Δήλωση Απορρήτου / Παροχή συγκατάθεσης λήψης Newsletter Ιδρύματος Ευγενίδου

Τι προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε: Για την εγγραφή σας στο newsletter του Ιδρύματος Ευγενίδου παρέχετε το ονοματεπώνυμό σας και την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (email).

Για ποιο σκοπό μας δίνετε το ονοματεπώνυμό σας και το email σας: Το Ίδρυμα Ευγενίδου θα χρησιμοποιεί το ονοματεπώνυμό σας και το email σας για να σας στέλνει το newsletter του, το οποίο περιέχει ‒μεταξύ άλλων‒ τα νέα του Ιδρύματος Ευγενίδου, πληροφορίες σχετικά με την υλοποίηση και αναβάθμιση των δράσεων, προγραμμάτων και υπηρεσιών που αναπτύσσει είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με άλλους φορείς, και σχετικά με την εκπαίδευση των νέων στο επιστημονικό και τεχνικό πεδίο.

Παροχή συγκατάθεσης: Με την παροχή του ονοματεπωνύμου σας και του email σας παρέχετε ταυτόχρονα τη συγκατάθεσή σας στο να λαμβάνετε το newsletter. Έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή σας. Ο πιο απλός τρόπος είναι να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, είτε κάνοντας click στο link που υπάρχει στο τέλος του email με το οποίο σας αποστέλλεται το newsletter, είτε επικοινωνώντας με το Ίδρυμα στα εξής στοιχεία επικοινωνίας: Ίδρυμα Ευγενίδου  (Λ. Συγγρού 387, Π. Φάληρο, Τ.Κ. 175 64) email: info@eef.edu.gr. Το Ίδρυμα Ευγενίδου θα συνεχίσει να σας στέλνει το newsletter για όσο χρονικό διάστημα η συγκατάθεσή σας δεν έχει ανακληθεί.

Διατήρηση/Αποθήκευση: Το ονοματεπώνυμό σας και το email σας θα αποθηκευτούν στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρεί το Ίδρυμα Ευγενίδου και δεν θα αποσταλούν σε οποιονδήποτε τρίτο, δεν θα κοινοποιηθούν σε άλλους αποδέκτες, ούτε θα διαβιβαστούν εκτός Ελλάδος. Το ονοματεπώνυμό σας και το email σας διατηρούνται για όσο χρόνο δεν έχει ανακληθεί η συγκατάθεσή σας.

Τα δικαιώματά σας: Με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο, έχετε δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και λήψης αντιγράφου (φορητότητας) των δεδομένων που τηρούνται στο Ίδρυμα, όπως αναλυτικά περιγράφονται στην πολιτική απορρήτου του site. Κάθε φυσικό πρόσωπο έχει δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό ή και διακοπή της επεξεργασίας στα στοιχεία του Ιδρύματος που αναφέρονται αμέσως παραπάνω. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ίδρυμα Ευγενίδου στο info@eef.edu.gr.