ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ title= ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ title= ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ title=

Συνεργασίες

Για τη διενέργεια των εργαστηρίων

Για την διενέργεια των εργαστηρίων και των project, το UTech Lab συνεργάζεται με διάφορους εξωτερικούς φορείς όπως οι παρακάτω:

Enginius

Η Enginius ιδρύθηκε ως εταιρεία ανάπτυξης εξειδικευμένου λογισμικού και είναι το αποτέλεσμα πολυετούς προϋπηρεσίας των στελεχών της στην Πληροφορική. Στόχο και επιδίωξη της Enginius αποτελεί η έρευνα για καινοτόμες υπηρεσίες και προϊόντα Πληροφορικής.

Με το πρόγραμμα συνεχούς εξυπηρέτησης και υποστήριξης των πελατών της στη χρήση των προγραμμάτων της εταιρείας, δημιουργεί ένα φιλικό περιβάλλον για τον χρήστη των εφαρμογών.

Η εταιρεία προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις Πληροφορικής που απευθύνονται σε επαγγελματίες, επιχειρήσεις, οργανισμούς Ν.Π.Ι.Δ., O.T.A. κ.λ.π., ενώ μεταξύ των άλλων συνεργάζεται και με το Ίδρυμα Ευγενίδου, πραγματοποιώντας εκπαιδευτικά εργαστήρια.

Η εταιρεία Enginius συνεργάζεται με το UTechlab για τη διενέργεια των παρακάτω εργαστηρίων:
Swift Playgrounds: Εισαγωγή στην Swift 
iPhone Coding: Εισαγωγή στην δημιουργία εφαρμογών για iPhone
Γνωρίζουμε τη γλώσσα προγραμματισμού Python

Enginius

Enginius

Athens Comics Library

Η Athens Comics Library είναι το αποτέλεσμα της σύμπραξης δύο ομάδων με πλούσια πολιτιστική και δημιουργική δραστηριότητα, της Comicdom Press και του δικτύου κοινωνικής επιχειρηματικότητας, Impact Hub Athens, με την πεποίθηση ότι οι βιβλιοθήκες πρέπει να είναι συνδεδεμένες με άλλους καινοτόμους χώρους και να μην είναι αποκεντρωμένες και απομονωμένες από τις δημιουργικές κοινότητες. H Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Comicdom Press ιδρύθηκε το 2004, με στόχο την προώθηση της 9ης Τέχνης. Στο πλαίσιο αυτό:

διατηρεί το μοναδικό ελληνικό, ενημερωτικό site για comics, comicdom.gr
διατηρεί την εκδοτική εταιρεία Comicdom Press
διοργανώνει εργαστήρια για μαθητές, εκπαιδευτικούς και βιβλιοθηκονόμους
διοργανώνει εργαστήρια για ενήλικες, με τη χρήση της μεθοδολογίας comics collaborative storytelling
διοργανώνει το ετήσιο φεστιβάλ comics Comicdom Con Athens, το οποίο προσελκύει περισσότερους από 14.000 επισκέπτες

Από την ίδρυσή της μέχρι και σήμερα, η Comicdom Press έχει συνεργαστεί με φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, στο πλαίσιο εκθέσεων, φεστιβάλ, εργαστηρίων, συνεδρίων και κινητικότητας δημιουργών. Στο πλαίσιο αυτό, η Comicdom Press και η Athens Comics Library σχεδιάζει και υλοποιεί εργαστήρια comics στο UTech Lab του Ιδρύματος Ευγενίδου.

Athens Comics Library

Athens Comics Library

HireFlows

Η HireFlows  είναι εταιρεία διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού μέσω λογισμικού προγράμματος και αντίστοιχης ιστοσελίδας που επικεντρώνεται στην αυτοματοποίηση της διαδικασίας της πρόσληψης.

Συμβατό με τις ήδη υπάρχουσες πλατφόρμες ανθρώπινου δυναμικού της αγοράς σε συνδυασμό με την ενσωμάτωση αλγορίθμων intelligent matching  και smart profiling, προχωρεί πέρα από το βιογραφικό σημείωμα, έχοντας όφελος έως και 75% της ετήσιας επένδυσης που γίνεται στην πρόσληψη. Έτσι προωθείται η αξιολόγηση των υποψηφίων με ένα εξειδικευμένο εργαλείο ανθρώπινου δυναμικού που απαντά στα προβλήματα πρόσληψης της κάθε εταιρείας.

Η ιδρύτρια της εταιρείας HireFlows εξειδικεύεται σε εργαστήρια προγραμματισμού και συνεργάζεται με το UTech Lab για τη υλοποίηση του εργαστηρίου: «Κατασκευάζοντας ένα chatbot».

HireFlows

HireFlows

utl