Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ title= ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ title= ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ title=

εκ

Διδακτικά βιβλία για τους μαθητές της Α' Λυκείου

Όταν το 1978 με την μεγάλη εκπαιδευτική μεταρρύθμιση ιδρύθηκαν τα Τεχνικά και Επαγγελματικά Λύκεια, το Υπουργείο Παιδείας ανέθεσε και πάλι στο Ίδρυμα Ευγενίδου την συγγραφή και έκδοση βιβλίων για τους μαθητές των τριών τάξεων του Λυκείου.

Μέχρι το 1999 είχαν συγγραφεί και εκδοθεί 171 τίτλοι, οι οποίοι κάλυπταν τις ανάγκες των μαθητών κατά τομείς.

Το 1985, μετά την ολοκλήρωση της σειράς αυτής, η Επιτροπή Εκδόσεων του Ιδρύματος σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και το ΥΠ.Ε.Π.Θ απέστειλε επιστολή προς τους συγγραφείς, στην οποία είχαν επισυναφθεί και όσες παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των βιβλίων είχαν διατυπωθεί για να περιληφθούν σε δεύτερη έκδοσή τους.

Έτσι, 80 τίτλοι εκδόθηκαν σε β' ή γ' έκδοση μεταξύ των ετών 1985-1999. Ορισμένα βιβλία από αυτά εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται και μετά την συγγραφή των νέων, στην οποία δεν μετείχε το Ίδρυμα.

Βιβλιοθήκη Τεχνικού και Επαγγελματικού Λυκείου (1978 έως σήμερα) Διδακτικά βιβλία για τους μαθητές της Α' Λυκείου

An approach to english for science and technology (β' έκδοση)

Το βιβλίο αυτό περιλαμβάνει παραδείγματα, εφαρμογές και ασκήσεις στην αγγλική γλώσσα και, πιο συγκεκριμένα, στην αγγλική ορολογία που σχετίζεται με την Επιστήμη και την Τεχνολογία. Αποτελεί μια προσπάθεια να εξοικειωθούν οι μαθητές των Τεχνικών και Επαγγελματικών Λυκείων με τους αγγλικούς όρους της Επιστήμης και της Τεχνολογίας, ούτως ώστε να μπορούν να τους κατανοούν και να τους χρησιμοποιούν με ευχέρεια.

Γεωργικός προσανατολισμός

Στο παρόν βιβλίο κατεβλήθη προσπάθεια ώστε με απλό και αντικειμενικό τρόπο να ενημερωθούν και να κατατοπιστούν οι μαθητές σχετικά με ό,τι αφορά σε μια πετυχημένη σταδιοδρομία στον γεωργοκτηνοτροφικό τομέα. Στο περιεχόμενο του βιβλίου θα βρουν οι μαθητές των Τεχνικών και Επαγγελματικών Λυκείων όλα τα στοιχεία που θα τους βοηθήσουν στην πλήρη και αντικειμενική τους κατατόπιση.

Εισαγωγή στη Γεωργία

Το παρόν σύγγραμμα είναι εισαγωγικό στη γεωργία και περιλαμβάνει θέματα όπως: εμφάνιση και ιστορική εξέλιξη της γεωργίας, η θέση της γεωργίας στη σύγχρονη ελληνική οικονομία, οι βασικοί κλάδοι της γεωργικής παραγωγής, η εκμηχάνιση της γεωργίας, οι δυνατότητες αναπτύξεως της ελληνικής γεωργίας, η γεωργία και η είσοδος της Ελλάδας στην ΕΟΚ, οι συνθήκες ασκήσεως των γεωργικών επαγγελμάτων, οι γεωργικοί συνεταιρισμοί κ.ά..

Εισαγωγή στην Τεχνολογία

Το παρόν σύγγραμμα εισάγει τους μαθητές των Τεχνικών και Επαγγελματικών Λυκείων στην τεχνολογία και περιλαμβάνει θέματα όπως η ιστορική εξέλιξη της τεχνικής και της τεχνολογίας, οικολογικά προβλήματα, απαιτήσεις της σύγχρονης τεχνολογίας κ.ά..

