστή και τον τεχνικό, μετά από σύντομη περιγραφή της κατασκευής κάθε μηχανής, οι αρχές λειτουργίας της με τη χρησιμοποίηση απλών τύπων, η συμπεριφορά της κατά τη λειτουργία, οι λοιπές της ιδιότητες, καθώς και τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα κάθε τύπου μηχανής.

Ηλεκτρολογία - Τόμος Α' (Συνεχές Ρεύμα)

Στον παρόντα τόμο, που προορίζεται για τους μαθητές των Σχολών Εργοδηγών Τεχνικών Βοηθών Ηλεκτρολόγων, κατεβλήθη ιδιαίτερη προσπάθεια να εκτεθούν μόνον οι απολύτως απαραίτητες γνώσεις των νόμων του συνεχούς ρεύματος, προκειμένου να καταστούν ικανοί οι απόφοιτοι των Σχολών αυτών να επιλύουν ευσυνειδήτως τα βασικά προβλήματα, τα οποία θα συναντήσουν κατά την άσκηση του επαγγέλματός τους.

Ηλεκτρολογία - Τόμος Β' (Ηλεκτρομαγνητισμός, Ηλεκτρομαγνητική Επαγωγή)

Ο δεύτερος τόμος της Ηλεκτρολογίας περιέχει την καθορισμένη ύλη του Μαγνητισμού, του Ηλεκτρομαγνητισμού, της Ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής, της Αυτεπαγωγής και της Δράσεως μαγνητικού πεδίου επί ρεύματος. Κατά τη συγγραφή του έγινε προσπάθεια να αποφευχθεί κάθε περιττή θεωρητική ανάπτυξη και να χρησιμεύσει το βιβλίο αυτό ως υπόβαθρο της διδασκαλίας των μαθημάτων των Ηλεκτρικών Μηχανών και των Ηλεκτρικών Μετρήσεων.

Ηλεκτρολογία - Τόμος Γ' (Εναλλασσόμενον Ρεύμα)

Ο τρίτος και τελευταίος τόμος της Ηλεκτρολογίας περιέχει την καθορισμένη ύλη της Χωρητικότητας, του Εναλλασσομένου Ρεύματος και του Τριφασικού Ρεύματος. Ιδιαίτερη προσπάθεια κατεβλήθη κατά τη συγγραφή, ούτως ώστε το κείμενο να περιορισθεί στις γνώσεις που είναι απαραίτητες για τη διδασκαλία και άλλων μαθημάτων των Σχολών Εργοδηγών Τεχνικών Βοηθών Ηλεκτρολόγων.

Ηλεκτρολογία Μηχανολόγου

Με το παρόν βιβλίο οι μηχανολόγοι εφοδιάζονται με τις ηλεκτροτεχνικές γνώσεις που θα τους χρειαστούν στην πρακτική εξάσκηση του επαγγέλματός τους. Έτσι, κατεβλήθη προσπάθεια να δοθεί ολοκληρωμένη εικόνα των εννοιών της ηλεκτροτεχνίας κατά τρόπο τέτοιο ώστε κάθε θέμα να αναπτύσσεται όπως και όσο είναι απαραίτητο για τους μηχανολόγους.

Θέματα πτυχιακών εξετάσεων τεχνικών βοηθών εργοδηγών - ηλεκτρικών μηχανουργικών εγκαταστάσεων

Ο παρών τόμος περιλαμβάνει θέματα πτυχιακών εξετάσεων Τεχνικών Βοηθών Εργοδηγών Ηλεκτρικών και Μηχανουργικών Εγκαταστάσεων στους τομείς: ηλεκτρολογία, ηλεκτρικές μηχανές και εφαρμογές ηλεκτρισμού, ηλεκτρικοί σταθμοί και δίκτυα, ηλεκτρολογικό σχέδιο, μηχανική, κινητήριες μηχανές, μηχανουργική τεχνολογία και μηχανολογικό σχέδιο.

Θέματα πτυχιακών εξετάσεων τεχνικών βοηθών εργοδηγών χημικών

Ο παρών τόμος περιλαμβάνει θέματα πτυχιακών εξετάσεων Τεχνικών Βοηθών Εργοδηγών Χημικών στους τομείς της Φυσικής-Φυσικοχημείας, της Γενικής Χημείας και της Βιομηχανικής Χημείας.

Κινητήριες μηχανές - Τόμος Α' (β' έκδοση)

Στον πρώτο αυτόν τόμο των «Κινητηρίων Μηχανών» εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο συντελούνται οι μετατροπές άλλων μορφών ενέργειας σε χρήσιμη κινητική στα διάφορα είδη κινητηρίων μηχανών, οι αρχές πάνω στις οποίες στηρίζεται η λειτουργία των οργάνων που τις αποτελούν, και η μεταξύ τους σχέση.

Κινητήριες μηχανές - Τόμος Β' (β' έκδοση)

Στον δεύτερο αυτόν τόμο των «Κινητηρίων Μηχανών» εκτίθενται με τρόπο κατάλληλο για τους τεχνικούς όλα όσα αφορούν τους ατμοστρόβιλους, τις μηχανές εσωτερικής καύσεως και τις αεριομηχανές. Ο παρών τόμος, πέρα από τη σχολική διδασκαλία, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από οποιονδήποτε ειδικό ή μη, ο οποίος θα επιθυμούσε να έχει ολοκληρωμένες έννοιες των αντικειμένων της Μηχανολογίας.

Κινητήριες μηχανές - Τόμος Γ' (β' έκδοση)

Στον τρίτο αυτόν τόμο των «Κινητηρίων Μηχανών» εκτίθενται κατά τρόπο κατάλληλο για τους τεχνικούς όσα αφορούν τους αεριοστρόβιλους, αεροσυμπιεστές, υδραυλικούς κινητήρες και αντλίες, ψυκτικές μηχανές, κεντρικές θερμάνσεις και τις ειδικές εγκαταστάσεις και μηχανήματα πλοίων.

Μαθηματικά - Τόμος Α'

Στον τρίτο αυτόν τόμο των Κινητηρίων Μηχανών εκτίθενται κατά τρόπο κατάλληλο για τους τεχνικούς όσα αφορούν τους αεριοστρόβιλους, αεροσυμπιεστές, υδραυλικούς κινητήρες και αντλίες, ψυκτικές μηχανές, κεντρικές θερμάνσεις και τις ειδικές εγκαταστάσεις και μηχανήματα πλοίων.

Μαθηματικά - Τόμος Β'

Ο παρών δεύτερος τόμος των «Μαθηματικών» περιέχει τις υπόλοιπες μαθηματικές γνώσεις που πρέπει να διδαχθούν στους μαθητές των Μέσων Τεχνικών Σχολών, σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα, και που αναφέρονται στη Στερεομετρία, την Άλγεβρα, την Τριγωνομετρία και την Αναλυτική Γεωμετρία. Κατά τη συγγραφή του κατεβλήθη προσπάθεια να παρουσιασθεί ένα βιβλίο χρήσιμο και επιστημονικώς άρτιο.

Μηχανήματα ανυψώσεως και μετακινήσεως

Το βιβλίο αυτό προορίζεται για τις Μέσες Τεχνικές Σχολές και παρέχει την αναγκαία ύλη για τα τμήματα μηχανολογικής κατευθύνσεως. Ταυτόχρονα αποτελεί πολύτιμο βοήθημα για τους επαγγελματίες στάθμης εργοδηγού, τόσο της ειδικότητας του μηχανολόγου, όσο και των λοιπών ειδικοτήτων, δεδομένου ότι τα περιγραφόμενα μηχανήματα χρησιμοποιούνται σε όλους τους κλάδους των παραγωγικών δραστηριοτήτων.

Μηχανήματα Τεχνικών έργων - Τόμος Α'

Το βιβλίο αυτό, προοριζόμενο κυρίως για τους μαθητές των Τεχνικών Σχολών, σκοπό έχει τη μετάδοση στοιχειωδών βασικών γνώσεων, κυρίως όσον αφορά στη δομή, τη λειτουργία, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και το πεδίο εφαρμογής των κυριότερων από τα μηχανήματα αυτά.

Μηχανική - Τόμος Α΄ (Στατική)

Ο παρών τόμος, με τον τίτλο «Στατική», αποτελεί τον πρώτο τόμο του βιβλίου «Μηχανική» του Ιδρύματος Ευγενίδου. Η Στατική είναι ένα βιβλίο που απευθύνεται σε κάθε σπουδαστή, ανεξάρτητα από τον κύκλο σπουδών ή την ειδίκευσή του. Συγχρόνως εξυπηρετεί και τον τεχνικό που ασχολείται με τις εφαρμογές στο να επαναφέρει στη μνήμη του τις μεθόδους υπολογισμού των προβλημάτων της Στατικής.

Μηχανική - Τόμος Β΄ (Κινηματική)

Το βιβλίο αυτό προορίζεται κατά βάση για τις Μέσες Τεχνικές Επαγγελματικές Σχολές. Εντούτοις, τόσο η σύνθεση της ύλης όσο και το όλο πνεύμα υπό το οποίο έχει γραφεί, το καθιστούν χρήσιμο και για τους ήδη επαγγελματίες εργοδηγούς, κυρίως δε για όσους έχουν ως έργο τους τον προγραμματισμό μιας εργασίας ή μιας σειράς εργασιών, για την εκτέλεση των οποίων είναι υπεύθυνοι.

Μηχανουργική τεχνολογία - Τόμος Α' (1964)

Στο βιβλίο αυτό έγινε προσπάθεια να περιληφθούν όσο το δυνατόν πρακτικότερες οδηγίες, με σκοπό να βοηθηθεί τόσο ο μαθητής όσο και ο διδάσκων στην εποπτική διδασκαλία, με την οποία η μηχανουργική τέχνη μπορεί να διδαχθεί καλά. Ο πρώτος αυτός τόμος της «Μηχανουργικής Τεχνολογίας» περιγράφει τα απλά εργαλεία χεριού, τους τρόπους χρησιμοποιήσεώς τους, τα μηχανήματα, τα υπόλοιπα εργαλεία, τις εγκαταστάσεις, τις πρώτες ύλες κ.λπ.

Μηχανουργική τεχνολογία - Τόμος Α' (1975)

Στον πρώτο αυτόν τόμο της «Μηχανουργικής Τεχνολογίας» της Βιβλιοθήκης του Τεχνικού περιέχονται οι κατεργασίες των μετάλλων και τα χρησιμοποιούμενα για την εκτέλεσή τους εργαλεία. Κατά τη συγγραφή του κατεβλήθη προσπάθεια να περιληφθούν τα απαραίτητα σχήματα και εικόνες για την πληρέστερη κατανόηση του περιεχομένου του βιβλίου.

Μηχανουργική τεχνολογία - Τόμος Β'

Το βιβλίο αυτό της Βιβλιοθήκης του Τεχνικού είναι ο δεύτερος και τελευταίος τόμος της «Μηχανουργικής Τεχνολογίας». Στον τόμο αυτόν περιγράφονται πρώτα τα βασικά όργανα μετρήσεως και ελέγχου και οι τρόποι χρήσεώς τους. Έπειτα περιγράφονται οι συνήθεις ηλεκτρομηχανές (δράπανο, πλάνη, τόρνος, φραιζομηχανή κ.λπ.) και δίνονται οδηγίες για την ορθή χρησιμοποίησή τους.

Οικοδομικαί σχεδιάσεις

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους μαθητές των Μέσων Τεχνικών-Επαγγελματικών Σχολών των ειδικοτήτων Εργοδηγών Δομικών Έργων και Σχεδιαστών. Τα κείμενα επεξηγούν τα σχέδια και έχουν μοναδικό σκοπό να βοηθήσουν διδάσκοντες και διδασκομένους στην κατανόησή τους. Τα σχέδια αποδίδουν κατασκευαστικές λύσεις, από τις οποίες θα πρέπει να επιλέγεται η καταλληλότερη, με κριτήρια αισθητικά, οικονομικά και λειτουργικά.

Οικοδομική - Τόμος Α' (β΄ έκδοση)

Στην Οικοδομική εξετάζεται πώς πρέπει κάθε κατηγορία τεχνιτών να χρησιμοποιεί τα διάφορα υλικά, εργαλεία και μηχανήματα, προκειμένου να δημιουργηθούν οι κατασκευές που συγκροτούν κάθε οικοδόμημα. Στον πρώτο αυτόν τόμο της Οικοδομικής περιλαμβάνονται τα κεφάλαια που αφορούν το εργοστάσιο, τις θεμελιώσεις, τον φέροντα οργανισμό των κτηρίων, τις τοιχοποιίες, τις ειδικές κατασκευές και μονώσεις.

Οικοδομική - Τόμος Β' (Πατώματα-Στέγες-Κλίμακες) (β΄ έκδοση)

Ο παρών Β΄ τόμος της Οικοδομικής περιλαμβάνει τρεις βασικές για τα κτήρια κατασκευές: τα πατώματα, τις στέγες και τις κλίμακες. Κατά τη συγγραφή του καταβλήθηκε προσπάθεια να περιγραφούν οι κατασκευές αυτές όσο το δυνατόν πληρέστερα και αναλυτικότερα, ούτως ώστε να είναι το βιβλίο χρήσιμο στους μαθητές τόσο κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, όσο και κατά την επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

Οικοδομική (Εσωτερικαί Εγκαταστάσεις)

Ο παρών τέταρτος τόμος της «Οικοδομικής» περιλαμβάνει τις εσωτερικές εγκαταστάσεις των κτηρίων και απευθύνεται στους μαθητές των σχολών Εργοδηγών. Κατά τη συγγραφή του κατεβλήθη κάθε προσπάθεια να είναι το βιβλίο αυτό κατά το δυνατόν πλήρες, ώστε να τους είναι χρήσιμο και στην επαγγελματική τους ζωή.

Οργάνωσις δομικών έργων

Σκοπός του παρόντος διδακτικού εγχειριδίου είναι η κατατόπιση του μαθητή στις περίπλοκες σχέσεις που δημιουργούνται μέσα στο κοινωνικό σύνολο με την κατασκευή των έργων. Τηρουμένου του σεβασμού προς την αναγκαία σαφήνεια και δεδομένου ότι το βιβλίο πραγματεύεται ένα θέμα αρκετά ευρύ, εκτίθενται μόνον όσα κρίθηκαν απαραίτητα κατά το πρόγραμμα διδασκαλίας.

Οργάνωσις Επιχειρήσεων - Στοιχεία Οικονομίας

Με το παρόν βιβλίο ο σπουδαστής θα αποκτήσει γνώσεις οικονομίας και επιστημονικής οργανώσεως, που θα είναι πολύτιμες στη σταδιοδρομία του. Έτσι, κατεβλήθη μεγάλη προσπάθεια ώστε να εκτεθούν όσα κρίθηκαν απαραίτητα για το έργο των μέσων τεχνικών.

Ραδιοτεχνία - Τόμος Α'

Σκοπός του παρόντος βιβλίου είναι να δώσει τις βασικές ραδιοτεχνικές γνώσεις, που θα επιτρέψουν στον τεχνίτη να ξεκινήσει το επάγγελμά του και θα τον καταστήσουν ικανό να επωφελείται παραπέρα από την ίδια του την πείρα, να μαθαίνει περισσότερα και να ειδικεύεται. Κατά τη συγγραφή του καταβλήθηκε προσπάθεια ώστε να γίνει κατά το δυνατόν πλήρες και αυτοτελές.

Ραδιοτεχνία - Τόμος Β'

Ο δεύτερος (και τελευταίος) τόμος της Ραδιοτεχνίας περιλαμβάνει τις κυριότερες εφαρμογές, σε συνδυασμό με την πληρέστερη ανάπτυξη ορισμένων θεμάτων, καθώς και διάφορες απαραίτητες συμπληρώσεις.

Στοιχεία Θερμοδυναμικής δια τεχνικούς ψύξεως

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους μαθητές Σχολών Τεχνικών Βοηθών Εργοδηγών Ψύξεως και εξετάζει τον ψυκτικό κύκλο μηχανικής συμπιέσεως ατμού. Η ύλη του έχει διαταχθεί κατά τρόπο τέτοιο ώστε να οδηγεί αμέσως στην ουσία του μαθήματος, δηλαδή στην εξέταση του ψυκτικού κύκλου μηχανικής συμπιέσεως ατμού.

Στοιχεία μηχανών

Σκοπός του βιβλίου αυτού είναι να δώσει τις βασικές γνώσεις για τα στοιχεία δομής των μηχανών. Ο μαθητής, που έχει λάβει τις γνώσεις σχετικά με τη λειτουργία των μηχανών ως ολοκληρωμένων κατασκευών από άλλα βιβλία της σειράς Βιβλιοθήκη του Τεχνίτη, βοηθείται σημαντικά όταν αποκτήσει λεπτομερέστερη εικόνα για τα βασικά στοιχεία δομής των μηχανών. Τις γνώσεις αυτές φιλοδοξεί να παράσχει το παρόν βιβλίο.

Στοιχεία Υδραυλικών μηχανών και συμπιεστών - Τόμος Α'

Το παρόν βιβλίο προορίζεται για τις Μέσες Τεχνολογικές Σχολές Μηχανολογικής κατευθύνσεως και εξετάζει τις γενικές έννοιες της Υδραυλικής και Υδροστατικής, τα διάφορα είδη αντλιών, τους υδροκινητήρες, τα διάφορα είδη συμπιεστών και τον τρόπο λειτουργίας τους.

Συγκοινωνιακά έργα - Τόμος Α' (Οδοί)

Το παρόν βιβλίο αποβλέπει στην πλήρη κατάρτιση του Τεχνικού βοηθού-Εργοδηγού σχετικά με την κατασκευή και συντήρηση των οδών. Η περιεχόμενη ύλη περιλαμβάνει θέματα όπως η μορφολογία της οδού και η κυκλοφορία σε αυτήν, η γεωμετρική μελέτη και η μελέτη χαράξεώς της, η χωματουργία, η οδοστρωσία και τα ασφαλτικά έργα.

Σχεδιάσεις τεχνικών έργων

Η παρούσα έκδοση πραγματοποιήθηκε για να καλύψει το κενό που είχε δημιουργηθεί από την έλλειψη ενός βοηθήματος, το οποίο να περιλαμβάνει αντιπροσωπευτικά σχεδιαστικά υποδείγματα από τον ευρύ τομέα των έργων του πολιτικού μηχανικού. Περιλαμβάνει πίνακες σχεδιάσεως που αναφέρονται σε κατασκευές από οπλισμένο και άοπλο μπετόν: μεταλλικές, ξύλινες και λίθινες.

Τεχνολογία αυτοκινήτου - Τόμος Α'

Στον πρώτο αυτόν τόμο της «Τεχνολογίας Αυτοκινήτου» αναπτύσσονται όλα όσα αφορούν στους κινητήρες. Έτσι, ο μαθητής θα έχει τις απαιτούμενες γνώσεις ώστε, συμβουλευόμενος τις οδηγίες του κατασκευαστή, να είναι σε θέση να κατανοήσει οτιδήποτε αναφέρεται σε οποιοδήποτε εξάρτημα, μηχανισμό ή συσκευή των διαφόρων τύπων αυτοκινήτου.

Τεχνολογία Μηχανουργικών μετρήσεων

Το παρόν βιβλίο περιλαμβάνει τα θέματα Μηχανουργικής Τεχνολογίας που έχουν σχέση με τις μετρήσεις και τον έλεγχο των μηχανουργικών κατασκευών. Εκτός από την υποχρεωτική για τη διδασκαλία ύλη, περιελήφθησαν στο βιβλίο και θέματα που ενδιαφέρουν τους μαθητές και συμπληρώνουν τις γνώσεις τους, ώστε το βιβλίο να αποβεί χρήσιμο και κατά την επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

Τεχνολογία Περιελίξεων (α΄ έκδοση)

Το παρόν βιβλίο προορίζεται για τους σπουδαστές των Μέσων Τεχνικών Σχολών Εργοδηγών ηλεκτρολόγων. Το βιβλίο αυτό θα αποτελέσει πολύτιμο βοήθημα ακόμη και για το τεχνικό προσωπικό, που ασχολείται με κατασκευές περιελίξεων και επισκευές ηλεκτρικών μηχανών. Μπορεί, όμως, να χρησιμοποιηθεί από τους μαθητές των κατώτερων σχολών ηλεκτροτεχνιτών, καθώς και από το κατώτερο προσωπικό κατασκευής περιελίξεων και επισκευής ηλεκτρικών μηχανών.

Τεχνολογία Συγκολλήσεων (α' έκδοση)

Σκοπός του βιβλίου αυτού είναι να παρουσιάσει κυρίως τα είδη συγκολλήσεως, τις διάφορες μεθόδους και το πεδίο εφαρμογής κάθε μεθόδου, την προετοιμασία και τον τρόπο εκτελέσεως, καθώς και την εκλογή των κατάλληλων συνθηκών κάτω από τις οποίες πρέπει να επιχειρείται η συγκόλληση.

Τοπογραφία

Το παρόν σύγγραμμα αποτελείται από τρία μέρη: την Οριζόντια Αποτύπωση, την Κατακόρυφη Αποτύπωση ή Υψομετρία και τη Μικτή Αποτύπωση ή Ταχυμετρία. Στην Εισαγωγή του βιβλίου προτάσσονται οι βασικές έννοιες και τα κύρια όργανα της Τοπογραφίας, για τα οποία γίνεται λόγος και στα τρία μέρη του βιβλίου.

Φυσική - Τόμος Α'

Το παρόν βιβλίο συνεγράφη εντός του καθορισμένου πλαισίου της συσχετίσεώς του με τα υπόλοιπα της Βιβλιοθήκης του Τεχνικού, το πρόγραμμα ύλης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας, τη γλώσσα και τις δυνατότητες του Έλληνα μαθητή.

Χημεία

Με το παρόν βιβλίο εγκαινιάσθηκε η δεύτερη σειρά εκδόσεων του Ιδρύματος Ευγενίδου για την τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση, η οποία φέρει τον τίτλο «Βιβλιοθήκη του Τεχνικού» και περιλαμβάνει βιβλία για τις Μέσες Τεχνικές και Επαγγελματικές Σχολές.

Τεχνική Βιβλιοθήκη (1969 - 1980) Διδακτικά βιβλία για τις Σχολές Ανώτερης Τεχνικής Εκπαίδευσης.

Τα βιβλία της Τεχνικής Βιβλιοθήκης απευθύνονταν κατά βάση σε σπουδαστές της Ανώτερης Τεχνικής Εκπαίδευσης. Μπορούσαν όμως να χρησιμεύουν και για τους σπουδαστές των Δημόσιων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού (Δ.Σ.Ε.Ν.) και σε ορισμένες περιπτώσεις και για μαθητές των Μέσων Τεχνικών Σχολών, και αυτό διότι οι συγγραφείς κατά την διαπραγμάτευση της διδακτέας ύλης λάμβαναν υπόψη και τα αναλυτικά προγράμματα των σχολών αυτών. Τη σειρά αυτή αποτελούν 11 τίτλοι, οι οποίοι δεν εκδίδονται πλέον μετά την κατάργηση των σχολών Ανώτερης Τεχνικής Εκπαίδευσης.
Βασικές γνώσεις Τηλεφωνίας - Τηλεγραφίας

Το βιβλίο αυτό έχει ως σκοπό να παράσχει βασικές γνώσεις τηλεφωνίας και τηλεγραφίας σε όσους κατά κύριο λόγο ασχολούνται για πρώτη φορά με τα αντικείμενα αυτά. Ταυτόχρονα όμως μπορεί να είναι χρήσιμο βοήθημα σε όσους ήδη απασχολούνται σε κάποιον τηλεπικοινωνιακό τομέα και επιθυμούν να διευρύνουν τις γνώσεις τους και σε άλλους τομείς.

Βιομηχανική Χημεία - Τόμος Α'

Στον πρώτο αυτόν τόμο της Βιομηχανικής Χημείας περιγράφονται οι φυσικές και χημικές διεργασίες που λαμβάνουν χώρα στη Χημική Βιομηχανία. Για την πληρέστερη κατανόηση της λειτουργίας των ποικίλων βιομηχανιών, κατεβλήθη προσπάθεια να περιληφθούν τα απαιτούμενα σχήματα και εικόνες. Επί πλέον, από το πλήθος των τεχνολογικών μεθόδων αναπτύσσονται μόνο εκείνες που είναι ενδεδειγμένες για τις Ελληνικές τεχνικοοικονομικές συνθήκες.

Γενική Χημεία - Τόμος Α' (Εισαγωγή)

Η παρούσα έκδοση της Γενικής Χημείας της Τεχνικής Βιβλιοθήκης περιλαμβάνει τις γενικές γνώσεις επί του συνόλου της Χημείας, οι οποίες είναι απαραίτητες για κάθε περαιτέρω τεχνολογική ειδίκευση. Ειδικότερα, ο παρών τόμος περιέχει τους νόμους, τις θεωρίες και τις θεμελιώδεις έννοιες της Χημείας.

Γενική Χημεία - Τόμος Β' (Ανόργανος)

Ο δεύτερος αυτός τόμος της Γενικής Χημείας περιλαμβάνει την Ανόργανη Χημεία. Τα θέματα που σχετίζονται με τα στοιχεία και τις ενώσεις τους αναπτύσσονται κατά ομάδες, βάσει της κατατάξεώς τους στο Περιοδικό Σύστημα του Mendeleeff.

Διαλέξεις επί οπτικοακουστικών διδακτικών μέσων

Το παρόν τεύχος περιλαμβάνει τις περιλήψεις 25 ομιλιών, που έχουν σχέση με θέματα εκπαιδεύσεως και οπτικοακουστικών διδακτικών μέσων. Οι περιλήψεις αυτές είναι μέρος του συνόλου 46 ομιλιών, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από 10-1-1968 έως 5-5-1970 στο Ίδρυμα Ευγενίδου, μέσα στο πλαίσιο των ομιλιών και διαλέξεων επί επιστημονικών και τεχνικών θεμάτων.

Εισαγωγή στην εκπαιδευτική τεχνολογία (Οπτικοακουστικά Μέσα Διδασκαλίας και Εκπαιδευτική Τηλεόραση)

Το βιβλίο αυτό παρουσιάζει τα θέματα-προβλήματα της εκπαιδευτικής τεχνολογίας και αποτελεί οδηγό για τη χρήση των οπτικοακουστικών μέσων στην εκπαίδευση. Επί πλέον, ενημερώνει όλους εκείνους τους φορείς που είναι αρμόδιοι για τη βελτίωση της διδασκαλίας και την αξιοποίηση των νέων μεθόδων, και προσφέρεται ως βοήθημα σ’ εκείνους που θα ασχοληθούν με έρευνες και μελέτες.

Εσωτερικές Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

Στο βιβλίο αυτό έγινε προσπάθεια να δοθούν στον αναγνώστη, με τη μεγαλύτερη δυνατή πληρότητα, όλες οι γνώσεις που απαιτούνται για την εκτέλεση εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Έτσι, περιγράφονται λεπτομερώς τα υλικά που χρησιμοποιούνται στις εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, δίνονται κατασκευαστικές οδηγίες και οδηγίες ελέγχου τους, και περιγράφονται τα διάφορα τμήματά τους.

Η Βιβλιοθήκη (Οργάνωσις-Λειτουργία)

Στο παρόν βιβλίο έγινε προσπάθεια να συμπεριληφθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία σχετικά με την οργάνωση και τη λειτουργία μιας σύγχρονης βιβλιοθήκης. Βεβαίως δεν καλύπτει όλες τις γνώσεις της βιβλιοθηκονομίας και όλες τις ειδικές περιπτώσεις που προκύπτουν κατά τη λειτουργία μιας βιβλιοθήκης, αποτελεί όμως ένα διάγραμμα, έναν πρακτικό οδηγό, που μπορεί να αποβεί χρήσιμο βοήθημα για τον Έλληνα βιβλιοθηκάριο.

Μνημόνιο Μαθηματικών τύπων και πινάκων

Το παρόν βιβλίο αποτελεί εύχρηστο βοήθημα για τους υπολογισμούς που θα χρειαστεί να εκτελέσει κάθε σπουδαστής ή απόφοιτος Επαγγελματικής Σχολής ή Γυμνασίου και κάθε επιστήμονας για τους συνήθεις υπολογισμούς του. Περιλαμβάνει πίνακες τιμών όλων των συναρτήσεων και παραστάσεων, πίνακες αντιστοιχίας μονάδων μετρήσεως φυσικών μεγεθών και μνημόνιο Αριθμητικής, Άλγεβρας, Γεωμετρίας, Τριγωνομετρίας και Στοιχείων Στατιστικής.

Τα Διδακτικά Μέσα

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 1967-1968 δόθηκαν στο Ίδρυμα Ευγενίδου μεταξύ άλλων και 14 διαλέξεις με θέμα «τα οπτικοακουστικά μέσα στην υπηρεσία της διδασκαλίας και της μεταδόσεως επιστημονικών πληροφοριών». Σε τρεις από τις διαλέξεις αυτές ομιλητής ήταν ο Τεχνικός Καθηγητής της Ηλεκτρομηχανικής, Yves J. Palau, συγγραφέας του παρόντος εγχειριδίου, το οποίο μεταφράσθηκε και εκδόθηκε από το Ίδρυμα Ευγενίδου.

Τεχνολογία Μηχανουργικών υλικών

Το παρόν βιβλίο στόχο έχει να βοηθήσει τους αναγνώστες να κατανοήσουν την κρυσταλλική δομή, τις μηχανικές και λοιπές χαρακτηριστικές ιδιότητες, τις θερμικές κατεργασίες και τις βιομηχανικές εφαρμογές των πιο εύχρηστων εξ αυτών. Το σύγγραμμα απευθύνεται κατά βάση στους σπουδαστές της Ανώτερης Τεχνικής Εκπαίδευσης, αλλά μπορεί να χρησιμεύσει για τους μαθητές τόσο των Σχολών Εμπορικού Ναυτικού όσο και των Μέσων Τεχνικών Σχολών.

Βιβλιοθήκη Τεχνικού Βοηθού Χημικού (1971 - 1973) Διδακτικά βιβλία για τις Σχολές Τεχνικών Βοηθών Εργοδηγών Χημικών.

Στην Βιβλιοθήκη του Τεχνικού Βοηθού Χημικού περιλαμβάνονται 3 τίτλοι, οι οποίοι είχαν συγγραφεί για μαθητές της μέσης βαθμίδας Τεχνικών των Σχολών Τεχνικών Βοηθών Εργοδηγών Χημικών και για τις Ανώτερες Τεχνικές Σχολές (Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.). Οι τίτλοι αυτοί δεν εκδίδονται πλέον μετά την κατάργηση των Σχολών αυτών.
Βιομηχανική Χημεία - Τόμος Α'

Στον πρώτο αυτόν τόμο της Βιομηχανικής Χημείας περιγράφονται οι φυσικές και χημικές διεργασίες που λαμβάνουν χώρα στη χημική βιομηχανία. Για την πληρέστερη κατανόηση της λειτουργίας των ποικίλων βιομηχανιών, κατεβλήθη προσπάθεια να περιληφθούν τα απαιτούμενα σχήματα και εικόνες. Επί πλέον, από το πλήθος των τεχνολογικών μεθόδων αναπτύσσονται μόνο εκείνες που είναι ενδεδειγμένες για τις Ελληνικές τεχνικοοικονομικές συνθήκες.

Εργαστηριακαί ασκήσεις Χημείας

Το παρόν βιβλίο έχει ως σκοπό να συμβάλει κατά το δυνατόν στην αρτιότερη εργαστηριακή κατάρτιση των μαθητών των Σχολών Τεχνικών Βοηθών Εργοδηγών Χημικών. Τα θέματα που περιλαμβάνει αναπτύχθηκαν κατά τον εκτενέστερο από απόψεως πρακτικής εφαρμογής δυνατό τρόπο, ώστε να παρέχουν τη δυνατότητα της ορθής και ακριβούς εκτελέσεως των ασκήσεων.

Τεχνολογία τροφίμων

Το παρόν βιβλίο αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος εξετάζονται οι οργανικές και ανόργανες θρεπτικές ύλες, καθώς επίσης και οι βιταμίνες και τα ένζυμα από τους βιοκαταλύτες, όλα δηλαδή τα βασικά συστατικά των τροφίμων. Η πλήρης γνώση τους αποτελεί προϋπόθεση για την κατανόηση του δεύτερου μέρους, το οποίο ασχολείται ιδιαιτέρως με τους διαφόρους κλάδους της τεχνολογίας τροφίμων.

Βιβλιοθήκη Τεχνικού και Επαγγελματικού Λυκείου (1978 έως σήμερα) Διδακτικά βιβλία για τους μαθητές της Α' Λυκείου

Όταν το 1978 με την μεγάλη εκπαιδευτική μεταρρύθμιση ιδρύθηκαν τα Τεχνικά και Επαγγελματικά Λύκεια, το Υπουργείο Παιδείας ανέθεσε και πάλι στο Ίδρυμα Ευγενίδου την συγγραφή και έκδοση βιβλίων για τους μαθητές των τριών τάξεων του Λυκείου. Μέχρι το 1999 είχαν συγγραφεί και εκδοθεί 171 τίτλοι, οι οποίοι κάλυπταν τις ανάγκες των μαθητών κατά τομείς. Το 1985, μετά την ολοκλήρωση της σειράς αυτής, η Επιτροπή Εκδόσεων του Ιδρύματος σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και το ΥΠ.Ε.Π.Θ απέστειλε επιστολή προς τους συγγραφείς, στην οποία είχαν επισυναφθεί και όσες παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των βιβλίων είχαν διατυπωθεί για να περιληφθούν σε δεύτερη έκδοσή τους. Έτσι, 80 τίτλοι εκδόθηκαν σε β' ή γ' έκδοση μεταξύ των ετών 1985-1999. Ορισμένα βιβλία από αυτά εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται και μετά την συγγραφή των νέων, στην οποία δεν μετείχε το Ίδρυμα.

An approach to english for science and technology (β' έκδοση)

Το βιβλίο αυτό περιλαμβάνει παραδείγματα, εφαρμογές και ασκήσεις στην αγγλική γλώσσα και, πιο συγκεκριμένα, στην αγγλική ορολογία που σχετίζεται με την Επιστήμη και την Τεχνολογία. Αποτελεί μια προσπάθεια να εξοικειωθούν οι μαθητές των Τεχνικών και Επαγγελματικών Λυκείων με τους αγγλικούς όρους της Επιστήμης και της Τεχνολογίας, ούτως ώστε να μπορούν να τους κατανοούν και να τους χρησιμοποιούν με ευχέρεια.

Γεωργικός προσανατολισμός

Στο παρόν βιβλίο κατεβλήθη προσπάθεια ώστε με απλό και αντικειμενικό τρόπο να ενημερωθούν και να κατατοπιστούν οι μαθητές σχετικά με ό,τι αφορά σε μια πετυχημένη σταδιοδρομία στον γεωργοκτηνοτροφικό τομέα. Στο περιεχόμενο του βιβλίου θα βρουν οι μαθητές των Τεχνικών και Επαγγελματικών Λυκείων όλα τα στοιχεία που θα τους βοηθήσουν στην πλήρη και αντικειμενική τους κατατόπιση.

Εισαγωγή στη Γεωργία

Το παρόν σύγγραμμα είναι εισαγωγικό στη γεωργία και περιλαμβάνει θέματα όπως: εμφάνιση και ιστορική εξέλιξη της γεωργίας, η θέση της γεωργίας στη σύγχρονη ελληνική οικονομία, οι βασικοί κλάδοι της γεωργικής παραγωγής, η εκμηχάνιση της γεωργίας, οι δυνατότητες αναπτύξεως της ελληνικής γεωργίας, η γεωργία και η είσοδος της Ελλάδας στην ΕΟΚ, οι συνθήκες ασκήσεως των γεωργικών επαγγελμάτων, οι γεωργικοί συνεταιρισμοί κ.ά..

Εισαγωγή στην Τεχνολογία

Το παρόν σύγγραμμα εισάγει τους μαθητές των Τεχνικών και Επαγγελματικών Λυκείων στην τεχνολογία και περιλαμβάνει θέματα όπως η ιστορική εξέλιξη της τεχνικής και της τεχνολογίας, οικολογικά προβλήματα, απαιτήσεις της σύγχρονης τεχνολογίας κ.ά..

Ηλεκτρικές εφαρμογές

Το βιβλίο αυτό περιλαμβάνει τις ηλεκτρικές εφαρμογές που θα πρέπει να γνωρίζουν οι μαθητές των Τεχνικών και Επαγγελματικών Λυκείων. Περιλαμβάνονται βασικές έννοιες ηλεκτρικών εφαρμογών, το συνεχές ρεύμα, το εναλλασσόμενο ρεύμα, μαγνητισμός και ηλεκτρομαγνητισμός, ηλεκτρικές μηχανές, εφαρμογές του ηλεκτρισμού, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κ.ά..

Ηλεκτρολογικό εργαστήριο Ι - Τεύχος Α' (β' έκδοση)

Σκοπός των Εργαστηριακών Ασκήσεων που περιλαμβάνονται στο βιβλίο αυτό είναι η πειραματική επαλήθευση της θεωρίας, η απόκτηση τεχνικής πείρας, τόσο στη χρήση των ποικίλων οργάνων, όσο και στη συνδεσμολογία κυκλωμάτων, καθώς και η δημιουργία τεχνικής συνειδήσεως, για την κατανόηση και λύση διαφόρων σχετικών προβλημάτων.

Λογιστική

Το βιβλίο αυτό συνεγράφη για το μάθημα «Γενικές Αρχές Λογιστικής». Εκτός από τη θεωρία της Λογιστικής, στο βιβλίο περιλαμβάνονται και ασκήσεις, κάθε μία από τις οποίες αποτελεί και ένα μικρό πρακτικό πρόβλημα, που παρουσιάζεται στα λογιστήρια και που χωρίς αμφιβολία θα αντιμετωπίσει ο μαθητής αργότερα στον επαγγελματικό του βίο.

