Ανακάλυψε, μέσα από πειράματα, τη στενή σχέση μεταξύ μουσικής, φυσικής και μαθηματικών.

Τι είναι ο ήχος; Πώς παράγεται και πώς διαδίδεται; Πώς διακρίνονται οι διαφορετικοί ήχοι; Τι είναι το μήκος κύματος και η συχνότητα; Γιατί κάποιοι συνδυασμοί ήχων είναι ευχάριστοι ενώ άλλοι όχι; Πώς φτιάχτηκε η πρώτη μουσική κλίμακα, ποια η σχέση της με μαθηματικές αναλογίες και τον Πυθαγόρα; Ποια η σχέση των μουσικών οργάνων με τα στάσιμα κύματα; Μπορούμε να «δούμε» τα ηχητικά κύματα; Τι σχέση μπορεί να έχουν τα fractals, η χρυσή τομή και η συμμετρία με τη μουσική; 

Μέσα από πειράματα θα ανακαλύψουμε και θα αναδείξουμε τη συναρπαστική αλλά και θεμελιώδη σχέση μεταξύ μουσικής, φυσικής και μαθηματικών. 

κετ