Ηλεκτρικές εφαρμογές

Το βιβλίο αυτό περιλαμβάνει τις ηλεκτρικές εφαρμογές που θα πρέπει να γνωρίζουν οι μαθητές των Τεχνικών και Επαγγελματικών Λυκείων. Περιλαμβάνονται βασικές έννοιες ηλεκτρικών εφαρμογών, το συνεχές ρεύμα, το εναλλασσόμενο ρεύμα, μαγνητισμός και ηλεκτρομαγνητισμός, ηλεκτρικές μηχανές, εφαρμογές του ηλεκτρισμού, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κ.ά..

Ηλεκτρολογικό εργαστήριο Ι - Τεύχος Α' (β' έκδοση)

Σκοπός των Εργαστηριακών Ασκήσεων που περιλαμβάνονται στο βιβλίο αυτό είναι η πειραματική επαλήθευση της θεωρίας, η απόκτηση τεχνικής πείρας, τόσο στη χρήση των ποικίλων οργάνων, όσο και στη συνδεσμολογία κυκλωμάτων, καθώς και η δημιουργία τεχνικής συνειδήσεως, για την κατανόηση και λύση διαφόρων σχετικών προβλημάτων.

Λογιστική

Το βιβλίο αυτό συνεγράφη για το μάθημα «Γενικές Αρχές Λογιστικής». Εκτός από τη θεωρία της Λογιστικής, στο βιβλίο περιλαμβάνονται και ασκήσεις, κάθε μία από τις οποίες αποτελεί και ένα μικρό πρακτικό πρόβλημα, που παρουσιάζεται στα λογιστήρια και που χωρίς αμφιβολία θα αντιμετωπίσει ο μαθητής αργότερα στον επαγγελματικό του βίο.

Λύσεις ασκήσεων Χημείας Α΄ λυκείου

Το βιβλίο των ασκήσεων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του βιβλίου της θεωρίας, το ίδιο απαραίτητο και όχι λιγότερο σπουδαίο από αυτό, μια και η παράθεση λυμένων ασκήσεων αποτελεί συνέχεια της διδασκαλίας για την εφαρμογή και τον έλεγχο των γνώσεων της θεωρίας. Η μελέτη και η ορθή λύση των ασκήσεων βοηθά τον μαθητή να εμπεδώσει τη θεωρία και να αποκτήσει εμπιστοσύνη στις γνώσεις του.

Μαθηματικά

Το παρόν σύγγραμμα περιλαμβάνει θέματα όπως πραγματικούς αριθμούς και ρίζες, διανύσματα, καρτεσιανές συντεταγμένες, εξισώσεις β΄ και ανωτέρου βαθμού, λογαρίθμους, κυκλικές συναρτήσεις, παραγώγους συναρτήσεων κ.ά.. Η θεωρία συνοδεύεται από μεγάλο πλήθος εφαρμογών σε κάθε ενότητα, οι οποίες αποσκοπούν στην εμπέδωση των διαφόρων μαθηματικών εννοιών.

Μηχανική (β' έκδοση)

Το βιβλίο αυτό επικεντρώνεται στα στερεά μόνο σώματα, τα οποία περισσότερο από τα άλλα χρησιμοποιεί ο τεχνικός πάνω στη γη, και εξετάζει την κίνηση και την ισορροπία τους. Χωρίζεται σε δύο μέρη: τη Στατική των Στερεών και τη Δυναμική των Στερεών.

Μηχανολογικό εργαστήριο

Στον πρώτο αυτόν τόμο του Μηχανολογικού Εργαστηρίου του Τεχνικού Λυκείου περιέχονται οι βασικές μέθοδοι μορφοποιήσεως μεταλλικών κομματιών, δηλαδή οι κατεργασίες κοπής και διαμορφώσεως, οι εργασίες συνδέσεως και η χύτευση, όπως γίνονται από τον τεχνίτη με εργαλεία και με μέσα του χεριού. Για την καλύτερη κατανόηση του περιεχομένου του βιβλίου περιελήφθησαν τα απαραίτητα σχήματα, εικόνες και πίνακες προτυποποιήσεως.