Λύσεις ασκήσεων Χημείας Α΄ λυκείου

Το βιβλίο των ασκήσεων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του βιβλίου της θεωρίας, το ίδιο απαραίτητο και όχι λιγότερο σπουδαίο από αυτό, μια και η παράθεση λυμένων ασκήσεων αποτελεί συνέχεια της διδασκαλίας για την εφαρμογή και τον έλεγχο των γνώσεων της θεωρίας. Η μελέτη και η ορθή λύση των ασκήσεων βοηθά τον μαθητή να εμπεδώσει τη θεωρία και να αποκτήσει εμπιστοσύνη στις γνώσεις του.

Μαθηματικά

Το παρόν σύγγραμμα περιλαμβάνει θέματα όπως πραγματικούς αριθμούς και ρίζες, διανύσματα, καρτεσιανές συντεταγμένες, εξισώσεις β΄ και ανωτέρου βαθμού, λογαρίθμους, κυκλικές συναρτήσεις, παραγώγους συναρτήσεων κ.ά.. Η θεωρία συνοδεύεται από μεγάλο πλήθος εφαρμογών σε κάθε ενότητα, οι οποίες αποσκοπούν στην εμπέδωση των διαφόρων μαθηματικών εννοιών.

Μηχανική (β' έκδοση)

Το βιβλίο αυτό επικεντρώνεται στα στερεά μόνο σώματα, τα οποία περισσότερο από τα άλλα χρησιμοποιεί ο τεχνικός πάνω στη γη, και εξετάζει την κίνηση και την ισορροπία τους. Χωρίζεται σε δύο μέρη: τη Στατική των Στερεών και τη Δυναμική των Στερεών.

Μηχανολογικό εργαστήριο

Στον πρώτο αυτόν τόμο του Μηχανολογικού Εργαστηρίου του Τεχνικού Λυκείου περιέχονται οι βασικές μέθοδοι μορφοποιήσεως μεταλλικών κομματιών, δηλαδή οι κατεργασίες κοπής και διαμορφώσεως, οι εργασίες συνδέσεως και η χύτευση, όπως γίνονται από τον τεχνίτη με εργαλεία και με μέσα του χεριού. Για την καλύτερη κατανόηση του περιεχομένου του βιβλίου περιελήφθησαν τα απαραίτητα σχήματα, εικόνες και πίνακες προτυποποιήσεως.

Οικονομική ζωή και επιχειρηματική δραστηριότητα (1979)

Σκοπός του εγχειριδίου αυτού είναι η εισαγωγή των μαθητών των Τεχνικών και Επαγγελματικών Λυκείων στις βασικές έννοιες και αρχές της οικονομικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας μιας χώρας, με αναφορά στην ελληνική οικονομία. Για την πλήρη κατανόηση των διαφόρων θεμάτων που εξετάζονται, χρησιμοποιούνται στο κείμενο παραδείγματα, πίνακες και διαγράμματα.

Οικονομική ζωή και επιχειρηματική δραστηριότητα (1978)

Στόχος του μαθήματος «Οικονομική Ζωή και Επιχειρηματική Δραστηριότητα» είναι να εισαγάγει τους μαθητές στην Οικονομική επιστήμη, που σκοπό της έχει να εξηγήσει και να αναλύσει τις αρχές που διέπουν την οικονομική δραστηριότητα του ανθρώπου και την οργάνωσή της. Στο βιβλίο αυτό καταβλήθηκε προσπάθεια να παρουσιαστούν οι βασικές οικονομικές έννοιες και ο τρόπος λειτουργίας της οικονομίας με τον πιο απλό και σαφή τρόπο, για να είναι δυνατή η κατανόησή του από τους μαθητές.

Περιβάλλον και υγεία

Στο βιβλίο αυτό εξετάζονται οι τρόποι με τους οποίους το περιβάλλον του ανθρώπου επηρεάζει την υγεία του. Έτσι, αναπτύσσονται θέματα όπως το βιολογικό περιβάλλον (δημογραφία, αρρώστιες και επιδημιολογία), το φυσικό περιβάλλον (Ήλιος, ατμόσφαιρα, νερό, μετεωρολογικό κλίμα) και το κοινωνικό περιβάλλον (κατοικία, χώροι εργασίας και αναψυχής, ρύπανση, υπερεκμετάλλευση και μετατροπή περιβάλλοντος). Στο βιβλίο περιλαμβάνεται και Παράρτημα με Πρώτες Βοήθειες.

Στοιχεία Ανατομίας - Στοιχεία Φυσιολογίας

Το βιβλίο αυτό αποτελείται από δύο μέρη: το πρώτο περιλαμβάνει στοιχεία ανατομίας και ασχολείται με τη σύνθεση του ανθρώπινου οργανισμού, ενώ το δεύτερο μελετά στοιχεία φυσιολογίας, επιστήμη η οποία ασχολείται με τις λειτουργίες των υλικών μορίων. Κάθε τεχνίτης πρέπει να έχει στοιχειώδεις γνώσεις Ανατομικής και Φυσιολογίας, προκειμένου να εκτελεί καλά και ωφέλιμα την τέχνη του.

Στοιχεία Γενετικής

Στο εγχειρίδιο αυτό της Α΄ τάξης του Τεχνικού και Επαγγελματικού Λυκείου περιλαμβάνονται οι βασικές έννοιες και αρχές της Γενετικής, επιστήμη η οποία έχει υπεισέλθει σε πολλούς τομείς της ανθρώπινης ζωής. Τα θέματα που αναπτύσσονται στο βιβλίο αυτό είναι: κληρονομικότητα και περιβάλλον, τα πειράματα του Mendel, δράση και αλληλεπίδραση γονιδίων κ.ά..

Στοιχεία Εδαφολογίας και Γεωργικών Μηχανημάτων

Στο παρόν εγχειρίδιο αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο αναπτύσσονται θέματα όπως: το έδαφος, η σύστασή του, οι φυσικές ιδιότητες, η θερμοκρασία, οι χημικές ιδιότητες, το νερό, το βιολογικό περιβάλλον, η διάβρωση και η συντήρηση του εδάφους, καθώς και τα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία για τα φυτά. Στο δεύτερο μέρος μελετώνται τα στοιχεία των γεωργικών μηχανημάτων.

Στοιχεία Τεχνικού σχεδίου (Μηχανολογικό - Οικοδομικό - Ηλεκτρολογικό) (β΄ έκδοση)

Στο βιβλίο αυτό συγκεντρώνονται οι απαραίτητες γνώσεις για να μπορεί κανείς να διαβάζει, αλλά και να εκπονεί ένα σχέδιο. Το κείμενο του βιβλίου σχεδιάσεως αυτού διδάσκει στον μαθητή πώς μπορεί να σχεδιάζει σωστά και απαραίτητο συμπλήρωμά του είναι τα τετράδια ασκήσεων, όπου ο μαθητής θα ασκείται σχεδιάζοντας.

Σχέδιο (β' έκδοση)

Το βιβλίο αυτό έχει ως αντικείμενο τους κανόνες που καθορίζουν τη σχέση του έργου με το σχέδιό του. Περιλαμβάνει θέματα όπως: υλικά και μέσα σχεδιάσεως, γραμμές, τεχνική γραφή γραμμάτων και αριθμών, κλίμακα σχεδιάσεως, γεωμετρικές κατασκευές, προβολές αντικειμένων, τομές, διαστάσεις και τοποθέτησή τους, οικοδομικές και τοπογραφικές σχεδιάσεις, σχέδια εγκαταστάσεων σε οικοδομικά έργα κ.ά..

Τεχνική των συναλλαγών

Η Τεχνική των Συναλλαγών έχει ως σκοπό να διδάξει τις βασικές αρχές της διεξαγωγής του εμπορίου, να εξάρει τη σπουδαιότητά του για την όλη οικονομική ζωή και ανάπτυξη του ανθρώπου, να τονίσει τη μεγάλη του επίδραση σ’ όλους τους άλλους παραγωγικούς κλάδους και να επισημάνει τη σκοπιμότητα και τη σημασία των διαφόρων εμπορικών εγγράφων, τα οποία οφείλουν οι έμποροι να εκδίδουν σε κάθε τους συναλλαγή και να διαφυλάττουν με επιμέλεια.

Φυσική

Το παρόν εγχειρίδιο Φυσικής περιλαμβάνει την ύλη που διδάσκεται στους μαθητές της Α΄ τάξης του Τεχνικού και Επαγγελματικού Λυκείου. Περιλαμβάνει θέματα Μηχανικής, Ταλαντώσεων-Κυματικής-Ακουστικής, Θερμότητας-Θερμοδυναμικής, ενώ κάθε κεφάλαιο συνοδεύεται από πλήθος ασκήσεων.

Χημεία

Το παρόν εγχειρίδιο Χημείας περιλαμβάνει την ύλη που διδάσκεται στους μαθητές της Α΄ τάξης του Τεχνικού και Επαγγελματικού Λυκείου. Περιλαμβάνει μια εισαγωγή στη Χημεία και θέματα όπως: αέρας-νερό, δομικά υλικά, μέταλλα-κράματα, άνθρακας-καύσιμα, τρόφιμα, βιομηχανικά προϊόντα, αλλά και πλήθος εργαστηριακών ασκήσεων.

Χημεία

Το παρόν εγχειρίδιο Χημείας που προορίζεται για τους μαθητές της Α΄ τάξης του Τεχνικού και Επαγγελματικού Λυκείου εξετάζει τα εξής θέματα: φυσικά και χημικά φαινόμενα, σύσταση της ύλης, νόμοι της Χημείας, ατομική και μοριακή θεωρία, οι τρεις φυσικές καταστάσεις της ύλης, διαλύματα, σύμβολα των στοιχείων-χημικοί τύποι-χημικές εξισώσεις, χημική συγγένεια-σθένος-ρίζες, υδρογόνο, οξυγόνο-όζον-νερό κ.ά..

Ψυχολογία (στ' έκδοση)

Το πρώτο μέρος του βιβλίου περιλαμβάνει βασικές αρχές και γνώσεις της Ψυχολογίας, αλλά και πρακτική εφαρμογή των γνώσεων αυτών για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινής ζωής, ενώ το δεύτερο περιλαμβάνει τα προβλήματα προσαρμογής που αντιμετωπίζει ο άνθρωπος από τη γέννησή του μέχρι τη γεροντική ηλικία.

Βιβλιοθήκη Τεχνικού και Επαγγελματικού Λυκείου (1978 έως σήμερα) Διδακτικά βιβλία για τους μαθητές της Β' Λυκείου

Όταν το 1978 με την μεγάλη εκπαιδευτική μεταρρύθμιση ιδρύθηκαν τα Τεχνικά και Επαγγελματικά Λύκεια, το Υπουργείο Παιδείας ανέθεσε και πάλι στο Ίδρυμα Ευγενίδου την συγγραφή και έκδοση βιβλίων για τους μαθητές των τριών τάξεων του Λυκείου. Μέχρι το 1999 είχαν συγγραφεί και εκδοθεί 171 τίτλοι, οι οποίοι κάλυπταν τις ανάγκες των μαθητών κατά τομείς. Το 1985, μετά την ολοκλήρωση της σειράς αυτής, η Επιτροπή Εκδόσεων του Ιδρύματος σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και το ΥΠ.Ε.Π.Θ απέστειλε επιστολή προς τους συγγραφείς, στην οποία είχαν επισυναφθεί και όσες παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των βιβλίων είχαν διατυπωθεί για να περιληφθούν σε δεύτερη έκδοσή τους. Έτσι, 80 τίτλοι εκδόθηκαν σε β' ή γ' έκδοση μεταξύ των ετών 1985-1999. Ορισμένα βιβλία από αυτά εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται και μετά την συγγραφή των νέων, στην οποία δεν μετείχε το Ίδρυμα.

Αγροτικές κατασκευές

Αντικείμενο του παρόντος βιβλίου είναι τα υλικά κατασκευών και η χρήση τους, ιδιαίτερα δε η ξυλουργική και η κτιστική. Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι η κατάρτιση των σπουδαστών σε όλες τις εργασίες που έχουν σχέση με τις τέχνες αυτές και η ενημέρωσή τους στον υπολογισμό των υλικών για μικρές αγροτικές κατασκευές, ώστε με μικρή πρακτική εξάσκηση να καταστούν ικανοί να εκτελούν μόνοι τους τέτοιες κατασκευές, όπως μικρούς ορνιθώνες, υπόστεγα τροφών και γεωργικών μηχανημάτων.

Αιματολογία

Το εγχειρίδιο αυτό έχει σκοπό να δώσει στους σπουδαστές βασικές πληροφορίες για τα συστατικά του αίματος και τις διαταραχές του και να υποδείξει τις αρχές των βασικών μεθόδων που χρησιμοποιούνται στο Αιματολογικό Εργαστήριο. Έτσι, οι σπουδαστές έχουν την ευκαιρία να εφαρμόσουν κάθε μέθοδο με τις αντίστοιχες τεχνικές λεπτομέρειες, όταν την αναλάβουν υπεύθυνα σε κάποιο εργαστήριο.

Ανατομία Φυσιολογία - Τεύχος Α΄(Ανατομία)

Το παρόν βιβλίο ασχολείται με την Ανατομική, η οποία αναλύει έναν ολοκληρωμένο οργανισμό στα μέρη που τον αποτελούν, από τα όργανα μέχρι τα κύτταρα, εξετάζει δηλαδή τη μορφή, την κατασκευή, τη σύνθεση και τη σχέση των οργάνων που αποτελούν τον ανθρώπινο οργανισμό.

Αντοχή υλικών (β' έκδοση)

Το μάθημα της Αντοχής Υλικών γίνεται στη Β΄ και Γ΄ τάξη του Τεχνικού Λυκείου. Το διδακτικό βιβλίο, προσαρμοσμένο στις νέες επιστημονικές γνώσεις και τους τελευταίους κανονισμούς περιλαμβάνει τα ακόλουθα: βασικές έννοιες αντοχής υλικών, αξονικό εφελκυσμό και θλίψη, επιλύσεις ισοστατικών φορέων, απλή κάμψη, τμήση-διάτμηση, λυγισμός, στρέψη, σύνθετες εντατικές καταστάσεις κ.ά..

Αποστείρωση και σκεύη εργαστηρίου

Το βιβλίο αυτό στόχο έχει να δώσει στον μαθητή τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις γύρω από την αποστείρωση και την απολύμανση, ενώ ταυτόχρονα περιέχει πρακτικές εφαρμογές σύμφωνα με τις δυνατότητες του μαθητή και των εργαστηρίων. Το δεύτερο μέρος του βιβλίου περιλαμβάνει τα διάφορα σκεύη ενός ιατρικού εργαστηρίου.

Αρχές Ιατρικής (β' έκδοση)

Το συνοπτικό αυτό βιβλίο ασχολείται με τους παράγοντες που διαμόρφωσαν την καλή υγεία των ανθρώπων και με εκείνους που την επηρεάζουν. Περιλαμβάνει τα εξής θέματα ατομικής και δημόσιας υγιεινής: επιδημιολογία νόσων και παθήσεων, υγιεινή του ατόμου και της οικογένειας, δημόσια και διεθνής υγιεινή, μέτρηση της υγείας και πρώτες βοήθειες.

Ασκήσεις Γεωργικών κατασκευών

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους μαθητές της Β΄ Τάξης του Γεωργοκτηνοτροφικού τομέα των Επαγγελματικών Λυκείων. Το περιεχόμενο του βιβλίου αποσκοπεί στο να καλύψει τις εργαστηριακές ανάγκες του μαθήματος «Γεωργικές Κατασκευές», με λεπτομερείς περιγραφές και αναλυτικά σχέδια.

Ασκήσεις ζωικής παραγωγής

Το παρόν εγχειρίδιο συνεγράφη με σκοπό να καλύψει μέρος του μαθήματος «Εργαστήριο Γενικής Γεωπονίας» της Β΄ Τάξης του Γεωτεχνικού τομέα των Τεχνικών και Επαγγελματικών Λυκείων. Για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού, καταβλήθηκε προσπάθεια ώστε το κείμενο, στο σύνολό του, να είναι απλό και εύληπτο για τον μαθητή προς τον οποίο απευθύνεται.

Ασκήσεις τεχνολογίας γεωργικών προϊόντων

Ο αντικειμενικός σκοπός των ασκήσεων αυτών είναι να φέρουν σε επαφή τον μαθητή με το εργαστήριο, ώστε να συνηθίσει στον χειρισμό υλικών, οργάνων και συσκευών για την εκτέλεση ορισμένων φυσικοχημικών αναλύσεων, ενώ δεν παραλείπεται και η ταυτόχρονη παράθεση του θεωρητικού υποβάθρου, στο οποίο στηρίζεται κάθε άσκηση, ώστε να γίνεται αντιληπτό από τον μαθητή για ποιο λόγο έγινε η επιλογή του προσδιορισμού και σε τι αποβλέπει.

Ασκήσεις φυτικής παραγωγής

Το βιβλίο αυτό έχει συγγραφεί για να καλύψει τις ανάγκες ενός μέρους του μαθήματος «Εργαστήριο Γενικής Γεωπονίας» της Β΄ Τάξεως του Γεωτεχνικού τομέα των Τεχνικών και Επαγγελματικών Λυκείων της χώρας. Καταβλήθηκε προσπάθεια ώστε τα κείμενα να είναι κατανοητά και εύληπτα από τον μαθητή και για τον λόγο αυτόν εμπλουτίσθηκε με ικανό αριθμό εικόνων.

Γενικά Ηλεκτρονικά (β' έκδοση)

Το βιβλίο αυτό των Τεχνικών και Επαγγελματικών Λυκείων περιέχει την ύλη των «Γενικών Ηλεκτρονικών» και απευθύνεται στους μαθητές της Β΄ τάξεως. Με δεδομένο ότι θα αποτελέσει την πρώτη ειδική επαφή των μαθητών με τα Ηλεκτρονικά, καταβλήθηκε προσπάθεια ώστε τα θέματα που διαπραγματεύεται να δοθούν σε όσο το δυνατόν απλούστερη μορφή, χωρίς να παραμεληθεί η ακρίβεια που επιβάλλει η επιστημονική δεοντολογία.

Γενικές αρχές και στοιχεία αστικού δικαίου (γ' έκδοση)

Στο βιβλίο αυτό, ίσως για πρώτη φορά, καταβάλλεται προσπάθεια απλοποιήσεως του Δικαίου, με σκοπό να γίνει κατανοητό από μαθητές του Λυκείου. Κατά τη συγγραφή του καταβλήθηκε μεγάλη προσπάθεια να εκτεθούν απλά και όσο γίνεται πιο αντιληπτά τα διάφορα θέματα των Γενικών Αρχών και μερικά στοιχεία Αστικού Δικαίου, με σκοπό αφενός οι μαθητές να αντιληφθούν το μάθημα και αφετέρου να αγαπήσουν τη μελέτη του δικαίου.

Γενική Δομική Ι (β΄ έκδοση)

Η Γενική Δομική εξετάζει τις λίθινες, τις ξύλινες και τις μεταλλικές κατασκευές, από τις οποίες αποτελούνται τα κύρια μέρη όλων των τεχνικών έργων. Το παρόν βιβλίο έχει δύο μέρη: το πρώτο μέρος περιλαμβάνει θέματα όπως: χαρακτηριστικές ιδιότητες εδαφών, κατάταξη εδαφών, αντοχή του εδάφους, θεμελιώσεις, υπολογισμός των θεμελίων, ευστάθεια πρανών και τοίχοι αντιστηρίξεως, επιχώματα και συμπύκνωση του εδάφους. Το δεύτερο μέρος εξετάζει τις λίθινες κατασκευές και τα σκυροδέματα.

Γεωργικά μηχανήματα (β' έκδοση)

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους μαθητές της Β΄ τάξεως του Γεωργοκτηνοτροφικού τομέα των Επαγγελματικών Λυκείων. Αποτελείται από δύο μέρη: το πρώτο αναφέρεται στους γεωργικούς ελκυστήρες και το δεύτερο στη χρήση και τις δυνατότητες κάθε γεωργικού εργαλείου και μηχανήματος που χρησιμοποιείται για την εκτέλεση, με μηχανικά μέσα, των διαφόρων γεωργικών εργασιών στον τομέα της φυτικής και ζωικής παραγωγής.

Γεωργικές κατασκευές

Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι η κατάρτιση των μαθητών σε όλες τις εργασίες που έχουν σχέση με τις γεωργικές κατασκευές και η ενημέρωσή τους σχετικά με τον υπολογισμό των υλικών για μικρές αγροτικές κατασκευές, ώστε με μικρή πρακτική εξάσκηση να καταστούν ικανοί να εκτελούν μόνοι τους τέτοιες κατασκευές.

Γεωργική και συνεταιριστική οικονομία

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους μαθητές του Γεωργοκτηνοτροφικού τομέα του Επαγγελματικού Λυκείου, τα αυριανά στελέχη των διαφόρων κλάδων της γεωργοκτηνοτροφικής παραγωγής και των σχετικών υπηρεσιών. Έχει ως σκοπό να συντελέσει στην επίτευξη της κατανοήσεως της σημασίας της αναπτύξεως και εφαρμογής της συνεταιριστικής ιδέας στις τάξεις του αγροτικού πληθυσμού.

Γεωργική οικονομία, Αγροτική πολιτική και κοινοτική ανάπτυξη

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους μαθητές του Γεωργοκτηνοτροφικού τομέα του Επαγγελματικού Λυκείου, τα αυριανά στελέχη των διαφόρων κλάδων της γεωργοκτηνοτροφικής παραγωγής και των σχετικών υπηρεσιών. Έχει ως σκοπό να εξετάσει ζητήματα όπως: ορισμός, έννοια, εξέλιξη και σημασία της αγροτικής πολιτικής, συντελεστές που καθορίζουν την αγροτική πολιτική, μορφές επεμβάσεως της Πολιτείας στη γεωργική οικονομία κ.ά.

Ειδικά Αγγλικά για τμήματα Γεωπονίας (β΄ έκδοση)

Το βιβλίο αυτό καλύπτει την ειδική ορολογία που θεωρείται απαραίτητη για τον Γεωργοκτηνοτροφικό τομέα του Επαγγελματικού Λυκείου. Η ανάπτυξη της ύλης γίνεται σε 10 ενότητες και η έκτασή της είναι τέτοια, ώστε να δίνει στους μαθητές την απαραίτητη υποδομή για ένα ολοκληρωμένο λεξιλόγιο που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις απαιτήσεις της ειδικότητάς τους, με βάση το αναλυτικό πρόγραμμα των μαθημάτων ειδικότητας.

Ειδικά Αγγλικά για τμήματα κοινωνικών υπηρεσιών (β' έκδοση)

Το βιβλίο αυτό καλύπτει την ειδική ορολογία που θεωρείται απαραίτητη για τον Τομέα Κοινωνικών Υπηρεσιών του Επαγγελματικού Λυκείου. Κατά βάση πρόκειται για ιατρική ορολογία. Η έκταση όμως της ύλης είναι τέτοια, ώστε να δώσει στους μαθητές την απαραίτητη υποδομή για ένα ολοκληρωμένο λεξιλόγιο που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις απαιτήσεις τους.

Ειδικά Αγγλικά για τμήματα Μηχανολόγων, Ηλεκτρολόγων, Ηλεκτρονικών, Δομικών, Χημικών - Μεταλλουργών (β΄ έκδοση)

Το βιβλίο αυτό καλύπτει το Τεχνολογικό μέρος και για τα δύο χρόνια σπουδών του Μηχανολογικού Τομέα, του Ηλεκτρολογικού και Ηλεκτρονικού Τομέα και του Τομέα της Δομικής. Οι μαθητές των διαφορετικών ειδικοτήτων θα μπορέσουν έτσι να αποκτήσουν μια σφαιρική και ολοκληρωμένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, με έμφαση σε θέματα Επιστήμης και Τεχνολογίας.

Ειδικά Αγγλικά για τμήματα Οικονομίας και Διοικήσεως

Το βιβλίο αυτό καλύπτει την ειδική ορολογία που θεωρείται απαραίτητη για τον τομέα Οικονομίας και Διοικήσεως του Επαγγελματικού Λυκείου, Τμήματα Υπαλλήλων Λογιστηρίου και Γραφείου. Η ανάπτυξη της ύλης γίνεται σε 8 ενότητες και η έκτασή της είναι τέτοια, ώστε θα δώσει στους μαθητές την απαραίτητη υποδομή για ένα ολοκληρωμένο λεξιλόγιο που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις απαιτήσεις τους.

Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας

Το παρόν βιβλίο απευθύνεται στους σπουδαστές των Τεχνικών Λυκείων, Τμήματος Χημικών, και στόχο έχει να συμβάλει κατά το δυνατόν στην αρτιότερη εργαστηριακή κατάρτισή τους. Περιλαμβάνει την ύλη του αντίστοιχου αναλυτικού προγράμματος ΚΕΜΕ και τα θέματά του αναπτύσσονται πολύ αναλυτικά, ώστε να μπορεί ο σπουδαστής σωστά και με ακρίβεια να εκτελεί τις ασκήσεις.

Εργαστήριο Ανόργανης Αναλυτικής Χημείας (γ΄ έκδοση)

Το βιβλίο αυτό αποσκοπεί στη μελέτη της αποστολής του αναλυτικού εργαστηρίου, στην παρουσίαση του απαραίτητου εξοπλισμού του, καθώς και στη σωστή εφαρμογή των δεξιοτήτων για την αλάθητη διεκπεραίωση μιας Εργαστηριακής Ασκήσεως.

Εργαστήριο Γενικής Χημείας

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους σπουδαστές των Τεχνικών Λυκείων, Τμήματος Χημικών, για τους οποίους το Εργαστήριο Γενικής Χημείας είναι πρωταρχικής σημασίας και συνεγράφη για να συμβάλει στην αρτιότερη εργαστηριακή κατάρτισή τους. Το βιβλίο περιλαμβάνει την ύλη του αντίστοιχου αναλυτικού προγράμματος ΚΕΜΕ και τα θέματά του αναπτύχθηκαν πολύ αναλυτικά, ώστε να μπορεί ο σπουδαστής σωστά και με ακρίβεια να εκτελεί τις ασκήσεις.

Εργαστήριο Γεωργικών μηχανημάτων

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους μαθητές της Β΄ τάξεως του Γεωτεχνικού Τομέα των Τεχνικών-Επαγγελματικών Λυκείων και έχει γραφτεί με βάση το βιβλίο διδασκαλίας του μαθήματος «Γεωργικά Μηχανήματα» της τάξεως αυτής. Είναι βιβλίο εργαστηρίου και έχει σκοπό να βοηθήσει τους μαθητές να εμπεδώσουν την ύλη που διδάχθηκαν θεωρητικά, αλλά και να εξοικειωθούν με τον χειρισμό, τη χρησιμοποίηση και τη συντήρηση των γεωργικών μηχανημάτων.

Ζωική παραγωγή (β' έκδοση)

Στο βιβλίο αυτό περιλαμβάνονται στοιχειώδεις γνώσεις για την κτηνοτροφία, όπως η σημερινή κατάσταση της κτηνοτροφίας στη χώρα μας, η εξέλιξή της από την περίοδο πριν τον Δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο, οι κυριότερες φάσεις των αγροτικών παραγωγικών ζώων και πτηνών, καθώς και τα στοιχεία αναπαραγωγής, βελτιώσεως και διατροφής τους. Στόχος για τη συγγραφή του ήταν να αποκτήσουν οι σπουδαστές σωστή αντίληψη του σπουδαίου αυτού κλάδου.

Ηλεκτρολογικό εργαστήριο Ι, Τεύχος Β' (β΄ έκδοση)

Το Ηλεκτρολογικό Εργαστήριο απευθύνεται στους μαθητές της Β΄ τάξεως των Τεχνικών Λυκείων Ειδικότητας Ηλεκτρολόγου. Στον τόμο αυτόν περιέχονται θέματα-ασκήσεις, που αναφέρονται σε ηλεκτρικές μετρήσεις συνεχούς ρεύματος.

Ηλεκτρολογικό σχέδιο

Με το βιβλίο αυτό για το μάθημα των Ηλεκτρικών Σχεδιάσεων επιδιώκεται να γνωρίσει ο μαθητής τα κυριότερα σύμβολα που χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα στις ηλεκτρικές σχεδιάσεις και τον τρόπο με τον οποίο τα τοποθετούμε στο σχέδιο. Έτσι, οι σπουδαστές θα μάθουν να αναγνωρίζουν και να μεταχειρίζονται τα σύμβολα και συνεπώς να καταλαβαίνουν τη συνθηματική γλώσσα του σχεδίου και να είναι σε θέση να το μελετούν.

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Προγραμματισμός - Αριθμομηχανές)

Το βιβλίο αυτό περιέχει όλη την ύλη που καθορίζει το αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας για το μάθημα «Αριθμομηχανές-Προγραμματισμός-Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές». Αποτελείται από 14 κεφάλαια, που περιλαμβάνουν εισαγωγή στις αριθμομηχανές και τους ψηφιακούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τα αριθμητικά συστήματα, περιγραφή των ψηφιακών ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμματισμό και γλώσσες προγραμματισμού, διαγράμματα ροής κ.ά..

Ηλεκτροτεχνία Ι (β' έκδοση)

Το βιβλίο αυτό ξεκινά από τις πολύ βασικές έννοιες του ηλεκτρισμού (τι είναι ρεύμα, τάση, αντίσταση κ.λπ.), περνά στο συνεχές ρεύμα, το μαγνητικό πεδίο, τους πυκνωτές, το μονοφασικό και τριφασικό εναλλασσόμενο ρεύμα, και καταλήγει σε ειδικά θέματα Ηλεκτροτεχνίας. Σκοπός του είναι να δώσει στον μαθητή του Τεχνικού Λυκείου τις απαραίτητες ηλεκτροτεχνικές γνώσεις για την παρακολούθηση άλλων πιο εξειδικευμένων μαθημάτων και τις γνώσεις που θα του χρειασθούν κατόπιν στην άσκηση του επαγγέλματός του.

Κινητήριες Μηχανές Ι (β' έκδοση)

Οι Κινητήριες Μηχανές αποτελούν ένα από τα κύρια θέματα με τα οποία ασχολείται η Μηχανολογία και έχουν ιδιαίτερη σημασία στη σύγχρονη ζωή του ανθρώπου. Η ύλη αυτού του τόμου περιλαμβάνει στην αρχή ορισμένες βασικές γνώσεις από τη Θερμοδυναμική και στη συνέχεια περιγράφονται οι ατμομηχανές (εμβολοφόρες ή παλινδρομικές και περιστροφικές ή ατμοστρόβιλοι) και οι αεριοστρόβιλοι.

Κοινωνιολογία

Στο παρόν εγχειρίδιο η ύλη διατάσσεται και αναπτύσσεται έτσι, ώστε οι μαθητές να σχηματίσουν πρώτα μια γενική ιδέα για τις επιδιώξεις της επιστήμης της Κοινωνιολογίας και για τις σχέσεις της με τις άλλες επιστήμες και έπειτα να δουν σε γενικές γραμμές την εξέλιξή της. Επίσης, αποσκοπείται η οικείωση των μαθητών με τις δομές και τις λειτουργίες βασικών κοινωνικών θεσμών και κυρίως των θεσμών της οικογένειας, της οικονομίας και της πολιτείας.

Λογιστική

Το βιβλίο αυτό αποτελεί συνέχεια του βιβλίου της Α΄ τάξεως και εξετάζει ειδικότερα λογιστικά θέματα, όπως η Λογιστική των Υποκαταστημάτων, τα Συστήματα των εγγραφών κ.ά.. Κατά τη συγγραφή του καταβλήθηκε προσπάθεια ώστε η παρουσίαση των διαφόρων θεμάτων να είναι απλή και σύντομη.

Λύσεις ασκήσεων Χημείας Β' Λυκείου (Ανόργανη)

Το παρόν βιβλίο περιλαμβάνει λυμένες ασκήσεις Ανόργανης Χημείας και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του βιβλίου της θεωρίας, καθώς η παράθεση λυμένων ασκήσεων αποτελεί συνέχεια της διδασκαλίας για την εφαρμογή και τον έλεγχο των γνώσεων της θεωρίας.

Λύσεις ασκήσεων Χημείας Β' Λυκείου (Ανόργανη-Οργανική)

Το παρόν βιβλίο περιλαμβάνει λυμένες ασκήσεις Ανόργανης και Οργανικής Χημείας και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του βιβλίου της θεωρίας, καθώς η παράθεση λυμένων ασκήσεων αποτελεί συνέχεια της διδασκαλίας για την εφαρμογή και τον έλεγχο των γνώσεων της θεωρίας.

Μηχανολογικό σχέδιο (β' έκδοση)

Ο σκοπός του βιβλίου αυτού είναι να βοηθήσει, με την εφαρμογή και την άσκηση, τους μαθητές να εξοικειωθούν με τους κανόνες του μηχανολογικού σχεδίου, το οποίο θα αποτελέσει σε όλη τους την επαγγελματική σταδιοδρομία διεθνή γλώσσα εκφράσεως και επικοινωνίας. Το βιβλίο περιλαμβάνει πολλά παραδείγματα και λίγα λόγια, γιατί έχει αποδειχθεί ότι στους μαθητές εντυπώνεται πολύ περισσότερο η σχεδίαση ενός αντικειμένου από τη θεωρητική και φραστική περιγραφή της τεχνικής του σχεδίου.

Μηχανουργική Τεχνολογία (Μετρήσεις - Εργαστήριο) (β΄ έκδοση)

Βασικό αντικείμενο του τόμου αυτού είναι οι κατεργασίες κοπής των μετάλλων και οι εργαλειομηχανές κοπής. Επιπροσθέτως, εξετάζονται οι μηχανουργικές μετρήσεις και τα μηχανουργικά υλικά. Η συγγραφή του έγινε με βάση το αναλυτικό πρόγραμμα και κατεβλήθη προσπάθεια να περιληφθούν τα απαραίτητα σχήματα ή εικόνες για την καλύτερη κατανόηση του περιεχομένου του.

Μηχανουργική Τεχνολογία εργαστήριο Ι (β΄ έκδοση)

Στον τόμο αυτόν, που απευθύνεται στους μαθητές της Β΄ τάξεως του Τεχνικού και Επαγγελματικού Λυκείου, περιέχονται οι βασικές μέθοδοι μορφοποιήσεως μεταλλικών κομματιών (κατεργασίες κοπής και διαμορφώσεως, εργασίες συνδέσεως, χύτευση) και περιγράφονται τα διάφορα εργαλεία, μέσα και όργανα μετρήσεως, που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση και τον έλεγχό τους. Για πληρέστερη ενημέρωση του μαθητή παρατίθενται σε ορισμένες περιπτώσεις και στοιχεία σχετικά με μεθόδους μορφοποιήσεως με μηχανικά μέσα.

Μικροβιολογία Ι (β΄ έκδοση)

Το βιβλίο αυτό εξετάζει την ταξινόμηση, τη βιολογία και τις εργαστηριακές μεθόδους έρευνας των μικροβίων. Έτσι, δίνονται συνοπτικά όλες οι γνώσεις που χρειάζονται, προκειμένου να αντιληφθεί ο μαθητής την οργάνωση και λειτουργία του μικροβιακού κυττάρου, τους μηχανισμούς με τους οποίους τα μικρόβια προκαλούν νόσο και τα μέσα που έχει αναπτύξει ο άνθρωπος για να απομονώσει και να μελετήσει τα μικρόβια.

Μορφολογία δοντιών

Το παρόν βιβλίο απευθύνεται στους μαθητές της Β΄ τάξεως των Τεχνικών-Επαγγελματικών Λυκείων του τμήματος Οδοντοτεχνικής. Για τον λόγο αυτόν, αναφέρεται μόνο η εξωτερική μορφολογία της μύλης των μόνιμων δοντιών, την οποία πρέπει να γνωρίζουν καλά οι μαθητές, γιατί αυτή αποτελεί πρωταρχική προϋπόθεση για τη σωστή άσκηση του επαγγέλματός τους.

Οικοδομικό σχέδιο (β' έκδοση)

Το παρόν βιβλίο περιλαμβάνει τους πίνακες εκείνους που θα είναι χρήσιμοι στους σπουδαστές, ούτως ώστε να κατανοήσουν επαρκώς βασικές έννοιες του Οικοδομικού Σχεδίου.

Οικονομικά Μαθηματικά (β' έκδοση)

Σκοπός του παρόντος βιβλίου είναι να εφοδιάσει τον απόφοιτο του Επαγγελματικού Λυκείου (τομέας Οικονομίας και Διοικήσεως) με τις βασικές γνώσεις των μαθηματικών, που απαιτούνται στις οικονομικοεμπορικές συναλλαγές. Κατά τη συγγραφή του ακολουθήθηκε η επαγωγική μέθοδος, η οποία διευκολύνει την κατανόηση και αφομοίωση κάθε ζητήματος.

Οικονομική ζωή και Επιχειρηματική δραστηριότητα (1979)

Στόχος του παρόντος εγχειριδίου είναι να εισαγάγει τους μαθητές στην Οικονομική επιστήμη, που σκοπό της έχει να εξηγήσει και να αναλύσει τις αρχές που διέπουν την οικονομική δραστηριότητα του ανθρώπου και την οργάνωσή της. Καταβλήθηκε προσπάθεια να παρουσιασθούν οι βασικές οικονομικές έννοιες και ο τρόπος λειτουργίας της οικονομίας με τον πιο απλό και σαφή τρόπο, προκειμένου να είναι δυνατή η κατανόησή του από τους μαθητές.

Οργάνωση αρχείων

Το βιβλίο αυτό περιέχει την ύλη που καθορίζει το αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας για το μάθημα «Οργάνωση Αρχείων», μελετά τον τρόπο οργανώσεως των αρχείων, τις μεθόδους ταξινομήσεως και συντηρήσεως αρχείων κ.ά.. Η συγγραφή του έγινε με γνώμονα τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα στην Ελλάδα οι επιχειρήσεις, οι οργανισμοί και οι δημόσιες υπηρεσίες.

