ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ title= ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ title= ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ title=

SciLMi

«Μετα-Επιστημονικοί Γραμματισμοί στην Εποχή της (Παρα-)Πληροφορίας»,  Erasmus+ (KA2)

Η Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Ευγενίδου συμμετέχει ως εταίρος στο νέο ευρωπαϊκό έργο «Μετα-Επιστημονικοί Γραμματισμοί στην Εποχή της (Παρα-)Πληροφορίας» (“Meta-Scientific Literacies in the (Mis-)Information Age"), το οποίο εντάσσεται στη Βασική Δράση 2 – Δεξιότητες και Καινοτομία του προγράμματος ERASMUS+ Teacher Academy. Ο κύριος στόχος του έργου είναι να παρέχει στους εκπαιδευτικούς τις απαραίτητες ικανότητες και δεξιότητες ώστε να ενδυναμώσουν τους μαθητές (δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) να ενεργούν ως ικανοί και αποτελεσματικοί δημοκρατικοί πολίτες σε έναν (ψηφιακό) κόσμο που κατακλύζεται από επιστημονική κακο-, απο- και παρα-πληροφόρηση. Το 3ετές έργο, το οποίο συντονίζεται από το Πανεπιστήμιο του Ίνσμπρουκ, ξεκίνησε την 1η Ιουνίου 2023 και θα ολοκληρωθεί τον Μάιο του 2026. 

Το SciLMi Teacher Academy θα αναπτύξει, θα δοκιμάσει και θα αξιολογήσει διεπιστημονικά μικτά προγράμματα εντατικής κινητικότητας και κατάρτισης (BIP, BITs) για εκπαιδευόμενους και εν υπηρεσία σχολικούς εκπαιδευτικούς. Θα παρέχει τις απαιτούμενες εγκάρσιες ικανότητες, ψηφιακές δεξιότητες και στρατηγικές διδασκαλίας χωρίς αποκλεισμούς, για να εκπαιδεύσει τη μελλοντική γενιά να ασχοληθεί με κοινωνικοεπιστημονικά ζητήματα, να ερευνά και να αξιολογεί επιστημονικούς ισχυρισμούς και επιχειρήματα για λήψη αποφάσεων και δράση. Οι συμμετέχοντες στα προγράμματα (BIP, BITs) θα καθοδηγηθούν στη σύνταξη σχεδίων μαθημάτων που ενθαρρύνουν τους εκπαιδευτικούς να ενσωματώσουν τις δεξιότητες SciLMi στην καθημερινή διδακτική τους πρακτική.

To SciLMi Teacher Academy θα δημιουργήσει έναν πανευρωπαϊκό κόμβο, που θα αποτελείται από φορείς αρχικής και συνεχούς εκπαίδευσης, σχολεία, ενώσεις εκπαιδευτικών, εκπαιδευτικές αρχές, ιδρύματα, ΜΚΟ, βιβλιοθήκες, επιστημονικά κέντρα κ.λπ. Το δίκτυο θα συμμετέχει στη διαδικασία και θα διευκολύνει την ενσωμάτωση των δεξιοτήτων μετα-επιστημονικού γραμματισμού στα εκπαιδευτικά συστήματα σε όλη την Ευρώπη.

To SciLMi Teacher Academy αποτελείται από 6 Πανεπιστήμια, 1 Ερευνητικό Ινστιτούτο, 1 Βιβλιοθήκη Ιδρύματος, 1 Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ιδρυμάτων και 1 ΜΚΟ, που αντιπροσωπεύουν τον ακόλουθο καταμερισμό ρόλων στο έργο:

  • 5 Φορείς αρχικής εκπαίδευσης εκπαιδευτικών:

- UIBK - Πανεπιστήμιο του Ίνσμπρουκ (Αυστρία)

- UNIC - Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (Κύπρος)

- USC - Universidad de Sandiago de Compostell (Ισπανία)

- NTNU - Νορβηγικό Πανεπιστήμιο Επιστήμης και Τεχνολογίας (Νορβηγία)

- OSLOMET - Μητροπολιτικό Πανεπιστήμιο του Όσλο (Νορβηγία)

  • 4 Φορείς Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Ανάπτυξης για Εκπαιδευτικούς:

- EDUNET - EduNet Europe (Γερμανία)

- UP - Πανεπιστήμιο Palacký Olomouc (Τσεχία)

- ΙΕ – Ίδρυμα Ευγενίδου (Ελλάδα)

- FB - Faktabaari (Φινλανδία)

  • 1 Ερευνητικό Ινστιτούτο

- HÉTFA (Ουγγαρία) 

Επιπλέον, ένας αριθμός σχολικών δικτύων και σχολείων (κατάρτισης), πανεπιστημίων, φορέων παροχής εκπαίδευσης, εκπαιδευτικών αρχών, ερευνητικών κέντρων, επιστημονικών κέντρων και ιδρυμάτων που δραστηριοποιούνται στην εκπαίδευση, συμμετέχουν στο έργο ως συνεργαζόμενοι εταίροι (associated partners) και ως ιδρυτικά μέλη του κόμβου. 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου: www.scilmi.eu

Επικοινωνία:

Χαρά Μπρίντεζη, Υπεύθυνη Βιβλιοθήκης, email: hbrinde@eef.edu.gr

Χριστίνα Τρουμπετάρη, Υπεύθυνη Ευρωπαϊκών Έργων, email: ctroumpetari@eef.edu.gr

επ