Το Ίδρυμα Ευγενίδου, παρουσιάζει την επετειακή έκθεση «Η τριήρης και η ναυμαχία της Σαλαμίνας», από σήμερα 28 Δεκεμβρίου 2020 και για ένα έτος.  Η εντυπωσιακή αυτή έκθεση, πραγματοποιείται με αφορμή τη συμπλήρωση 2500 χρόνων από τη ναυμαχία της Σαλαμίνας, και οργανώνεται στο πλαίσιο του έργου ΝΑΥΣ. 

Η έκθεση παρουσιάζεται με τον πλέον σύγχρονο μουσειολογικό τρόπο στους χώρους του Ιδρύματος Ευγενίδου, συνδυάζοντας τα φυσικά με τα ψηφιακά εκθέματα με μοναδικό τρόπο. Η έκθεση, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει τρισδιάστατες εκτυπώσεις, ψηφιακές αποτυπώσεις, εμπειρίες εικονικής πραγματικότητας αλλά και ηλεκτρονικά παιχνίδια για τους μικρότερους φίλους και φίλες.  Για την πραγματοποίηση της έκθεσης εργάστηκαν από κοινού ιστορικοί και αρχιτέκτονες, ναυπηγοί και πληροφορικοί, από τους συνεργαζόμενους φορείς του έργου ΝΑΥΣ. 

Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιάζουσες συνθήκες που προέκυψαν λόγω της πανδημίας COVID -19 και τηρώντας πιστά τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής και προστασίας των κρατικών φορέων, η φυσική επίσκεψη δεν είναι εφικτή στην παρούσα φάση. 

Μέχρι η επίσκεψη στην έκθεση με φυσική παρουσία να καταστεί εφικτή, θα έχετε την ευκαιρία να γνωρίσετε ένα-ένα τα εκθέματα και το περιεχόμενο της έκθεσης, να παρακολουθήσετε ομιλίες, και σύντομα να περιηγηθείτε εικονικά μέσα από:

Μείνετε συντονισμένοι! 

Συντελεστές έκθεσης

Οργάνωση και επιμέλεια έκθεσης: Ίδρυμα Ευγενίδου
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, Ε.Μ.Π.
Εταίροι: Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών – Ι.Τ.Ε., Green Maritime Technology, Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών-ΠΑΔΑ, Εργαστήριο Διοίκησης Ναυτιλιακών και Λιμενικών Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου. 
Συντονισμός ιστορικής τεκμηρίωσης: Τζελίνα Χαρλαύτη, Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών,  Ι.Τ.Ε.
Ιστορική τεκμηρίωση και κείμενα: Κώστας Βλασόπουλος, Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών, Ι.Τ.Ε.
Βοηθός έρευνας: Γιάννης Διαμαντόπουλος, Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών, Ι.Τ.Ε.
Μεταφράσεις: Κώστας Βλασόπουλος, Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών, Ι.Τ.Ε. και Ίδρυμα Ευγενίδου
Γραφιστικός σχεδιασμός: Ίδρυμα Ευγενίδου
Ψηφιακή 3D σάρωση πλοίου: Green Maritime Technology
Παραγωγή & επεξεργασία 3D σχεδίων πλοίου: Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, Ε.Μ.Π.
Εκτύπωση 3D μοντέλου: Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, Ε.Μ.Π.
Σχεδιασμός & παραγωγή VR: Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, Ε.Μ.Π. και  Ίδρυμα Ευγενίδου
Σχεδιασμός & παραγωγή εκπαιδευτικών video: Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, Ε.Μ.Π.,  Ίδρυμα Ευγενίδου, Green Maritime Technology 

Ευχαριστούμε το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού για την ευγενική παραχώρηση άδειας ψηφιακής αποτύπωσης της τριήρους ΟΛΥΜΠΙΑΣ, που βρίσκεται στο Άλσος Ελληνικής Ναυτικής Παράδοσης στον Φλοίσβο Παλαιού Φαλήρου. 

Το έργο “ΝΑΥΣ - Ανάδειξη και Υλικοτεχνική Τεκμηρίωση της Ελληνικής Ναυπηγικής Παράδοσης και Ναυτικής Ιστορίας –  
Οι ναυμαχίες Ναυαρίνου και Σαλαμίνας
υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ
με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)
 (κωδικός έργου: T1ΕΔΚ-05103).

 

 

ιε