Οικονομική ζωή και επιχειρηματική δραστηριότητα (1979)

Σκοπός του εγχειριδίου αυτού είναι η εισαγωγή των μαθητών των Τεχνικών και Επαγγελματικών Λυκείων στις βασικές έννοιες και αρχές της οικονομικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας μιας χώρας, με αναφορά στην ελληνική οικονομία. Για την πλήρη κατανόηση των διαφόρων θεμάτων που εξετάζονται, χρησιμοποιούνται στο κείμενο παραδείγματα, πίνακες και διαγράμματα.

Οικονομική ζωή και επιχειρηματική δραστηριότητα (1978)

Στόχος του μαθήματος «Οικονομική Ζωή και Επιχειρηματική Δραστηριότητα» είναι να εισαγάγει τους μαθητές στην Οικονομική επιστήμη, που σκοπό της έχει να εξηγήσει και να αναλύσει τις αρχές που διέπουν την οικονομική δραστηριότητα του ανθρώπου και την οργάνωσή της. Στο βιβλίο αυτό καταβλήθηκε προσπάθεια να παρουσιαστούν οι βασικές οικονομικές έννοιες και ο τρόπος λειτουργίας της οικονομίας με τον πιο απλό και σαφή τρόπο, για να είναι δυνατή η κατανόησή του από τους μαθητές.

Περιβάλλον και υγεία

Στο βιβλίο αυτό εξετάζονται οι τρόποι με τους οποίους το περιβάλλον του ανθρώπου επηρεάζει την υγεία του. Έτσι, αναπτύσσονται θέματα όπως το βιολογικό περιβάλλον (δημογραφία, αρρώστιες και επιδημιολογία), το φυσικό περιβάλλον (Ήλιος, ατμόσφαιρα, νερό, μετεωρολογικό κλίμα) και το κοινωνικό περιβάλλον (κατοικία, χώροι εργασίας και αναψυχής, ρύπανση, υπερεκμετάλλευση και μετατροπή περιβάλλοντος). Στο βιβλίο περιλαμβάνεται και Παράρτημα με Πρώτες Βοήθειες.

Στοιχεία Ανατομίας - Στοιχεία Φυσιολογίας

Το βιβλίο αυτό αποτελείται από δύο μέρη: το πρώτο περιλαμβάνει στοιχεία ανατομίας και ασχολείται με τη σύνθεση του ανθρώπινου οργανισμού, ενώ το δεύτερο μελετά στοιχεία φυσιολογίας, επιστήμη η οποία ασχολείται με τις λειτουργίες των υλικών μορίων. Κάθε τεχνίτης πρέπει να έχει στοιχειώδεις γνώσεις Ανατομικής και Φυσιολογίας, προκειμένου να εκτελεί καλά και ωφέλιμα την τέχνη του.

Στοιχεία Γενετικής

Στο εγχειρίδιο αυτό της Α΄ τάξης του Τεχνικού και Επαγγελματικού Λυκείου περιλαμβάνονται οι βασικές έννοιες και αρχές της Γενετικής, επιστήμη η οποία έχει υπεισέλθει σε πολλούς τομείς της ανθρώπινης ζωής. Τα θέματα που αναπτύσσονται στο βιβλίο αυτό είναι: κληρονομικότητα και περιβάλλον, τα πειράματα του Mendel, δράση και αλληλεπίδραση γονιδίων κ.ά..

Στοιχεία Εδαφολογίας και Γεωργικών Μηχανημάτων

Στο παρόν εγχειρίδιο αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο αναπτύσσονται θέματα όπως: το έδαφος, η σύστασή του, οι φυσικές ιδιότητες, η θερμοκρασία, οι χημικές ιδιότητες, το νερό, το βιολογικό περιβάλλον, η διάβρωση και η συντήρηση του εδάφους, καθώς και τα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία για τα φυτά. Στο δεύτερο μέρος μελετώνται τα στοιχεία των γεωργικών μηχανημάτων.

