ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ title= ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ title= ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ title=

Οι υποτροφίες του Ιδρύματος σήμερα

Υποτροφίες για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές

Εβδομήντα σχεδόν χρόνια από την σύστασή του, το Ίδρυμα Ευγενίδου και οι λοιπές υπαγόμενες σε αυτό κοινωφελείς περιουσίες, έχοντας αποδώσει εκατοντάδες υποτροφίες, συνεχίζουν ετησίως να προκηρύσσουν την απόδοση νέων υποτροφιών σε αποφοίτους του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, σε αποφοίτους του Λιμενικού Σώματος, σε σπουδαστές της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων και όπου αλλού κριθεί σκόπιμο από την Διοίκηση του Ιδρύματος.

Έχει διαπιστωθεί ότι οι υπότροφοι του Ιδρύματος Ευγενίδου διαγράφουν λαμπρή επαγγελματική πορεία, εξελίσσονται σε εξέχουσες προσωπικότητες του τόπου και κατέχουν σημαντικές θέσεις στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. 

Συνήθως περί τα μέσα Μαρτίου – τέλη Απριλίου κάθε έτους αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος οι προκηρύξεις των υποτροφιών. Στις προκηρύξεις ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη λήψη υποτροφιών.

Τα προγράμματα υποτροφιών αφορούν κατά κύριο λόγο μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές, χωρίς να αποκλείεται η χορήγηση υποτροφιών για μεταδιδακτορικές σπουδές, σπουδές σε τεχνικές σχολές, τεχνικά λύκεια, Ανώτατες Σχολές, κ.λπ. Επίσης, το Ίδρυμα χορηγεί υποτροφίες για σπουδές όχι μόνον στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό.

Για να δείτε το αρχείο προκηρύξεων υποτροφιών του Ιδρύματος Ευγενίδου, πατήστε εδώ

υδ