Πειραματόζωα

Το βιβλίο αυτό συνεγράφη για τους μαθητές της Β΄ τάξεως των Επαγγελματικών Λυκείων, με σκοπό να αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις όσον αφορά στην ανάπτυξη, τη διατήρηση, την περιποίηση και τη χρήση των πειραματόζωων σε ένα ερευνητικό εργαστήριο. Χωρίζεται σε δύο μέρη: γενικό μέρος (αρχές για τον χώρο, τα αντικείμενα, την εκτροφή και τη μεταχείριση μιας αποικίας πειραματόζωων) και το ειδικό (παρουσιάζονται αναλυτικότερα τα πιο συνηθισμένα πειραματόζωα).

Πίνακες ανατοκισμού - ραντών - χρεωλυσίων

Το παρόν βιβλίο περιλαμβάνει τους πίνακες ανατοκισμού, ραντών και χρεωλυσίων, που συνιστούν σημαντικό τμήμα της Οικονομικής επιστήμης.

Στατιστική

Στο βιβλίο αυτό, το οποίο απευθύνεται σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαιδεύσεως, καταβλήθηκε ιδιαίτερη προσπάθεια, ώστε οι διάφορες στατιστικές έννοιες να παρουσιάζονται με τρόπο απλό και σύντομο και ο υπολογισμός των στατιστικών μέτρων να γίνεται έτσι, ώστε ο μαθητής να κατανοήσει επαρκώς τη χρησιμότητά τους.

Στοιχεία Εδαφομηχανικής - Θεμελιώσεις

Το βιβλίο αυτό συνεγράφη προκειμένου να διδαχθεί στη Β΄ τάξη των Τεχνικών Λυκείων (Τμήματα Δομικών) στα πλαίσια του μαθήματος «Τεχνολογία Τεχνικών Έργων». Ως προς τα στοιχεία Εδαφομηχανικής, έγινε προσπάθεια να περιληφθούν όλες οι γνώσεις που είναι απαραίτητες σ’ έναν τεχνικό δομικών έργων, ενώ για τις θεμελιώσεις έγινε μια αρκετά λεπτομερειακή περιγραφή των πιο συνηθισμένων μεθόδων κατασκευής.

Στοιχεία Εμπορικού Δικαίου (β' έκδοση)

Το βιβλίο αυτό περιέχει τις γενικές έννοιες όλων των κλάδων του εμπορικού δικαίου, στοιχεία του δικαίου των εταιρειών, του αξιογραφικού και του πτωχευτικού δικαίου. Κατά τη συγγραφή του καταβλήθηκε προσπάθεια να απλοποιηθούν οι έννοιες του εμπορικού δικαίου, ώστε να γίνει κατανοητό από τους μαθητές του Επαγγελματικού Λυκείου.

Στοιχεία εργατικού δικαίου

Το βιβλίο αυτό περιέχει βασικές έννοιες, αρχές και πηγές του εργατικού δικαίου και εξετάζει τη σύμβαση και τη σχέση εργασίας, την κατάρτισή της, τις υποχρεώσεις του μισθωτού και άλλα ζητήματα που αφορούν στις εργασιακές σχέσεις.

Στοιχεία Μηχανών (β' έκδοση)

Σκοπός του βιβλίου αυτού είναι να προσφέρει στους σπουδαστές τη γνώση των διαφόρων στοιχείων δομής των μηχανών, καθώς και να τους κατατοπίσει σχετικά με την ορθή λειτουργία κάθε στοιχείου. Επί πλέον συμβάλλει στην πληροφόρηση των μαθητών για τη συντήρηση και την ορθή επισκευή των μηχανών κατά την άσκηση του επαγγέλματός τους.

Στοιχεία Πολεοδομίας (β΄ έκδοση)

Το παρόν βιβλίο συμβάλλει στην κατάρτιση των σπουδαστών της Δομικής Τεχνολογίας και αποσκοπεί στο ν’ αποκτήσει ο μαθητής εμπειρία στη συνολική εικόνα της δομικής και των κατασκευών εν γένει. Στο βιβλίο δίνονται οι βασικές έννοιες των οικισμών, που σχετίζονται με τα μεγέθη, τα είδη τους, την ανάπτυξή τους, τη χρήση της γης, την εξέλιξη των λειτουργιών και τον σχεδιασμό της αναπτύξεώς τους.

Στοιχεία Στατιστικής (β' έκδοση)

Στο βιβλίο αυτό περιέχεται κυρίως περιγραφική και εφαρμοσμένη στατιστική, κατάλληλη να εφαρμοσθεί στον επαγγελματικό χώρο, στον οποίο θα εργασθεί ο μαθητής τελειώνοντας το Λύκειο. Μέσω του παρόντος βιβλίου οι μαθητές θα διδαχθούν την τεχνική και τις στατιστικές μεθόδους που εφαρμόζονται στην πράξη για την εξαγωγή συμπερασμάτων, χρήσιμων για τη λήψη ορθών αποφάσεων σε μια σύγχρονη επιχείρηση ή οργανισμό.

Τεχνικό σχέδιο (γ' έκδοση)

Το παρόν βιβλίο έχει ως σκοπό να προσφέρει τις βασικές γνώσεις και αρχές του τεχνικού σχεδίου και περιλαμβάνει θέματα τεχνικού σχεδίου, όπως: τα υλικά και τα μέσα σχεδιάσεως, τις γραμμές, την τεχνική γραφή γραμμάτων και αριθμών, την κλίμακα σχεδιάσεως, τις γεωμετρικές κατασκευές, τις προβολές αντικειμένων, τις τομές, τις διαστάσεις και την τοποθέτησή τους, τις οικοδομικές και τοπογραφικές σχεδιάσεις και τα σχέδια εγκαταστάσεων σε οικοδομικά έργα.

Τεχνολογία Δομικών υλικών

Το παρόν βιβλίο αναφέρεται στα βασικά υλικά των τεχνικών έργων. Κατά τη συγγραφή του καταβλήθηκε προσπάθεια να δοθούν τα απαραίτητα εκείνα στοιχεία που θα βοηθήσουν τον μαθητή να διακρίνει τα κύρια χαρακτηριστικά και τις βασικές ιδιότητες των διαφόρων ομάδων υλικών.

Τοπογραφία I (β' έκδοση)

Ο παρών τόμος της Τοπογραφίας περιλαμβάνει τις στοιχειώδεις τοπογραφικές εργασίες, όπως τις χαράξεις ευθυγραμμιών ή τις μετρήσεις γωνιών και οριζοντίων αποστάσεων, που συνήθως συντάσσονται στις Τοπογραφικές Αποτυπώσεις, σε πολλές περιπτώσεις όμως γίνονται και εντελώς ανεξάρτητα. Παράλληλα με την περιγραφή των στοιχειωδών τοπογραφικών εργασιών, περιγράφονται και τα τοπογραφικά όργανα που χρησιμοποιούνται στη διεξαγωγή τους.

Φαρμακολογία (β' έκδοση)

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε μαθητές που για πρώτη φορά έρχονται σε επαφή με το μάθημα της Φαρμακολογίας. Έτσι, η βασική συγγραφική προσπάθεια είχε ως σκοπό να παρουσιάσει στους μαθητές τις γενικές αρχές της Φαρμακολογίας χρησιμοποιώντας απλές έννοιες από μαθήματα που έχουν ήδη διδαχθεί, όπως είναι η Φυσιολογία, η Ανατομία, η Φυσική και η Χημεία.

Φυτική παραγωγή (β' έκδοση)

Το εγχειρίδιο αυτό αποβλέπει στη σπουδή των αρχών της Φυτικής Παραγωγής, οι οποίες μπορούν να διασφαλίσουν υψηλές αποδόσεις και άριστη ποιότητα του προϊόντος. Συνεγράφη έτσι ώστε να καλύψει τις ανάγκες του Γεωργοκτηνοτροφικού τομέα των Επαγγελματικών Λυκείων.

Χημεία (Ανόργανη)

Το παρόν βιβλίο εξετάζει βασικές έννοιες της Ανόργανης Χημείας, όπως ιδιότητες μη ηλεκτρολυτικών διαλυμάτων, χημικές αντιδράσεις, χημική ισορροπία, ηλεκτρονική θεωρία του σθένους, ιδιότητες των ηλεκτρολυτικών διαλυμάτων, οξείδωση-αναγωγή, τα κυριότερα βιομηχανικής σημασίας οξέα και βάσεις κ.ά..

Χημεία, Τόμος Β' (Ανόργανη-Οργανική) (β΄ έκδοση)

Το παρόν βιβλίο εξετάζει βασικές έννοιες της Ανόργανης Χημείας, όπως κατάταξη των στοιχείων-περιοδικό σύστημα, σύγχρονη ατομική θεωρία, θεωρία της ηλεκτρολυτικής διαλύσεως, οξέα-βάσεις-άλατα, μέταλλα και κράματα κ.ά.. Επί πλέον, μελετά και στοιχεία της Οργανικής Χημείας, όπως η σύσταση των οργανικών ενώσεων, η κατάταξη και η ονοματολογία τους, οι κορεσμένοι και ακόρεστοι υδρογονάνθρακες, οι αλκοόλες, οι αιθέρες κ.ά..

Χημική Τεχνολογία (β' έκδοση)

Σκοπός του μαθήματος της Χημικής Τεχνολογίας είναι η εισαγωγή των μαθητών του τμήματος Χημικών των Τεχνικών Λυκείων σε μια καινούργια περιοχή γνώσεων ιδιαίτερα χρήσιμων για τη μελλοντική επαγγελματική τους απασχόληση στη χημική βιομηχανία. Μέσα από το παρόν βιβλίο ο μαθητής θα εξοικειωθεί με τη μεγάλη σημασία εννοιών που συνδέονται με τη βιομηχανική δραστηριότητα, όπως η ποιότητα των προϊόντων, το κόστος παραγωγής, η εξοικονόμηση των υλικών και της ενέργειας κ.ά.

Ψυχολογία (γ' έκδοση)

Το μάθημα της Ψυχολογίας θα βοηθήσει τον σπουδαστή να αντιμετωπίσει σωστά όχι μόνο τα δικά του προβλήματα, αλλά και εκείνα που αναφέρονται στις σχέσεις του με τους προϊσταμένους του και γενικά με όσους έρχεται σε επικοινωνία κατά την επαγγελματική του δραστηριότητα. Στο παρόν βιβλίο περιλαμβάνονται βασικές αρχές και γνώσεις ψυχολογίας, πρακτική εφαρμογή των γνώσεων αυτών και μελέτη των προβλημάτων προσαρμογής που αντιμετωπίζει ο άνθρωπος από τη γέννησή του μέχρι τη γεροντική ηλικία.

Βιβλιοθήκη Τεχνικού και Επαγγελματικού Λυκείου (1979 έως σήμερα) Διδακτικά βιβλία για τους μαθητές της Γ' Λυκείου

Όταν το 1978 με την μεγάλη εκπαιδευτική μεταρρύθμιση ιδρύθηκαν τα Τεχνικά και Επαγγελματικά Λύκεια, το Υπουργείο Παιδείας ανέθεσε και πάλι στο Ίδρυμα Ευγενίδου την συγγραφή και έκδοση βιβλίων για τους μαθητές των τριών τάξεων του Λυκείου. Μέχρι το 1999 είχαν συγγραφεί και εκδοθεί 171 τίτλοι, οι οποίοι κάλυπταν τις ανάγκες των μαθητών κατά τομείς. Το 1985, μετά την ολοκλήρωση της σειράς αυτής, η Επιτροπή Εκδόσεων του Ιδρύματος σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και το ΥΠ.Ε.Π.Θ απέστειλε επιστολή προς τους συγγραφείς, στην οποία είχαν επισυναφθεί και όσες παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των βιβλίων είχαν διατυπωθεί για να περιληφθούν σε δεύτερη έκδοσή τους. Έτσι, 80 τίτλοι εκδόθηκαν σε β' ή γ' έκδοση μεταξύ των ετών 1985-1999. Ορισμένα βιβλία από αυτά εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται και μετά την συγγραφή των νέων, στην οποία δεν μετείχε το Ίδρυμα.

Αγροτικοί συνεταιρισμοί

Στόχος του παρόντος βιβλίου είναι να συμβάλει στην κατανόηση και εμπέδωση του θεσμού των αγροτικών συνεταιρισμών από τους μαθητές. Οι αγροτικοί συνεταιρισμοί έχουν βαθιές ρίζες στην ελληνική κοινωνία και προσφέρουν ουσιαστικά τόσο στα μέλη τους όσο και στο κοινωνικό σύνολο.

Αιματολογία - Αιμοληψία - Τράπεζα Αίματος

Το εγχειρίδιο αυτό, γραμμένο σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα του ΚΕΜΕ, έχει ως σκοπό να δώσει στους σπουδαστές βασικές πληροφορίες για τα συστατικά του αίματος και τις διαταραχές του και να υποδείξει τις αρχές των βασικών μεθόδων που χρησιμοποιούνται στο Αιματολογικό Εργαστήριο. Επί πλέον, αποσκοπεί στο να συνοψίσει τις θεωρητικές αρχές και τις τεχνικές λεπτομέρειες που διέπουν την αιμοδοσία.

Ανάλυση ισολογισμών

Το βιβλίο αυτό εξετάζει θέματα όπως ο ισολογισμός, τα αποτελέσματα, οι σχέσεις των στοιχείων ισολογισμού και αποτελεσμάτων, καθώς και υποδείγματα αναλύσεως ισολογισμών και αποτελεσμάτων επιχειρήσεων. Στόχος του βιβλίου είναι να συντελέσει στην απαραίτητη κατάρτιση των μαθητών, ώστε να καταστούν ικανοί να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τις απαιτήσεις του επαγγέλματός τους.

Ανθοκηπευτικές καλλιέργειες - Τόμος Α' (Κηπευτικές Καλλιέργειες) (β΄ έκδοση)

Το περιεχόμενο του βιβλίου αυτού αποσκοπεί στο να εξοικειώσει τον μαθητή με τις επιστημονικές αρχές και τις πρακτικές μεθόδους που ακολουθούνται κατά την καλλιέργεια των λαχανικών. Περιλαμβάνει τις βασικές κατηγορίες και αρχές που έχουν γενικότερη εφαρμογή για όλα τα λαχανικά και τους τρόπους καλλιέργειας κάθε λαχανικού ξεχωριστά.

Ανθοκηπευτικές καλλιέργειες - Τόμος Β' (Ανθοκομικές Καλλιέργειες) (β΄ έκδοση)

Το παρόν βιβλίο περιλαμβάνει γενικές γνώσεις για τον πολλαπλασιασμό και τις καλλιεργητικές φροντίδες των ανθοκομικών φυτών. Περιγράφονται τα σπουδαιότερα ετήσια, διετή και πολυετή φυτά, καλλωπιστικοί θάμνοι και δέντρα, αλλά και στοιχεία σχετικά με την κηποτεχνία, την εμπορία και τη συντήρηση «δρεπτών ανθέων».

Ανόργανη και Οργανική χημική τεχνολογία (β΄ έκδοση)

Το βιβλίο αυτό, που αποτελεί συνέχεια του μαθήματος χημικής τεχνολογίας της Β΄ Τάξεως, επικεντρώνεται στην εξέταση των χημικών διεργασιών και στην περιγραφή των αντιδραστήρων, στους οποίους αυτές διεξάγονται. Επί πλέον, στο παρόν βιβλίο πραγματοποιείται συστηματική παρουσίαση των σημαντικότερων κλάδων της χημικής βιομηχανίας και περιγραφή της παραγωγής των κυριότερων χημικών προϊόντων.

Ανοσολογία

Το παρόν εγχειρίδιο περιλαμβάνει βασικές γνώσεις ανοσολογίας, που βοηθούν τον μαθητή να κατανοήσει καλύτερα τις αμυντικές λειτουργίες του οργανισμού και να αντιληφθεί την αξία των ανοσολογικών τεχνικών στη διάγνωση των νοσημάτων. Στόχος του είναι να κινήσει το ενδιαφέρον τον μαθητών για πιο βαθιά μελέτη των θεμάτων που διαπραγματεύεται.

Αρδεύσεις, στραγγίσεις και προστασία εδαφών (β΄ έκδοση)

Το βιβλίο αυτό προορίζεται για τους μαθητές της Γ΄ Τάξεως των Επαγγελματικών Λυκείων, Γεωργικού Τομέα. Σκοπός του είναι να δώσει στους μαθητές μερικές βασικές γνώσεις που αφορούν στις αρδεύσεις και στις στραγγίσεις των γεωργικών εδαφών, τις οποίες θα εφαρμόσουν αργότερα κατά την εξάσκηση του επαγγέλματός τους.

Αρχές λειτουργίας γραφείου

Το παρόν βιβλίο, το οποίο σύγκειται από κεφάλαια που περιέχονται σε ορισμένα από τα βιβλία του Ιδρύματος Ευγενίδου για τα Επαγγελματικά Λύκεια, έχει σκοπό να μυήσει τους μαθητές στους μηχανισμούς και τα μυστικά του γραφείου, το οποίο είναι ένα από τα πιο ζωντανά-λειτουργικά κύτταρα της σύγχρονης κοινωνίας.

Αρχές λειτουργίας υπολογιστών

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους μαθητές της Γ' Τάξεως των Επαγγελματικών Λυκείων και στόχο έχει να αποτελέσει ένα εύκολο και χρήσιμο βοήθημα για τους μαθητές σε θέματα δομής και λειτουργίας των ψηφιακών και αναλογικών ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Αρχιτεκτονικό σχέδιο (δ' έκδοση)

Το παρόν βιβλίο αρχιτεκτονικών σχεδιάσεων περιλαμβάνει μια συλλογή-σύνθεση θεμάτων με διαφορετικές παρουσιάσεις, έτσι ώστε ο σπουδαστής να μπορέσει να αντλήσει από το δυνατό ευρύτερο φάσμα τα απαραίτητα στοιχεία που θα του επιτρέψουν να σχεδιάζει με ευχέρεια.

Αυτοκίνητα και Μηχανήματα τεχνικών έργων (1979)

Το βιβλίο αυτό προορίζεται για τους μαθητές του Τμήματος Μηχανολόγων των Τεχνικών Λυκείων. Έχει σκοπό την παροχή βασικών τεχνικών γνώσεων για τη δομή, λειτουργία και συντήρηση των αυτοκινήτων κατά κύριο λόγο και στοιχειωδέστερα των κυριότερων μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή τεχνικών έργων.

Αυτοκίνητα και Μηχανήματα τεχνικών έργων (1986)

Το βιβλίο αυτό προορίζεται για τους μαθητές του τμήματος Μηχανολόγων των Τεχνικών Λυκείων. Έχει σκοπό την παροχή βασικών τεχνικών γνώσεων για τη δομή, τη λειτουργία και συντήρηση των αυτοκινήτων κατά κύριο λόγο και στοιχειωδέστερα των κυριότερων μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή τεχνικών έργων.

Βακτηριολογία (β΄ έκδοση)

Το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου αποτελεί τη βάση των εργαστηριακών ασκήσεων των μαθητών και ιδιαίτερα τα κεφάλαια των μεθόδων τυποποιήσεως και χρώσεως των βακτηρίων. Διδάσκεται σε συνδυασμό με τη Μικροβιολογία και στόχος του είναι να βοηθήσει τον μαθητή στην εργασία του στο κλινικό διαγνωστικό εργαστήριο.

Βιομηχανικά Ηλεκτρονικά - Αυτοματισμοί, Τόμος Α΄ (Βιομηχανικά Ηλεκτρονικά)

Το μάθημα «Βιομηχανικά Ηλεκτρονικά- Αυτοματισμοί» έχει ως στόχο την εφαρμογή των γνώσεων που απέκτησαν οι μαθητές στα γενικά μαθήματα ηλεκτρονικών, πάνω σε συγκεκριμένες βιομηχανικές διεργασίες. Ο παρών πρώτος τόμος καλύπτει την ύλη των βιομηχανικών ηλεκτρονικών.

Βιομηχανικά Ηλεκτρονικά - Αυτοματισμοί, Τόμος Β΄ (Συστήματα αυτόματου ελέγχου)

Το μάθημα «Βιομηχανικά Ηλεκτρονικά- Αυτοματισμοί» έχει ως στόχο την εφαρμογή των γνώσεων που απέκτησαν οι μαθητές στα γενικά μαθήματα ηλεκτρονικών, πάνω σε συγκεκριμένες βιομηχανικές διεργασίες. Ο παρών δεύτερος τόμος καλύπτει την ύλη των συστημάτων αυτόματου ελέγχου.

Βιοχημεία (β΄ έκδοση)

Στο παρόν βιβλίο δίνεται το γενικότερο πνεύμα και η λογική στην οποία στηρίζεται η Βιοχημεία και τονίζονται κυρίως τα σημεία εκείνα που κρίθηκαν απαραίτητα για τα ιατρικά επαγγέλματα, με βάση το αναλυτικό πρόγραμμα του ΚΕΜΕ. Στόχος του είναι να προσφέρει τις γνώσεις που αφορούν τη δομή και τη λειτουργία της ύλης που έχει η ζωή σε μοριακό επίπεδο.

Γενική Δομική ΙΙ (Λίθινες Κατασκευές/Σκυροδέματα) (β΄ έκδοση)

Στα πλαίσια της Γενικής Δομικής ΙΙ και συγκεκριμένα στο παρόν πρώτο μέρος της εξετάζονται τα διάφορα είδη κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Συγκεκριμένα, μετά από μία περιγραφή του κάθε είδους κατασκευής, αναφέρονται οι κανονισμοί που ισχύουν για το είδος αυτό, μερικές οδηγίες για τον τρόπο υπολογισμού του και περισσότερα στοιχεία για τη μορφή, που παρουσιάζονται στα σχέδια.

Γενική Δομική ΙΙ (Σκυροδέματα / Ξύλινες Κατασκευές / Σιδηρές Κατασκευές) (β΄ έκδοση)

Στο παρόν βιβλίο εξετάζονται τα διάφορα είδη κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, οι ξύλινες και οι σιδηρές κατασκευές. Η παρουσίαση του συνόλου των θεμάτων της Γενικής Δομικής ΙΙ γίνεται με τρόπο τέτοιο, ώστε να επιτυγχάνεται η καλλιέργεια της τεχνικής αντιλήψεως των μαθητών τόσο γενικότερα, όσο και στην ειδικότερη περιοχή του μαθήματος.

Γεωργικά Μηχανήματα

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους μαθητές της Γ΄ τάξεως του γεωργοκτηνοτροφικού τομέα του Λυκείου, αλλά αποτελεί βοήθημα και για όλους εκείνους που ασχολούνται με τα γεωργικά μηχανήματα (χρήση, συντήρηση, επισκευή). Περιλαμβάνει τα γεωργικά μηχανήματα που χρησιμοποιούνται για την περιποίηση των καλλιεργούμενων φυτών μετά το φύτρωμά τους, ορισμένα παρελκόμενα και εξαρτήσεις των γεωργικών ελκυστήρων, τα αντλητικά συγκροτήματα ποτίσματος των φυτών και τέλος τα μηχανήματα συγκομιδής.

Γεωργικά Μηχανήματα Αγρών

Το παρόν βιβλίο αποτελεί βοήθημα για τους μαθητές του τμήματος Γεωργικών Μηχανημάτων και καλύπτει τα βασικά μηχανήματα της μηχανοποιήσεως των γεωργικών εργασιών. Στόχος του είναι να συμβάλει στην απλούστευση της κατανοήσεως των διαφόρων γεωργικών μηχανημάτων και να αποβεί ουσιαστικό βοήθημα όχι μόνο για τους μαθητές του γεωργοκτηνοτροφικού τομέα, αλλά και για όλους εκείνους που ασχολούνται με τα γεωργικά μηχανήματα.

Γεωργικοί ελκυστήρες

Το βιβλίο αυτό αποτελεί βοήθημα όχι μόνο για τους μαθητές του τμήματος Γεωργικών μηχανημάτων του επαγγελματικού Λυκείου, αλλά και για όλους εκείνους που ασχολούνται με τη διαχείριση, τον χειρισμό, τη συντήρηση και την επισκευή του γεωργικού ελκυστήρα. Έτσι, παρέχονται οι βασικές γνώσεις για την περιγραφή, τη λειτουργία, τη συντήρηση, την ασφαλή χρήση και την επιλογή του γεωργικού ελκυστήρα.

Δενδρώδεις καλλιέργειες (β΄ έκδοση)

Το παρόν βιβλίο αποτελείται από δύο μέρη: το γενικό (τεχνικές και μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για όλες τις δενδροειδείς καλλιέργειες) και το ειδικό (εξετάζεται λεπτομερώς κάθε μία από τις δενδρώδεις καλλιέργειες). Στόχος του είναι να παρουσιάσει τα σύγχρονα δεδομένα της δενδροκομικής πείρας και επιστήμης, ελληνικής και ξένης.

Δημόσιες σχέσεις

Στο παρόν βιβλίο εξετάζονται οι έννοιες «δημόσιες σχέσεις» και «κοινή γνώμη», οι γενικές τους γραμμές, η ψυχολογία του κοινού και οι μέθοδοι με τις οποίες είναι δυνατόν να το επηρεάσει κάποιος. Μέσα στο βιβλίο δίνονται μόνο τα απαραίτητα στοιχεία που χρειάζεται ο μαθητής του Λυκείου, όταν θα ασχοληθεί στην επαγγελματική του σταδιοδρομία με ανάλογα προβλήματα ή θα χρειαστεί να συνεργαστεί με διάφορες ομάδες ανθρώπων.

Είδη εργαστηριακών εξετάσεων - Τήρηση αρχείου

Σκοπός του βιβλίου αυτού είναι η απλή και επιστημονική παρουσίαση και ανάπτυξη της τεχνικής των κυριότερων εργαστηριακών εξετάσεων που γίνονται καθημερινά στα ιατρικά και βιοχημικά εργαστήρια. Καταβλήθηκε προσπάθεια το βιβλίο να είναι κατάλληλο για τους μαθητές των επαγγελματικών Λυκείων, που ακολουθούν την ειδικότητα του βοηθού ιατρικών και βιοχημικών εργαστηρίων, ώστε να παρακολουθήσουν, να εφαρμόσουν στην πράξη και να γνωρίσουν τις διάφορες εργαστηριακές εξετάσεις.

Ελληνική Οικονομία (β΄ έκδοση)

Σκοπός του βιβλίου αυτού είναι η σύντομη παρουσίαση των κυριότερων επιτευγμάτων της ελληνικής οικονομίας κατά τη μεταπολεμική περίοδο, καθώς επίσης και των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ακόμα και σήμερα και τα οποία παρεμποδίζουν την περαιτέρω ταχεία ανάπτυξή της.

Εμπορική αλληλογραφία

Σκοπός του παρόντος βιβλίου είναι η εξοικείωση των μαθητών με την εμπορική αλληλογραφία, η οποία αποτελεί βασικό παράγοντα της εξελιγμένης εμπορικής συναλλαγής. Έτσι, παρέχονται βασικά στοιχεία της εμπορικής αλληλογραφίας και των κυριότερων ομάδων εμπορικών επιστολών.

Εργαστήριο ανθοκομίας - Κηποτεχνίας, Τεύχος Α΄

Το παρόν βιβλίο συνεγράφη για να προσφέρει ασκήσεις και θέματα που σχετίζονται με τη σύγχρονη ανθοκομία και κηποτεχνία και υπαγορεύονται από την αγορά εργασίας, τις καταναλωτικές ανάγκες και την εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας.

Εργαστήριο ανθοκομίας - Κηποτεχνίας, Τεύχος Β΄

Το παρόν βιβλίο συνεγράφη για να προσφέρει ασκήσεις και θέματα που σχετίζονται με τη σύγχρονη ανθοκομία και κηποτεχνία και υπαγορεύονται από την αγορά εργασίας, τις καταναλωτικές ανάγκες και την εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας.

Εργαστήριο Θερμάνσεως - Ψύξεως - Κλιματισμού (β΄ έκδοση)

Το βιβλίο αυτό συνεγράφη για τους μαθητές της Γ΄ Τάξεως του Μηχανολογικού Τομέα των Τεχνικών Λυκείων. Οι ασκήσεις που περιλαμβάνει είναι επιλεγμένες ώστε να αποτελέσουν τη βάση για άλλες παρόμοιες ή περισσότερο πολύπλοκες ασκήσεις και αφορούν κατασκευές με χαλκοσωλήνες, ασκήσεις ψύξεως, θερμάνσεως και κλιματισμού.

Εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου υλικών (γ΄ έκδοση)

Η παρούσα έκδοση του Εργαστηρίου Ποιοτικού Ελέγχου υλικών είναι εμπλουτισμένη σε ενότητες με τεχνικές παρατηρήσεις και περιγραφή σύγχρονων ενόργανων μεθόδων αναλύσεως. Στόχος των προαναφερθέντων είναι η πιο αποτελεσματική και ακριβής πραγματοποίηση των προσδιορισμών ποιοτικού ελέγχου.

Εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις (β΄ έκδοση)

Το παρόν βιβλίο περιλαμβάνει βασικά θέματα που σχετίζονται με τις εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, όπως: αγωγοί, σωλήνες, εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και χρήσεις τους, ηλεκτρικοί πίνακες διανομής, βασικές οδηγίες κατασκευής εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κ.ά..

Εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Ι (β΄ έκδοση)

Το παρόν βιβλίο έχει ως σκοπό να αποβεί χρήσιμο στους μαθητές του Επαγγελματικού Λυκείου, αλλά και σε όσους ασχολούνται με τις εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Έχει συγγραφεί στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών κανονισμών για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, ούτως ώστε οι μελλοντικοί τεχνικοί να είναι εξοικειωμένοι με τις βασικές έννοιες και το πνεύμα αυτών των κανονισμών.

Εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ΙΙ

Στον δεύτερο αυτόν τόμο των Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων περιλαμβάνονται ορισμένα ειδικά θέματα, με έμφαση περισσότερο σε εφαρμογές και αναφορές στις αντίστοιχες συσκευές και μηχανήματα. Δεν περιγράφονται οι ιδιαιτερότητες κάθε συσκευής ή μηχανήματος, αλλά η ανάπτυξη περιορίζεται στις βασικές αρχές λειτουργίας.

Εφαρμοσμένα Ηλεκτρονικά

Το βιβλίο αυτό περιλαμβάνει επιλογή κεφαλαίων από τρία βιβλία που καταργήθηκαν (Ηλεκτρονικά Κυκλώματα, Αρχές λειτουργίας υπολογιστών και Βιομηχανικά ηλεκτρονικά και αυτοματισμοί), ώστε να καλυφθούν οι διδακτικές ανάγκες των μαθητών.

Ηλεκτρικές μηχανές (β΄ έκδοση)

Το βιβλίο αυτό προορίζεται για τη διδασκαλία του μαθήματος των Ηλεκτρικών Μηχανών στη Γ΄ Τάξη των Τεχνικών Λυκείων, της ειδικότητας των Ηλεκτρολόγων. Περιλαμβάνει τα είδη και τα πεδία εφαρμογής των ηλεκτρικών μηχανών, τις αρχές λειτουργίας και την κατασκευή των μηχανών συνεχούς ρεύματος, τα χαρακτηριστικά λειτουργίας και τα είδη των γεννητριών και των κινητήρων συνεχούς ρεύματος κ.ά..

Ηλεκτρολογικό εργαστήριο ΙΙ (β΄ έκδοση)

Το Ηλεκτρολογικό Εργαστήριο απευθύνεται στους μαθητές της Γ΄ Τάξεως των Τεχνικών Λυκείων, ειδικότητας Ηλεκτρολόγου, και περιλαμβάνει θέματα και ασκήσεις που αναφέρονται σε ηλεκτρικές μετρήσεις εναλλασσόμενου ρεύματος, σε ελέγχους και μετρήσεις στις ηλεκτρικές μηχανές συνεχούς και εναλλασσόμενου ρεύματος και σε ασκήσεις από το μάθημα των Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων.

Ηλεκτρολογικό σχέδιο - Τόμος Β΄

Στον τόμο αυτόν συνεχίζονται οι υποδειγματικές σχεδιάσεις που αφορούν πεδία των ηλεκτρικών εφαρμογών, όπως είναι οι εγκαταστάσεις με λυχνίες φθορισμού, κυκλώματα μετασχηματισμού εναλλασσόμενου ρεύματος, κυκλώματα ανορθώσεως, κυκλώματα και περιελίξεις για μηχανές με συνεχές και εναλλασσόμενο ρεύμα κ.λπ..

Ηλεκτρονικά κυκλώματα

Το βιβλίο αυτό προορίζεται για τους μαθητές της Γ΄ Τάξεως των Τεχνικών Λυκείων και η ύλη του περιέχει όλα σχεδόν τα θέματα που αναφέρονται στα ηλεκτρονικά κυκλώματα και τη θεωρία τους. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα κυκλώματα που βρίσκουν πρακτικές εφαρμογές.

Ηλεκτρονικό εργαστήριο

Το βιβλίο αυτό είναι ένα εργαστηριακό βοήθημα που περιλαμβάνει 50 ασκήσεις. Οι ασκήσεις αυτές καλύπτουν μεγάλο μέρος των Ηλεκτρονικών εφαρμογών και ο σκοπός διεξαγωγής τους είναι η εμπέδωση των θεωρητικών γνώσεων που έχουν αποκτήσει οι μαθητές στο μάθημα των Ηλεκτρονικών.

Ηλεκτρονικό σχέδιο

Το βιβλίο αυτό πραγματεύεται τη σχεδίαση ηλεκτρονικών κυκλωμάτων και προορίζεται για τους σπουδαστές και όσους ασχολούνται με τα ηλεκτρονικά. Η συγγραφή του ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα του ΚΕΜΕ και τα θέματα που περιέχει καλύπτουν ένα μεγάλο μέρος από τη θεωρία των Ηλεκτρονικών που διδάσκονται οι σπουδαστές των Τεχνικών Λυκείων.

Ηλεκτροτεχνία ΙΙ

Το βιβλίο αυτό περιλαμβάνει τις πολύ βασικές έννοιες του Ηλεκτρισμού, εξετάζει το συνεχές ρεύμα, το μαγνητικό πεδίο, τους πυκνωτές, το μονοφασικό και τριφασικό εναλλασσόμενο ρεύμα και ειδικά θέματα Ηλεκτροτεχνίας. Σκοπός του είναι να δώσει στον μαθητή του Τεχνικού Λυκείου τις απαραίτητες ηλεκτροτεχνικές γνώσεις για την παρακολούθηση άλλων, πιο εξειδικευμένων μαθημάτων και την άσκηση του επαγγέλματός του.

Θερμάνσεις

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους μαθητές της Γ΄ Τάξεως του Μηχανολογικού Τομέα των Τεχνικών Λυκείων και παρέχει τα απαραίτητα στοιχεία για βασικές γνώσεις ως προς τη χρησιμότητα, τις δυνατότητες, τη λειτουργία και τη συντήρηση των κυριότερων εγκαταστάσεων θερμάνσεως.

Θεωρία Οδοντοτεχνίας ΙΙ

Στο παρόν βιβλίο παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία, θεωρητικά και εργαστηριακά, ώστε ο μαθητής αφομοιώνοντάς τα να αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις, ώστε μαζί με την πρακτική εξάσκηση να γίνει ένας καλός οδοντοτεχνίτης.

Κινητήριες Μηχανές ΙΙ (γ΄ έκδοση)

Το βιβλίο αυτό είναι συνέχεια των Κινητηρίων Μηχανών Ι και περιλαμβάνει τις μηχανές εσωτερικής καύσεως, τις υδραυλικές μηχανές, καθώς και τους αεροσυμπιεστές και τις αντλίες. Η ύλη του βιβλίου είναι κυρίως περιγραφική και γι’ αυτό υπάρχει μεγάλος αριθμός σχημάτων και εικόνων που βοηθούν στην πληρέστερη κατανόηση του βιβλίου απ’ τους σπουδαστές.

Κλιματισμός

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους μαθητές της Γ΄ Τάξεως του Τεχνικού Λυκείου, Τμήμα Μηχανολόγων. Έχει ως σκοπό την παροχή των απαραίτητων στοιχείων, ώστε οι μαθητές να αποκτήσουν γνώσεις για τη λειτουργία, τις δυνατότητες, τη χρησιμότητα, την επιλογή και τη συντήρηση των βασικών εγκαταστάσεων κλιματισμού.

Λογισμός του κόστους - Βιομηχανική Λογιστική (β΄ έκδοση)

Το βιβλίο αυτό αποτελεί βελτιωμένη έκδοση, στην οποία υπάρχει απλούστερη και διεξοδικότερη ανάλυση των βασικών εννοιών της λογιστικής του κόστους, λεπτομερέστερη περιγραφή των εφαρμοζόμενων βασικών μεθόδων κοστολογήσεως και περιεκτικότερα παραδείγματα και ερωτήσεις.

Λογιστική εταιρειών (β΄ έκδοση)

Το μάθημα της Φορολογικής Λογιστικής και της Λογιστικής Εταιριών περιλαμβάνει ένα σύνολο γνώσεων που έχουν ληφθεί από τον Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων, από τη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων και από τη λογιστική των εταιριών. Σκοπός του είναι η εξοικείωση των μαθητών με τα ανωτέρω λογιστικά θέματα.

Λύσεις ασκήσεων Χημείας Γ΄ Λυκείου

Το βιβλίο των ασκήσεων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του βιβλίου της θεωρίας, το ίδιο απαραίτητο και όχι λιγότερο σπουδαίο από αυτό, καθώς η παράθεση λυμένων ασκήσεων αποτελεί συνέχεια της διδασκαλίας για την εφαρμογή και τον έλεγχο των γνώσεων της θεωρίας.

Μαθηματικά

Το βιβλίο αυτό περιέχει την ύλη που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο για τη Γ΄ Τάξη του Λυκείου. Επί πλέον, γίνεται αναφορά σε μερικές έννοιες που κρίθηκαν απαραίτητες για τον μαθητή, όπως οι ορισμοί και οι εξισώσεις του κύκλου, της ελλείψεως, της παραβολής και της υπερβολής.

Μεταλλουργία

Το βιβλίο αυτό αποσκοπεί στο να βοηθήσει τους αναγνώστες να κατανοήσουν την κρυσταλλική δομή, τις μηχανικές και λοιπές χαρακτηριστικές ιδιότητες, τις θερμικές κατεργασίες, καθώς και τις βιομηχανικές εφαρμογές των περισσοτέρων εύχρηστων εκ των προαναφερθέντων.

