Το πρόγραμμα είναι δομημένο με βάση τα διεθνή πρότυπα Πληροφοριακής Παιδείας (“Information Literacy Standards”)

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει σκοπό α) να δημιουργήσει νέα ευχάριστα βιώματα, προσαρμοσμένα στις ανάγκες, τις δυνατότητες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών/τριών, που αφορούν στη χρησιμότητα μίας βιβλιοθήκης και μάλιστα μίας ειδικής επιστημονικής βιβλιοθήκης β) να τους/τις εφοδιάσει με νέες γνώσεις και δεξιότητες που συμβάλλουν στην προώθηση της διά βίου μάθησης. 

Οι μαθητές/τριες εξοικειώνονται με τον τρόπο ταξινόμησης μίας σύγχρονης βιβλιοθήκης αλλά και με τη συλλογή της. Έρχονται σε επαφή με τον ηλεκτρονικό κατάλογο ως βασικό εργαλείο αναζήτησης υλικού και πειραματίζονται με τα κριτήρια, τις στρατηγικές αναζήτησης, επιλογής και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των αναζητήσεών τους. 

Επίσης, σε συνεργασία με τους συμμαθητές τους, συμμετέχουν σε μία διαφορετική σκυταλοδρομία για την ολοκλήρωση αποστολών αναζήτησης με σκοπό την εύρεση επιλεγμένων βιβλίων, καθώς και απαντήσεων μέσα σε αυτά.

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται online.

β