Στοιχεία Τεχνικού σχεδίου (Μηχανολογικό - Οικοδομικό - Ηλεκτρολογικό) (β΄ έκδοση)

Στο βιβλίο αυτό συγκεντρώνονται οι απαραίτητες γνώσεις για να μπορεί κανείς να διαβάζει, αλλά και να εκπονεί ένα σχέδιο. Το κείμενο του βιβλίου σχεδιάσεως αυτού διδάσκει στον μαθητή πώς μπορεί να σχεδιάζει σωστά και απαραίτητο συμπλήρωμά του είναι τα τετράδια ασκήσεων, όπου ο μαθητής θα ασκείται σχεδιάζοντας.

Σχέδιο (β' έκδοση)

Το βιβλίο αυτό έχει ως αντικείμενο τους κανόνες που καθορίζουν τη σχέση του έργου με το σχέδιό του. Περιλαμβάνει θέματα όπως: υλικά και μέσα σχεδιάσεως, γραμμές, τεχνική γραφή γραμμάτων και αριθμών, κλίμακα σχεδιάσεως, γεωμετρικές κατασκευές, προβολές αντικειμένων, τομές, διαστάσεις και τοποθέτησή τους, οικοδομικές και τοπογραφικές σχεδιάσεις, σχέδια εγκαταστάσεων σε οικοδομικά έργα κ.ά..

Τεχνική των συναλλαγών

Η Τεχνική των Συναλλαγών έχει ως σκοπό να διδάξει τις βασικές αρχές της διεξαγωγής του εμπορίου, να εξάρει τη σπουδαιότητά του για την όλη οικονομική ζωή και ανάπτυξη του ανθρώπου, να τονίσει τη μεγάλη του επίδραση σ’ όλους τους άλλους παραγωγικούς κλάδους και να επισημάνει τη σκοπιμότητα και τη σημασία των διαφόρων εμπορικών εγγράφων, τα οποία οφείλουν οι έμποροι να εκδίδουν σε κάθε τους συναλλαγή και να διαφυλάττουν με επιμέλεια.

Φυσική

Το παρόν εγχειρίδιο Φυσικής περιλαμβάνει την ύλη που διδάσκεται στους μαθητές της Α΄ τάξης του Τεχνικού και Επαγγελματικού Λυκείου. Περιλαμβάνει θέματα Μηχανικής, Ταλαντώσεων-Κυματικής-Ακουστικής, Θερμότητας-Θερμοδυναμικής, ενώ κάθε κεφάλαιο συνοδεύεται από πλήθος ασκήσεων.

Χημεία

Το παρόν εγχειρίδιο Χημείας περιλαμβάνει την ύλη που διδάσκεται στους μαθητές της Α΄ τάξης του Τεχνικού και Επαγγελματικού Λυκείου. Περιλαμβάνει μια εισαγωγή στη Χημεία και θέματα όπως: αέρας-νερό, δομικά υλικά, μέταλλα-κράματα, άνθρακας-καύσιμα, τρόφιμα, βιομηχανικά προϊόντα, αλλά και πλήθος εργαστηριακών ασκήσεων.

Χημεία

Το παρόν εγχειρίδιο Χημείας που προορίζεται για τους μαθητές της Α΄ τάξης του Τεχνικού και Επαγγελματικού Λυκείου εξετάζει τα εξής θέματα: φυσικά και χημικά φαινόμενα, σύσταση της ύλης, νόμοι της Χημείας, ατομική και μοριακή θεωρία, οι τρεις φυσικές καταστάσεις της ύλης, διαλύματα, σύμβολα των στοιχείων-χημικοί τύποι-χημικές εξισώσεις, χημική συγγένεια-σθένος-ρίζες, υδρογόνο, οξυγόνο-όζον-νερό κ.ά..

Ψυχολογία (στ' έκδοση)

Το πρώτο μέρος του βιβλίου περιλαμβάνει βασικές αρχές και γνώσεις της Ψυχολογίας, αλλά και πρακτική εφαρμογή των γνώσεων αυτών για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινής ζωής, ενώ το δεύτερο περιλαμβάνει τα προβλήματα προσαρμογής που αντιμετωπίζει ο άνθρωπος από τη γέννησή του μέχρι τη γεροντική ηλικία.

εκ