Μηχανήματα ανυψώσεως και μετακινήσεως υλικών (β΄ έκδοση)

Το βιβλίο αυτό προορίζεται για τη Γ' Τάξη του τμήματος Μηχανολόγων των Τεχνικών Λυκείων. Αποβλέπει στην παροχή γνώσεων για τη δομή, τη λειτουργία, τις δυνατότητες, τη χρησιμότητα και τη συντήρηση των βασικών μηχανημάτων ανυψώσεως και μετακινήσεως υλικών.

Μηχανοργάνωση (Οργάνωση Γραφείου - Μηχανοργάνωση) - Τεύχος Β'

Στο παρόν βιβλίο περιγράφονται όλες οι μηχανές με τις οποίες επιτυγχάνεται η μηχανοργάνωση του γραφείου. Το κείμενο έχει εμπλουτισθεί με παραστατικές εικόνες, προκειμένου να επιτευχθεί η αμεσότερη κατανόηση της ύλης.

Μηχανουργική Τεχνολογία (β΄ έκδοση)

Βασικό αντικείμενο του τόμου αυτού, του πρώτου της Μηχανουργικής Τεχνολογίας του Τεχνικού και Επαγγελματικού Λυκείου, είναι οι κατεργασίες κοπής των μετάλλων και οι εργαλειομηχανές κοπής. Σκοπός του είναι η παρουσίαση στον μαθητή με τον απλούστερο δυνατό τρόπο θεμάτων όπως η οργάνωση και η λειτουργία του μηχανουργείου, η δομή των εργαλειομηχανών, οι θεμελιώδεις αρχές κοπής των μετάλλων κ.ά..

Μηχανουργική Τεχνολογία - Εργαστήριο ΙΙ, Τεύχος Α΄

Βασικό αντικείμενο του πρώτου τεύχους του μαθήματος «Μηχανουργική Τεχνολογία-Εργαστήριο ΙΙ» της Γ΄ Τάξεως του Τεχνικού και Επαγγελματικού Λυκείου είναι οι κατεργασίες κοπής των μετάλλων και οι εργαλειομηχανές κοπής. Η συγγραφή του βιβλίου έγινε με βάση το αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου και για την καλύτερη κατανόησή του περιελήφθησαν τα απαραίτητα σχήματα και εικόνες.

Μηχανουργική Τεχνολογία - Εργαστήριο ΙΙ, Τεύχος Β΄

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους μαθητές των μέσων τεχνικών σχολών. Η ανάγνωσή του, εκτός του ότι ενημερώνει τον μαθητή πάνω στα θέματα της μηχανουργικής τεχνολογίας γενικότερα, ειδικότερα δε στον τομέα των εργαλειομηχανών, επί πλέον τον προβληματίζει και τον καθοδηγεί σε μια βαθύτερη θεώρησή τους ως μέσων που συμβάλλουν και βοηθούν αποτελεσματικά στην τεχνολογική πρόοδο της ανθρωπότητας.

Μηχανουργική Τεχνολογία - Εργαστήριο ΙΙ, Τεύχος Β΄ (1994)

Στο παρόν βιβλίο περιγράφεται η δομή και ο τρόπος λειτουργίας των εργαλειομηχανών. Επί πλέον, καταβάλλεται προσπάθεια ώστε να προσέξει ο μαθητής την επινόηση της συγκροτήσεως, τον τρόπο λειτουργίας τους, καθώς και την καλύτερη και σωστότερη μέθοδο εκμεταλλεύσεώς τους.

Μικροβιολογία ΙΙ (β΄ έκδοση)

Το βιβλίο αυτό αποτελεί συνέχεια του βιβλίου της Μικροβιολογίας, που διδάσκεται στη Β΄ Τάξη του Επαγγελματικού Λυκείου. Σκοπός της συγγραφής του είναι να αποτελέσει βοήθημα για τον μαθητή στα χρόνια των σπουδών του και μετά την αποφοίτησή του, όταν αρχίσει την εργασία του στο κλινικό διαγνωστικό εργαστήριο.

Οικοδομική (β΄ έκδοση)

Το παρόν βιβλίο παρέχει στοιχεία για τα κυριότερα κεφάλαια της σύγχρονης Οικοδομικής. Σκοπός του είναι η εισαγωγή του μελλοντικού τεχνικού στις βασικότερες απλές μορφές κατασκευής, όπως εφαρμόζονται σήμερα στον ελληνικό χώρο.

Οικονομική Γεωγραφία - Διεθνείς εμπορικές σχέσεις (β΄ έκδοση)

Στο παρόν βιβλίο επιδιώχθηκε να γίνει η καταλληλότερη επιλογή θεμάτων, η κατάταξη και η ανάπτυξή τους, έτσι ώστε ο μαθητής να μπορέσει όσο γίνεται πιο εύκολα να αφομοιώσει τις απαραίτητες εκείνες γνώσεις της Οικονομικής Γεωγραφίας και των Διεθνών Εμπορικών Σχέσεων, οι οποίες είναι θεμελιακές για τη γενική οικονομική παιδεία του.

Οργάνωση γραφείου (Οργάνωση Γραφείου - Μηχανοργάνωση) (β΄ έκδοση)

Το παρόν βιβλίο εξετάζει τα οργανωτικά προβλήματα της διοικητικής λειτουργίας, τα οποία αν και επηρεάζονται από τα οργανωτικά προβλήματα των άλλων λειτουργιών, χρειάζονται ξεχωριστή αντιμετώπιση. Το τεύχος αυτό αναφέρεται σε θέματα που αφορούν στην οργάνωση, τη διοίκηση και τη λειτουργία των γραφείων.

Οργάνωση εργοτάξιου - Κόστος κατασκευών

Το παρόν βιβλίο αναφέρεται στις παρεμβάσεις της πολιτείας στον τομέα της βιομηχανίας κατασκευών, ώστε τα αγαθά που παράγονται να έχουν επιθυμητή ποιότητα, η παραγωγή να είναι ασφαλής και να πραγματοποιείται σε ειρηνική ατμόσφαιρα, με ξεκαθαρισμένες τις σχέσεις μεταξύ εκείνων που μετέχουν σ’ αυτήν.

Οργάνωση και Διαχείριση Γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Το παρόν βιβλίο προορίζεται για τη Γ΄ Τάξη όλων των ειδικοτήτων του γεωργοκτηνοτροφικού τομέα των Τεχνικών και Επαγγελματικών Λυκείων. Σκοπός του είναι να συμβάλει στη διάδοση των αρχών και των μεθόδων της Οργανώσεως και Διαχειρίσεως των Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων και στη μετάδοση χρήσιμων γνώσεων στους αποφοίτους των Τεχνικών και Επαγγελματικών Λυκείων για την εκπλήρωση της αποστολής τους.

Οργάνωση και Διοίκηση εκμεταλλεύσεων και Συνεταιρισμών

Το παρόν εγχειρίδιο εξετάζει την γεωργία στο νέο καθεστώς της εντάξεως της Ελλάδας στην ΕΟΚ, στο οποίο η γεωργία έχει καθήκον να υιοθετήσει βελτιωμένα οργανωτικά σχήματα που θα αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά της στον ευρύ ευρωπαϊκό χώρο. Θέματα που αναλύονται είναι η ιστορική εξέλιξη του συνεταιρισμού, η οργάνωση και ανάπτυξη γεωργικών συνεταιρισμών, οι σχολικοί συνεταιρισμοί και η συνεταιριστική εκπαίδευση, οι συντελεστές παραγωγής, οι γεωργικοί λογαριασμοί κ.ά.

Παρασιτολογία

Στο παρόν βιβλίο έχει καταβληθεί προσπάθεια να απλοποιηθούν οι βασικές γνώσεις της Παρασιτολογίας και της Μυκητολογίας. Παράλληλα κρίθηκε σκόπιμο να συμπληρωθεί το κείμενο με πλούσια εικονογράφηση, προκειμένου να γίνει άμεσα κατανοητή η βιολογία των οργανισμών αυτών.

Ραδιοφωνία (β΄ έκδοση)

Στο παρόν βιβλίο ο μαθητής πληροφορείται σχετικά με τη διάδοση των κυμάνσεων και ακολούθως μαθαίνει τον πρώτο δέκτη ραδιοφώνου που χρησιμοποιήθηκε στην πιο απλή του μορφή. Για την κατανόηση του μαθήματος θεωρείται δεδομένο ότι ο μαθητής γνωρίζει Γενικά Ηλεκτρονικά και Θεωρία Κυκλωμάτων.

Ραδιοφωνία (Ραδιοεπικοινωνία)

Με τη συγγραφή του παρόντος βιβλίου καταβάλλεται μια πρώτη προσπάθεια για την ολοκληρωμένη σπουδή της Ραδιοεπικοινωνίας, η οποία έχει εισδύσει βαθιά στην καθημερινή ζωή, την επιστήμη και την τεχνική. Με το βιβλίο αυτό οι μελλοντικοί τεχνικοί θα προετοιμαστούν κατάλληλα να υπηρετήσουν την περιοχή της Ραδιοτεχνικής.

Στοιχεία Αναλυτικής Γεωμετρίας

Το βιβλίο αυτό περιέχει μόνο στοιχεία Αναλυτικής Γεωμετρίας, γιατί έχει ως σκοπό να καλύψει τις διδακτικές ανάγκες μέρους της ύλης των Μαθηματικών της Γ΄ τάξεως του Λυκείου. Περιέχει διανυσματικό λογισμό, αναλυτική γεωμετρία του επιπέδου και αναλυτική γεωμετρία του χώρου Χ.

Συγκοινωνιακά έργα - Τεύχος Α' (Οδοποιία)

Σκοπός του βιβλίου αυτού είναι να συμβάλλει στην προσπάθεια για τη μελέτη, κατασκευή και συντήρηση ενός οδικού δικτύου, εθνικού και επαρχιακού, το οποίο δεν θα υστερεί από τα δίκτυα των άλλων προηγμένων χωρών. Με τον τρόπο αυτόν αποσκοπεί να συνδράμει στην προετοιμασία ενός καταρτισμένου και πεπειραμένου τεχνικού προσωπικού.

Συγκοινωνιακά έργα - Τεύχος Β' (Σιδηρόδρομοι, Αερολιμένες)

Το βιβλίο αυτό προορίζεται για τη διδασκαλία του μαθήματος των Συγκοινωνιακών Έργων στη Γ' Τάξη των Τεχνικών Λυκείων της ειδικότητας των δομικών έργων. Εξετάζει το σύστημα Σιδηροδρομικού δικτύου (Σιδηρόδρομοι) και το Σύστημα εναέριου δικτύου (Αερολιμένες).

Σχεδιάσεις αρμοδιότητας Πολιτικών Μηχανών

Το τετράδιο αυτό περιέχει πίνακες που περιλαμβάνουν αντιπροσωπευτικά σχεδιαστικά υποδείγματα από τον ευρύ τομέα αρμοδιότητας πολιτικού μηχανικού. Τα θέματα των πινάκων ανήκουν στα συχνότερα κατασκευαζόμενα έργα και έχουν τέτοια έκταση ώστε να μπορούν οι μαθητές στον περιορισμένο χρόνο των ασκήσεών τους να τα σχεδιάσουν στα μικρών διαστάσεων χαρτιά σχεδιάσεων που χρησιμοποιούν.

Σχέδιο κτηριακών έργων

Το τετράδιο αυτό περιέχει πίνακες που περιλαμβάνουν αντιπροσωπευτικά σχεδιαστικά υποδείγματα από τον ευρύ τομέα αρμοδιότητας πολιτικού μηχανικού. Τα θέματα των πινάκων ανήκουν στα συχνότερα κατασκευαζόμενα έργα και έχουν τέτοια έκταση ώστε να μπορούν οι μαθητές στον περιορισμένο χρόνο των ασκήσεών τους να τα σχεδιάσουν στα μικρών διαστάσεων χαρτιά σχεδιάσεων που χρησιμοποιούν.

Σχέδιο συγκοινωνιακών και υδραυλικών έργων (β΄ έκδοση)

Το τετράδιο αυτό διαιρείται σε δύο μέρη: το πρώτο περιέχει 22 πίνακες όπου αντιμετωπίζονται με ενδεικτικούς υπολογισμούς και σχέδια τα κυριότερα θέματα που αφορούν στις βασικές αρχές τοπογραφίας και στη σχεδίαση των συγκοινωνιακών έργων. Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει 14 πίνακες, που περιέχουν αντιπροσωπευτικά σχεδιαστικά υποδείγματα από τον ευρύ τομέα των υδραυλικών έργων, αρμοδιότητας πολιτικού μηχανικού.

Τεχνολογία οργάνων εργαστηρίου (β΄ έκδοση)

Στο παρόν βιβλίο καταβλήθηκε προσπάθεια ώστε να περιληφθούν τα όργανα που χρησιμοποιούνται σήμερα στα σύγχρονα ιατρικά εργαστήρια. Έτσι, ο μαθητής θα αντιληφθεί τη σημασία κάθε μηχανήματος, καθώς και τον τρόπο χρήσεως και συντηρήσεώς του.

Τηλεόραση

Στο βιβλίο αυτό παρουσιάζονται για πρώτη φορά ενοποιημένες οι γνώσεις για την ασπρόμαυρη και την έγχρωμη τηλεόραση. Καταβλήθηκε προσπάθεια ώστε το βιβλίο να αποτελέσει ωφέλιμο βοήθημα στους μαθητές και ιδιαίτερα σε όσους επιθυμούν να ασχοληθούν μελλοντικά με την τεχνική της σύγχρονης έγχρωμης τηλεόρασης.

Τηλεπικοινωνίες (β΄ έκδοση)

Το βιβλίο αυτό συνεγράφη για τη διδασκαλία του μαθήματος «Τηλεπικοινωνίες» και χωρίζεται σε έξι μέρη, που περιγράφουν την τηλεφωνική συσκευή, τα αστικά και υπεραστικά κέντρα και τα μέσα μεταβιβάσεως. Ιδιαίτερη προσπάθεια καταβλήθηκε στο να παρουσιασθούν τα διάφορα αντικείμενα όσο το δυνατόν πιο απλά και το βιβλίο να αποβεί χρήσιμο τόσο στους μαθητές του Τεχνικού Λυκείου όσο και σε οποιονδήποτε επιθυμεί να κατατοπιστεί σύντομα στα αντικείμενα των τηλεπικοινωνιών.

Τοπογραφία ΙΙ (β΄ έκδοση)

Ο παρών δεύτερος τόμος της Τοπογραφίας αναφέρεται στην οριζόντια, την κατακόρυφη και τη μικτή αποτύπωση. Στον τόμο αυτόν εξετάζονται μόνο τα όργανα που χρησιμοποιούνται για την κατακόρυφη αποτύπωση, δηλαδή οι χωροβάτες, τα βαρόμετρα, καθώς και τα υπόλοιπα τοπογραφικά όργανα εξετάσθηκαν στον πρώτο τόμο.

Υδραυλικά έργα (β΄ έκδοση)

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους μαθητές των Τεχνικών Λυκείων, τμήμα Δομικών. Περιλαμβάνει θέματα που αποτελούν βασικά στοιχεία της σύγχρονης τεχνολογίας, με την οποία θα κληθεί να ασχοληθεί ο τεχνικός (στοιχεία υδραυλικής και υδροστατικής, στοιχεία ροής του νερού και στοιχεία υδρεύσεως, φράγματα, πλημμύρες, αποχετεύσεις, αρδεύσεις και λιμενικά έργα).

Υδραυλικές εγκαταστάσεις (β΄ έκδοση)

Το παρόν βιβλίο προορίζεται για τον μαθητή του Τεχνικού Λυκείου και έχει ως σκοπό αφενός να δώσει στον μαθητευόμενο υδραυλικό το απαιτούμενο υλικό ώστε να εμβαθύνει στην τέχνη που διάλεξε και αφετέρου να αποτελέσει γι’ αυτόν ένα μελλοντικό βοήθημα.

Φορολογική Λογιστική (β΄ έκδοση)

Το μάθημα της Φορολογικής Λογιστικής και της Λογιστικής Εταιριών περιλαμβάνει ένα σύνολο γνώσεων που έχουν ληφθεί από τον Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων, από τη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων και από τη λογιστική των εταιριών. Σκοπός του είναι η εξοικείωση των μαθητών με τα ανωτέρω λογιστικά θέματα.

Φορολογική πρακτική - Τεύχος Α΄ (β΄ έκδοση)

Σκοπός του είναι ο μαθητής να είναι σε θέση να τηρεί τα βιβλία των διαφόρων επιτηδευματιών και να εκδίδει για κάθε συναλλαγή τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τον Κ.Φ.Σ., να προσδιορίζει το ακαθάριστο και καθαρό εισόδημα των επιτηδευματιών με βάση τα δεδομένα των βιβλίων τους, να διευκολύνει τον φοροτεχνικό έλεγχο για τον προσδιορισμό του καθαρού φορολογητέου εισοδήματος των επιτηδευματιών, να αποκτήσει βασικές γνώσεις από τη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων κ.ά.

Φυτά μεγάλης καλλιέργειας (β΄ έκδοση)

Με το παρόν εγχειρίδιο επιχειρείται να δοθούν οι απαραίτητες πληροφορίες γύρω από τη μορφολογία των κυριότερων φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας, για τις εδαφοκλιματικές απαιτήσεις τους και για τη σωστή τεχνική της καλλιέργειάς τους. Έτσι, περιλαμβάνει τα σιτηρά, τα κυριότερα βιομηχανικά φυτά, τα ψυχανθή, τα χορτοδοτικά, τα κλωστικά, τα ελαιοδοτικά και τα αρωματικά φυτά.

Φυτοπροστασία (β΄ έκδοση)

Το παρόν βιβλίο έχει ως σκοπό να κάνει γνωστό στον μαθητή του Επαγγελματικού Λυκείου που θα ακολουθήσει τον γεωργικό τομέα, τα σπουδαιότερα φυτοπαράσιτα της ελληνικής γεωργίας, να δώσει τις βασικές γνώσεις της βιολογίας τους και τις μεθόδους και τα μέσα που χρησιμοποιεί σήμερα η Γεωπονία για την καταπολέμησή τους.

Χημεία - Τόμος Γ' (β΄ έκδοση)

Το παρόν βιβλίο περιλαμβάνει βασικές γνώσεις ανόργανης και οργανικής χημείας, οι οποίες θα εξοικειώσουν τον μαθητή με τη Χημεία, μια επιστήμη «κλειδί» στη ζωή του σύγχρονου ανθρώπου.

Ψυκτικές μηχανές και εγκαταστάσεις (β΄ έκδοση)

Το παρόν βιβλίο απευθύνεται προς την τεχνική μέση εκπαίδευση και έχει ως σκοπό να δώσει τις βασικές θεωρητικές και τεχνολογικές γνώσεις γύρω από τη λειτουργία και τη σύνθεση των ψυκτικών διατάξεων. Περιλαμβάνει θέματα θερμοδυναμικής, γνώσεως των ψυκτικών μέσων και μεταδόσεως θερμότητας, καθώς και τεχνολογική περιγραφή των κυρίων τμημάτων των συνηθισμένων ψυκτικών διατάξεων.

Βιβλιοθήκη Σχολών Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (1979 - 1999) Διδακτικά βιβλία για τους μαθητές των Σχολών Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Το 1979 ιδρύθηκαν οι Σχολές Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, στις οποίες φοιτούσαν όσοι μαθητές δεν επιθυμούσαν να εγγραφούν στο Γυμνάσιο. Οι απόφοιτοι των Σχολών αυτών μπορούσαν, αν το επιθυμούσαν, να συνεχίσουν σπουδές στην Β΄ τάξη των Τεχνικών και Επαγγελματικών Λυκείων. Η δυνατότητα αυτή των αποφοίτων επέβαλε στους συγγραφείς των βιβλίων να διατάξουν την ύλη του αναλυτικού προγράμματος έτσι, ώστε οι μαθητές που θα συνέχιζαν την φοίτησή τους στο Λύκειο να είχαν την απαραίτητη προετοιμασία σε διάφορα μαθήματα, όπως στη Φυσική. Ο αριθμός των τίτλων που απαρτίζουν την Βιβλιοθήκη αυτή ανέρχεται σε 16. Τα βιβλία της Βιβλιοθήκης αυτής δεν εκδίδονται πλέον από το Ίδρυμα Ευγενίδου, από τότε που καταργήθηκαν οι Σχολές Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.
Αυτοκίνητο

Στο βιβλίο αυτό δίνονται με τον απλούστερο, κατά το δυνατό, τρόπο ορισμένες βασικές γνώσεις από την περιγραφή, τη λειτουργία και τη συντήρηση του αυτοκινήτου. Οι γνώσεις αυτές θα συντελέσουν στην καλή και ασφαλή χρησιμοποίηση του αυτοκινήτου, με επιτεύγματα τη σημαντική οικονομία, την παράταση της ζωής και χρήσεώς του και την αξιόλογη μείωση των ατυχημάτων.

Εργαστήριο ειδικότητας Εργαλειομηχανών

Βασικό αντικείμενο του τόμου αυτού είναι η υλοποίηση των γνώσεων ορισμένων τεχνολογικών μαθημάτων του σχολείου και η πρακτική εξάσκηση των μαθητών στα εργαστήρια των εργαλειομηχανών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της βιομηχανικής πράξεως. Ιδιαίτερα ο τόμος αυτός ασχολείται με τον τόρνο, που είναι η βασικότερη απ’ όλες τις εργαλειομηχανές για την κατεργασία των μηχανουργικών υλικών.

Εργαστήριο ειδικότητας Ηλεκτρολογικού τμήματος

Το βιβλίο αυτό προορίζεται για την Α΄ Τάξη του Ηλεκτρολογικού Τμήματος των Μέσων Τεχνικών Σχολών και περιλαμβάνει τις ασκήσεις ηλεκτρικών μετρήσεων που θα εκτελούν οι σπουδαστές στο Εργαστήριο Ειδικότητας. Σκοπός της συγγραφής του είναι να αποτελέσει ένα χρήσιμο και πρακτικό βοήθημα για τις ανάγκες των ασκήσεων του Εργαστηρίου των Ηλεκτρικών Μετρήσεων.

Εργαστήριο ειδικότητας μηχανών αυτοκινήτου - Τόμος Α'

Το βιβλίο αυτό προορίζεται για τη Β΄ Τάξη του Μηχανολογικού Τμήματος κατευθύνσεως μηχανών αυτοκινήτου. Περιλαμβάνει 50 ασκήσεις που αναφέρονται στη συγκρότηση, λειτουργία και συντήρηση ενός τυπικού κινητήρα αυτοκινήτου.

Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία - Ηλεκτρικά όργανα μετρήσεως

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους μαθητές της Α' Τάξεως του Ηλεκτρολογικού Τμήματος των Μέσων Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών. Περιλαμβάνει τα ρεύματα, τα φαινόμενα του ηλεκτρομαγνητισμού, τα εναλλασσόμενα ρεύματα, μονοφασικά και τριφασικά, και τα ηλεκτρικά όργανα μετρήσεων.

Μηχανολογικό εργαστήριο - Τεύχος Α'

Το βιβλίο αυτό προορίζεται για την Α΄ τάξη του Μηχανολογικού Τμήματος των Τεχνικών Σχολών και περιλαμβάνει 10 εργαστηριακές ασκήσεις. Με τις ασκήσεις αυτές καλύπτεται η ύλη που αναφέρεται στη μέτρηση διαστάσεων και στα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για χάραξη, συγκράτηση, κρούση και κοπή στον χώρο.

Μηχανολογικό εργαστήριο - Τεύχος Β'

Το δεύτερο αυτό τεύχος του Μηχανολογικού Εργαστηρίου προορίζεται για την Α΄ Τάξη του Μηχανολογικού Τμήματος των Μέσων Τεχνικών Σχολών. Περιλαμβάνει 19 ασκήσεις, οι οποίες αναφέρονται στις διαμορφώσεις εν θερμώ και εν ψυχρώ, στις σωληνώσεις, στις συνδέσεις, στις συγκολλήσεις, στη χύτευση μετάλλων, στις εργαλειομηχανές και στις κινητήριες μηχανές.

Μηχανολογικό σχέδιο

Το βιβλίο αυτό εξετάζει τις μηχανολογικές σχεδιάσεις. Ξεκινά με τις σχεδιάσεις των απλούστερων μηχανολογικών κατασκευών και προχωρεί σε πιο συχνά συναντώμενες περιπτώσεις. Με τον τρόπο αυτόν, ο μαθητής θα καταστεί ικανός να σχεδιάσει με ευχέρεια οποιοδήποτε κομμάτι μηχανολογικής κατασκευής τού δοθεί για σχεδίαση.

Μηχανουργική Τεχνολογία

Το παρόν βιβλίο απευθύνεται στους μαθητές των Μέσων Τεχνικών Σχολών. Σκοπός του είναι να ενημερώσει τον μαθητή σχετικά με τα θέματα της μηχανουργικής τεχνολογίας γενικότερα, ειδικότερα δε στον τομέα των εργαλειομηχανών, και να τον καθοδηγήσει σε μια βαθύτερη θεώρησή τους ως μέσων που συμβάλλουν και βοηθούν αποτελεσματικά στην τεχνολογική πρόοδο της ανθρωπότητας.

Στοιχεία Εφαρμοσμένης Ηλεκτρολογίας

Το παρόν βιβλίο απευθύνεται στους μελλοντικούς μηχανοτεχνίτες και αποσκοπεί αφενός στο να μάθουν να προστατεύονται από το ρεύμα ελέγχοντας αν είναι ασφαλείς οι συσκευές και τα όργανα που χρησιμοποιούν και αφετέρου στο να αποκτήσουν βασικές γνώσεις Ηλεκτρολογίας, απαραίτητες για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

Τεχνολογία περιελίξεων (β΄ έκδοση)

Το παρόν βιβλίο απευθύνεται στους σπουδαστές των Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών και αποσκοπεί να αποτελέσει πολύτιμο βοήθημα και για το τεχνικό προσωπικό που ασχολείται με κατασκευές περιελίξεων και επισκευές ηλεκτρικών μηχανών. Μπορεί όμως να χρησιμοποιηθεί και από το κατώτερο προσωπικό κατασκευής περιελίξεων και επισκευής ηλεκτρικών μηχανών των σχετικών εργαστηρίων.

Τεχνολογία συγκολλήσεων (β' έκδοση)

Σκοπός του παρόντος βιβλίου είναι κυρίως να παρουσιάσει τα είδη των συγκολλήσεων, τις διάφορες μεθόδους και το πεδίο εφαρμογής κάθε μεθόδου, την προετοιμασία και τον τρόπο εκτελέσεως και τέλος την επιλογή των καταλλήλων συνθηκών υπό τις οποίες πρέπει να επιχειρείται η συγκόλληση.

Φυσική (Μηχανική των στερεών) - Τόμος Α'

Το βιβλίο αυτό πραγματεύεται τα θέματα της Μηχανικής των Στερεών, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των μαθητών των Μέσων Τεχνικών και Επαγγελματικών Σχολών. Σκοπός της συγγραφής του είναι να μάθουν οι μαθητές όλες τις έννοιες της Μηχανικής Στερεών, προκειμένου να βοηθηθούν στην κατανόηση των τεχνολογικών μαθημάτων και των εργαστηριακών ασκήσεων.

Φυσική (Μηχανική των στερεών/ Ακουστική) - Τόμος Α'

Το παρόν εγχειρίδιο Φυσικής επικεντρώνεται στους βασικούς νόμους και αρχές της Φυσικής, καθώς είναι αδύνατον ένας τεχνικός να κατανοήσει τη λειτουργία μιας πολύπλοκης μηχανής, αν δεν κατέχει τους βασικούς φυσικούς νόμους.

Φυσική (Μηχανική των ρευστών/ Θερμότητα-Θερμοδυναμική) - Τόμος Β'

Στον τόμο αυτόν αναπτύσσονται τα θέματα της Μηχανικής των Ρευστών και της Θερμότητας, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των μαθητών των Μέσων Τεχνικών και Επαγγελματικών Σχολών. Σκοπός της συγγραφής του είναι το να μάθουν οι μαθητές τις έννοιες της Μηχανικής των Ρευστών και της Θερμότητας, προκειμένου να βοηθηθούν στην κατανόηση των τεχνολογικών μαθημάτων και εργαστηριακών ασκήσεων που διδάσκονται στο σχολείο.

Φυσική (Μηχανική των ρευστών/ Θερμότητα-Στοιχεία θερμοδυναμικής/ Στοιχεία οπτικής) - Τόμος Β'

Το περιεχόμενο του παρόντος βιβλίου είναι σύμφωνο με το πρόγραμμα σπουδών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και με το Εθνικό Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών. Αποσκοπεί στην εξοικείωση των μελλοντικών τεχνικών με την ευέλικτη και έξυπνη εφαρμογή των φυσικών νόμων.

Μεταφράσεις Εγχειριδίων (1990 έως σήμερα) Τεχνικά και επιστημονικά εγχειρίδια μεταφρασμένα στα ελληνικά

Από το 1990 μέχρι το 1997 το Ίδρυμα μετέφρασε 6 τεχνικά-επιστημονικά εγχειρίδια, τα οποία αποτέλεσαν μέρος της στοιχειώδους τεχνικής βιβλιοθήκης στα Γυμνάσια. Τα βιβλία της Φυσικής PSSC χρησιμοποιήθηκαν μεταξύ των ετών 1992-1997 για την πειραματική διδασκαλία του μαθήματος αυτού σε συνολικά 245 Λύκεια και το βιβλίο Βιολογική Επιστήμη χρησιμοποιήθηκε από ΑΕΙ.
PSSC Φυσική (στ' έκδοση)

Το βιβλίο αυτό αποτελεί απόδοση στα ελληνικά από την αγγλική έκδοση του βιβλίου διεθνούς ακτινοβολίας PSSC Physics και έχει ως βασικό προτέρημα ότι η γραπτή έκθεση της ύλης γίνεται σε ύφος ζωντανό που προκαλεί το ενδιαφέρον του μαθητή. Η χρησιμότητά του δεν περιορίζεται μόνο σε μαθητές και σπουδαστές, αλλά επεκτείνεται και σε όσους διδάσκουν το μάθημα.

PSSC Φυσική, Ασκήσεις εμπεδώσεως Α' (Καθηγητή)

Το βιβλίο αυτό αποτελεί απόδοση στα ελληνικά από την αγγλική έκδοση του βιβλίου “Tests on Duplicating Masters PSSC Physics” (έκτη έκδοση). Το πρώτο αυτό μέρος περιλαμβάνει τις ασκήσεις στην ύλη της Α΄ τάξεως Λυκείου και τις απαντήσεις τους για τον καθηγητή. Οι ασκήσεις είναι διαγνωστικές και γι’ αυτόν τον λόγο δεν πρέπει ούτε οι μαθητές να προετοιμάζονται σ’ αυτές, ούτε ο καθηγητής να τους προετοιμάζει ειδικά.

PSSC Φυσική, Ασκήσεις εμπεδώσεως Α' (Μαθητή)

Το βιβλίο αυτό αποτελεί απόδοση στα ελληνικά από την αγγλική έκδοση του βιβλίου “Tests on Duplicating Masters PSSC Physics” (έκτη έκδοση). Το πρώτο αυτό μέρος περιλαμβάνει τις ασκήσεις στην ύλη της Α΄ τάξεως Λυκείου. Οι ασκήσεις εμπεδώσεως που περιέχει είναι διαγνωστικές. Η εμπέδωση εδώ σημαίνει την ελεύθερη χρησιμοποίηση των γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια του μαθήματος στην τάξη και το εργαστήριο.

PSSC Φυσική, Ασκήσεις εμπεδώσεως Β' (Καθηγητή)

Το βιβλίο αυτό αποτελεί απόδοση στα ελληνικά από την αγγλική έκδοση του βιβλίου “Tests on Duplicating Masters PSSC Physics” (έκτη έκδοση). Το δεύτερο αυτό μέρος περιλαμβάνει τις ασκήσεις στην ύλη της Β΄ τάξεως Λυκείου και τις απαντήσεις τους για τον καθηγητή. Οι ασκήσεις είναι διαγνωστικές και γι’ αυτόν τον λόγο δεν πρέπει ούτε οι μαθητές να προετοιμάζονται σ’ αυτές, ούτε ο καθηγητής να τους προετοιμάζει ειδικά.

PSSC Φυσική, Ασκήσεις εμπεδώσεως Α' (Μαθητή)

Το βιβλίο αυτό αποτελεί απόδοση στα ελληνικά από την αγγλική έκδοση του βιβλίου “Tests on Duplicating Masters PSSC Physics” (έκτη έκδοση). Το δεύτερο αυτό μέρος περιλαμβάνει τις ασκήσεις στην ύλη της Β΄ τάξεως Λυκείου. Οι ασκήσεις εμπεδώσεως που περιέχει είναι διαγνωστικές. Η εμπέδωση εδώ σημαίνει την ελεύθερη χρησιμοποίηση των γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια του μαθήματος στην τάξη και το εργαστήριο.

PSSC, Φυσική - Βιβλίο του Καθηγητή

Το βιβλίο αυτό αποτελεί απόδοση στα ελληνικά από την αγγλική έκδοση του βιβλίου “Teacher’s Resource Book PSSC Physics” (έκτη έκδοση). Πρόκειται για ένα βοήθημα, το οποίο δίνει τον καταλληλότερο προγραμματισμό για τα πειράματα, έτσι ώστε οι καινούργιες ιδέες να εισάγονται μέσω της εργαστηριακής δουλειάς των ίδιων των μαθητών.

PSSC, Εργαστηριακός οδηγός

Το παρόν βιβλίο αποτελεί απόδοση στα ελληνικά από την αγγλική έκδοση του βιβλίου “Laboratory Guide PSSC Physics”. Ο Εργαστηριακός Οδηγός αυτός εξηγεί τον σκοπό του κάθε πειράματος και δίνει τις απαραίτητες τεχνικές υποδείξεις. Επί πλέον περιλαμβάνει πολλές ερωτήσεις και πρόσθετες πειραματικές εργασίες.

Ενέργεια (Πηγές-Εφαρμογές-Εναλλακτικές Λύσεις)

Το παρόν βιβλίο αποτελεί απόδοση στα ελληνικά του “Energy: Sources, Applications, Alternatives”. Αναφέρεται σε διάφορα θέματα που σχετίζονται με τις πηγές ενέργειας, εξηγεί πώς εξάγουμε, επεξεργαζόμαστε, μετατρέπουμε και χρησιμοποιούμε την ενέργεια και εξετάζει εκτενώς τις εναλλακτικές πηγές, την προέλευσή τους και τους τρόπους αξιοποιήσεώς τους.

Η Βιολογική Επιστήμη (Μοριακή Προσέγγιση)

Το παρόν βιβλίο Βιολογίας αποτελεί μετάφραση ενός εγχειριδίου διεθνούς ακτινοβολίας και έχει ως βασικό προτέρημα ότι η γραπτή έκθεση της ύλης γίνεται σε ύφος ζωντανό, που προκαλεί το ενδιαφέρον του μαθητή. Η χρησιμότητά του δεν περιορίζεται μόνο σε μαθητές και σπουδαστές, αλλά επεκτείνεται και σε όσους διδάσκουν το μάθημα.

Τεχνολογία Επικοινωνιών (β΄ έκδοση)

Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί απόδοση στα ελληνικά του βιβλίου “Communication Technology: Today and Tomorrow” και χρησιμοποιείται ως διδακτικό βοήθημα για το μάθημα «Τεχνολογία Επικοινωνιών», που διδάσκεται ως υποχρεωτικό στην Τεχνολογική Κατεύθυνση της Β' Τάξεως του Ενιαίου Λυκείου. Σκοπός του είναι η εξοικείωση των μαθητών με την επίλυση τεχνολογικών προβλημάτων και όχι η απλή μάθηση τεχνολογικών θεμάτων βάσει κάποιου συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος.

Τεχνολογία Μεταφορών, Ενέργειας και Ισχύος

Το βιβλίο αυτό αποτελεί απόδοση στα ελληνικά του “Transportation, Energy and Power Technology”. Στοχεύει στο να εξοικειωθούν οι μαθητές με τις βασικές έννοιες και αρχές των μεταφορών, της ενέργειας και της ισχύος.

Χημεία

Το παρόν βιβλίο αποτελεί απόδοση στα ελληνικά από την αγγλική έκδοση του βιβλίου “Chemistry: An Investigative Approach”. Σ’ αυτό δίνεται έμφαση στις αρχές στις οποίες βασίζονται τα φαινόμενα και στον τρόπο με τον οποίο προκύπτουν από την πειραματική παρατήρηση. Επί πλέον οι μαθητές ενημερώνονται για τις επιβλαβείς συνέπειες της τεχνολογίας στο περιβάλλον και ενθαρρύνονται στην αναζήτηση τρόπων, με τους οποίους μπορούν αυτές να περιοριστούν.

Βιβλιοθήκη του Ναυτικού (1967-1979) Διδακτικά βιβλία για τους σπουδαστές των Δ.Σ.Ε.Ν.

Τα πρώτα βιβλία της Βιβλιοθήκης του Ναυτικού εκδόθηκαν μεταξύ των ετών 1967-1979 για τους μαθητές των Δημόσιων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού (Δ.Σ.Ε.Ν.). Πρόκειται για 27 τίτλους που το Ίδρυμα Ευγενίδου συνέγραψε και εξέδωσε σε πλήρη και στενή συνεργασία με την Διεύθυνση Ναυτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. Ορισμένα από τα βιβλία αυτά εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα από τους σπουδαστές των ΑΕΝ. Όλα τα βιβλία της Βιβλιοθήκης του Ναυτικού, εκτός του ότι έχουν συγγραφεί σύμφωνα με τα αναλυτικά προγράμματα διδακτέας ύλης των Σχολών και ανταποκρίνονται στις ανάγκες των σπουδαστών, είναι γενικότερα χρήσιμα για όλους τους αξιωματικούς του Εμπορικού Ναυτικού, που ασκούν το επάγγελμα ή εξελίσσονται στην ιεραρχία.

