ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ title= ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ title= ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ title=

Πρόσβαση σε κορυφαίες βάσεις ναυτιλιακών δεδομένων

Η Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Ευγενίδου παρέχει πρόσβαση σε όλες τις εκδόσεις του IMO και στην Lloyd's List

To 2018, η Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Ευγενίδου αναβάθμισε τις συλλογές της στον τομέα της Ναυτιλίας, αποκτώντας όλα τα βιβλία του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού ΙΜΟ (Ιnternational Maritime Organization).

Η εκδοτική δραστηριότητα του IMO παρέχει στην παγκόσμια ναυτιλιακή κοινότητα πολυάριθμα κείμενα (συμβάσεις, κώδικες, κανονισμούς, συστάσεις, κατευθυντήριες γραμμές κ.λπ.) που εκπονήθηκαν από τον Οργανισμό. Η διάχυση των πληροφοριών αυτών διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην προώθηση της ναυτιλίας ως ασφαλούς, αποτελεσματικής και φιλικής προς το περιβάλλον μεθόδου μεταφοράς αγαθών σε όλο τον κόσμο.

Επίσης, η Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Ευγενίδου έχει εξασφαλίσει από το 2016 συνδρομή στη Lloyd’s List, στην πιο πλούσια, διεθνούς κύρους πηγή πληροφοριών του ναυτιλιακού τομέα, και παρέχει ελεύθερη πρόσβαση σε όλους τους επισκέπτες της.

Η Ομάδα ειδικών εμπειρογνωμόνων της Lloyd's List παρέχει άμεση και αξιόπιστη πληροφόρηση για τα τρέχοντα γεγονότα της Παγκόσμιας Ναυτιλίας και για ποικιλία θεμάτων όπως: δεξαμενόπλοια, εμπορευματοκιβώτια, στατιστικές λιμένων και στόλων, αλλά και ασφάλιση, υπεράκτιες βιομηχανίες, εφοδιαστική, παγκόσμιο εμπόριο και ναυτικό δίκαιο.

νε