ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ title= ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ title= ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ title=

SKILLSEA

Μελλοντικές δεξιότητες για τον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών (ολοκληρώθηκε)

Το ευρωπαϊκό έργο SkillSea υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Βασικής Δράσης 2 (Sector Skills Alliances) του προγράμματος Erasmus+ από το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε, με στόχο την ανάπτυξη μιας βιώσιμης στρατηγικής δεξιοτήτων για τις θαλάσσιες και συναφείς δραστηριότητες τόσο στη θάλασσα όσο και στην ξηρά.

Η τεχνολογία και ο ψηφιακός μετασχηματισμός μεταμορφώνουν τη ναυτιλιακή βιομηχανία. Τα «έξυπνα πλοία» εγκαινιάζουν μια έντονα καινοτόμα εποχή, δημιουργώντας ζήτηση για μια νέα γενιά ικανών επαγγελματιών της ναυτιλίας υψηλής ειδίκευσης. Η Ευρώπη αποτελεί παραδοσιακά παγκόσμια πηγή ναυτικής τεχνογνωσίας και το έργο SkillSea είχε ως στόχο να εξασφαλίσει ότι οι Ευρωπαίοι επαγγελματίες της ναυτιλίας διαθέτουν βασικές ψηφιακές, πράσινες και οριζόντιες (soft skills) δεξιότητες διαχείρισης για την ταχέως μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας στη θάλασσα. Το SkillSea επεδίωξε όχι μόνο να παράξει μια στρατηγική βιώσιμων δεξιοτήτων για τους Ευρωπαίους επαγγελματίες της ναυτιλίας, αλλά και να αυξήσει τον αριθμό αυτών των επαγγελματιών, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα αλλά και την ασφάλεια αυτού του σημαντικού τομέα. Το έργο ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2019 και ολοκληρώθηκε επιτυχώς τον Ιούνιο του 2023.

Οι βασικοί στόχοι του έργου περιλάμβαναν:

-Ανάλυση της επίδρασης των τεχνολογικών εξελίξεων στη ναυτιλία.

-Καλύτερη αντιστοίχιση δεξιοτήτων-στόχων και της εκπαίδευσης και κατάρτισης των επαγγελματιών της ναυτιλίας με τις εξελισσόμενες ανάγκες του κλάδου.

-Υπέρβαση των εμποδίων στην κινητικότητα των επαγγελματιών της ναυτιλίας.

-Βελτίωση της συνεργασίας και των συνεργειών μεταξύ των φορέων παροχής εκπαίδευσης, των ναυτιλιακών αρχών και του κλάδου.

-Διασφάλιση ότι η Ευρώπη διατηρεί παγκόσμια ηγετική θέση σε ναυτιλιακές δεξιότητες και την εμπειρία για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.

Για την υλοποίηση του έργου SkillSea δημιουργήθηκε ερευνητική κοινοπραξία, στην οποία συμμετείχαν η Ευρωπαϊκή Ένωση Εφοπλιστικών Ενώσεων (ECSA), η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εργαζομένων στις Μεταφορές (ETF), καθώς και είκοσι επτά (27) εταίροι (εθνικές ναυτιλιακές αρχές, ναυτιλιακές εταιρείες, φορείς παροχής ναυτικής εκπαίδευσης) από 16 χώρες της Ευρώπης.

Το Ίδρυμα Ευγενίδου συμμετείχε ως επικεφαλής του Πακέτου Εργασίας 3 [WP3] και ήταν υπεύθυνο για την ανάπτυξη των γενικών κατευθύνσεων του πλαισίου στρατηγικής του SkillSea σχετικά με τις θαλάσσιες δεξιότητες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του έργου: www.skillsea.eu ή να επικοινωνήσετε στο email: projects@eef.edu.gr

Αποτελέσματα – Εκθέσεις

Βασικές τάσεις της ναυτιλίας και σχετικές ανάγκες σε δεξιότητες (τρέχουσες, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες)
Αποτελέσματα – Εκθέσεις

MET-NET

Δίκτυο Ναυτικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
MET-NET

επ