Η χημεία πίσω από εντυπωσιακές φωτιές και βεγγαλικά!

Πώς μπορεί να ανάψει φωτιά χωρίς την χρήση φλόγας;
Με ποιον τρόπο αυταναφλέγεται ένα υλικό;
Πώς προκύπτουν οι λαμπερές σπίθες και τα έντονα χρώματα των βεγγαλικών;

Ελάτε να ανακαλύψετε εφαρμογές της χημείας μέσα από εντυπωσιακά πειράματα και… πολλές φωτιές.

κετ