Με την περιήγησή τους στους χώρους της Έκθεσης, μικροί και μεγάλοι παρατηρούν, εξερευνούν και γνωρίζουν βασικές επιστημονικές αρχές, μαθηματικές έννοιες, αλλά και τα σύγχρονα επιτεύγματα της επιστήμης και της τεχνολογίας.

Η Έκθεση εκτείνεται σε δύο ορόφους και αποτελείται από 54 σύγχρονα εκθέματα, που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα της Φυσικής (Μηχανική, Ηλεκτρομαγνητισμός, Ήχος, Φως, Ενέργεια, Σύμπαν), της Χημείας, της Βιολογίας, των Μαθηματικών, της Πληροφορικής και της Ρομποτικής.

Ο επισκέπτης αποκτά ενεργό ρόλο, μέσω της διάδρασης με τα εκθέματα. Με τη βοήθεια των οδηγιών που παρέχονται σε κάθε έκθεμα, καλείται να παρατηρήσει, να πειραματιστεί, να συναρμολογήσει εξαρτήματα, ακόμη και να γίνει μέρος του πειράματος και αν χρειαστεί μπορεί να επαναλάβει τη διαδικασία.

Μέσα από αυτή τη βιωματική εμπειρία έχει τη δυνατότητα να κατανοήσει τις επιστημονικές αρχές που παρουσιάζονται και να εξοικειωθεί με τις σύγχρονες τεχνολογίες.

ath