Ατμομηχαναί (Στρόβιλοι)

Στο βιβλίο αυτό περιλαμβάνονται στοιχεία των αρχών, επί των οποίων βασίζεται η λειτουργία των Ατμοστροβίλων και στοιχεία για την κατασκευή, τη συντήρηση και τις επισκευές τους. Επίσης, περιγράφονται περιληπτικώς τα βασικά βοηθητικά μηχανήματα, τα δίκτυα και οι κυριότερες συσκευές, που απαιτούνται για τη συγκρότηση των συστημάτων προώσεως των ατμοστροβιλοκινήτων πλοίων.

Αυτοματισμός - Τηλεκίνησις σύγχρονων πλοίων

Στο παρόν βιβλίο περιλαμβάνονται στοιχεία των αρχών, επί των οποίων βασίζεται η λειτουργία των διαφόρων συστημάτων αυτοματισμού και τηλεκινήσεως των συγχρόνων εμπορικών πλοίων. Κατά τη συγγραφή του κατεβλήθη προσπάθεια παρουσιάσεως των διαφόρων θεμάτων κατά τον απλούστερο περιγραφικό τρόπο, ώστε να είναι δυνατή η εύκολη αφομοίωσή τους από τους μαθητές των Σχολών Εμπορικού Ναυτικού και τους μηχανικούς Εμπορικού Ναυτικού, στους οποίους απευθύνεται.

Βοηθητικά μηχανήματα πλοίων - Τόμος Α' (α΄ έκδοση)

Στο βιβλίο αυτό παρέχονται οι γενικοί ορισμοί και εξηγείται ο σκοπός τον οποίο εξυπηρετεί κάθε βοηθητικό μηχάνημα ή συσκευή. Ακολουθούν οι ειδικές περιγραφές των αντιπροσωπευτικών τύπων αυτών, μαζί με την τυπική διάταξη της αντίστοιχης βοηθητικής εγκαταστάσεως, στις περιπτώσεις όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο. Ο μεγάλος αριθμός των σχημάτων, διαγραμμάτων και εικόνων αποσκοπεί στη διευκόλυνση της κατανοήσεως του κειμένου.

Βοηθητικά μηχανήματα πλοίων - Τόμος Β' (α΄ έκδοση)

Ο δεύτερος αυτός τόμος των Βοηθητικών Μηχανημάτων Πλοίων περιέχει ειδικές περιγραφές των αντιπροσωπευτικών τύπων βοηθητικών μηχανημάτων και συσκευών, μαζί με την τυπική διάταξη της αντίστοιχης βοηθητικής εγκαταστάσεως, στις περιπτώσεις όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο. Ο μεγάλος αριθμός των σχημάτων, διαγραμμάτων και εικόνων αποσκοπεί και εδώ στη διευκόλυνση της κατανοήσεως του κειμένου.

Ηλεκτρονικά

Το βιβλίο αυτό συνεγράφη για τους μαθητές των Σχολών Εμπορικού Ναυτικού, σύμφωνα με τον Κανονισμό Εκπαιδεύσεως του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και έχει ως σκοπό να τους εξοικειώσει με τις γενικές αρχές των Ηλεκτρονικών. Στο πρώτο κεφάλαιο αναπτύχθηκαν συνοπτικά οι ηλεκτρονικές λυχνίες κενού, παρόλο που σπάνια πια χρησιμοποιούνται, ενώ τα υπόλοιπα περιέχουν τα διάφορα στάδια που απαιτούνται για να αντιληφθεί κανείς πώς λειτουργεί ένας στοιχειώδης πομπός και ένας στοιχειώδης δέκτης.

Ηλεκτροτεχνία - Τόμος Α'

Στο παρόν βιβλίο κατεβλήθη προσπάθεια να δοθεί ολοκληρωμένη εικόνα των εννοιών της ηλεκτροτεχνίας με τρόπο τέτοιο ώστε, χωρίς να παραλείπεται τίποτε, κάθε θέμα να αναπτύσσεται όπως και όσο είναι απαραίτητο για τους μηχανολόγους, προς τους οποίους απευθύνεται. Για την καλύτερη κατανόηση του κειμένου περιελήφθησαν στην ύλη του βιβλίου τεχνικές εφαρμογές και πολυάριθμα σχήματα.

Ηλεκτροτεχνικαί εφαρμογαί πλοίων

Βασικός σκοπός του παρόντος βιβλίου είναι να αποβεί χρήσιμο βοήθημα για τους σπουδαστές του Κέντρου Επιμορφώσεως Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (ΚΕΣΕΝ) και για τη μελλοντική σταδιοδρομία των ανωτέρω ως Αξιωματικών Μηχανικών του πλοίου. Κύριο αντικείμενο του βιβλίου είναι οι εφαρμογές του ηλεκτρισμού στο πλοίο και διά των περιγραφομένων αποσκοπείται να αποκτήσει ο αναγνώστης γενική αντίληψη των αρχών, επί των οποίων βασίζεται η λειτουργία των διαφόρων ηλεκτρικών συσκευών ή μηχανημάτων του πλοίου.

Θερμοδυναμική

Στο βιβλίο αυτό εξετάζονται οι νόμοι που διέπουν τις αλλαγές καταστάσεως των αερίων και των ατμών και εφαρμόζονται περαιτέρω κατά τη λειτουργία των μηχανών εσωτερικής καύσεως και των ατμομηχανών. Στόχος του παρόντος βιβλίου είναι να παράσχει στον μαθητή τις γνώσεις εκείνες του τρόπου λειτουργίας και των όρων καλύτερης αποδόσεως των μηχανών και μηχανημάτων για την καλύτερη συντήρηση και την οικονομικότερη εκμετάλλευση των θερμικών εγκαταστάσεων.

Καύσιμα - Λιπαντικά (α΄ έκδοση)

Το παρόν βιβλίο συνεγράφη για να συμπληρώσει το κενό σε παρόμοια βοηθήματα στις Τεχνικές Σχολές και ειδικότερα στις Σχολές Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού. Επίσης, μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο εγχειρίδιο για την μετέπειτα επαγγελματική σταδιοδρομία των μαθητών, κρατώντας τους ενήμερους για τις νεώτερες εξελίξεις στον τομέα της Τεχνολογίας των Καυσίμων και Λιπαντικών.

Μαθήματα Αγγλικής

Το βιβλίο αυτό αποτελεί εισαγωγή στους πιο συχνά χρησιμοποιούμενους όρους και εκφράσεις, με τέτοιο τρόπο ώστε να βοηθήσει τους πρωτοετείς σπουδαστές των Δ.Σ.Ε.Ν. να εξοικειωθούν με τη ναυτική ορολογία και να μπορούν να την κατανοούν και να την χρησιμοποιούν. Έμφαση δίνεται στην προφορική γλώσσα, προκειμένου οι δόκιμοι αξιωματικοί φυλακής, μηχανικοί και ασυρματιστές, να μπορούν να εκφράζουν στην αγγλική γλώσσα τις καθημερινές τους ανάγκες.

Μεταλλοτεχνία - Συγκολλήσεις

Σκοπός του βιβλίου αυτού είναι να παρουσιάσει κυρίως τα είδη συγκολλήσεων, τις διάφορες μεθόδους τους, το πεδίο εφαρμογής κάθε μεθόδου, την προετοιμασία, τον τρόπο εκτελέσεως και την εκλογή των καταλλήλων συνθηκών, υπό τις οποίες πρέπει να επιχειρείται κάθε συγκόλληση. Το βιβλίο αυτό μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο βοήθημα για τους μαθητές των Τεχνικών Σχολών, αλλά και για τη μετέπειτα επαγγελματική τους ενασχόληση.

Μηχανές εσωτερικής καύσεως

Σκοπός του πρώτου τόμου του βιβλίου αυτού είναι να αποκτήσει ο σπουδαστής και μελλοντικός Αξιωματικός του Εμπορικού Ναυτικού μια καλύτερη αντίληψη των αρχών, στις οποίες βασίζεται η λειτουργία και συντήρηση των ναυτικών μηχανών Ντήζελ. Επίσης, ο τόμος αυτός μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο βοήθημα και για τους σπουδαστές του ΚΕΣΕΝ και για τους Αξιωματικούς Μηχανικούς του Εμπορικού Ναυτικού μας, για περαιτέρω ειδική μελέτη καθενός ξεχωριστά τύπου μηχανής Ντήζελ.

Μηχανουργική τεχνολογία - Τόμος Α'

Στο βιβλίο αυτό έγινε προσπάθεια να περιληφθούν όσο το δυνατόν πρακτικότερες οδηγίες, με σκοπό να βοηθηθεί τόσο ο μαθητής όσο και ο διδάσκων στην εποπτική διδασκαλία, με την οποία η μηχανουργική τέχνη μπορεί να διδαχθεί καλά. Ο πρώτος αυτός τόμος της Μηχανουργικής Τεχνολογίας περιγράφει τα απλά εργαλεία χεριού, τους τρόπους χρησιμοποιήσεώς τους, τα μηχανήματα, τα υπόλοιπα εργαλεία, τις εγκαταστάσεις, τις πρώτες ύλες και τις εργασίες που εκτελούνται.

Μηχανουργική τεχνολογία -Τόμος Β'

Το βιβλίο αυτό είναι ο δεύτερος και τελευταίος τόμος της Μηχανουργικής Τεχνολογίας. Στον τόμο αυτόν περιγράφονται πρώτα τα βασικά όργανα μετρήσεως και ελέγχου και οι τρόποι χρήσεώς τους. Έπειτα περιγράφονται οι συνήθεις ηλεκτρομηχανές (δράπανο, πλάνη, τόρνος, φραιζομηχανή κ.λπ.) και δίνονται οδηγίες για την ορθή χρησιμοποίησή τους.

Ναυτική Γεωγραφία

Το παρόν βιβλίο προορίζεται για τους σπουδαστές των Ναυτικών Σχολών, αλλά και για όποιον ενδιαφέρεται για τη θάλασσα και τη γεωγραφία της, είτε επαγγελματικώς είτε ερασιτεχνικώς. Στο βιβλίο παρέχεται επιπροσθέτως και ελληνοαγγλικό γεωγραφικό ονοματολόγιο, καθώς και συνοδεύοντες το κείμενο χάρτες, προς διευκόλυνση των αναγνωστών.

Ναυτική Μετεωρολογία

Το παρόν βιβλίο ασχολείται κυρίως με τις μετεωρολογικές γνώσεις που είναι χρήσιμες για τη Ναυτιλία και με τη συμβολή της Ναυτιλίας στο έργο της Μετεωρολογίας. Κατεβλήθη κάθε προσπάθεια ώστε το βιβλίο να είναι πλήρως ενημερωμένο μέσω της συγχρόνου διεθνούς βιβλιογραφίας και να περιλάβει κάθε στοιχείο που θα μπορούσε να προωθήσει και να βελτιώσει την τέχνη του ναυτικού σ’ αυτόν τον τομέα της γνώσεως, με τελικό αποτέλεσμα την ασφαλέστερη, οικονομικότερη και ανετότερη εκτέλεση του πλου.

Ναυτική τέχνη

Στο παρόν βιβλίο συγκεντρώνονται οι γνώσεις που πηγάζουν εκ της πείρας, δίνονται γενικές αρχές και περιγράφονται οι πλέον συνήθεις καταστάσεις, τα στοιχεία των οποίων είναι δυνατόν να προβλεφθούν. Το βιβλίο αυτό είναι μικρή εισφορά στη συνεχή προσπάθεια ανυψώσεως του μορφωτικού επιπέδου του Έλληνα ναυτικού και προσφέρεται ως βοήθημα στην αντιμετώπιση των καθημερινών επί του πλοίου επαγγελματικών προβλημάτων.

Ναυτικοί ατμολέβητες - Τόμος Α' (α΄ έκδοση)

Το παρόν βιβλίο περιλαμβάνει τη δομή και τα βασικά χαρακτηριστικά των λεβήτων και κάθε οργάνου ή μηχανισμού που σχετίζεται με αυτούς, τον σκοπό που εκπληρώνει και τον τρόπο που λειτουργεί. Κατά τη συγγραφή του αποφεύχθηκαν οι γενικές θεωρίες, ενώ ο μεγάλος αριθμός σχημάτων και εικόνων αποσκοπεί στη διευκόλυνση κατανοήσεως του κειμένου.

Ναυτικοί ατμολέβητες - Τόμος Β' (α΄ έκδοση)

Το παρόν βιβλίο περιλαμβάνει τη δομή και τα βασικά χαρακτηριστικά των λεβήτων και κάθε οργάνου ή μηχανισμού που σχετίζεται με αυτούς, τον σκοπό που εκπληρώνει και τον τρόπο που λειτουργεί. Κατά τη συγγραφή του αποφεύχθηκαν οι γενικές θεωρίες, ενώ ο μεγάλος αριθμός σχημάτων και εικόνων αποσκοπεί στη διευκόλυνση κατανοήσεως του κειμένου.

Νεοελληνικά ναυτικά αναγνώσματα (β΄ έκδοση)

Η δεύτερη, εμπλουτισμένη έκδοση των Νεοελληνικών Ναυτικών Αναγνωσμάτων περιλαμβάνει έργα συγγραφέων από την εποχή του Διονυσίου Σολωμού και εντεύθεν, ενώ προσετέθη σε αυτήν και ναυτικό λεξιλόγιο. Η διαφορά του βιβλίου αυτού από τα άλλα νεοελληνικά αναγνώσματα είναι ότι περιορίζεται σε κείμενα που έχουν άμεση σχέση με τη θάλασσα.

Οι κοινοί ναυτικοί μας όροι και αι ρωμανικαί γλώσσαι

Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζεται κάθε ναυτικός όρος στους διάφορους τύπους στους οποίους συναντάται στα κείμενα, μαζί με τη σημασία του και τη ρωμανική λέξη από την οποία προέρχεται, καθώς επίσης και τη σημασιολογική του έκταση. Η Γλωσσική Εταιρεία της Ακαδημίας Αθηνών έκρινε την παρούσα μελέτη άξια για το πρώτο βραβείο, τόσο για την επιστημονική της πληρότητα, όσο και για τη βιβλιογραφική της ενημέρωση.

Παράρτημα θερμοδυναμικής, πίνακες - διαγράμματα

Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί παράρτημα του βιβλίου «Τεχνική Θερμοδυναμική» και περιλαμβάνει πίνακες και διαγράμματα απαραίτητα για την επίλυση ασκήσεων επί των διαφόρων θεμάτων της ύλης. Ο διαχωρισμός των πινάκων και διαγραμμάτων από το κύριο βιβλίο εκρίθη απαραίτητος, για να μπορούν οι σπουδαστές να χρησιμοποιούν το παρόν εγχειρίδιο κατά τις γραπτές εξετάσεις τους.

Πεντάγλωσσο λεξικό ναυτικών όρων

Στο Πεντάγλωσσο Λεξικό Ναυτικών Όρων περιλαμβάνονται οι πλέον εύχρηστοι ναυτικοί όροι, τους οποίους χρησιμοποιούν τα στελέχη του Εμπορικού Ναυτικού κάθε κλάδου και γενικώς οι επαγγελματίες που συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με τη θάλασσα και τα παραπλήσια με το ναυτικό επαγγέλματα. Κύριος σκοπός της συγγραφής του ήταν να καλύψει ένα μεγάλο κενό της ελληνικής ναυτικής λεξικογραφίας και να αποτελέσει βοήθημα απαραίτητο για κάθε ναυτικό.

Στοιχεία ναυπηγίας (α΄ έκδοση)

Το παρόν βιβλίο συνεγράφη με σκοπό να αποτελέσει χρήσιμο βοήθημα για τους σπουδαστές των Δημοσίων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού, αλλά και να παραμείνει στα χέρια τους ως εγχειρίδιο και κατά τη μελλοντική τους σταδιοδρομία ως πλοιάρχων. Μέσα από τη μελέτη του, ο σπουδαστής θα κατατοπιστεί σε όλα τα θέματα που αφορούν τις αρχές στις οποίες στηρίζεται η ναυπήγηση ενός πλοίου, η ονοματολογία και η ασφάλειά του.

Στοιχεία ναυτικών μηχανών για πλοιάρχους

Το βιβλίο αυτό περιέχει τις βασικές γνώσεις της Μηχανολογίας του πλοίου, που χρειάζονται στον πλοίαρχο του Εμπορικού Ναυτικού για την επιτυχή εκπλήρωση της αποστολής του. Με τον εμπλουτισμό της ύλης με πληθώρα σχημάτων, διαγραμμάτων και εικόνων, οι σπουδαστές θα βοηθηθούν ακόμη περισσότερο στην αντιμετώπιση των τεχνικών ζητημάτων που θα παρουσιαστούν κατά τη σταδιοδρομία τους.

Τεχνολογία μηχανουργικών υλικών (α΄ έκδοση)

Το παρόν βιβλίο, κατά τη συγγραφή του οποίου κατεβλήθη προσπάθεια να παραμείνει κατά το δυνατόν αυτοτελές, στόχο έχει να βοηθήσει τους αναγνώστες να κατανοήσουν την κρυσταλλική δομή, τις μηχανικές και λοιπές χαρακτηριστικές ιδιότητες, τις θερμικές κατεργασίες και τις βιομηχανικές εφαρμογές των πιο εύχρηστων εξ αυτών.

Τριγωνομετρία

Ο παρών τόμος περιέχει ό,τι χρειάζεται ο ναυτιλλόμενος από την επίπεδη και σφαιρική Τριγωνομετρία. Οι βασικές έννοιες έχουν δοθεί με μεγάλη απλότητα, προκειμένου το βιβλίο να καταστεί εύχρηστο και για τους δόκιμους πλοιάρχους. Οι ασκήσεις που περιλαμβάνονται σ’ αυτό άπτονται στενά των προβλημάτων που θα συναντήσει ο μαθητής στο μάθημα της Ναυτιλίας και βοηθούν στην καλύτερη κατανόησή του.

Βιβλιοθήκη του Ναυτικού (1981-2001) Διδακτικά βιβλία για τους σπουδαστές των Α.Δ.Σ.Ε.Ν.

Στην Βιβλιοθήκη του Ναυτικού περιλαμβάνονται επίσης και 42 τίτλοι για τις Ανώτερες Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού (Α.Δ.Σ.Ε.Ν.), που το Ίδρυμα Ευγενίδου συνέγραψε και εξέδωσε κατά τα έτη 1981-2001, σε πλήρη και στενή συνεργασία με την Διεύθυνση Ναυτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. Ορισμένα από τα βιβλία αυτά εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα από τους σπουδαστές των ΑΕΝ. Όλα τα βιβλία της Βιβλιοθήκης του Ναυτικού, εκτός του ότι έχουν συγγραφεί σύμφωνα με τα αναλυτικά προγράμματα διδακτέας ύλης των Σχολών και ανταποκρίνονται στις ανάγκες των σπουδαστών, είναι γενικότερα χρήσιμα για όλους τους αξιωματικούς του Εμπορικού Ναυτικού, που ασκούν το επάγγελμα ή εξελίσσονται στην ιεραρχία.
Les Français des stewards

Το εγχειρίδιο αυτό εκπονήθηκε προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες των Ελλήνων θαλαμηπόλων. Αποτελείται από δύο βασικά μέρη: το πρώτο είναι αφιερωμένο σε μια σύντομη επισκόπηση βασικών στοιχείων της γαλλικής γραμματικής και το δεύτερο περιλαμβάνει κείμενα, διαλόγους και λεξιλόγιο. Κατά τη συγγραφή του κατεβλήθη προσπάθεια να είναι κατά το δυνατόν λιτό, ευανάγνωστο και πρόσφορο για μελέτη.

Aεριοστρόβιλοι

Στόχος του παρόντος βιβλίου είναι η επαγγελματική «γνωριμία» των μηχανικών των πλοίων με τους ναυτικούς αεριοστρόβιλους. Κατά τη συγγραφή του καταβλήθηκε προσπάθεια να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των σπουδαστών και συμπεριελήφθησαν στοιχεία και πληροφορίες, κυρίως υπό τη μορφή πινάκων, που συνιστούν βοήθημα και κατά την επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

Ανώτερα Μαθηματικά Α.Δ.Σ.Ε.Ν. μηχανικών (β΄ έκδοση)

Το βιβλίο αυτό περιλαμβάνει την ύλη των Μαθηματικών για τους Μηχανικούς των Ανωτέρων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού, σύμφωνα με τα αναλυτικά προγράμματα. Έχει καταβληθεί προσπάθεια ώστε κάθε ενότητα να δίνεται με απλότητα και σαφήνεια, χωρίς μακροσκελείς αποδείξεις, εμπλουτισμένη με παραδείγματα για την πλήρη κατανόησή της.

Αποφυγή συγκρούσεων στη θάλασσα (β΄ έκδοση)

Το βιβλίο αυτό αποβλέπει στη βαθύτερη κατανόηση και την ορθότερη εφαρμογή των διεθνών κανονισμών αποφυγής συγκρούσεων (Δ.Κ.Α.Σ.). Η ολοκληρωμένη μορφή του σε επίπεδο εκπαιδεύσεως, εφαρμογής και επιστήμης θα το καταστήσει χρήσιμο διδακτικό κείμενο στις Α.Δ.Σ.Ε.Ν., αλλά και αναγκαίο βοήθημα για τους ναυτίλους αξιωματικούς στις γέφυρες των ελληνικών πλοίων.

Ατμομηχανές

Το βιβλίο αυτό περιέχει την ύλη που αναφέρεται στις ναυτικές ατμομηχανές, παλινδρομικές και στροβίλους. Κατά τη συγγραφή του κατεβλήθη προσπάθεια ώστε να καταστεί χρήσιμο εγχειρίδιο για τις σπουδές, αλλά και για τη μετέπειτα επαγγελματική σταδιοδρομία των σπουδαστών.

Βοηθητικά μηχανήματα πλοίων (β΄ έκδοση)

Στο βιβλίο αυτό παρέχονται στην αρχή οι γενικοί ορισμοί και επεξηγείται ο σκοπός, τον οποίο εξυπηρετεί κάθε ένα από τα βοηθητικά μηχανήματα ή συσκευές. Ακολουθούν οι ειδικές περιγραφές των αντιπροσωπευτικών τύπων αυτών με την τυπική διάταξη της αντίστοιχης βοηθητικής εγκαταστάσεως, ενώ ο μεγάλος αριθμός σχημάτων, διαγραμμάτων και εικόνων αποσκοπεί στη διευκόλυνση της κατανοήσεως του κειμένου.

Δορυφορικές επικοινωνίες

Με το παρόν βιβλίο επιχειρείται μια πρώτη προσέγγιση στα νέα τηλεπικοινωνιακά και τεχνολογικά δεδομένα, το δε περιεχόμενό του αποτελεί το πρώτο μέρος μιας ενότητας που αναφέρεται στα σύγχρονα τηλεπικοινωνιακά συστήματα ναυτιλίας. Το βιβλίο αυτό στόχο έχει να βοηθήσει στην εκπαίδευση και μετεκπαίδευση των αξιωματικών τηλεπικοινωνίας, αλλά και κάθε άλλου ατόμου που ασχολείται με τις ναυτικές τηλεπικοινωνίες.

Εκμετάλλευση ραντάρ - Βοηθήματα υποτυπώσεως

Το βιβλίο αυτό αποτελεί συνέχεια του τόμου «Ραντάρ» και περιλαμβάνει τις δυνατότητες και τους περιορισμούς που έχει το ραντάρ στη ναυσιπλοΐα, αλλά και τα διάφορα βοηθήματα υποτυπώσεως (κυρίως το ARPA). Σκοπός της συγγραφής του είναι να αποτελέσει χρήσιμο βοήθημα στους σπουδαστές των Α.Δ.Σ.Ε.Ν., αλλά και σε κάθε επαγγελματία ναυτίλο.

Ευστάθεια - Φόρτωση

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους σπουδαστές των Ανωτέρων Δημοσίων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού. Σκοπός του είναι να καλύψει όλο το φάσμα των γνώσεων που αποτελούν την ουσιωδέστερη προσπάθεια για σωστή και ασφαλή χρησιμοποίηση του πλοίου και να βοηθήσει τους χειριστές των πλοίων να κατανοήσουν στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τα ειδικά θέματα ως προς την ευστάθεια και τη φόρτωση των πλοίων.

Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική

Ο σκοπός του βιβλίου αυτού είναι να βοηθήσει τους σπουδαστές των Α.Δ.Σ.Ε.Ν. (μηχανικούς) να κατανοήσουν την Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική, που αποτελεί ένα από τα βασικότερα μαθήματα όχι μόνο για τους μηχανικούς των ναυτικών εγκαταστάσεων, αλλά και γενικότερα των εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας. Το βιβλίο αποτελείται από δύο μέρη: το πρώτο είναι αφιερωμένο στην ανάπτυξη των νόμων της θεωρητικής Θερμοδυναμικής και το δεύτερο αναφέρεται στην εφαρμογή αυτών στις πραγματικές εγκαταστάσεις.

Ηλεκτρονική

Το βιβλίο αυτό συνεγράφη για τους δευτεροετείς σπουδαστές δοκίμους Ασυρματιστές των Α.Δ.Σ.Ε.Ν., προκειμένου να γνωρίσουν πώς λειτουργούν οι συσκευές του άμεσου περιβάλλοντός τους, που είναι κυρίως οι πομποί και οι δέκτες, και πώς γίνονται οι ραδιοεπικοινωνίες. Έτσι, όταν παρουσιαστεί ανάγκη, θα μπορούν να προσφέρουν τη βοήθειά τους στις ηλεκτρονικές τους συσκευές.

Ηλεκτροτεχνία - Τόμος Πρώτος (β΄ έκδοση)

Το βιβλίο αυτό διδάσκεται στο πρώτο έτος των Σχολών Ραδιοτηλεγραφητών και Μηχανικών των Α.Δ.Σ.Ε.Ν. Ο παρών τόμος περιλαμβάνει τον στατικό ηλεκτρισμό, τα ρεύματα μονής φοράς (συνεχή) και το μαγνητικό πεδίο. Για την καλύτερη εμπέδωση των γνώσεων των σπουδαστών, έχουν περιληφθεί στο βιβλίο λυμένα παραδείγματα κατά υποδειγματικό τρόπο.

Ηλεκτροτεχνία - Τόμος Δεύτερος

Ο δεύτερος αυτός τόμος της Ηλεκτροτεχνίας περιλαμβάνει τα σχετικά με τα εναλλασσόμενα ρεύματα και τα όργανα ηλεκτρικών μετρήσεων. Η ανάλυση των κυκλωμάτων εναλλασσόμενου ρεύματος εξετάζεται με τη διανυσματική παράσταση των εναλλασσομένων μεγεθών και με τη μέθοδο του μιγαδικού λογισμού.

Καύσιμα - Λιπαντικά

Το παρόν σύγγραμμα αποτελεί προϊόν της ανάγκης για ανασυγγραφή του βιβλίου «Καύσιμα-Λιπαντικά», ύστερα από αναπροσαρμογή του προγράμματος διδασκαλίας του μαθήματος στις Σχολές Εμπορικού Ναυτικού, που εκπονήθηκε από το Υ.Ε.Ν. Στα περισσότερα σημεία, το βιβλίο βασίσθηκε στην προηγούμενη έκδοση του Ιδρύματος Ευγενίδου, ενώ σε άλλα χρειάσθηκε είτε η προσαρμογή, είτε η συμπλήρωση κεφαλαίων, ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του νέου προγράμματος.

Μαθηματικά Α.Δ.Σ.Ε.Ν. πλοιάρχων (β΄ έκδοση)

Το βιβλίο αυτό συνεγράφη για το ακαδημαϊκό έτος 1991-92 και περιλαμβάνει πλήθος εφαρμογών και παραδειγμάτων σε μαθηματικά θέματα που αφορούν τον σπουδαστή Πλοίαρχο των Α.Δ.Σ.Ε.Ν.. Κατά τη συγγραφή του κατεβλήθη προσπάθεια να αποτελεί ένα αυστηρό μαθηματικό κείμενο, που να καλύπτει τις ανάγκες των σπουδαστών, οι οποίοι επιθυμούν τη συνέχιση των σπουδών τους σε Πανεπιστήμια ή Πολυτεχνεία της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

Μετεωρολογία

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους σπουδαστές των Ναυτικών Λυκείων. Περιλαμβάνει σύντομη ιστορική ανασκόπηση και μια γενική αναφορά στους σκοπούς, κλάδους και εφαρμογές της Μετεωρολογίας και ιδιαίτερα της Ναυτικής Μετεωρολογίας, ενώ παράλληλα εξετάζεται η έκταση, η χημική σύσταση, η φυσική δομή και ο ιονισμός της γήινης ατμόσφαιρας.

Ναυπηγία (β΄ έκδοση)

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους σπουδαστές Πλοιάρχους των Α.Δ.Σ.Ε.Ν. Βασική επιδίωξη κατά τη συγγραφή του ήταν να καλύψει κυρίως τις γνώσεις ναυπηγικής που ενδιαφέρουν τον χειριστή του πλοίου, αλλά και να αποτελέσει χρήσιμο βοήθημα όχι μόνο για τους σπουδαστές των Σχολών, αλλά και για πιο εξειδικευμένο προσωπικό της ναυτιλιακής κοινωνίας.

Ναυτικά ηλεκτρονικά όργανα - Τόμος Α΄

Ο πρώτος τόμος του βιβλίου αυτού πραγματεύεται τη θεωρία κατασκευής και λειτουργίας, καθώς και τους αντιπροσωπευτικούς τύπους των γυροσκοπικών πυξίδων, πηδαλίων, δρομομέτρων και βυθομέτρων. Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί χρήσιμο βοήθημα για τους σπουδαστές στην κατανόηση του μαθήματος «Ναυτικά Ηλεκτρονικά Όργανα» και οδηγό, επάνω στο πλοίο, για την αντιμετώπιση κάθε δυσκολίας που μπορεί να παρουσιάσουν τα όργανα αυτά.

Ναυτική Μετεωρολογία

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους σπουδαστές των Α.Δ.Σ.Ε.Ν. Στα διάφορα κεφάλαιά του εξετάζονται τα ακόλουθα: η θερμοκρασία της θάλασσας και του αέρα, η ατμοσφαιρική πίεση και οι άνεμοι, η γενική κυκλοφορία της ατμόσφαιρας, το νερό στην ατμόσφαιρα της Γης, τα οπτικά φαινόμενα της ατμόσφαιρας, οι πάγοι, τα παγόβουνα και τα κύματα της θάλασσας, οι ατμοσφαιρικές διαταράξεις και οι μέθοδοι αναλύσεως και προγνώσεως του καιρού.

Ναυτική τέχνη

Στο παρόν βιβλίο, που απευθύνεται στους σπουδαστές Πλοιάρχους των Α.Δ.Σ.Ε.Ν., παρέχονται οι γνώσεις και οι βασικές αρχές χειρισμών, που σε συνδυασμό με την πρακτική εμπειρία, θα συμβάλουν στην αρτιότερη κατάρτιση των ναυτικών. Συγχρόνως, το βιβλίο αυτό είναι χρήσιμο για οποιονδήποτε ασχολείται με τη θάλασσα.

Ναυτικοί ατμολέβητες (β΄ έκδοση)

Το βιβλίο αυτό πραγματεύεται τους ναυτικούς ατμολέβητες, που αποτελούν το σημαντικότερο τμήμα των εγκαταστάσεων προώσεως των ατμοκινήτων πλοίων. Στόχος του παρόντος βιβλίου είναι η πλήρης κατανόηση των σχετικών με τους λέβητες στοιχείων, που θα δώσει στους σπουδαστές τα κατάλληλα εφόδια και θα συντελέσει ώστε να γίνουν ενεργοί παράγοντες καλής λειτουργίας των πλοίων και προόδου της Εμπορικής Ναυτιλίας.

Ναυτιλία - Τόμος Α΄ (Aκτοπλοΐα)

Στον παρόντα πρώτο τόμο της Ναυτιλίας, την «Ακτοπλοΐα», αναπτύσσονται οι σύγχρονες μέθοδοι ναυσιπλοΐας, θεωρητικά τεκμηριωμένες και πρακτικά θεμελιωμένες, με τρόπο ώστε να αποκομίζεται από τους σπουδαστές και τους ναυτίλους αξιωματικούς το μεγαλύτερο δυνατό όφελος. Στόχος της συγγραφής τους ήταν να αποτελέσει έναν θεωρητικά πλήρη και πρακτικά εύχρηστο οδηγό, χρήσιμο σε κάθε περίσταση της επαγγελματικής σταδιοδρομίας των ενδιαφερομένων.

Ναυτιλία - Τόμος Β΄ (Αστρονομική Ναυτιλία)

Στον παρόντα δεύτερο τόμο της Ναυτιλίας, την «Αστρονομική Ναυτιλία», αναπτύσσονται θέματα ναυτικής κοσμογραφίας, χρόνου, αστρονομικής ναυσιπλοΐας, ωκεανοπλοΐας και παλιρροιών.

Παράρτημα τεχνικής Θερμοδυναμικής

Το τεύχος αυτό αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του βιβλίου «Τεχνική Θερμοδυναμική», διότι περιλαμβάνει τους πίνακες και τα διαγράμματα που είναι απαραίτητα για την επίλυση των ασκήσεων επί της ύλης του βιβλίου. Ο διαχωρισμός των πινάκων και διαγραμμάτων από το βιβλίο κρίθηκε απαραίτητος, προκειμένου να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους σπουδαστές στις γραπτές εξετάσεις.

Ραδιοναυτιλία (Ηλεκτρονική Ναυτιλία)

Στον παρόντα πρώτο τόμο της Ναυτιλίας, την «Ακτοπλοΐα», αναπτύσσονται οι σύγχρονες μέθοδοι ναυσιπλοΐας, θεωρητικά τεκμηριωμένες και πρακτικά θεμελιωμένες, με τρόπο ώστε να αποκομίζεται από τους σπουδαστές και τους ναυτίλους αξιωματικούς το μεγαλύτερο δυνατό όφελος. Στόχος της συγγραφής τους ήταν να αποτελέσει έναν θεωρητικά πλήρη και πρακτικά εύχρηστο οδηγό, χρήσιμο σε κάθε περίσταση της επαγγελματικής σταδιοδρομίας των ενδιαφερομένων.

Ραδιοναυτιλία (Σημειώσεις)

Οι Σημειώσεις αυτές συνεγράφησαν προκειμένου να αποτελέσουν ένα πλήρες και ενιαίο βοήθημα για τους σπουδαστές των Α.Δ.Σ.Ε.Ν. στο μάθημα της Ραδιοναυτιλίας και Ηλεκτρονικής Ναυτιλίας.

Ραδιοτηλετυπικές επικοινωνίες

Το βιβλίο αυτό προορίζεται για να καλύψει τις ανάγκες των σπουδαστών των Α.Δ.Σ.Ε.Ν. και ΚΕ.Σ.Ε.Ν. και συγχρόνως συμβάλλει στην πλήρωση του υφισταμένου κενού στην ελληνική βιβλιογραφία, στον τομέα των τηλεπικοινωνιών.

Ραντάρ

Το βιβλίο αυτό περιλαμβάνει τις αρχές λειτουργίας των ραντάρ, τη λειτουργία κυκλωμάτων συσκευής ραντάρ, τα χαρακτηριστικά της, την εγκατάσταση και τον έλεγχο λειτουργίας της, τους διακόπτες, τους ρυθμιστές, τον χειρισμό της και άλλα, σχετιζόμενα με τα ραντάρ, θέματα. Σκοπός της συγγραφής του είναι να αποτελέσει, σε συνδυασμό με το εγχειρίδιο της κάθε τύπου συσκευής ραντάρ, ένα σημαντικό βοήθημα στις γέφυρες των Ελληνικών εμπορικών πλοίων.

Σημειώσεις Γενικής Χημείας Α.Δ.Σ.Ε.Ν. Μηχανικών

Οι Σημειώσεις Γενικής Χημείας περιλαμβάνουν θέματα ανόργανης χημείας (διαλύματα, χημικές αντιδράσεις, οξείδωση και αναγωγή, γαλβανικά στοιχεία και συσσωρευτές, ηλεκτρόλυση κ.ά.), καθώς και θέματα οργανικής χημείας (οργανικές ενώσεις, αρωματικές ενώσεις, πετρέλαιο και πετροχημικά, πολυμερή κ.ά.).

Σημειώσεις Φυσικής ΙΙ Α.Δ.Σ.Ε.Ν. Μηχανικών (β΄ έκδοση)

Οι Σημειώσεις αυτές συνεγράφησαν για να δώσουν ένα πλήρες και ενιαίο βοήθημα στους σπουδαστές των Σχολών Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού για το μάθημα Φυσική ΙΙ, προκειμένου να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τις βασικές έννοιες του μαθήματος και να έρθουν σε μια πρώτη επαφή με τη θερμική και την πυρηνική ενέργεια, την εκμετάλλευση και τις εφαρμογές τους. Οι Σημειώσεις έχουν εμπλουτισθεί με πληθώρα σχεδιαγραμμάτων, γραφικών παραστάσεων, σχημάτων και φωτογραφιών για την καλύτερη απόδοση της θεωρίας.

Στοιχεία Δικαίου (1. Συνταγματικού 2. Ναυτικού)

Στο παρόν σύγγραμμα αναπτύσσονται τμήματα του Ναυτικού Δικαίου, αλλά και εισαγωγικές έννοιες του δικαίου και στοιχείων συνταγματικού δικαίου, που κρίθηκαν απαραίτητα για τη γενικότερη κατάρτιση των στελεχών του Εμπορικού Ναυτικού. Κατά τη συγγραφή του κατεβλήθη προσπάθεια ώστε οι διάφορες έννοιες να διατυπώνονται με απλότητα και σαφήνεια, προκειμένου να είναι ευχερέστερη η κατανόησή τους από τους σπουδαστές.

Στοιχεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Στο βιβλίο αυτό γίνεται μια προσπάθεια αναπτύξεως διαφόρων θεμάτων που έχουν σχέση με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, όπως π.χ. η εσωτερική δομή τους, ο τρόπος ροής των πληροφοριών, τα διάφορα λειτουργικά συστήματα και οι γλώσσες προγραμματισμού ανωτέρου επιπέδου.

