ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ title= ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ title= ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ title=

εκ

Ιστορικό

1957: Η έκδοση του πρώτου βιβλίου του Ιδρύματος Ευγενίδου

Πρώτη δραστηριότητα του Ιδρύματος Ευγενίδου, μετά την ίδρυσή του το 1954 υπήρξε η συγγραφή και έκδοση κατάλληλων διδακτικών εγχειριδίων για τους μαθητές των Τεχνικών Σχολών, που υπάγονταν τότε στο Υπουργείο Βιομηχανίας.

Οι μαθητές των νυκτερινών και ημερησίων Τεχνικών Σχολών δεν διέθεταν τα απαραίτητα εγκεκριμένα διδακτικά βιβλία και όσα κυκλοφορούσαν στο ελεύθερο εμπόριο δεν ανταποκρίνονταν στις ανάγκες τους. επί πλέον η τιμή πώλησής τους ήταν απαγορευτική για τις οικονομικές δυνατότητές τους.

Σύσταση Επιτροπής Εκδόσεων

Το 1956 συστάθηκε η Επιτροπή Εκδόσεων του Ιδρύματος, στην οποία μετείχαν δύο εκπρόσωποι του Ιδρύματος και δύο του Συμβουλίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

Σκοπός της πρώτης εκείνης Επιτροπής ήταν η σύνταξη προγραμμάτων διδασκαλίας των τεχνικών μαθημάτων, καθώς και η εξεύρεση ικανών συγγραφέων για την συγγραφή των διδακτικών εγχειριδίων. Ως πρώτο βιβλίο η Επιτροπή Εκδόσεων αποφάσισε να εκδώσει τα Μαθηματικά για τον Τεχνίτη.

Η συγγραφή ανατέθηκε στον Νικόλαο Κριτικό, καθηγητή μαθηματικών του Ε.Μ.Π., ο οποίος αντί της συγγραφής νέου βιβλίου επέλεξε να προσαρμόσει στα ελληνικά ένα δίτομο γαλλικό βιβλίο του συγγραφέα R. Cluzel, το οποίο χρησιμοποιούσαν οι μαθητές της Γαλλίας στις αντίστοιχες σχολές και ανταποκρινόταν στο αναλυτικό ελληνικό πρόγραμμα.

Τον Νοέμβριο του 1957, σε επίσημη τελετή στο Κέντρο Παραγωγικότητας, το πρώτο αυτό βιβλίο του Ιδρύματος παραδόθηκε από την Μαριάνθη Σίμου στον τότε Υπουργό Βιομηχανίας Παν. Παπαληγούρα, ο οποίος τόνισε την σπουδαιότητα του εκδοτικού έργου του Ιδρύματος, και προέτρεψε το κράτος να διευρύνει και να ενισχύσει την συνεργασία μαζί του.

Η Μαριάνθη Σίμου παραδίδει το πρώτο βιβλίο του Ιδρύματος στον Υπουργό Βιομηχανίας Παν. Παπαληγούρα (Νοέμβριος 1957)

Η Μαριάνθη Σίμου παραδίδει το πρώτο βιβλίο του Ιδρύματος στον Υπουργό Βιομηχανίας Παν. Παπαληγούρα (Νοέμβριος 1957)
Photo Credits: ι.ε_

Τα Μαθηματικά για τον Τεχνίτη αναδείχθηκαν σε κλασικό εγχειρίδιο, που χρησιμοποιούσαν οι μαθητές μέχρι την κατάργηση των Κατώτερων Τεχνικών Σχολών το 1980!

Μετά την υπαγωγή της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Παιδείας, η Βουλή, με γνώμονα την μέχρι τότε επιτυχή εκδοτική δραστηριότητα του Ιδρύματος, ανέθεσε την συγγραφή και έκδοση διδακτικών και βοηθητικών βιβλίων των επαγγελματικών και τεχνικών σχολών από το Ίδρυμα Ευγενίδου δαπάναις αυτού. 

Τότε ανασυστάθηκε και η Επιτροπή Εκδόσεων, στην οποία μετείχε και ο εκάστοτε διευθυντής της Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας.

Το 1956 συγκροτήθηκε η Επιτροπή Εκδόσεων βιβλίων τεχνικής εκπαίδευσης Εμπορικού Ναυτικού, της οποίας έργο θα ήταν ο καθορισμός των προς έκδοση βιβλίων και της ύλης τους. Η Επιτροπή αυτή ξεκίνησε να λειτουργεί το 1966, οπότε το ΥΕΝ ανέθεσε στο Ίδρυμα Ευγενίδου την έκδοση εκπαιδευτικών βιβλίων Δημόσιων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού, και συνεχίζει τη λειτουργία της μέχρι σήμερα.

Τον Ιούλιο του 1972 το Ίδρυμα Ευγενίδου υπέγραψε με τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) συμφωνητικό, με το οποίο ανέλαβε την συγγραφή και έκδοση των βιβλίων για τους μαθητές των εκπαιδευτικών μονάδων του οργανισμού αυτού.

Επίσης, το Ίδρυμα με ιδιαίτερη χαρά αποδέχθηκε και την πρόταση του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΥΠΥΜΕΔΙ) να αναλάβει την επιμέλεια ή συγγραφή και έκδοση εγχειριδίων και ερωτηματολογίων για τους υποψήφιους οδηγούς και μεταφορείς. Έτσι, με σειρά υπουργικών αποφάσεων συμπληρώθηκε η Επιτροπή Εκδόσεων με 4 εκπροσώπους του ΥΠΥΜΕΔΙ και ανατέθηκε στο Ίδρυμα η συγγραφή, επιμέλεια και έκδοση Εγχειριδίων Θεωρητικής Εκπαίδευσης Οδηγών διαφόρων ειδικοτήτων, Οδικών Μεταφορών, Ερωτηματολογίων και κειμένων του Κ.Ο.Κ.

Στις εκδόσεις του Ιδρύματος Ευγενίδου περιλαμβάνονται επίσης και εκδόσεις σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ), μεταφράσεις τεχνικών εγχειριδίων, βιβλίων Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας κ.λπ., η έκδοση των οδηγών παραστάσεων και άλλων εντύπων του Πλανηταρίου, καθώς και πρακτικά συνεδρίων, εγχειρίδια ναυτικής τέχνης κ.λπ..

εκ