ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ title= ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ title= ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ title=

Μεμονωμένα εργαστήρια

για μαθητές/τριες Γυμνασίου και Λυκείου

Στο εργαστήριο τεχνολογίας οργανώνονται εργαστήρια για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου στους τομείς του προγραμματισμού, της ηλεκτρονικής, της τρισδιάστατης εκτύπωσης και των σύγχρονων οπτικοακουστικών μέσων. 

Το πρόγραμμα των εργαστηρίων κάθε μήνα μπορείτε να βρείτε εδώ.

Παράλληλα, οι μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου που το επιθυμούν, μπορούν να χρησιμοποιούν τον χώρο και τον εξοπλισμό ελεύθερα, μετά από επικοινωνία με τον υπεύθυνο του Εργαστηρίου και με την καθοδήγηση του αρμόδιου προσωπικού του Ιδρύματος. Σημειώνεται ότι οι υπολογιστές και τα iPad του Εργαστηρίου παρέχουν την δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο Διαδίκτυο. Επίσης, οι επισκέπτες/τριες μπορούν να φέρνουν τη δική τους συσκευή.

 

Αίτηση συμμετοχής/ Υπεύθυνη δήλωση

Αίτηση συμμετοχής/ Υπεύθυνη δήλωση

για μεμονωμένα εργαστήρια

utl