Στοιχεία Ναυπηγίας (β΄ έκδοση)

Το παρόν βιβλίο αποτελεί εμπλουτισμένη έκδοση των «Στοιχείων Ναυπηγίας» για τις Δ.Σ.Ε.Ν και συνεγράφη με σκοπό να αποτελέσει χρήσιμο βοήθημα για τους σπουδαστές των Ανώτερων Δημοσίων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού, αλλά και να παραμείνει στα χέρια τους ως εγχειρίδιο και κατά τη μελλοντική τους σταδιοδρομία ως πλοιάρχων. Μέσα από τη μελέτη του, ο σπουδαστής θα κατατοπιστεί σε όλα τα θέματα που αφορούν τις αρχές στις οποίες στηρίζεται η ναυπήγηση ενός πλοίου, η ονοματολογία και η ασφάλειά του.

Στοιχεία Ναυτικού Δικαίου

Το περιεχόμενο του παρόντος βιβλίου καλύπτει τη διδακτέα ύλη του μαθήματος του Ναυτικού Δικαίου στις Α.Δ.Σ.Ε.Ν. και των τριών κλάδων, Πλοιάρχων, Μηχανικών και Ραδιοτηλεγραφητών, η διδασκαλία του οποίου είναι απαραίτητη για την πληροφόρηση των μελλόντων αξιωματικών του Εμπορικού Ναυτικού σε νομικά θέματα που σχετίζονται άμεσα με το αντικείμενο του επαγγέλματός τους.

Στοιχεία Ναυτικού Δικαίου (Τεχνικά Ναυτικά Λύκεια Εμπορικού Ναυτικού)

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους μαθητές των τεχνικών Ναυτικών Λυκείων Εμπορικού Ναυτικού. Στην ανάπτυξη των θεμάτων καταβλήθηκε προσπάθεια ώστε κάθε θέμα να παρουσιασθεί με απλό τρόπο, προκειμένου να είναι κατανοητό στους σπουδαστές, και το βιβλίο να εξυπηρετεί τον γενικότερο σκοπό της αρτιότερης εκπαίδευσης των στελεχών της Ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας.

Συστήματα αυτόματου ελέγχου

Το βιβλίο αυτό πραγματεύεται τα Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου και απευθύνεται στους σπουδαστές των Α.Δ.Σ.Ε.Ν.. Σκοπός της συγγραφής του ήταν να συμβάλει στην κατανόηση από τους Μηχανικούς Αξιωματικούς του Εμπορικού Ναυτικού των προβλημάτων που απαντώνται σήμερα από την ολοένα αυξανόμενη εφαρμογή των Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου στα πλοία.

Σφαιρική τριγωνομετρία

Το παρόν βιβλίο αποτελεί σημαντικό βοήθημα τόσο για όσους ασχολούνται με την Αστρονομία, όσο και για τους Πλοιάρχους του Εμπορικού και του Πολεμικού Ναυτικού, που είτε ταξιδεύουν, είτε σπουδάζουν, είτε προετοιμάζονται για εξετάσεις για δίπλωμα ανωτέρας τάξεως. Στο βιβλίο αυτό ο ενδιαφερόμενος, εκτός του θεωρητικού μέρους, θα βρει πλήθος εφαρμογών τόσο στη Ναυτιλία όσο και στην Αστρονομία.

Τεχνική Θερμοδυναμική

Το βιβλίο αυτό έχει ως σκοπό να βοηθήσει του σπουδαστές των Α.Δ.Σ.Ε.Ν. (μηχανικούς) να κατανοήσουν την Τεχνική Θερμοδυναμική, που αποτελεί ένα από τα βασικότερα μαθήματα για τους μηχανικούς των ναυτικών εγκαταστάσεων. Το βιβλίο αποτελείται από δύο μέρη: το πρώτο περιέχει την ανάπτυξη των νόμων της θεωρητικής θερμοδυναμικής και το δεύτερο αναφέρεται στην εφαρμογή των νόμων αυτών στις πραγματικές καταστάσεις.

Τεχνολογία μηχανουργικών υλικών (β΄ έκδοση)

Το παρόν βιβλίο, κατά τη συγγραφή του οποίου κατεβλήθη προσπάθεια να παραμείνει κατά το δυνατόν αυτοτελές, στόχο έχει να βοηθήσει τους αναγνώστες να κατανοήσουν την κρυσταλλική δομή, τις μηχανικές και λοιπές χαρακτηριστικές ιδιότητες, τις θερμικές κατεργασίες και τις βιομηχανικές εφαρμογές των πιο εύχρηστων εξ αυτών. Για την πληρέστερη κατανόηση των προς διδασκαλία αντικειμένων περιελήφθησαν τα απαιτούμενα, κατά το δυνατόν, σχήματα και εικόνες.

Φυσική ΙΙ - Τόμος Πρώτος

Στον πρώτο αυτόν τόμο της Φυσικής ΙΙ αναπτύσσονται τα απαραίτητα για την κατανόηση των μαθημάτων ραντάρ, ραδιοναυσιπλοΐας και θεμάτων του μαθήματος συνεννοήσεως. Κατά την ανάπτυξη όλων των θεμάτων δεν παραλείπεται η επαρκής αναφορά στην αγγλική ορολογία, η οποία θα φανεί χρήσιμη τόσο στους σπουδαστές των Α.Δ.Σ.Ε.Ν. Πλοιάρχων, όσο και στους σπουδαστές των Α.Δ.Σ.Ε.Ν. Ραδιοτηλεγραφητών, ειδικά κατά τη μελέτη των εγχειριδίων λειτουργίας των διαφόρων συσκευών.

Φυσική ΙΙ - Τόμος Δεύτερος

Ο δεύτερος τόμος της Φυσικής ΙΙ αποτελεί συνέχεια του πρώτου τόμου και περιλαμβάνει τα ακόλουθα: ηλεκτρικά στοιχεία-συσσωρευτές, ηλεκτρικές μηχανές, ηλεκτροτεχνικές εφαρμογές στα πλοία, ηλεκτρικός φωτισμός-υπολογιστές.

Χημεία

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται κυρίως στους σπουδαστές μηχανικούς των Α.Δ.Σ.Ε.Ν. και βάση του αποτέλεσε το εγχειρίδιο «Σημειώσεις Γενικής Χημείας», που χρησίμευσε ως βοήθημα για το συγκεκριμένο μάθημα από το 1985 ως το 1996. Μέσα από το βιβλίο αυτό, οι μαθητές θα αποκτήσουν εισαγωγικές γνώσεις χημείας και θα κατατοπιστούν σχετικά με θέματα εφαρμοσμένης χημείας, στοιχείων οργανικής χημείας, αλλά και ζητήματα ασφάλειας των εργαζομένων και προστασίας του περιβάλλοντος.

Βιβλιοθήκη του Ναυτικού (2002 έως σήμερα) Διδακτικά βιβλία για τους σπουδαστές των Α.Ε.Ν.

Όταν ιδρύθηκαν οι Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) και τροποποιήθηκαν τα αναλυτικά προγράμματα διδακτέας ύλης, το Υ.Ε.Ν. ανέθεσε στο Ίδρυμα την συγγραφή και έκδοση των απαιτούμενων νέων βιβλίων, η οποία συνεχίζεται απρόσκοπτα μέχρι σήμερα. Για τις ΑΕΝ έχουν συγγραφεί και εκδοθεί συνολικά 39 τίτλοι από το Ίδρυμα Ευγενίδου. Στα ανωτέρω βιβλία πρέπει να προστεθούν 13 εγχειρίδια κατευθυνόμενης εκπαίδευσης επί πλοίου (ΚΕΠ), καθώς και 16 μεταφράσεις ναυτικών εγχειριδίων, μερικά από τα οποία δεν είναι αμιγώς διδακτικά, αλλά είναι απαραίτητα για τους ναυτιλλομένους. Οι νέες απαιτήσεις εκπαίδευσης και πιστοποίησης της Διεθνούς Σύμβασης STCW '78 (Manila amendments 2010) επέβαλαν την σύνταξη νέων αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών και κατά συνέπεια επικαιροποιημένων βιβλίων. Τέσσερα χρόνια μετά, την περίοδο 2017-2018, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής συνέστησε δύο επιτροπές εμπειρογνωμόνων Πλοιάρχων και Μηχανικών για την αναμόρφωση των αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών των ΑΕΝ, τις οποίες έθεσε υπό την αιγίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου. Τα νέα αναλυτικά προγράμματα σπουδών παραδόθηκαν στο Υπουργείο τον Δεκέμβριο του 2018. Όλα τα βιβλία της Βιβλιοθήκης του Ναυτικού, εκτός του ότι έχουν συγγραφεί σύμφωνα με τα αναλυτικά προγράμματα διδακτέας ύλης των Σχολών και ανταποκρίνονται στις ανάγκες των σπουδαστών, είναι γενικότερα χρήσιμα για όλους τους αξιωματικούς του Εμπορικού Ναυτικού, που ασκούν το επάγγελμα ή εξελίσσονται στην ιεραρχία.
English Grammar for the Merchant Marine Academies - Part one

Με το βιβλίο αυτό, προσφέρεται η απαραίτητη εξοικείωση με την Αγγλική Γραμματική, η οποία έχει δύο στόχους: να παρουσιάσει τα γραμματικά φαινόμενα της Αγγλικής γλώσσας και να προσφέρει επαρκή, κατά το δυνατόν, εξάσκηση, με εφαρμογές, αξιοποιώντας υλικό που προέρχεται κυρίως από ναυτικά κείμενα. Επί πλέον, προσφέρεται και σημαντικός όγκος ορολογίας στους μελλοντικούς Αξιωματικούς (Πλοιάρχους και Μηχανικούς) του Εμπορικού Ναυτικού.

English Grammar for the Merchant Marine Academies - Part two

Στον δεύτερο αυτόν τόμο της Αγγλικής Γραμματικής παρουσιάζονται γραμματικά φαινόμενα της Αγγλικής γλώσσας και προσφέρεται επαρκής, κατά το δυνατόν, εξάσκηση, με εφαρμογές, και με υλικό που προέρχεται κυρίως από ναυτικά κείμενα. Επί πλέον, περιλαμβάνεται σημαντικός όγκος ορολογίας στους μελλοντικούς Αξιωματικούς (Πλοιάρχους και Μηχανικούς) του Εμπορικού Ναυτικού.

English Grammar for the Merchant Marine Academies - Part three

Στον τρίτο αυτόν τόμο της Αγγλικής Γραμματικής, εκτός από την παρουσίαση των γραμματικών φαινομένων της Αγγλικής γλώσσας και της ορολογίας, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη γραμματική της δημιουργίας προτάσεων και στη συνδεσμολογία τους για τη βελτίωση της γραφής. Επίσης, λόγω της ιδιαιτερότητας των σχολών, προστέθηκε ένα κεφάλαιο για την τεχνική και τη γραμματική δομή του SEASPEAK.

Maritime English Vol1

Το βιβλίο αυτό αποτελεί διδακτικό βοήθημα για το μάθημα «Ναυτικά Αγγλικά» Α΄, Β΄ και Γ΄ εξαμήνου στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού και αποσκοπεί στο να βοηθήσει τους σπουδαστές να αποκτήσουν τις γλωσσικές δεξιότητες εκείνες, που θα τους επιτρέψουν να επικοινωνούν με ευχέρεια στο επαγγελματικό τους περιβάλλον, δηλαδή να ανταποκρίνονται σε γενικότερες και ειδικότερες καταστάσεις επικοινωνίας ως Αξιωματικοί του Εμπορικού Ναυτικού. Βασίζεται στο νέο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών.

Maritime English Vol2

Το βιβλίο αυτό προορίζεται για το μάθημα «Ναυτικά Αγγλικά» Δ', Ε' και ΣΤ' εξαμήνου των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού και αποσκοπεί στο να βοηθήσει τους σπουδαστές να αποκτήσουν τις γλωσσικές δεξιότητες εκείνες, που θα τους επιτρέψουν να επικοινωνούν με ευχέρεια στο επαγγελματι¬κό τους περιβάλλον. Με γνώμονα τις προδιαγραφές του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO) (Model Course 3.17 για τα Ναυτικά Αγγλικά).

Ανθρώπινες σχέσεις (β΄ έκδοση)

Η παρούσα β΄ έκδοση του διδακτικού εγχειριδίου Ανθρώπινες Σχέσεις είναι σύμφωνη με το νέο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών των ΑΕΝ (ΦΕΚ 2303, τεύχος δεύτερο, 16-9-2013) και καλύπτει την διδασκαλία του ομώνυμου μαθήματος του Ε΄ εξαμήνου Πλοιάρχων καθώς και του μαθήματος «Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού» του Ε΄ εξαμήνου Μηχανικών. Το εγχειρίδιο πραγματεύεται γενικά θέματα ανθρωπίνων σχέσεων, αλλά και ειδικότερα, όπως οι ανθρώπινες σχέσεις στη κοινωνία του πλοίου κ.ά.

Αντλίες

Το βιβλίο Αντλίες στόχο έχει να παρέχει στους σπουδαστές των ΑΕΝ Μηχανικών και σε κάθε χρήστη αντλιών τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με τα είδη και τις εφαρμογές των αντλιών στα πλοία καθώς και με την πρόληψη, διάγνωση και επίλυση προβλημάτων που προκύπτουν κατά τη χρήση τους. Πραγματεύεται θέματα όπως η γενική ταξινόμηση των αντλιών, οι τύποι και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά τους, τα χαρακτηριστικά μεγέθη των συστημάτων αντλήσεως, η ροή και οι χαρακτηριστικές καμπύλες των δυναμικών αντλιών.

Αντοχή υλικών (β΄ έκδοση)

Σκοπός του παρόντος εγχειριδίου είναι να αποκτήσουν οι σπουδαστές των ΑΕΝ Μηχανικών τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις γύρω από τις αλληλεπιδράσεις των δυνάμεων και των καταπονήσεων που προκαλούνται από αυτές, ώστε να είναι σε θέση να κατανοούν πλήρως τη λειτουργία των διαφόρων μερών των μηχανών, αλλά και των μηχανών ως ολοτήτων. Η παρούσα β΄ έκδοση του εγχειριδίου έχει επικαιροποιηθεί ώστε να συνάδει με το νέο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών των ΑΕΝ (ΦΕΚ 2303, τεύχος δεύτερο, 16-9-2013)

Βοηθητικά μηχανήματα πλοίων (β΄ έκδοση)

Στην παρούσα έκδοση του βιβλίου Βοηθητικά Μηχανήματα Πλοίων περιλαμβάνεται η πλειονότητα των κατηγοριών των βοηθητικών μηχανημάτων που είναι εγκατεστημένα στα πλοία. Η περιγραφή του τρόπου λειτουργίας τους, καθώς και η φιλοσοφία της εφαρμογής τους στις λειτουργίες των πλοίων, έχει ως βασικό στόχο να ενισχυθεί το γνωστικό υπόβαθρο των σπουδαστών/στριών ΑΕΝ που θα ακολουθήσουν το επάγγελμα του μηχανικού των πλοίων.

Διεθνείς Κανονισμοί Αποφυγής Συγκρούσεων στη Θάλασσα / Τήρηση Φυλακής-ARPA

Το βιβλίο αυτό αποσκοπεί στο να προσφέρει ολοκληρωμένες γνώσεις στους εκπαιδευόμενους Πλοιάρχους των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, στα μαθήματα «Διεθνείς Κανονισμοί Αποφυγής Συγκρούσεων στη Θάλασσα» και «Τήρηση Φυλακής-ARPA». Η ασφάλεια της ναυσιπλο?ας επιτάσσει την «Τήρηση Φυλακής» στα πλοία, για την οποία είναι αναγκαία η βαθιά γνώση των Διεθνών Κανονισμών Αποφυγής Συγκρούσεων (ΔΚΑΣ), της διεθνούς πρακτικής για την τήρηση των φυλακών, του ραντάρ και της συσκευής ARPA.

Διεθνείς κανονισμοί - Ναυτιλιακή πολιτική και Δίκαιο της θάλασσας (γ΄ έκδοση)

Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί μία αναθεωρημένη τρίτη έκδοση, που χωρίζεται σε 3 μέρη: Το πρώτο αφορά στους διεθνείς κανονισμούς, περιλαμβάνοντας και την εθνική νομοθεσία που αναγκαστικά επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την αγορά των δεξαμενοπλοίων. Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει επιλεκτικά θέματα διεθνούς, ενωσιακής και εθνικής ναυτιλιακής πολιτικής, ενώ το τρίτο πραγματεύεται αποκλειστικά ζητήματα που σχετίζονται με το διεθνές δίκαιο της θάλασσας.

Εισαγωγή στον αυτόματο έλεγχο - Αυτοματισμοί πλοίων (β΄ έκδοση)

Το παρόν βιβλίο απευθύνεται στους σπουδαστές των Ναυτικών Ακαδημιών και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων αυτοματισμού. Επίσης, εξυπηρετεί δύο στόχους: εισάγει τον σπουδαστή γενικά στις έννοιες και τις τεχνικές του αυτοματισμού και παρουσιάζει τους αυτοματισμούς, όπως αυτοί χρησιμοποιούνται στη ναυτική τεχνολογία.

Επικοινωνία Πλοιάρχου (γ΄ έκδοση)

Στην παρούσα γ΄ επικαιροποιημένη έκδοση του εγχειριδίου Αλληλογραφία, που φέρει πλέον τον τίτλο Επικοινωνία Πλοιάρχου, πραγματοποιήθηκαν προσθήκες, προσαρμογές και βελτιώσεις του περιεχομένου του, με βάση τις σύγχρονες τάσεις που επικρατούν στη ναυτιλία και αφορούν στην διοικητική και λογιστική επικοινωνία του πλοιάρχου, καθώς και στις παρατηρήσεις των διδασκόντων στις ΑΕΝ, ενώ ακολουθήθηκε το αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας του ομώνυμου μαθήματος.

Επικοινωνίες Ι (γ΄ έκδοση)

Η παρούσα γ΄ έκδοση του διδακτικού εγχειριδίου Επικοινωνίες Ι έχει συγγραφεί έτσι ώστε να καλύπτει το νέο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών (ΦΕΚ 2303, τεύχος δεύτερο, 16-9-2013) και πιο συγκεκριμένα το μάθημα «Ναυτικές Επικοινωνίες Ι» του Β΄ εξαμήνου των ΑΕΝ Πλοιάρχων. Παράλληλα φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο βοήθημα για τον επαγγελματία ναυτίλο και για κάθε ενδιαφερόμενο.

Επικοινωνίες ΙΙ (β΄ έκδοση)

Η παρούσα β΄ έκδοση του διδακτικού εγχειριδίου Επικοινωνίες ΙΙ είναι σύμφωνη με όσα ορίζονται το νέο αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας των ΑΕΝ (ΦΕΚ 2303, τεύχος δεύτερο, 16-9-2013), το οποίο καλύπτει τις απαιτήσεις της STCW ’78 (τροποποιήσεις Manila 2010) και πιο συγκεκριμένα το μάθημα «Ναυτικές Επικοινωνίες ΙΙ» του Δ΄ εξαμήνου των ΑΕΝ Πλοιάρχων.

Ευστάθεια - Κοπώσεις (β΄ έκδοση)

Το διδακτικό εγχειρίδιο Ευστάθεια-Κοπώσεις έχει σκοπό να καταστήσει πιο προσιτή την αναγκαία γνώση στον τομέα ευστάθειας και αντοχής των πλοίων στους σπουδαστές των ΑΕΝ και κατ’ επέκταση σε όλους όσοι έχουν ευθύνη για την φόρτωση και ασφαλή λειτουργία τους. Επίσης, φιλοδοξεί να ευαισθητοποιήσει τους σπουδαστές αλλά και τους Αξιωματικούς των πλοίων στα προβλήματα που σχετίζονται με την ευστάθεια και την αντοχή των πλοίων και να παράσχει στοιχεία σχετικά με τη μεθοδολογία αντιμετώπισής τους.

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά

Το βιβλίο αυτό αποτελεί διδακτικό εγχειρίδιο για τους σπουδαστές των Ακαδημιών του Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.). Σκοπός του είναι να τους προσφέρει μια άρτια και παιδαγωγικά αποτελεσματική εισαγωγή στις βασικές μαθηματικές έννοιες, επάνω στις οποίες θα στηριχθούν πολλές από τις επόμενες γνώσεις και εμπειρίες που θα αποκτήσουν στη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους, ως φοιτητές των Α.Ε.Ν. και αξιωματικοί του Εμπορικού Ναυτικού.

Ηλεκτρικές Μηχανές - Τόμος Α'

Το διδακτικό εγχειρίδιο αυτό απευθύνεται στους σπουδαστές Μηχανικούς του Γ' εξαμήνου των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν). Σκοπός του εγχειριδίου αυτού είναι να κατανοήσουν οι σπουδαστές τις αρχές του ηλεκτρομαγνητισμού, καθώς και την αρχή λειτουργίας των ηλεκτρικών διατάξεων-συσκευών (μετασχηματιστών, ανορθωτών, μηχανών συνεχούς ρεύματος και συγχρόνων γεννητριών), που αναλύονται στα αντίστοιχα κεφάλαια.

Ηλεκτρικές Μηχανές - Τόμος Β'

Το διδακτικό εγχειρίδιο Ηλεκτρικές Μηχανές τόμος Β΄ απευθύνεται στους σπουδαστές Μηχανικούς Ε΄ εξαμήνου των ΑΕΝ και έχει συγγραφεί σύμφωνα με τα νέα αναλυτικά προγράμματα σπουδών (ΦΕΚ 2303, τεύχος δεύτερο, 16-9-2013). Σκοπός του εγχειριδίου είναι να κατανοήσουν οι σπουδαστές την αρχή λειτουργίας των ηλεκτρικών διατάξεων-συσκευών, οι οποίες αναλύονται στα αντίστοιχα κεφάλαια.

Ηλεκτρονικά

Το βιβλίο αυτό προορίζεται για χρήση από τους σπουδαστές των Σχολών Μηχανικών του Εμπορικού Ναυτικού για το Β΄ εξάμηνο σπουδών. Ορισμένοι παράγραφοί του είναι δυνατόν να μην είναι πλήρως κατανοητές από τους σπουδαστές, αφού αντίστοιχο περιεχόμενο του βιβλίου διδάσκεται στο Ε΄ εξάμηνο Πανεπιστημιακών σπουδών. Στο βιβλίο αναλύονται βασικές έννοιες της Ηλεκτρονικής επιστήμης, όπως ημιαγωγοί, δίοδοι, ενισχυτές, τρανζίστορ επαφής, μετατροπείς, ηλεκτρονικά στοιχεία ισχύος κ.ά..

Μαθηματικά (Πλοιάρχων-Mηχανικών)

Το βιβλίο αυτό αποτελεί διδακτικό εγχειρίδιο για τους σπουδαστές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού. Σκοπός του είναι να προσφέρει μια άρτια και παιδαγωγικά αποτελεσματική εισαγωγή στις βασικές μαθηματικές έννοιες, στις οποίες θα στηριχθούν πολλές από τις επόμενες γνώσεις και εμπειρίες που θα αποκτήσουν οι σπουδαστές στη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους, ως φοιτητές των Α.Ε.Ν. και αργότερα ως αξιωματικοί του Εμπορικού Ναυτικού.

Μεταφορά φορτίων (β΄ έκδοση)

Το παρόν εγχειρίδιο προορίζεται για τη διδασκαλία του μαθήματος «Μεταφορά Φορτίων» στους σπουδαστές Πλοιάρχους των Ε΄ και Στ΄ εξαμήνων των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού. Η ύλη του παρέχει τις βασικές γνώσεις, ώστε ο νέος ανθυποπλοίαρχος να μπορέσει να ανταποκριθεί επαρκώς και αποτελεσματικά στα καθήκοντά του ως αξιωματικού καταστρώματος, αφού θα είναι σε θέση να αντιληφθεί αμέσως τον χειρισμό των φορτίων και να επιβλέψει τη στοιβασία και την ασφάλισή τους.

Μηχανές εσωτερικής καύσεως - Τόμος Πρώτος (β΄ έκδοση)

Ο πρώτος αυτός τόμος του βιβλίου Μηχανές Εσωτερικής Καύσεως απευθύνεται στους σπουδαστές των ΑΕΝ και έχει γραφεί σύμφωνα με το πρόγραμμα διδασκαλίας. Η επιλογή της ύλης και η βαρύτητα που δόθηκε στην ανάπτυξη ορισμένων αντικειμένων έγινε με κριτήριο τη βαθύτερη κατανόηση από τους σπουδαστές των αρχών κατασκευής και λειτουργίας των ναυτικών πετρελαιομηχανών. Στην παρούσα β' έκδοση πραγματοποιήθηκαν οι απαραίτητες αλλαγές για τη βελτίωση και την επικαιροποίηση του περιεχομένου του.

Μηχανές εσωτερικής καύσεως - Τόμος Δεύτερος (β΄ έκδοση)

Στην παρούσα δεύτερη έκδοση του βιβλίου Μηχανές Εσωτερικής Καύσεως, Τόµος Β, πραγµατοποιήθηκαν οι απαραίτητες αλλαγές για τη βελτίωση και επικαιροποίηση του περιεχοµένου του, λαµβάνοντας υπόψη τις τεχνολογικές εξελίξεις που επήλθαν στο συγκεκριµένο αντικείµενο µετά την πρώτη έκδοση του βιβλίου, καθώς και τις µεταβολές σε σχετικά διεθνή πρότυπα και κανονισµούς.

Μηχανική των Ρευστών (β΄ έκδοση)

Το βιβλίο αυτό φιλοδοξεί να δώσει ερεθίσματα για περαιτέρω εμβάθυνση των Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού σε ζητήματα που σχετίζονται με τη συμπεριφορά και τη ροή των ρευστών, καθώς και των μηχανημάτων διακινήσεώς τους, αλλά και να αποτελέσει χρήσιμο βοήθημα και για τον επαγγελματία Μηχανικό. Η β' έκδοση του παρόντος βιβλίου κρίθηκε αναγκαία λόγω της εφαρμογής των νέων προγραμμάτων σπουδών στις ΑΕΝ (ΦΕΚ 2303, τεύχος δεύτερο, 16-9-2013).

Ναυτικά ηλεκτρονικά όργανα και συστήματα ηλεκτρονικού χάρτη ECDIS (β΄ έκδοση)

Ο βασικός σκοπός του παρόντος βιβλίου είναι η κάλυψη των νέων εκπαιδευτικών αναγκών των ΑΕΝ στο μάθημα των Ναυτικών Ηλεκτρονικών Οργάνων (Γ΄εξαμήνου) και στο μάθημα των Συστημάτων Ηλεκτρονικού Χάρτη ECDIS (Γ΄εξαμήνου), σύμφωνα με τα αναθεωρημένα πρότυπα της ΔΣ STCW ’78 (τροποποιήσεις Manila 2010), τα οποία έχουν υιοθετηθεί από το Υπουργείο Ναυτιλίας για την εκπαίδευση των σπουδαστών των ΑΕΝ.

Ναυτική Γεωγραφία

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους σπουδαστές των Α.Ε.Ν. και ανταποκρίνεται στη διδακτέα ύλη του αναλυτικού προγράμματος της Α.Ε.Ν. Πλοιάρχων. Σκοπός του παρόντος εγχειριδίου είναι να αποκτήσουν οι σπουδαστές γνώση των βασικών στοιχείων της ωκεανογραφίας και των ιδιοτήτων του θαλασσινού νερού, των ηπείρων, των ωκεανών της γης, των κυριότερων θαλασσών, λιμένων και εμπορευμάτων που διακινούνται από αυτούς, αλλά και γνώση των μεγάλων πλωτών ποταμών, λιμνών και διωρύγων.

Ναυτική Μετεωρολογία (β΄ έκδοση)

Το διδακτικό εγχειρίδιο Ναυτική Μετεωρολογία στόχο έχει να αποκτήσουν οι σπουδαστές των ΑΕΝ Πλοιάρχων γνώση των βασικών στοιχείων της μετεωρολογίας, της ατμόσφαιρας, των σπουδαιότερων μετεωρολογικών παραμέτρων (θερμοκρασία, υγρασία, πίεση, άνεμος, κύματα), αλλά και να αντλήσουν πληροφορίες για τα παγκόσμια συστήματα καιρού, τις υφέσεις, τους αντικυκλώνες, τους κυκλώνες, τα θαλάσσια ρεύματα και τους πάγους.

Ναυτική Τέχνη (β΄ έκδοση)

Στο παρόν βιβλίο, που απευθύνεται στους σπουδαστές Πλοιάρχους των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, παρέχονται οι γνώσεις και οι βασικές αρχές χειρισμών, που σε συνδυασμό με την πρακτική εμπειρία, θα συμβάλουν στην αρτιότερη κατάρτισή τους. Συγχρόνως, το βιβλίο αυτό είναι χρήσιμο για οποιονδήποτε ασχολείται με τη θάλασσα. Η παρούσα νέα έκδοση ανταποκρίνεται στο νέο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών (ΦΕΚ 2303, τεύχος δεύτερο, 16-9-2013), είναι επικαιροποιημένη και πλήρως ενημερωμένη.

Ναυτιλιακές γνώσεις

Το εγχειρίδιο «Ναυτιλιακές Γνώσεις» απευθύνεται στους σπουδαστές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού και ανταποκρίνεται στη διδακτέα ύλη του αναλυτικού προγράμματος της Α.Ε.Ν. Μηχανικών. Σκοπός του είναι να αποκτήσουν οι σπουδαστές γενικές γνώσεις τόσο για την ονοματολογία των διαφόρων μερών του πλοίου, τις διαστάσεις του και τη διάκριση των πλοίων σε κατηγορίες, όσο και για το εργασιακό τους περιβάλλον, ώστε να είναι σε θέση να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή ατυχημάτων.

Ναυτιλιακό Δίκαιο (β΄ έκδοση)

Με σημείο αναφοράς το κεφάλαιο της ναυλώσεως, στο βιβλίο αυτό περιγράφεται η πορεία του επιχειρηματικού βίου του πλοίου μέσα από τα κανάλια των νομικών διατάξεων και των δικαιϊκών παραδόσεων. Σκοπός της συγγραφής του ήταν να αποτελέσει όχι μόνο διδακτικό εγχειρίδιο, αλλά και σύμβουλο για τον αυριανό πλοίαρχο.

Οικονομική εκμετάλλευση πλοίου (β΄ έκδοση)

Η παρούσα β΄ έκδοση του διδακτικού εγχειριδίου Οικονομική Εκμετάλλευση Πλοίου έχει συγγραφεί έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στο νέο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών (ΦΕΚ 2303, τεύχος δεύτερο, 16-9-2013), το οποίο καλύπτει τις απαιτήσεις της STCW ’78 (τροποποιήσεις Manila 2010) και πιο συγκεκριμένα το μάθημα «Οικονομική Εκμετάλλευση Πλοίου» του Στ΄ εξαμήνου των ΑΕΝ Πλοιάρχων.

Πληροφορική - Ηλεκτρονικοί υπολογιστές (β΄ έκδοση)

Η αναθεωρημένη αυτή δεύτερη έκδοση της «Πληροφορικής» συνεγράφη με βάση όλες τις σύγχρονες τάσεις στον χώρο των προσωπικών ηλεκτρονικών υπολογιστών και των περιβαλλόντων αξιοποιήσεώς τους. Έτσι, περιγράφεται το λειτουργικό σύστημα Windows XP (που αντικαθιστά το παλαιότερο Windows 2000) και η σουίτα γραφείου Office 2003, ενώ παράλληλα έχουν πραγματοποιηθεί αλλαγές σχεδόν σε όλα τα κεφάλαια και παραρτήματα.

Ραντάρ (β΄ έκδοση)

Η παρούσα β΄ έκδοση του διδακτικού εγχειριδίου Ραντάρ είναι επικαιροποιημένη και πλήρως αναπροσαρμοσμένη, ώστε να συνάδει με το νέο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών των ΑΕΝ Πλοιάρχων (ΦΕΚ 2303, τεύχος δεύτερο, 16-9-2013). Τα θέματα που πραγματεύεται είναι η παρουσίαση των βασικών αρχών λειτουργίας του radar, των κύριων χαρακτηριστικών του, των πληροφοριών που παρέχει και της σημασίας τους, της λειτουργίας των βασικών κυκλωμάτων του, των διακοπτών και των ρυθμιστών του κ.λπ.

Στοιχεία Ναυτικού Δικαίου (γ΄ έκδοση)

Το βιβλίο περιλαμβάνει τις Αρχές του Δικαίου, τα Στοιχεία Ναυτικού Δικαίου και έννοιες όπως η νομική έννοια του πλοίου, οι συμβάσεις ναυτολόγησης κ.ά., τις εισαγωγικές έννοιες του Διεθνούς Δικαίου, του Δικαίου της Θαλάσσης, των ειδικών οικονομικών ζωνών, την πειρατεία και τρομοκρατία στη θάλασσα κ.λπ., καθώς και βασικές γνώσεις για τον IMO και τους διεθνείς κανονισμούς και συμβάσεις, που αφορούν στην ναυτική ασφάλεια, στην ναυτική τεχνολογία και στην διευκόλυνση των θαλασσίων μεταφορών.

Τεχνολογία υλικών (β΄ έκδοση)

Το παρόν βιβλίο αποτελεί επικαιροποιημένη β' έκδοση του βιβλίου Μεταλλουργία του Καθηγητή Π. Πετρόπουλου και απευθύνεται στους σπουδαστές και στις σπουδάστριες Β' εξαμήνου των σχολών Μηχανικών των ΑΕΝ. Σε αυτό επιχειρείται μια εισαγωγή στον κόσμο των υλικών με τρόπο επιστημονικό, αλλά συνάμα απλό και κατανοητό.

Φυσική (β΄ έκδοση)

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε όλους τους πρωτοετείς και δευτεροετείς σπουδαστές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, στους αυριανούς Πλοιάρχους ή Μηχανικούς της ελληνικής ή ελληνόκτητης ναυτιλίας. Στόχος του είναι να συμβάλει επιτυχώς στο να κατανοήσουν οι σπουδαστές στοιχειώδεις έννοιες της Φυσικής, τις οποίες συναντούν τόσο στην καθημερινή τους ζωή στην ξηρά, όσο και στα πλοία.

Ψηφιακά συστήματα - Δίκτυα υπολογιστών

Το εγχειρίδιο Ψηφιακά Συστήματα-Δίκτυα Υπολογιστών εκπονήθηκε µε σκοπό να καλύψει το αναλυτικό πρόγραµµα διδασκαλίας του αντίστοιχου µαθήµατος του Δ' εξαµήνου της Σχολής Μηχανικών των ΑΕΝ και συνεγράφη σύµφωνα µε τις νέες απαιτήσεις εκπαιδεύσεως και πιστοποιήσεως της Διεθνούς Συµβάσεως STCW ’78 (Manila amendments 2010). Σε αυτό αναπτύσσονται τα ψηφιακά ηλεκτρονικά και οι εφαρµογές τους στη ναυτική τεχνολογία του πλοίου.

Ψυκτικές - Κλιματιστικές εγκαταστάσεις - αερισμός (β΄ έκδοση)

Το παρόν εγχειρίδιο απευθύνεται στους σπουδαστές των Ακαδηµιών Εµπορικού Ναυτικού για το αντίστοιχο μάθημα του Ε' εξαμήνου των Σχολών Μηχανικών. Με δεδοµένη την πληθώρα των συγχρόνων εφαρµογών της ψύξεως, στην παρούσα επικαιροποιημένη έκδοση, που υλοποιήθηκε βάσει του νέου αναλυτικού προγράμματος (ΦΕΚ B 2303 - 16.09.2013).

Βιβλιοθήκη του Ναυτικού (2006 έως σήμερα) Εγχειρίδια κατευθυνόμενης εκπαίδευσης επί πλοίου

Από το 2006 το Ίδρυμα Ευγενίδου έχει εκδώσει 13 εγχειρίδια κατευθυνόμενης εκπαίδευσης επί πλοίου (ΚΕΠ) για το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Οι σπουδαστές των Α.Ε.Ν υποχρεούνται να πραγματοποιήσουν δύο θαλάσσια ταξίδια κατευθυνόμενης εκπαίδευσης επί πλοίου συνολικής διάρκειας 12 μηνών, έτσι ώστε εφόσον πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις, να μπορούν να πιστοποιηθούν ως Πλοίαρχοι/Μηχανικοί Γ΄ τάξης. Σκοπός των Εγχειριδίων Κατευθυνόμενης Εκπαίδευσης (Κ.Ε.Π) είναι να συμβάλλουν στη διασφάλιση ότι οι σπουδαστές ακολουθούν ένα δομημένο πρόγραμμα εκπαίδευσης και χρησιμοποιούν όσο το δυνατό καλύτερα το χρόνο τους στη θάλασσα.
Εγχειρίδιο κατευθυνόμενης εκπαιδεύσεως επί πλοίου σύμφωνα με την STCW, κεφ./καν.: v/1-1 παρ.4.2.2 Πετρελαιοφόρα & οδηγός εκπαιδεύσεως (on board training record book according to STCW ch./reg.: v/1-1 par.4.2.2 oil tankers & training record book)

Το δίγλωσσο (ελληνικά-αγγλικά) Εγχειρίδιο Κατευθυνόμενης Εκπαιδεύσεως επί Πλοίου, Υποψήφιου για απόκτηση Ειδικών Προσόντων Προσωπικού Δεξαμενοπλοίων ικανοποιεί τις νέες απαιτήσεις εκπαιδεύσεως επί του πλοίου, σύμφωνα με το ΠΔ 79/2012-ΦΕΚ 137 Α΄ ΙΙΙ/6 και το ΠΔ 141/2014-ΦΕΚ 232 Α΄. Παρέχει οδηγίες σε εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους και αποτελείται από ένα πρόγραμμα καταρτίσεως κατάλληλο για τα καθήκοντά τους, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας του πετρελαιοφόρου, αντιπυρικά μέτρα ασφαλείας κ.ά.

