Ο εκπαιδευτικός μπορεί να επιλέξει μία από τις δύο παρακάτω θεματικές:

1. «Λύσε το μυστήριο» / Βλέπω, παρατηρώ, σκέφτομαι, συνδυάζω, φαντάζομαι και οδηγούμαι στη λύση του μυστηρίου.

2. «Διάδωσε τα νέα» / Διαβάζω, εντοπίζω ειδήσεις, αναδεικνύω γεγονότα, ενημερώνω και αποκαλύπτω.

Γινόμαστε εξερευνητές και λύνουμε μυστήρια ή διαδίδουμε ως πολεμικοί ανταποκριτές τα νέα του αγώνα μέσα από μυστικούς κωδικούς που χρησιμοποιούσαν στην επανάσταση.

Τα προγράμματα έχουν σκοπό να φέρουν τους μαθητές/τριες σε επαφή με το αρχειακό υλικό της Έκθεσης και φροντίζουν να καλλιεργήσουν την αρχειακή συνείδηση και να αναδείξουν τις πολλαπλές δυναμικές των αρχειακών τεκμηρίων, με τρόπο άμεσο, επικοινωνιακό και ευχάριστο.

Τα αρχεία που παρουσιάζονται στην έκθεση και στα προγράμματα προέρχονται από την συλλογή των Γενικών Αρχείων του Κράτους.

To εκπαιδευτικό πρόγραμμα πραγματοποιείται μόνο online.

ιε