Το SKILLSEA είναι ένα νέο χρηματοδοτούμενο ευρωπαϊκό έργο, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της Βασικής Δράσης 2 του προγράμματος Erasmus+, με στόχο την ανάπτυξη μιας βιώσιμης στρατηγικής δεξιοτήτων για τις θαλάσσιες και συναφείς δραστηριότητες τόσο στη θάλασσα όσο και στην ξηρά. Το έργο θα προσδιορίσει και θα αναλύσει τις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες καθώς και τα κενά σε δεξιότητες του ναυτιλιακού τομέα και θα παράσχει εκπαιδευτικά πακέτα για συγκεκριμένες δεξιότητες. Ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόμενων φορέων θα συμμετάσχει απευθείας στις διαδικασίες και στο υλικό του έργου. Η υλοποίηση του έργου είναι τέσσερα χρόνια και ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2019. 

Το Ίδρυμα Ευγενίδου συμμετέχει ως επικεφαλής του πακέτου εργασίας 3 (WP3) στο έργο και θα είναι υπεύθυνο για την ανάπτυξη στρατηγικών για τον εντοπισμό και την ικανοποίηση των μελλοντικών αναγκών σε δεξιότητες στον τομέα της ναυτιλίας. Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του WP3, το Ίδρυμα Ευγενίδου θα δημιουργήσει το πλαίσιο ενός στρατηγικού σχεδίου για την ανάπτυξη της στρατηγικής δεξιοτήτων. Θα διερευνήσει διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία, θα διεξάγει έρευνες και θα αναλύσει δεδομένα που θα αποκτηθούν από τους εταίρους του έργου και από εξωτερικούς και ενδιαφερόμενους φορείς, προκειμένου να αναπτυχθούν στρατηγικές για τους επαγγελματίες του κλάδου της ναυτιλίας καθώς και για την μελλοντική πρόβλεψη των αναγκών σε δεξιότητες για τη ναυτική και ναυτιλιακή αγορά εργασίας. Η όλη διαδικασία θα διευκολυνθεί από μια ηλεκτρονική πλατφόρμα συνεργασίας που θα λειτουργήσει ως βιώσιμο εργαλείο ανταλλαγής γνώσεων για τους φορείς, τα ενδιαφερόμενα μέρη και τους τελικούς χρήστες. Στο σύνολό του το πρόγραμμα  αναμένεται να έχει σημαντικό αντίκτυπο στην καινοτομία, την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη της οικονομίας της Ε.Ε. καθώς και της ναυτιλιακής βιομηχανίας.

Για την υλοποίηση του έργου SKILLSEA δημιουργήθηκε κοινοπραξία, στην οποία συμμετέχουν η Ευρωπαϊκή Ένωση Εφοπλιστικών Ενώσεων (ECSA), καθώς και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εργαζομένων στις Μεταφορές (ETF). Επικεφαλής του προγράμματος είναι η STC Group, ένας παγκόσμιος εκπαιδευτικός και ερευνητικός οργανισμός για την ναυτιλία και τις θαλάσσιες μεταφορές με έδρα το Ρότερνταμ της Ολλανδίας.

Είκοσι επτά (27) εταίροι (πάροχοι εκπαίδευσης και κατάρτισης, κοινωνικοί εταίροι, εθνικές ναυτιλιακές αρχές) από δεκαέξι (16) ευρωπαϊκές χώρες θα συνεργαστούν σε αυτή την «πρόκληση» για τις μελλοντικές δεξιότητες στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών. Συγκεκριμένα, το έργο SKILLSEA:

  1. Θα προσδιορίσει και θα αναλύσει τις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες καθώς και τα κενά σε δεξιότητες που αφορούν στον τομέα της ναυτιλίας.
  2. Θα χαρτογραφήσει τις τεχνολογικές εξελίξεις στη λειτουργία των πλοίων και τις επιπτώσεις  τους στις απαιτήσεις δεξιοτήτων του κλάδου.
  3. Θα δημιουργήσει εκπαιδευτικά πακέτα για καθορισμένες δεξιότητες.
  4. Θα αναπτύξει οδηγούς που θα αφορούν στην ανάπτυξη και την εφαρμογή εκπαιδευτικών πακέτων καθώς και στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων/εκπαίδευσης.
  5. Θα κάνει πιλοτική εφαρμογή των εκπαιδευτικών πακέτων και των μοντέλων αξιολόγησης που αναπτύχθηκαν.
  6. Θα προβεί στην διαμόρφωση βιώσιμων στρατηγικών δεξιοτήτων τόσο για τις θαλάσσιες όσο και για συναφείς δραστηριότητες τόσο στη θάλασσα όσο και στην ξηρά
  7. Θα δημιουργήσει portal για τη ναυτική εκπαίδευση και κατάρτιση.
  8. Θα κινητοποιήσει και θα προτείνει την συμμετοχή ενός ευρέως φάσματος ενδιαφερομένων φορέων απευθείας στις διαδικασίες και στο υλικό του έργου μέσω δικτύων, εργαστηρίων και άλλων σχετικών δραστηριοτήτων.
  9. Θα αναπτύξει ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο δράσης προς μια βιώσιμη στρατηγική για την ανάπτυξη μελλοντικών δεξιοτήτων.

Το SKILLSEA υλοποιείται στο πλαίσιο της Βασικής Δράσης 2 του προγράμματος Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η εν λόγω δράση προβλέπει την ανάπτυξη διακρατικών συμπράξεων (Sector Skills Alliances) στον ναυτιλιακό τομέα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του έργου: www.skillsea.eu ή να επικοινωνήσετε στο email : projects@eef.edu.gr
νε