Εγχειρίδιο κατευθυνόμενης εκπαιδεύσεως επί πλοίου σύμφωνα με την STCW, κεφ./καν.: v/1-1 παρ.4.2.2 Υγραεριοφόρα & οδηγός εκπαιδεύσεως (on board training record book according to STCW ch./reg.: v/1-1 par.4.2.2 oil tankers & training record book)

Το δίγλωσσο (ελληνικά-αγγλικά) Εγχειρίδιο Κατευθυνόμενης Εκπαιδεύσεως επί Πλοίου, Υποψήφιου για απόκτηση Ειδικών Προσόντων Προσωπικού Δεξαμενοπλοίων ικανοποιεί τις νέες απαιτήσεις εκπαιδεύσεως επί του πλοίου, σύμφωνα με το ΠΔ 79/2012-ΦΕΚ 137 Α΄ ΙΙΙ/6 και το ΠΔ 141/2014-ΦΕΚ 232 Α΄. Παρέχει οδηγίες σε εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους και αποτελείται από ένα πρόγραμμα καταρτίσεως κατάλληλο για τα καθήκοντά τους, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας του υγραεριοφόρου κ.ά.

Εγχειρίδιο κατευθυνόμενης εκπαιδεύσεως επί πλοίου υποψηφίου Ηλεκτρολόγου Εμπορικού Ναυτικού σύμφωνα με την αναθεωρημένη Δ.Σ. STCW 1978 (ΠΔ 79/2012-ΦΕΚ 137 Α΄-ΙΙΙ/6 και ΠΔ 141/2014- ΦΕΚ 232 Α΄)

Το εγχειρίδιο αυτό αποσκοπεί στην καλύτερη εκπαίδευση των υποψηφίων Ηλεκτρολόγων Εμπορικού Ναυτικού, κατά τη διάρκεια της οποίας θα πρέπει να αποκτήσουν επαγγελματικές δεξιότητες και εμπειρίες. Επίσης έχει ως στόχο να βοηθήσει τον μελλοντικό Ηλεκτρολόγο Εμπορικού Ναυτικού να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις της θέσεώς του στα σύγχρονα και αυτοματοποιημένα πλοία.

Ένθετο εγχειρίδιου κατευθυνόμενης εκπαιδεύσεως επί πλοίου κατώτερου πληρώματος καταστρώματος προσαρμοσμένο στην αναθεωρημένη Δ.Σ. STCW 1978 (τροποποιήσεις 2010) ΑΙΙ/4, ΑΙΙ/5 (ΠΔ 79/2012 – ΦΕΚ 137 A’)

Το ένθετο αυτό περιέχει τις νέες απαιτήσεις εκπαιδεύσεως επί του πλοίου, σύμφωνα με την αναθεωρημένη Διεθνή Σύμβαση STCW 1978 (2010 – αναθεώρηση Manila), και χρησιμοποιείται μαζί με το αρχικό αντίστοιχο εγχειρίδιο. Επιπλέον, περιλαμβάνει οδηγίες προς τον Αξιωματικό Εκπαιδεύσεως του πλοίου και αναφέρει τομείς εκπαιδεύσεως του αρχικού εγχειριδίου, που δεν απαιτείται πλέον να συμπληρωθούν από τον εκπαιδευόμενο, λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων στα πλοία.

Ένθετο εγχειρίδιου κατευθυνόμενης εκπαιδεύσεως επί πλοίου κατώτερου πληρώματος μηχανής προσαρμοσμένο στην αναθεωρημένη Δ.Σ. STCW 1978 (τροποποιήσεις 2010) ΑΙΙI/4, ΑΙΙI/5 (ΠΔ 79/2012 – ΦΕΚ 137 A’)

Το ένθετο αυτό περιέχει τις νέες απαιτήσεις εκπαιδεύσεως επί του πλοίου, σύμφωνα με την αναθεωρημένη Διεθνή Σύμβαση STCW 1978 (2010 – αναθεώρηση Manila), και χρησιμοποιείται μαζί με το αρχικό αντίστοιχο εγχειρίδιο. Επιπλέον, περιλαμβάνει οδηγίες προς τον Αξιωματικό Εκπαιδεύσεως του πλοίου και αναφέρει τομείς εκπαιδεύσεως του αρχικού εγχειριδίου, που δεν απαιτείται πλέον να συμπληρωθούν από τον εκπαιδευόμενο, λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων στα πλοία.

Ένθετο εγχειρίδιου κατευθυνόμενης εκπαιδεύσεως επί πλοίου 2ου υποψηφίου κλάδου καταστρώματος προσαρμοσμένο στην αναθεωρημένη Δ.Σ. STCW 1978 (τροποποιήσεις 2010) ΑΙ/1 (ΠΔ 79/2012-ΦΕΚ 137 Α΄)

Στο ένθετο αυτό του εγχειριδίου Κατευθυνόμενης Εκπαιδεύσεως επί Πλοίου (ΚΕΠ) 2 Καταστρώματος περιελήφθησαν οι νέες απαιτήσεις εκπαιδεύσεως επί του πλοίου, όπως αυτές προέκυψαν από την αναθεώρηση της Διεθνούς Σύμβασης STCW 1978 (2010-αναθεώρηση Manila) και τα νέα προγράμματα των ΑΕΝ.

Ένθετο εγχειρίδιου κατευθυνόμενης εκπαιδεύσεως επί πλοίου 2ου υποψηφίου κλάδου μηχανής προσαρμοσμένο στην αναθεωρημένη Δ.Σ. STCW 1978 (τροποποιήσεις 2010) ΑΙ/1 (ΠΔ 79/2012-ΦΕΚ 137 Α΄)

Το ένθετο αυτό του εγχειριδίου Κατευθυνόμενης Εκπαιδεύσεως επί Πλοίου (ΚΕΠ) 2 Μηχανής περιελήφθησαν οι νέες απαιτήσεις εκπαιδεύσεως επί του πλοίου, όπως αυτές προέκυψαν από την αναθεώρηση της Διεθνούς Σύμβασης STCW 1978 (2010-αναθεώρηση Manila) και τα νέα προγράμματα των ΑΕΝ.

Κ.Ε.Π. 1 κλάδου καταστρώματος (ανατύπωση)

Το εγχειρίδιο κατευθυνόμενης εκπαίδευσης επί πλοίου (κλάδου καταστρώματος) προορίζεται για την πρώτη θαλάσσια εκπαιδευτική περίοδο των σπουδαστών και έχει ως σκοπό να τους δώσει ένα μέρος των πρακτικών γνώσεων και ικανοτήτων που απαιτούνται για έναν Αξιωματικό του Εμπορικού Ναυτικού. Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο αναφέρονται σ’ ένα μεγάλο φάσμα γνώσεων, χωρίς όμως να καλύπτουν λεπτομερώς κάθε τομέα.

Κ.Ε.Π. 2 κλάδου καταστρώματος (ανατύπωση)

Το εγχειρίδιο κατευθυνόμενης εκπαίδευσης επί πλοίου (κλάδου καταστρώματος) προορίζεται για τη δεύτερη θαλάσσια εκπαιδευτική περίοδο των σπουδαστών και έχει ως σκοπό να τους δώσει ένα μέρος των πρακτικών γνώσεων και ικανοτήτων που απαιτούνται για έναν Αξιωματικό του Εμπορικού Ναυτικού. Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο αναφέρονται σ’ ένα μεγάλο φάσμα γνώσεων, χωρίς όμως να καλύπτουν λεπτομερώς κάθε τομέα.

Κ.Ε.Π. 1 κλάδου μηχανής (ανατύπωση)

Το εγχειρίδιο κατευθυνόμενης εκπαίδευσης επί πλοίου (κλάδου μηχανής) προορίζεται για την πρώτη θαλάσσια εκπαιδευτική περίοδο των σπουδαστών και έχει ως σκοπό να τους δώσει ένα μέρος των πρακτικών γνώσεων και ικανοτήτων που απαιτούνται για έναν Αξιωματικό του Εμπορικού Ναυτικού. Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο αναφέρονται σ’ ένα μεγάλο φάσμα γνώσεων, χωρίς όμως να καλύπτουν λεπτομερώς κάθε τομέα.

Κ.Ε.Π. 2 κλάδου μηχανής (ανατύπωση)

Το εγχειρίδιο κατευθυνόμενης εκπαίδευσης επί πλοίου (κλάδου μηχανής) προορίζεται για τη δεύτερη θαλάσσια εκπαιδευτική περίοδο των σπουδαστών και έχει ως σκοπό να τους δώσει ένα μέρος των πρακτικών γνώσεων και ικανοτήτων που απαιτούνται για έναν Αξιωματικό του Εμπορικού Ναυτικού. Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο αναφέρονται σ’ ένα μεγάλο φάσμα γνώσεων, χωρίς όμως να καλύπτουν λεπτομερώς κάθε τομέα.

Κ.Ε.Π. κατώτερων πληρωμάτων κλάδου καταστρώματος (Υποψηφίων Ναυτών Ε.Ν.)

Το εγχειρίδιο κατευθυνόμενης εκπαίδευσης επί πλοίου για κατώτερα πληρώματα (κλάδου καταστρώματος, Υποψηφίων Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού) αποτελεί βιβλίο καταγραφής, που έχει ως σκοπό να προσφέρει ένα κατανοητό αρχείο της προόδου του εκπαιδευόμενου. Η κατευθυνόμενη εκπαίδευση στη θάλασσα εξασφαλίζει την καλύτερη δυνατή χρήση του χρόνου του εκπαιδευόμενου.

Κ.Ε.Π. κατώτερων πληρωμάτων κλάδου μηχανής

Το εγχειρίδιο κατευθυνόμενης εκπαίδευσης επί πλοίου για κατώτερα πληρώματα (κλάδου μηχανής) αποτελεί βιβλίο καταγραφής, που έχει ως σκοπό να προσφέρει ένα κατανοητό αρχείο της προόδου του εκπαιδευόμενου. Η κατευθυνόμενη εκπαίδευση στη θάλασσα εξασφαλίζει την καλύτερη δυνατή χρήση του χρόνου του εκπαιδευόμενου, καθώς και το ότι θα αποκτήσει την απαραίτητη εμπειρία για να γίνει ικανός στην εκτέλεση των καθηκόντων του ως μέρος φυλακής μηχανής σε επίπεδο υποστήριξης.

Βιβλιοθήκη του Ναυτικού (1974 έως σήμερα) Μεταφράσεις ναυτικών εγχειριδίων

Το Ίδρυμα Ευγενίδου από νωρίς υιοθέτησε την μετάφραση εγχειριδίων για τις Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού και τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού. Μέχρι σήμερα, έχουν πραγματοποιηθεί 16 μεταφράσεις ναυτικών εγχειριδίων, μερικά από τα οποία δεν είναι αμιγώς διδακτικά, αλλά είναι απαραίτητα για τους ναυτιλλομένους. Οι πιο πρόσφατες μεταφράσεις που πραγματοποίησε το Ίδρυμα Ευγενίδου είναι η Πρόληψη ατυχημάτων επί του πλοίου «εν πλω» και «εν όρμω» (2014) και ο Διεθνής Ιατρικός Οδηγός για Πλοία (2011), εγχειρίδια που μεταφράστηκαν, εκδόθηκαν και διανέμονται στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού.
IMO abbreviated version of the seaspeak manual

Το παρόν κείμενο αποτελεί εκπαιδευτικό κείμενο των ΑΔΣΕΝ και συνεγράφη προκειμένου να βοηθήσει τους σπουδαστές των Σχολών Εμπορικού Ναυτικού στη μελέτη των μαθημάτων τους. Περιλαμβάνει τις γενικές αρχές λειτουργίας και όλα τα θέματα που σχετίζονται με τη λειτουργία του VHF Radio.

IMO τυποποιημένες ναυτικές φράσεις επικοινωνίας (β΄ έκδοση)

Η μετάφραση του παρόντος εγχειριδίου έγινε από την αγγλική γλώσσα, με βάση την τελευταία έκδοση του βιβλίου με τίτλο “IMO Standard Marine Communication Phrases” (2002) και βασικός στόχος του είναι να χρησιμοποιηθεί στη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας και άλλων μαθημάτων των ΑΕΝ, καθώς και μαθημάτων στα ΚΕΣΕΝ. Παράλληλα φιλοδοξεί να αποτελέσει πολύτιμο σύμβουλο για όλους τους αξιωματικούς των πλοίων σε θέματα ναυτικών επικοινωνιών.

Pumps

This handbook aims to provide each pump user with the necessary knowledge regarding the types and applications of pumps on ships as well as the prevention, diagnosis and resolution of problems which occur during their use.This book is a translation of the Greek handbook «Αντλίες» for students (engineers) of the Merchant Marine Academies.

Απόσπασμα Αστρονομικών εφημερίδων

Τα αποσπάσματα Αστρονομικών Εφημερίδων και οι βοηθητικοί πίνακες που περιλαμβάνονται σ’ αυτό το βιβλίο έχουν ληφθεί από το “Nautical Almanac” του έτους 1984 για την εκπαίδευση των σπουδαστών των ΑΔΣΕΝ, ΚΕΣΕΝ και ΔΣΜΑΕΝ στην επίλυση προβλημάτων αστρονομικής ναυτιλίας. Μαζί με τα αποσπάσματα συμπεριελήφθη και πλήρης μετάφραση των οδηγών που περιέχονται στην πλήρη έκδοση του Almanac.

Αποσμάσματα πινάκων για την επίλυση του τριγώνου θέσεως στην Αστρονομική Ναυτιλία

Το παρόν εγχειρίδιο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί μαζί με τα «Αποσπάσματα Αστρονομικών Εφημερίδων» κατά τη διδασκαλία της αστρονομικής ναυτιλίας στις ΑΔΣΕΝ, στη ΔΣΜΑΕΝ και στα ΚΕΣΕΝ. Κύριος σκοπός των πινάκων για την επίλυση τριγώνου θέσεως είναι η διευκόλυνση της εφαρμογής της αστρονομικής ναυτιλίας στα πλοία.

Διεθνής ιατρικός οδηγός για πλοία (β΄ έκδοση)

Η δεύτερη αυτή έκδοση του Διεθνούς Ιατρικού Οδηγού για Πλοία αποτελεί μετάφραση της ανάλογης αγγλικής έκδοσης του εγκεκριμένου από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας “International Medical Guide for Ships” (1988). Η χρησιμότητα του Οδηγού αυτού είναι προφανής και για τα πλοία με ελληνική σημαία, γιατί με τη βοήθειά του οι αρμόδιοι αξιωματικοί των πλοίων, σε οποιαδήποτε θάλασσα και αν πλέουν, θα μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε όσους έχουν ανάγκη παροχής ιατρικών υπηρεσιών κ.ά.

Διεθνής ιατρικός οδηγός για πλοία (γ΄ έκδοση)

Η τρίτη αυτή έκδοση του Διεθνούς Ιατρικού Οδηγού για Πλοία αποτελεί μετάφραση της ανάλογης αγγλικής έκδοσης του εγκεκριμένου από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας “International Medical Guide for Ships: Including the Ship’s Medicine Chest” (2007). Με τη βοήθειά του οι αρμόδιοι αξιωματικοί των πλοίων, σε οποιαδήποτε θάλασσα και αν πλέουν, θα μπορούν να προσφέρουν ιατρικές υπηρεσίες σε όσους τις έχουν ανάγκη, αλλά και να ζητούν μέσω ασυρμάτου κατάλληλες οδηγίες για τη χορήγηση φαρμάκων ή μη κ.λπ..

Η κατασκευή και η χρησιμοποίηση των χαρτών καιρού από τους ναυτιλλομένους

Το παρόν υπόμνημα, μετάφραση του «The Preparation and Use of Weather Maps by Mariners» του World Meteorological Organization, αποτελεί ένα εγχειρίδιο Ναυτικής Μετεωρολογίας, ειδικά συντεταγμένο για τις ανάγκες των ναυτιλλομένων. Μέσα σε αυτό περιέχεται ό,τι πρέπει να γνωρίζει ο ναυτιλλόμενος για την παρατήρηση, την ανάλυση και την πρόγνωση του καιρού.

Οδηγός ασφάλειας δεξαμενοπλοίων (Υγροποιημένα Αέρια)

Το παρόν βιβλίο αποτελεί μετάφραση του «Tanker Safety Guide (Liquefied Gas)» και προορίζεται για τα δεξαμενόπλοια υπό ελληνική σημαία. Οι αξιωματικοί και το πλήρωμα, γνωρίζοντας το περιεχόμενο του βιβλίου, θα έχουν τη δυνατότητα να φροντίζουν για την ασφαλή φόρτωση, μεταφορά και εκφόρτωση φορτίων, καθώς και τις απαιτούμενες γνώσεις για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των ατυχημάτων που μπορεί να συμβούν καθ’ όλα τα στάδια μεταφοράς του επικίνδυνου φορτίου.

Παλιρροϊκοί πίνακες

Το περιεχόμενο του βιβλίου αυτού αποσκοπεί στο να παρουσιάσει στους σπουδαστές των ΑΔΣΕΝ, της ΔΣΜΑΕΝ και του ΚΕΣΕΝ ένα ευρύ φάσμα των πηγών και των μεθόδων που χρησιμοποιούνται για την εύρεση στοιχείων της παλίρροιας και του παλιρροϊκού ρεύματος. Τα στοιχεία αυτά σε πολλές περιπτώσεις αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για τη σωστή σχεδίαση και την ασφαλή εκτέλεση παρακτίων πλόων.

Πρόληψη ατυχημάτων επί του πλοίου «εν πλω» και «εν όρμω»

Ο παρών κώδικας, μετάφραση του «Accident prevention on board ship at sea and in port», προορίζεται να δώσει στους άμεσα ενδιαφερόμενους μια γερή βάση, που πάνω της θα μπορέσουν να δημιουργήσουν και να διατηρήσουν ασφαλείς συνθήκες εργασίας μέσα στα πλοία «εν πλω» και «εν όρμω» και που η εφαρμογή τους θα πρέπει να ελαττώσει τον αριθμό των ατυχημάτων που συμβαίνουν στα πλοία.

Πρόληψη ατυχημάτων επί του πλοίου «εν πλω» και «εν όρμω» ILO κώδικας ορθής πρακτικής (β΄ έκδοση)

Η δεύτερη αυτή έκδοση της Πρόληψης Ατυχημάτων επί του πλοίου «εν πλω» και «εν όρμω» αποτελεί μετάφραση της ανάλογης αγγλικής έκδοσης του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας Accident Prevention on Board Ship at Sea and in Port. ILO Code of Practice (second edition, 1996). Πρόκειται για έναν κώδικα πρακτικής, που καλύπτει τους κινδύνους αναφορικά με την μεταφορά χύδην φορτίων, όπως το πετρέλαιο, το αέριο και τα χημικά, αλλά και τους κινδύνους που σχετίζονται με τα οχηματαγωγά, τα επιβατηγά πλοία κ.ά.

Πυρόσβεση, πυροπροστασία και πυρασφάλεια στα πλοία

Το βιβλίο αυτό αποτελεί μετάφραση του «Marine Fire Prevention, Firefighting and Fire Safety». Με τη βοήθειά του, οι αρμόδιοι αξιωματικοί των πλοίων σε οποιαδήποτε θάλασσα και αν πλέουν, σε συνεργασία με το πλήρωμα, θα μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην πρόληψη και κατάσβεση της πυρκαγιάς, που τυχόν θα εκδηλωνόταν στο πλοίο τους. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζουν τη ζωή τους, αλλά και τα πλοία, ενώ αποτρέπουν άλλα δεινά που μπορούν να προκληθούν, όταν σε ένα πλοίο εκδηλωθεί πυρκαγιά.

Τεχνική Μηχανική - Τόμος Α΄

Το παρόν σύγγραμμα αποτελεί μετάφραση του γερμανικού «Technische Mechanik» και μεταφράσθηκε προκειμένου να καλύψει την επείγουσα ανάγκη βιβλίου Τεχνικής Μηχανικής για τις Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού. Περιλαμβάνει θέματα στατικής, αντοχής υλικών, στρέψεως, κινηματικής, δυναμικής και μετατροπής κινήσεως και δυνάμεως.

Τεχνική Μηχανική - Τόμος Β΄

Το παρόν σύγγραμμα αποτελεί μετάφραση του γερμανικού «Technische Mechanik» και μεταφράσθηκε προκειμένου να καλύψει την επείγουσα ανάγκη βιβλίου Τεχνικής Μηχανικής για τις Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού. Περιλαμβάνει θέματα κινηματικής, δυναμικής, στατικής, αντοχής υλικών, μηχανικής των ρευστών και υδροδυναμικής.

Ωκεανογραφία

Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί μετάφραση του τμήματος «Oceanography» από το βιβλίο «American Practical Navigation» και έχει ως αντικείμενο την εφαρμογή των επιστημών στη μελέτη των φαινομένων των ωκεανών. Στόχος του είναι να εξοικειώσει τους σπουδαστές των ΑΔΣΕΝ με την ωκεανογραφία, η οποία ασχολείται με τη μελέτη του σχηματισμού των ωκεανών και με τα φυσικά, χημικά, γεωλογικά και βιολογικά χαρακτηριστικά τους.

Βιβλιοθήκη του Ναυτικού (2010 έως σήμερα) Μελέτες / Πρακτικά συνεδρίων για τη Ναυτική Εκπαίδευση

Το Ίδρυμα Ευγενίδου έχει πραγματοποιήσει σημαντικές επιστημονικές μελέτες και έχει διοργανώσει συνέδρια για τη ναυτική εκπαίδευση. Το 2010, με πρωτοβουλία του Ιδρύματος Ευγενίδου, το Τμήμα Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών πραγματοποίησε μία καινοτόμα έρευνα με θέμα την καταγραφή των παραγόντων που επιδρούν στην προσέλκυση μαθητών στη ναυτική εκπαίδευση. Τα αποτελέσματα της έρευνας είναι δημοσιευμένα εδώ. Το 2012 το Ίδρυμα Ευγενίδου και πάλι σε συνεργασία με το Τμήμα Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών διεξήγαγε έρευνα με θέμα την διερεύνηση της κατάστασης των ΑΕΝ της Ελλάδας με βάση τις απόψεις των σπουδαστών, τα πρακτικά της οποίας εκδόθηκαν σε βιβλίο, το οποίο θα βρείτε παρακάτω. Το 2014 το Ίδρυμα Ευγενίδου διοργάνωσε διήμερο συνέδριο Ναυτικής Εκπαίδευσης, με θέμα: «Εκπαίδευση στις Σχολές Εμπορικού Ναυτικού και στα πλοία», που στόχο είχε την παρέμβαση στα δρώμενα της Ναυτικής Εκπαίδευσης για την βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό της. Τα πρακτικά του συνεδρίου αυτού εκδόθηκαν επίσης σε βιβλίο, το οποίο θα βρείτε παρακάτω, ενώ οι περιλήψεις των εισηγήσεων διατίθενται και στην αγγλική γλώσσα. Πραγματοποιήθηκαν επίσης οι ακόλουθες έρευνες: διεθνής συγκριτική ανάλυση των δομών της ναυτικής εκπαίδευσης (2017), ποσοτική και ποιοτική έρευνα για την διαρροή σπουδαστών από τις ΑΕΝ (2018), καθώς και έρευνα για την σημασία των ΕΠΑΛ στη ναυτική εκπαίδευση (2018).

Έρευνα της κατάστασης των ΑΕΝ της Ελλάδας (με βάση τις απόψεις των σπουδαστών το 2012)

Το παρόν εγχειρίδιο περιλαμβάνει την παρουσίαση έρευνας διενεργηθείσας από το Ίδρυμα Ευγενίδου σε συνεργασία με το Τμήμα Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, που αφορά στην ενεστώσα κατάσταση της ναυτικής εκπαιδεύσεως, όπως αυτή αποτυπώθηκε από τους ίδιους τους σπουδαστές των ΑΕΝ το 2012. Έτσι, για πρώτη φορά καταγράφηκε η «φωνή των σπουδαστών», η οποία περιγράφοντας τις διαστάσεις των υφιστάμενων προβλημάτων, συμβάλλει ουσιαστικά στην απεικόνισή τους.

Πρακτικά Συνεδρίου Ναυτικής Εκπαιδεύσεως «Εκπαίδευση στις Σχολές Εμπορικού Ναυτικού και στα πλοία»

O τόμος των Πρακτικών του Συνεδρίου Ναυτικής Εκπαιδεύσεως με θέμα «Εκπαίδευση στις Σχολές Εμπορικού Ναυτικού και στα πλοία», που πραγματοποιήθηκε στις 7 και 8 Μαρτίου 2014 στο Ίδρυμα Ευγενίδου υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, περιλαμβάνει 25 ανακοινώσεις από ειδικούς σε θέματα σχετιζόμενα με τη ναυτική εκπαίδευση, καθώς και 13 χαιρετισμούς που εκφωνήθηκαν από εκπροσώπους της Πολιτείας και άλλων φορέων.

Βιβλιοθήκη Σχολών Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. (1973 -1976) Βιβλία για τους μαθητές των σχολών του Ο.Α.Ε.Δ.

Τον Ιούλιο του 1972 το Ίδρυμα Ευγενίδου υπέγραψε με τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) συμφωνητικό, με το οποίο ανέλαβε την συγγραφή και έκδοση των βιβλίων για τους μαθητές των εκπαιδευτικών μονάδων του οργανισμού αυτού. Ο Ο.Α.Ε.Δ. ως φορέας εφαρμογής της πολιτικής για την απασχόληση του εργατικού δυναμικού της χώρας ακολουθούσε ευρύ πρόγραμμα εκπαίδευσης των νέων στα τεχνικά επαγγέλματα, που κάλυπταν το σύνολο σχεδόν των ειδικοτήτων του τεχνικού τομέα. Την εποχή εκείνη λειτουργούσαν σε όλη τη χώρα 42 κέντρα και σχολές μαθητείας, όπου φοιτούσαν 12.000 μαθητευόμενοι σε 31 διαφορετικές ειδικότητες. Μεταξύ των ετών 1973-1976 εκδόθηκαν 6 τίτλοι βιβλίων, οι οποίοι δεν εκδίδονται πλέον από το Ίδρυμα Ευγενίδου.

Μαθηματικά - Τόμος Α'

Το βιβλίο αυτό αποβλέπει στο να δώσει τις βασικές και απαραίτητες γνώσεις, ώστε οι μαθητές να καταστούν ικανοί να λύνουν τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουν τόσο ως μαθητευόμενοι όσο και ως τεχνίτες. Σκοπός του βιβλίου είναι ο μαθητής να κατανοήσει πλήρως τις βασικές μαθηματικές έννοιες, να τις αφομοιώσει και έτσι να μπορεί να τις χρησιμοποιήσει.

Μαθηματικά - Τόμος Α'

Το βιβλίο αυτό, που αποτελεί συνέχεια του πρώτου τόμου των Μαθηματικών, αποβλέπει στο να δώσει τις βασικές και απαραίτητες γνώσεις, ώστε οι μαθητές να καταστούν ικανοί να λύνουν τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουν τόσο ως μαθητευόμενοι όσο και ως τεχνίτες. Σκοπός του βιβλίου είναι ο μαθητής να κατανοήσει πλήρως τις βασικές μαθηματικές έννοιες, να τις αφομοιώσει και έτσι να μπορεί να τις χρησιμοποιήσει.

Νεοελληνικά Αναγνώσματα

Σκοπός της συλλογής αυτών των κειμένων είναι να παρέχει στους μαθητές των κατωτέρων Τεχνικών Σχολών ένα βιβλίο ευχάριστο και ταυτόχρονα ανταποκρινόμενο στο αναλυτικό πρόγραμμα και τις διδακτικές ανάγκες. Στο βιβλίο υπάρχει εκτεταμένη εισαγωγή, που κατατοπίζει τον μαθητή σχετικά με τη νεοελληνική λογοτεχνία, με σύντομη αναγωγή στην αρχαία και βυζαντινή εποχή.

Υγιεινή και ασφάλεια εργαζομένων

Σκοπός του βιβλίου αυτού είναι η παροχή γνώσεων για την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων, οι οποίες έχουν εξαιρετική σημασία για την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων και ενδιαφέρουν εργαζόμενους και εργοδότες. Έτσι, μέσα από το παρόν εγχειρίδιο επιδιώκεται η υπόδειξη βασικών κανόνων και κατάλληλων μέτρων προστασίας για τον περιορισμό των εργατικών ατυχημάτων.

Φυσική

Το παρόν βιβλίο αποτελεί στοιχειώδη εισαγωγή στον κόσμο της Φυσικής. Κατά τη συγγραφή του κατεβλήθη προσπάθεια ώστε η περιγραφή των διαφόρων φαινομένων να γίνεται κατ’ αρχήν πειραματικώς, προκειμένου να επιτυγχάνεται από τον μαθητή η αβίαστη και επαγωγική εξαγωγή συμπερασμάτων. Επί πλέον, τα σχήματα επελέγησαν με μεγάλη επιμέλεια, ώστε να είναι κατά το δυνατόν παραστατικότερα.

Χημεία

Το παρόν βιβλίο περιορίζεται σε στοιχειώδεις βασικές γνώσεις, οι οποίες έχουν διατυπωθεί και παρουσιάζονται με τον απλούστερο, σαφέστερο, ακριβέστερο και πληρέστερο δυνατό τρόπο. Έχει εμπλουτισθεί με παραστατικά σχήματα και αποτελείται από δύο μέρη: το πρώτο περιλαμβάνει τις γενικές γνώσεις που θα βοηθήσουν τον μαθητή στην κατανόηση του δεύτερου μέρους, το οποίο αναφέρεται στις ιδιότητες και τις χρήσεις των κυριοτέρων στοιχείων, των κραμάτων και των ενώσεών τους.

Εκδόσεις για το Υπουργείο Μεταφορών (1998 - 2013) Εγχειρίδια για τους υποψήφιους οδηγούς διαφόρων ειδικοτήτων

Το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών ανέθεσε στο Ίδρυμα Ευγενίδου, με παράλληλη σύσταση μικτής Επιτροπής Εκδόσεων, την συγγραφή ή επιμέλεια και έκδοση εγχειριδίων θεωρητικής εκπαίδευσης οδηγών διαφόρων ειδικοτήτων, οδικών μεταφορών, κειμένων του Κ.Ο.Κ. κ.λπ.. Παραλλήλως εκδόθηκαν τα ερωτηματολόγια εξέτασης υποψήφιων οδηγών, τα οποία και μεταφράσθηκαν στην Αγγλική, Αλβανική και Ρωσική γλώσσα προς χρήση από τους αλλοδαπούς που ζουν στην Ελλάδα,καθώς και οι κλείδες των απαντήσεων αυτών. Συνολικά εκδόθηκαν 21 τίτλοι για το Υπουργείο Μεταφορών, εκ των οποίων οι 12 είναι διαθέσιμοι παρακάτω. Οι τίτλοι αυτοί δεν εκδίδονται πλέον από το Ίδρυμα Ευγενίδου.

Ειδικό βιβλίο εξέτασης για τη χορήγηση άδειας οδήγησης - Τεύχος Α' (Κατηγορία Επιβατικών Αυτοκινήτων)

Το βιβλίο αυτό έχει συγγραφεί με τρόπο απλουστευτικό, ούτως ώστε να επιτρέπει στις ειδικές πληθυσμιακές ομάδες της κοινωνίας μας, που για διαφορετικούς λόγους η κάθε μία εμφανίζει μαθησιακές δυσκολίες, να κατανοούν εύκολα, να εκπαιδεύονται σωστά και να αξιολογούνται αντικειμενικά πριν την απόκτηση άδειας οδήγησης. Το συγκεκριμένο τεύχος περιλαμβάνει 815 ερωτήσεις, οι οποίες διευκολύνουν τους υποψήφιους οδηγούς επιβατικών αυτοκινήτων στην εκμάθηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Ειδικό βιβλίο εξέτασης για τη χορήγηση άδειας οδήγησης - Τεύχος Β΄ (Κατηγορία Μοτοσικλετών)

Το βιβλίο αυτό έχει συγγραφεί με τρόπο απλουστευτικό, ούτως ώστε να επιτρέπει στις ειδικές πληθυσμιακές ομάδες της κοινωνίας μας, που για διαφορετικούς λόγους η κάθε μία εμφανίζει μαθησιακές δυσκολίες, να κατανοούν εύκολα, να εκπαιδεύονται σωστά και να αξιολογούνται αντικειμενικά πριν την απόκτηση άδειας οδήγησης. Το συγκεκριμένο τεύχος περιλαμβάνει 199 ερωτήσεις, οι οποίες διευκολύνουν τους υποψήφιους οδηγούς μοτοσικλετών στην εκμάθηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Επαγγελματική οδήγηση Λεωφορείου (Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας)

Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί το εκπαιδευτικό υλικό που διαμορφώθηκε από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, με στόχο να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο γνώσης, αλλά και προετοιμασίας των επαγγελματιών οδηγών λεωφορείων για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας αρχικής επιμόρφωσης.

Θεωρητική εκπαίδευση υποψηφίων οδηγών Αυτοκινήτων (με ερωτηματολόγιο) (β' έκδοση)

Το παρόν βιβλίο αναφέρεται στη θεωρητική εκπαίδευση υποψηφίων οδηγών επιβατηγών αυτοκινήτων. Στόχος του είναι η προσέγγιση της γνώσης και της θεωρίας, που μαζί με την εμπειρία θα επιτρέψουν στον υποψήφιο οδηγό να αποκτήσει τις βάσεις για άρτια τεχνική κατάρτιση, αλλά και σωστή οδική συμπεριφορά, στοιχεία απαραίτητα για την προσαρμογή στη σύγχρονη πραγματικότητα οδήγησης και την αντιμετώπιση του προβλήματος των τροχαίων ατυχημάτων.

Θεωρητική εκπαίδευση υποψηφίων οδηγών Λεωφορείων

Στόχος του είναι η προσέγγιση της γνώσης και της θεωρίας, που μαζί με την πρακτική εκπαίδευση και την εμπειρία θα επιτρέψουν στον υποψήφιο οδηγό να αποκτήσει τις βάσεις για άρτια τεχνική κατάρτιση, αλλά και σωστή οδική συμπεριφορά, στοιχεία απαραίτητα για την προσαρμογή στη σύγχρονη πραγματικότητα οδήγησης και την αντιμετώπιση του προβλήματος των τροχαίων ατυχημάτων.

Θεωρητική εκπαίδευση υποψηφίων οδηγών Μοτοσικλετών

Το παρόν βιβλίο αναφέρεται στη θεωρητική εκπαίδευση υποψηφίων οδηγών μοτοσικλετών. Στόχος του είναι η προσέγγιση της γνώσης και της θεωρίας, που μαζί με την εμπειρία θα επιτρέψουν στον υποψήφιο οδηγό να αποκτήσει τις βάσεις για άρτια τεχνική κατάρτιση, αλλά και σωστή οδική συμπεριφορά, στοιχεία απαραίτητα για την προσαρμογή στη σύγχρονη πραγματικότητα οδήγησης και την αντιμετώπιση του προβλήματος των τροχαίων ατυχημάτων.

Θεωρητική εκπαίδευση υποψηφίων οδηγών Φορτηγών

Το παρόν βιβλίο αναφέρεται στη θεωρητική εκπαίδευση υποψηφίων οδηγών φορτηγών. Στόχος του είναι η προσέγγιση της γνώσης και της θεωρίας, που μαζί με την εμπειρία θα επιτρέψουν στον υποψήφιο οδηγό να αποκτήσει τις βάσεις για άρτια τεχνική κατάρτιση, αλλά και σωστή οδική συμπεριφορά, στοιχεία απαραίτητα για την προσαρμογή στη σύγχρονη πραγματικότητα οδήγησης και την αντιμετώπιση του προβλήματος των τροχαίων ατυχημάτων.

Κ.Ο.Κ.ΚΙΝΟ στις παραβάσεις

Το παρόν εγχειρίδιο περιέχει πίνακα παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, με περιγραφή της κάθε παραβάσεως, επιβαλλόμενο πρόστιμο και άλλες ποινές. Στόχος του είναι να συμβάλει στη σωστή ενημέρωση για την οδική ασφάλεια, καθώς και στη γνώση και εφαρμογή των κανόνων.

Οδηγίες για την ασφάλιση των φορτίων

Το παρόν εγχειρίδιο περιέχει τις λεπτομερείς οδηγίες για την ασφάλιση των φορτίων στα οχήματα που μεταφέρουν εμπορεύματα, οι οποίες λείπουν από τον Κ.Ο.Κ.. Αναφέρεται αποκλειστικά στις οδικές μεταφορές, αλλά σε καμμία περίπτωση δεν υποκαθιστά θεσμικό πλαίσιο (όπως ο Κ.Ο.Κ.) ή διατάξεις για «ειδικές μεταφορές», όπως η μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων.

Οδική μεταφορά (Εκρηκτικών Υλικών- Κλάσεως 1, Ραδιενεργών Υλικών- Κλάσεως 7)

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους οδηγούς οχημάτων που μεταφέρουν εκρηκτικά υλικά-κλάσεως 1 και ραδιενεργά υλικά-κλάσεως 7. Στόχος του είναι η προσέγγιση της γνώσης και της θεωρίας, που μαζί με την εμπειρία θα επιτρέψουν στον υποψήφιο οδηγό να αποκτήσει τις βάσεις για άρτια τεχνική κατάρτιση, αλλά και σωστή οδική συμπεριφορά, στοιχεία απαραίτητα για την προσαρμογή στη σύγχρονη πραγματικότητα οδήγησης και την αντιμετώπιση του προβλήματος των τροχαίων ατυχημάτων.

Οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων (Βασική Εκπαίδευση)

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους οδηγούς οχημάτων που μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα. Στόχος του είναι η προσέγγιση της γνώσης και της θεωρίας, που μαζί με την εμπειρία θα επιτρέψουν στον υποψήφιο οδηγό να αποκτήσει τις βάσεις για άρτια τεχνική κατάρτιση, αλλά και σωστή οδική συμπεριφορά, στοιχεία απαραίτητα για την προσαρμογή στη σύγχρονη πραγματικότητα οδήγησης και την αντιμετώπιση του προβλήματος των τροχαίων ατυχημάτων.

Οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων (Μεταφορές με Βυτία)

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους οδηγούς οχημάτων που μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα με βυτία. Στόχος του είναι η προσέγγιση της γνώσης και της θεωρίας, που μαζί με την εμπειρία θα επιτρέψουν στον υποψήφιο οδηγό να αποκτήσει τις βάσεις για άρτια τεχνική κατάρτιση, αλλά και σωστή οδική συμπεριφορά, στοιχεία απαραίτητα για την προσαρμογή στη σύγχρονη πραγματικότητα οδήγησης και την αντιμετώπιση του προβλήματος των τροχαίων ατυχημάτων.

Εκδόσεις σε Συνεργασία με τον Σ.Ε.Β (2002 - 2004) Εγχειρίδια για την εφαρμογή του προγράμματος "Επιχειρηματικότητα νέων"

Το Ίδρυμα σε συνεργασία με τον ΣΕΒ προέβη στην μετάφραση και έκδοση 6 εγχειριδίων (3 για τον μαθητή και 3 για τον καθηγητή), που χρησιμοποιήθηκαν κατά την πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος «Επιχειρηματικότητα Νέων» με έγκριση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Το Πρόγραμμα αυτό σκοπό είχε να εκπαιδεύει νέους, ώστε να κατανοήσουν την λειτουργία της αγοράς και των επιχειρήσεων, προκειμένου να βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής τους. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος «Επιχειρηματικότητα Νέων» τα βιβλία της Σειράς αυτής έπαψαν να εκδίδονται από το Ίδρυμα Ευγενίδου.

Επιχειρηματικότητα Νέων - Η Επιχείρηση σε δράση (Μαθητή) (β' έκδοση)

Το βιβλίο αυτό είναι η πρώτη έκδοση στην ελληνική γλώσσα, σε συνεργασία του ΣΕΒ με το Ίδρυμα Ευγενίδου, του βιβλίου «Business Matters». Το βιβλίο χρησιμοποιήθηκε ως υποστηρικτικό υλικό για το πιλοτικό πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα Νέων», που είχε ως στόχο την ενίσχυση του πνεύματος της επιχειρηματικότητας των νέων σε σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαιδεύσεως στην Ελλάδα.

Επιχειρηματικότητα Νέων - Η Επιχείρηση σε δράση (Οδηγός για Συμβούλους και Καθηγητές) (β' έκδοση)

Το βιβλίο αυτό είναι η πρώτη έκδοση στην ελληνική γλώσσα, σε συνεργασία του ΣΕΒ με το Ίδρυμα Ευγενίδου, του βιβλίου «Enterprise in action, guide for consultants and teachers». Το βιβλίο χρησιμοποιήθηκε ως υποστηρικτικό υλικό για το πιλοτικό πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα Νέων», που είχε ως στόχο την ενίσχυση του πνεύματος της επιχειρηματικότητας των νέων σε σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαιδεύσεως στην Ελλάδα.

Επιχειρηματικότητα Νέων - Οικονομία και Εγώ (Μαθητή) (β' έκδοση)

Το βιβλίο αυτό είναι η πρώτη έκδοση στην ελληνική γλώσσα, σε συνεργασία του ΣΕΒ με το Ίδρυμα Ευγενίδου, του βιβλίου «Personal Economics, Econ and Me, Workbook». Το βιβλίο χρησιμοποιήθηκε ως υποστηρικτικό υλικό για το πιλοτικό πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα Νέων», που είχε ως στόχο την ενίσχυση του πνεύματος της επιχειρηματικότητας των νέων σε σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαιδεύσεως στην Ελλάδα.

Επιχειρηματικότητα Νέων - Οικονομία και Εγώ (Οδηγός για Συμβούλους και Καθηγητές) (β' έκδοση)

Το βιβλίο αυτό είναι η πρώτη έκδοση στην ελληνική γλώσσα, σε συνεργασία του ΣΕΒ με το Ίδρυμα Ευγενίδου, του βιβλίου «Personal Economics Guide for consultants and teachers». Το βιβλίο χρησιμοποιήθηκε ως υποστηρικτικό υλικό για το πιλοτικό πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα Νέων», που είχε ως στόχο την ενίσχυση του πνεύματος της επιχειρηματικότητας των νέων σε σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαιδεύσεως στην Ελλάδα.

Επιχειρηματικότητα Νέων - Παγκόσμια Αγορά (Μαθητή) (β' έκδοση)

Το βιβλίο αυτό είναι η πρώτη έκδοση στην ελληνική γλώσσα, σε συνεργασία του ΣΕΒ με το Ίδρυμα Ευγενίδου, του βιβλίου «Global Trade». Το βιβλίο χρησιμοποιήθηκε ως υποστηρικτικό υλικό για το πιλοτικό πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα Νέων», που είχε ως στόχο την ενίσχυση του πνεύματος της επιχειρηματικότητας των νέων σε σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαιδεύσεως στην Ελλάδα.

Επιχειρηματικότητα Νέων - Παγκόσμια Αγορά (Οδηγός για Συμβούλους και Καθηγητές) (β' έκδοση)

Το βιβλίο αυτό είναι η πρώτη έκδοση στην ελληνική γλώσσα, σε συνεργασία του ΣΕΒ με το Ίδρυμα Ευγενίδου, του βιβλίου «The International Marketplace Guide for Consultants and Teachers». Το βιβλίο χρησιμοποιήθηκε ως υποστηρικτικό υλικό για το πιλοτικό πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα Νέων», που είχε ως στόχο την ενίσχυση του πνεύματος της επιχειρηματικότητας των νέων σε σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαιδεύσεως στην Ελλάδα.

Εκδόσεις για το Ευγενίδειο Πλανητάριο (1972 έως σήμερα) Οδηγοί για τους θεατές των παραστάσεων του Ευγενιδείου Πλανηταρίου

Το 1972 και 1973 εκδόθηκαν για τους θεατές του Ευγενιδείου Πλανηταρίου το βιβλίο Ουρανογραφία και το Αστρονομικό Επιπεδόσφαιρο με Κινητό Ορίζοντα. Μετά την έναρξη λειτουργίας του Νέου Ψηφιακού Πλανηταρίου το 2003 και μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί 31 οδηγοί παραστάσεων, εκ των οποίων οι 18 σε έντυπη μορφή, ενώ οι 13 τελευταίοι μόνο σε ηλεκτρονική μορφή. Οι Οδηγοί αυτοί αποσκοπούν στην παροχή πρόσθετων πληροφοριών από όσες θα ήταν δυνατόν να παρουσιαστούν σε μία αφήγηση 40 λεπτών. Χωρίς να δίνονται όλες οι πιθανές απαντήσεις και πληροφορίες, που ίσως θα ήθελε να αποκτήσει κάποιος γύρω από τα θέματα που παρουσιάζονται σε κάθε πλανηταριακή παράσταση, το περιεχόμενό τους φιλοδοξεί να συμβάλει με τρόπο επιστημονικό στο να αποκομίσουν οι επισκέπτες του Νέου Ψηφιακού Πλανηταρίου μεγαλύτερα οφέλη από την εμπειρία τους στην διάρκεια της παράστασης.

Αναζητώντας την Σκοτεινή Ύλη

Περισσότερα από 80 χρόνια πέρασαν από τότε που ο αστρονόμος Fritz Zwicky ανακάλυψε τις πρώτες ενδείξεις για μία παράξενη μορφή ύλης που υπάρχει παντού και όμως είναι αόρατη: την σκοτεινή ύλη. Έκτοτε, οι ενδείξεις για την ύπαρξη της σκοτεινής ύλης πολλαπλασιάστηκαν, αν και η φύση της εξακολουθεί να παραμένει «σκοτεινή» όσο ποτέ! Από τον μεγαλύτερο σωματιδιακό επιταχυντή του κόσμου, που βρίσκεται στο CERN, μέχρι τους υπόγειους ανιχνευτές σκοτεινής ύλης.

Από τη Γη στη Σελήνη

Ο Οδηγός αυτός συνοδεύει την ομώνυμη παράσταση, η οποία δημιουργήθηκε με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 50 ετών από την επιτυχή εκτόξευση του Sputnik 1, του πρώτου τεχνητού δορυφόρου στο Διάστημα. Ειδικότερα, ο Οδηγός αυτός εξιστορεί τα πρώτα βήματα για την κατάκτηση του Διαστήματος, από τον Sputnik 1 μέχρι τις επανδρωμένες αποστολές Apollo.

Αστρονομικόν Επιπεδόσφαιρον με κινητόν ορίζονταν

Το τεύχος αυτό συνόδευε το Αστρονομικό Επιπεδόσφαιρο με κινητό ορίζοντα και εκδόθηκε για την εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων για τη μελέτη του ουρανού. Σε αυτό παρέχονται πρακτικές οδηγίες για τον τρόπο κατασκευής και χρήσεως του Αστρονομικού Επιπεδόσφαιρου με Κινητό Ορίζοντα, καθώς και παραδείγματα αστρονομικών προβλημάτων που επιλύονται με τη χρήση αυτού.

Αστρονομικό Επιπεδόσφαιρο με κινητό ορίζοντα (β΄ έκδοση)

Mπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε μέρος της χώρας μας, προκειμένου να βρούμε πώς φαίνεται ο ουρανός μια οποιαδήποτε μέρα και ώρα. Μεταξύ άλλων, το Επιπεδόσφαιρο μπορεί να βοηθήσει στην ανεύρεση των ουρανογραφικών συντεταγμένων και στον υπολογισμό της ανατολής και δύσης ενός άστρου, στον προσδιορισμό του χρόνου που μεσουρανεί ένα άστρο, στον εντοπισμό ενός άστρου από τις ουρανογραφικές του συντεταγμένες και στον υπολογισμό της ώρας ανατολής και δύσης του Ηλίου σε συγκεκριμένες ημερομηνίες.

Γένεση και Κατακλυσμός (Η Βιογραφία της Γης)

Ο Οδηγός αυτός της ομώνυμης παράστασης του Νέου Ψηφιακού Πλανηταρίου παρουσιάζει τα πορίσματα των ερευνών που διεξήχθησαν από επιστήμονες πολλών και διαφορετικών επιστημών τις τελευταίες δεκαετίες σχετικά με τη γέννηση, την εξέλιξη και το μέλλον της Γης, αλλά και της ζωής σ’ αυτήν, καθώς και την εξέλιξη και το τέλος του Ήλιου. Τέλος, ο Οδηγός αυτός εμπεριέχει και κείμενα των καταξιωμένων ερευνητών Γιώργου Γραμματικάκη και Χάρη Βάρβογλη.

Διαστημικές Καταιγίδες και Βόρειο Σέλας

Ο Οδηγός αυτός, που συνοδεύει και συμπληρώνει την πλανηταριακή παράσταση «Διαστημικές Καταιγίδες και Βόρειο Σέλας», προσφέρει μία πιο ολοκληρωμένη εικόνα για τα εντυπωσιακά και βίαια καιρικά φαινόμενα που παρατηρούνται σε κάποιους από τους πλανήτες του Ηλιακού μας Συστήματος, καθώς και για τους μηχανισμούς ενεργοποίησής τους. Επίσης, αναφέρεται στην ηλιακή δραστηριότητα, τις ηλιακές καταιγίδες και τον μηχανισμό δημιουργίας ενός από τα ομορφότερα φαινόμενα της φύσης: του Πολικού Σέλαος.

Εξέλιξη

Ο Οδηγός αυτός συνοδεύει την ομώνυμη σπονδυλωτή παράσταση του Νέου Ψηφιακού Πλανηταρίου, η οποία πραγματεύεται τη συναρπαστική ιστορία της εξέλιξης του Σύμπαντος, των άστρων, του πλανήτη μας, των έμβιων οργανισμών που φιλοξενεί, αλλά και του ανθρώπινου πολιτισμού μας.

Ζωή στο Σύμπαν

Ξεκινώντας με μια σύντομη παρουσίαση για την προέλευση και την εξέλιξη της ζωής στη Γη, ο Οδηγός αυτός παρουσιάζει ορισμένα από τα βασικά προαπαιτούμενα για την εμφάνιση και την εξέλιξη της ζωής. Ακολούθως, εξετάζει την πιθανότητα να υπάρχουν μικροβιακές μορφές ζωής και σε άλλα ουράνια σώματα του Ηλιακού Συστήματος, ενώ παρουσιάζονται δύο από τις σημαντικότερες μεθόδους ανίχνευσης εξωπλανητών.

Η Ζωντανή Θάλασσα

Ο Οδηγός αυτός της ομώνυμης ταινίας Μεγάλης Επιφάνειας παρέχει επιπλέον πληροφορίες για το παγκόσμιο Ωκεάνιο σύστημα με τη θεμελιώδη σημασία για όλες τις μορφές ζωής στη Γη.

Η Μεγάλη Περιπέτεια

Ο Οδηγός αυτός της ομώνυμης ψηφιακής παράστασης αποτελεί μια συνοπτική επισκόπηση των προσπαθειών για την εξερεύνηση του Διαστήματος, οι οποίες ακολούθησαν την κατάκτηση της Σελήνης, όπως τα διαστημικά λεωφορεία και οι διαστημικοί σταθμοί, οι τεχνητοί δορυφόροι και οι διαστημοσυσκευές, καθώς και τα διαστημικά τηλεσκόπια.

Κοσμική Οδύσσεια

Ο Οδηγός αυτός της πρώτης παράστασης του Νέου Ψηφιακού Πλανηταρίου του Ιδρύματος Ευγενίδου, με τίτλο «Κοσμική Οδύσσεια» αποτελεί συνοπτική επισκόπηση της εξέλιξης των ανθρώπινων γνώσεων για το Ηλιακό Σύστημα, τα άστρα, τους γαλαξίες και το Σύμπαν, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, καθώς και του τρόπου με τον οποίο διεξάγεται η αστρονομική έρευνα.

Λέιζερ (Αρχές Λειτουργίας και Εφαρμογές)

Το βιβλίο αυτό προσπαθεί να δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα όπως: Πώς παράγεται το φως Λέιζερ; Ποιες είναι οι βασικές φυσικές και τεχνικές έννοιες που πρέπει να γνωρίζουμε για να καταλάβουμε τη λειτουργία των συσκευών Λέιζερ; Τι ιδιαιτερότητες έχει το φως Λέιζερ σε σχέση με άλλες πηγές φωτός;

Μαύρες Τρύπες

Ο Οδηγός αυτός της ομώνυμης παράστασης του Νέου Ψηφιακού Πλανηταρίου προσφέρει περισσότερες πληροφορίες για τον σχηματισμό και τις ιδιότητες των μαύρων τρυπών, τόσο εκείνων που αποτελούν το αστρικό λείψανο των εκρήξεων σουπερνόβα, όσο και των γαλαξιακών μαύρων τρυπών.

Νέοι Ορίζοντες

Ο Οδηγός αυτός της ομώνυμης παράστασης του Νέου Ψηφιακού Πλανηταρίου εμπεριέχει επιπλέον πληροφορίες για τους πλανήτες, τους δορυφόρους και τα άλλα ουράνια σώματα του Ηλιακού μας Συστήματος.

Ουρανογραφία

Το εγχειρίδιο αυτό αποτέλεσε ένα πλήρες βοήθημα Ουρανογραφίας, μέσω του οποίου παρεχόταν η δυνατότητα ευχερούς ανευρέσεως των αστέρων και των αστερισμών, που είναι ορατοί από την Ελλάδα. Την Ουρανογραφία συνόδευε και συμπλήρωνε το Επιπεδόσφαιρον του ουρανού διά την Ελλάδα (βλ. link επιπεδόσφαιρου).

Ο Αγγελιοφόρος του Σύμπαντος

Ο Οδηγός αυτός έχει ως κεντρικό του θέμα την σημασία που έχει το φως στην αστρονομική έρευνα, καθώς και τα οφέλη που προκύπτουν από την εξερεύνηση του Διαστήματος και την επιστημονική έρευνα γενικότερα. Περιλαμβάνει κεφάλαια που αφορούν στην φύση του φωτός και το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα, στα μεγάλα τηλεσκόπια του Ευρωπαϊκού Νότιου Αστεροσκοπείου (ESO) στην Χιλή, και στα επονομαζόμενα μεγάλα τροχιακά αστεροσκοπεία της NASA, καθώς και στο διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb.

Ο Ζωντανός Πλανήτης

Ο Οδηγός αυτός συνοδεύει την παράσταση του Νέου Ψηφιακού Πλανηταρίου «Ο Ζωντανός Πλανήτης», η οποία απαντά σε ερωτήματα σχετικά με το πού οφείλεται η αέναη μετατόπιση των τεκτονικών πλακών, πώς προκαλούνται οι σεισμοί και οι ηφαιστειακές εκρήξεις, ποιοι παράγοντες επηρεάζουν το γήινο κλίμα κ.ά.

Ο Θάνατος των Άστρων

Ο Οδηγός αυτός της ομώνυμης παράστασης του Νέου Ψηφιακού Πλανηταρίου παρέχει πρόσθετες πληροφορίες για την διεύρυνση των γνώσεών μας για τα άστρα από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, εστιάζοντας στα τελευταία στάδια της αστρικής εξέλιξης, καθώς και στα διαφορετικά «αστρικά λείψανα», που οι αστρικοί θάνατοι αφήνουν πίσω τους, όπως είναι οι αστέρες νετρονίων και οι μαύρες τρύπες.

Ο Θάνατος των Δεινοσαύρων

Ο Οδηγός αυτός της ομώνυμης παράστασης του Νέου Ψηφιακού Πλανηταρίου προσφέρει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα, τόσο της Γης στην εποχή των δεινοσαύρων όσο και του βίαιου τρόπου με τον οποίο εξαφανίστηκαν. Περιλαμβάνει επίσης κεφάλαια που αφορούν στη δημιουργία και στη γεωλογική εξέλιξη του πλανήτη μας, στην εξέλιξη της ζωής στη Γη κατά τη διάρκεια του γεωλογικού χρόνου, καθώς επίσης και μια σύντομη παρουσίαση των πέντε κοινά αποδεκτών μαζικών αφανισμών έμβιων ειδών κατά τον Φανεροζωικό μεγααιώνα.

Ο Μαγεμένος Ύφαλος (Kaluokka 'Hina)

Η κύρια επιδίωξη αυτού του Οδηγού ήταν να αποτελέσει πηγή πληροφοριών για τους γονείς και τους δασκάλους, σχετικά με τα θέματα που παρουσιάζονται στην ομώνυμη παράσταση του Νέου Ψηφιακού Πλανηταρίου. Οι κοραλλιογενείς ύφαλοι, τα υποβρύχια ηφαίστεια, τα δάση από φαιοφύκη και η βιοφωταύγεια, αλλά και η επίδραση των παλιρροιών στη θαλάσσια χλωρίδα και πανίδα αποτελούν τα θεματικά αντικείμενα αυτού του Οδηγού.

Ο Ουρανός των Αρχαίων

Ο Οδηγός αυτός συνοδεύει την παράσταση του Νέου Ψηφιακού Πλανηταρίου «Ο Ουρανός των Αρχαίων», ένα ταξίδι στον χώρο και στον χρόνο με σκοπό την ανακάλυψη της πραγματικής ιστορίας για τις ιδέες και τις γνώσεις των Αρχαίων σχετικά με το Σύμπαν. Τα θέματα που πραγματεύεται ο Οδηγός είναι η αντίληψη των αρχαίων Αιγυπτίων για τον νυχτερινό ουρανό, ο πολιτισμός που ανέπτυξαν οι Μινωίτες ναυτικοί στη Θήρα και στην Κνωσό, τα επιτεύγματα της Αλεξανδρινής επιστήμης στην Ελληνιστική Αίγυπτο κ.λπ.

Ο Χορός των Πλανήτων

Ο Οδηγός αυτός συνοδεύει την παράσταση-μουσικόραμα του Μίμη Πλέσσα «Ο Χορός των Πλανητών». Στην παράσταση αυτή επιδιώχθηκε ένα «πάντρεμα» της Επιστήμης με την Τέχνη, μέσα από ένα οπτικοποιημένο μουσικό ταξίδι στα μονοπάτια των «σφαιρών» που αποτελούν το Ηλιακό μας Σύστημα. Ως εκ τούτου, αποτελεί μια συνοπτική παρουσίαση του Ηλιακού Συστήματος και των ουράνιων σωμάτων που αυτό εμπεριέχει.

Ταξιδευτές του Ηλιακού Συστήματος: Αστεροειδείς και Κομήτες

Ο Οδηγός αυτός, που συνοδεύει και συμπληρώνει την πλανηταριακή παράσταση «Ταξιδευτές του Ηλιακού Συστήματος: Αστεροειδείς και Κομήτες», προσφέρει μία πιο ολοκληρωμένη εικόνα για τους αστεροειδείς, τους κομήτες και τους νάνους πλανήτες του Ηλιακού μας συστήματος. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρεται στο Ηλιακό σύστημα και στην επικρατέστερη θεωρία σχηματισμού του, στο φαινόμενο των διαττόντων αστέρων, παρουσιάζει μερικές από τις πιο ενδιαφέρουσες αποστολές προς αστεροειδείς κ.λπ.

Παράθυρα στο Σύμπαν

Ο Οδηγός αυτός της ομώνυμης ψηφιακής παράστασης του Νέου Ψηφιακού Πλανηταρίου περιγράφει τους τρόπους και τα μέσα που χρησιμοποιούν οι αστρονόμοι και αστροφυσικοί στην προσπάθειά τους να διερευνήσουν τα μυστικά του Σύμπαντος. Έτσι, στον παρόντα Οδηγό, παρέχονται πρόσθετες πληροφορίες για την πορεία της εξέλιξης των τηλεσκοπίων από τον Γαλιλαίο μέχρι τα Γιγάντια Τηλεσκόπια του σήμερα και του αύριο, τόσο στην επιφάνεια της Γης όσο και στο Διάστημα.

Παράξενοι Κόσμοι στο Ηλιακό Σύστημα

Ο Οδηγός αυτός της ομώνυμης παράστασης του Νέου Ψηφιακού Πλανηταρίου προσφέρει μια ολοκληρωμένη και σαφή εικόνα, τόσο για τους πλανήτες του Ηλιακού μας Συστήματος όσο και για τους πιο ενδιαφέροντες δορυφόρους τους. Ξεκινώντας έτσι με μια συνοπτική περιγραφή του Ηλιακού μας Συστήματος και των ουράνιων σωμάτων που εμπεριέχει, ο παρών Οδηγός εστιάζει στους εξωτερικούς πλανήτες Δία, Κρόνο, Ουρανό και Ποσειδώνα, καθώς και στους σημαντικότερους και πιο «παράξενους» δορυφόρους τους κ.λπ.

Στα Μονοπάτια των Άστρων

Ο Οδηγός αυτός συνοδεύει την παράσταση του Νέου Ψηφιακού Πλανηταρίου «Στα Μονοπάτια των Άστρων», η οποία έχει ως θέμα της τη γέννηση, την εξέλιξη και τον θάνατο των άστρων. Ο Οδηγός αναφέρεται πιο διεξοδικά σε θέματα όπως ο τρόπος παραγωγής των τεραστίων ποσοτήτων ενέργειας που εκλύουν τα άστρα, οι παράγοντες που καθορίζουν τη μετέπειτα εξελικτική πορεία τους αλλά και το είδος του αστρικού λειψάνου που αφήνουν πίσω τους με τον θάνατό τους.

Ταξίδι χωρίς τέλος

Ο Οδηγός αυτός της ομώνυμης παράστασης του Νέου Ψηφιακού Πλανηταρίου δημιουργήθηκε ως μέρος της συμμετοχής του Ιδρύματος Ευγενίδου στις διάφορες εκδηλώσεις για τον εορτασμό της επιστροφής των Ολυμπιακών Αγώνων στον τόπο τους. Ειδικότερα, ο Οδηγός αυτός παρουσιάζει ορισμένα από τα επιτεύγματα του αρχαίου ελληνικού κόσμου, τους Ολυμπιακούς Αγώνες, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο τέθηκαν τα θεμέλια της επιστημονικής διερεύνησης των φυσικών φαινομένων, αλλά και την μετέπειτα εξέλιξή της.

Τα 7 Θαύματα του Κόσμου

Ο Οδηγός αυτός ακολουθεί τη σπονδυλωτή δομή της ομώνυμης παράστασης του Νέου Ψηφιακού Πλανηταρίου περιγράφοντας τα «7 Θαύματα του Αρχαίου Κόσμου», συνεχίζοντας με την παρουσίαση μιας επιλογής από τις 7 πιο εντυπωσιακές ανακαλύψεις μας στο Ηλιακό Σύστημα και κλείνοντας με την παρουσίαση 7 ακόμη σημαντικών ανακαλύψεων για ουράνια σώματα και φαινόμενα του Σύμπαντος.

Το Άστρο της Ημέρας

Ο Οδηγός αυτός της ομώνυμης ψηφιακής παράστασης εμπεριέχει πληροφορίες για τον Ήλιο και την ηλιακή δραστηριότητα, τις ηλιακές και σεληνιακές εκλείψεις, καθώς και για την μελλοντική εξέλιξη του γειτονικού μας άστρου.

Το Άστρο των Χριστουγέννων

Ο Οδηγός αυτός συνοδεύει την εορταστική παράσταση «Το Άστρο των Χριστουγέννων», η οποία προβάλλεται καθ’ όλη την περίοδο των εορτών (Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς) στο Νέο Ψηφιακό Πλανητάριο του Ιδρύματος Ευγενίδου, μέχρι σήμερα. Ο Οδηγός χωρίζεται σε δύο μέρη: το πρώτο περιλαμβάνει μέρη της αφήγησης του σεναρίου εμπλουτισμένα με πρόσθετα στοιχεία, ενώ το δεύτερο αξιόλογα άρθρα διαφόρων έγκριτων συγγραφέων σχετικά με το θέμα.

Το Βίαιο Σύμπαν

Ο Οδηγός αυτός της ομώνυμης ψηφιακής παράστασης του Νέου Ψηφιακού Πλανηταρίου εμπεριέχει μια συνοπτική παρουσίαση ορισμένων από τα βίαια φαινόμενα του Σύμπαντος, όπως τη σύγκρουση αστεροειδών με τη Γη, τις ηλιακές καταιγίδες, τις εκρήξεις σουπερνόβα, τις γαλαξιακές συγκρούσεις και τη στιγμή της «γένεσης» του Σύμπαντος και ολοκληρώνεται με μια σύντομη παρουσίαση των ερευνών για τον εντοπισμό εξωηλιακών πλανητών, παραπλήσιων με τη Γη.

Το Ευγενίδειο Πλανητάριο (Νέο Ψηφιακό Πλανητάριο 2003-2013)

Το βιβλίο αυτό είναι ένας επετειακός τόμος για τα 10 χρόνια λειτουργίας του Νέου Ψηφιακού Πλανηταρίου του Ιδρύματος Ευγενίδου, με πληροφορίες για το Ευγενίδειο Πλανητάριο (1966-2003), του οποίου διάδοχος είναι το Νέο Ψηφιακό Πλανητάριο, αλλά και για τις παραστάσεις και τις υπόλοιπες δραστηριότητές του.

Το Κέντρο του Κόσμου: Από το Γεωκεντρικό Σύστημα στην Διαστολή του Σύμπαντος

Υπάρχει άραγε κέντρο στο Σύμπαν; Και, αν ναι, πού θα μπορούσε να βρίσκεται; Η προσπάθεια να απαντηθεί αυτό το ερώτημα χάνεται στα βάθη των αιώνων. Χιλιάδες χρόνια πριν, οι αρχαίοι λαοί του κόσμου θεωρούσαν ότι το κέντρο του κόσμου βρίσκεται στην Γη και ότι όλα τα ουράνια σώματα περιφέρονται γύρω της. Αυτή η Γεωκεντρική θεώρηση του κόσμου, που επικράτησε για τουλάχιστον δύο χιλιετίες, αποδείχτηκε εσφαλμένη.

Το Μέλλον στο Διάστημα

Η νέα ψηφιακή παράσταση του Ευγενιδείου Πλανηταρίου «Το Μέλλον στο Διάστημα», μετά από μία ιστορική αναδρομή της προσπάθειας για την «κατάκτηση» της Σελήνης, προσπαθεί να απαντήσει σε ορισμένα συναρπαστικά ερωτήματα που σχετίζονται με το μέλλον της διαστημικής εξερεύνησης. Θα κατασκευάσουμε ποτέ διαστημικές βάσεις στην Σελήνη και στον Άρη; Πότε θα υλοποιηθεί η πρώτη επανδρωμένη αποστολή προς τον κόκκινο πλανήτη και ποιες δυσκολίες αντιμετωπίζει;

Το Μυστήριο της Ζωής

Ο Οδηγός αυτός συνοδεύει την ομώνυμη παράσταση του Νέου Ψηφιακού Πλανηταρίου, η οποία πραγματεύεται την εμφάνιση της ζωής στη Γη και τον τρόπο που εξελίχθηκε με την πάροδο του χρόνου. Στον Οδηγό εξετάζονται θέματα όπως η γέννηση του Ηλιακού μας Συστήματος και της Γης, η θεωρία της «πλανητικής μετανάστευσης», η γεωλογική εξέλιξη του πλανήτη μας, οι δομικοί λίθοι της ζωής, το θαυμαστό ταξίδι του Δαρβίνου με το Beagle, οι ιδέες του Δαρβίνου για τους βασικούς μηχανισμούς της Εξέλιξης κ.λπ.

Το Περιβάλλον και Εγώ

Ο Οδηγός αυτός της ομώνυμης παράστασης του Νέου Ψηφιακού Πλανηταρίου αποτελεί μια σύντομη επισκόπηση του κλιματικού συστήματος, του παγκόσμιου συστήματος κλιματολογικής παρατήρησης που καταγράφει και παρακολουθεί συνεχώς το κλίμα και τις αλλαγές του, καθώς και των μοντέλων που χρησιμοποιούν οι επιστήμονες για τις κλιματολογικές τους προβλέψεις. Περιγράφονται επίσης απλά, αλλά όχι απλοϊκά, οι τρόποι με τους οποίους η ανθρώπινη παρέμβαση επιδρά στα οικοσυστήματα και στις κλιματολογικές αλλαγές.

Άλλες Εκδόσεις (2000 έως σήμερα) Διάφοροι τίτλοι για τη Ναυτιλία, τις Θετικές επιστήμες κ.ά.

Από το 2000 το Ίδρυμα εξέδωσε μία σειρά τίτλων σχετικών με διάφορους τομείς της επιστήμης.
Communicating Astronomy with the public 2007

This volume includes the proceedings of the conference “Communicating Astronomy with the Public 2007”, which was co-organized by the National Observatory of Athens and the Eugenides Planetarium from 8 to 11 October 2007 at Eugenides Foundation (Athens, Greece). This conference aimed to bring together the producers of astronomical information (research scientists), public information officers (connected with large observatories and space missions), and mediators.

Proceedings of the International conference IBSBI 2011 "Innovations on Bridges and Soil-Bridge Interaction"

This book includes the proceedings of the conference “Innovations on Bridges and Soil-Bridge Interaction” (IBSBI 2011), which was held from 13 to 15 October in Athens, Greece. Its aim was to bring together engineers and researchers with interests in the area of Bridge Design and Construction and on Soil-Bridge Interaction, in order to promote the exchange of ideas and experience among participants for consolidation of modern developments in this important area.

Ακτοπλοΐκή Ναυτιλία (και χειρισμοί ανάγκης με απλά λόγια για ναυτοπροσκοπικές λέμβους και μικρά σκάφη)

Το εγχειρίδιο αυτό είναι γραμμένο επαγγελματικά μεν, αλλά για ανθρώπους που δεν έχουν μυηθεί στα μυστικά της θάλασσας και των ταξιδιών. Απευθύνεται στους βαθμοφόρους, ως εργαλείο γνώσης, και με την αυτοπεποίθηση που τους παρέχει, τους δίνει τη δυνατότητα να μετατρέψουν την «επαφή» με το νερό, με το ταξίδι, σε εμπειρία για τα παιδιά, βιώνοντας τη θάλασσα με ασφάλεια.

Διάλογος για τον εγκέφαλο και τη νόηση

Το έντυπο αυτό, πλήρως ενημερωμένο για τις τελευταίες εξελίξεις στις νευροεπιστήμες, γραμμένο απλά και κατανοητά, έχει στόχο να αποτελέσει μια πρώτη δεξαμενή γνώσης για κάθε πολίτη που θα λάβει μέρος στον «Διάλογο Πολιτών για τις Νευροεπιστήμες», αλλά και ένα ενδιαφέρον ανάγνωσμα για κάθε ενδιαφερόμενο. Επί πλέον επιχειρεί να συνοψίσει μια σειρά από θεμελιώδη ζητήματα και ερωτήματα που ανέκυψαν από την έρευνα στις επιστήμες του εγκεφάλου.

Ελληνική Ακτοπλοΐα και Cabotage

Τα «εργαλεία» που χρησιμοποιούνται για τον σκοπό αυτό είναι δύο: ένα σύνολο δημοσιευμένων και μη κειμένων (περίπου 20 τον αριθμό) με αντικείμενο την ακτοπλοΐα στην Ελλάδα και ο εκ των υστέρων σχολιασμός που παρατίθεται, υπό το πρίσμα αφ’ ενός μεν των συνθηκών που εκάστοτε επικρατούσαν στην ακτοπλοΐα κατά τη διάρκεια των τελευταίων 15 ετών, αφ’ ετέρου δε των σημερινών συνθηκών και του τι προοιωνίζεται για το μέλλον.

Ένας γερομηχανικός θυμάται..

Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια αφήγηση, την οποία έγραψε ο εξαιρετικός χημικός και επιτυχημένος επιχειρηματίας Αλέξανδρος Σταυρόπουλος στα τελευταία χρόνια της ζωής του. Εκτός από τα νεανικά και φοιτητικά του χρόνια περιγράφει με γλαφυρότητα τις επιστημονικές του ανησυχίες και τον αγώνα που έκανε για να διατηρήσει τη ΒΙΟΡΥΛ Α.Ε. ανεξάρτητη και αφιερωμένη στην έρευνα, όπως την είχε ονειρευτεί στα πρώτα του επιστημονικά σκιρτήματα.

Η ζωή σ'επίπεδο μορίων, Ίδε ο Άνθρωπος (1. Μέρες του 2007) (β΄ έκδοση)

Στο βιβλίο αυτό καταβάλλεται προσπάθεια να ενοποιηθούν οι γνώσεις που διέπουν τα γήινα και τ’ ανθρώπινα. Η ενοποίηση αυτή απλουστεύει και αναδεικνύει την απέραντη ομορφιά του κόσμου που ζούμε και την καθιστά προσιτή στον καθένα που επιθυμεί να την αποκτήσει. Ο πρώτος αυτός τόμος του βιβλίου είναι γραμμένος όσο πιο απλά γίνεται, ώστε οι εκτεταμένες γνώσεις που συσσωρεύτηκαν τα τελευταία χρόνια σχετικά με τον «βιολογικό» άνθρωπο και τα προβλήματά του να γίνουν κτήμα όποιου θελήσει.

Η ζωή σ'επίπεδο μορίων, Ίδε ο Άνθρωπος (2. Ένα ρεσιτάλ ταπεινοφροσύνης)

Στο βιβλίο αυτό καταβάλλεται προσπάθεια να ενοποιηθούν οι γνώσεις που διέπουν τα γήινα και τ’ ανθρώπινα. Η ενοποίηση αυτή απλουστεύει και αναδεικνύει την απέραντη ομορφιά του κόσμου που ζούμε και την καθιστά προσιτή στον καθένα που επιθυμεί να την αποκτήσει. Ο δεύτερος αυτός τόμος του βιβλίου είναι γραμμένος όσο πιο απλά γίνεται, ώστε οι εκτεταμένες γνώσεις που συσσωρεύτηκαν τα τελευταία χρόνια σχετικά με τον «βιολογικό» άνθρωπο και τα προβλήματά του να γίνουν κτήμα όποιου θελήσει.

Ο Ευγένιος Ευγενίδης και οι συν αυτώ

Το βιβλίο αυτό συνεγράφη για τον μεγάλο ευεργέτη του 20ού αιώνα Ευγένιο Ευγενίδη, με βάση βιογραφικά στοιχεία του Ιδρύματος Ευγενίδου, του ιδρυτή και των διαδόχων του. Βασίστηκε επίσης σε πληροφορίες και αναμνήσεις από φίλους και συνεργάτες εν ζωή, του Ευγένιου Ευγενίδη, της Μαριάνθης Σίμου, του Νίκου Βερνίκου-Ευγενίδη, σε δημοσιεύματα στον ελληνικό και διεθνή τύπο, καθώς και σε πηγές μιας σχετικά περιορισμένης βιβλιογραφίας.

Τεκμηρίωση, Ψηφιοποίηση και Αξιοποίηση των Συλλογών του Ιδρύματος Ευγενίδου

Το Ίδρυμα Ευγενίδου μετείχε στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας 2000-2006» του Γ΄ Κ.Π.Σ. με έργο την τεκμηρίωση, αξιοποίηση και ανάδειξη των συλλογών του. Οι τομείς του Ιδρύματος Ευγενίδου που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα ήταν η συγγραφή και έκδοση διδακτικών εγχειριδίων σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία, η λειτουργία σύγχρονης Τεχνικής Βιβλιοθήκης, το Πλανητάριο και η Διαδραστική Έκθεση Επιστήμης και Τεχνολογίας.

Το εγχειρίδιο του Αρμενιστή

Το εγχειρίδιο αυτό περιέχει τις βασικές γνώσεις που πρέπει να έχουν Πρόσκοποι και Ανιχνευτές, ώστε να χαίρονται με την Ενωμοτία τους ή την Κοινότητά τους τις συγκινήσεις και τις χαρές της θάλασσας με ασφάλεια. Συνεγράφη με σκοπό να αποτελεί τον προσωπικό τους σύμβουλο, ώστε να συστηματοποιούν όσα μαθαίνουν με το σκάφος στη θάλασσα.

εκ