ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ title= ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ title= ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ title=

«Παραδοσιακά και Ιστορικά σκάφη»

Επετειακή Έκθεση

Η έκθεση εστίασε στην ανάδειξη της μεθοδολογίας, της υλοποίησης και των αποτελεσμάτων του Έργου ΝΑΥΣ.

Πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά παρουσίαση των αποτελεσμάτων του Έργου ΝΑΥΣ στο ευρύτερο κοινό ολοκληρώνοντας τον κύκλο εκθέσεων που φιλοξενήθηκαν στο Ίδρυμα Ευγενίδου στο πλαίσιο του Έργου.

H έκθεση περιγράφει την πρωτοποριακή χρήση των νέων τεχνολογιών στην προσέγγιση των παραδοσιακών και ιστορικών ναυπηγημάτων. Συγκεκριμένα αναφέρεται σε όλα τα στάδια της διαδικασίας από την πιστή αποτύπωση, την ψηφιακή σχεδίαση έως την τρισδιάστατη εκτύπωση, ενώ παρουσιάζει επιλεγμένα παραδείγματα (ελληνικό μπρίκι, τρεχαντήρι, καραβόσκαρο και λίμπερτυ) σε τρισδιάστατα εκτυπωμένα μοντέλα υπό κλίμακα.

Η δημιουργία της έκθεσης έγινε σε άμεση σχέση με την ανάπτυξη του Ψηφιακού Αποθετηρίου που αποτελεί την παρακαταθήκη του Έργου ΝΑΥΣ στην έρευνα ιστορικής και παραδοσιακής ναυπηγικής. Το Ψηφιακό Αποθετήριο είναι μία ψηφιακή βάση δεδομένων γεωμετρικών μοντέλων πλοίων συνοδευόμενων από τεκμηρίωση και ιστορικές πληροφορίες που περιλαμβάνει 3D ψηφιακά μοντέλα, νέφη σημείων, φωτογραφίες και άλλα. Η πρόσβαση στο Ψηφιακό Αποθετήριο είναι ελεύθερη, ενώ οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα λήψεως των διαθέσιμων αρχείων κατόπιν αιτήματος.

 

Πατήστε εδώ για την τρισδιάστατη περιήγησή σας. 

 

To Έργο ΝΑΥΣ  ξεκίνησε τον Ιούνιο 2020 και υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T1ΕΔΚ-05103).

Για να επισκεφτείτε το site του Έργου ΝΑΥΣ πατήστε εδώ.

 

ψα