ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ title= ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ title= ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ title=

Αχιλλέας Ζακύνθιος

Τελειόφοιτος του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του A.Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου

Ο Αχιλλέας Ζακύνθιος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1995. Είναι τελειόφοιτος σπουδαστής του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής στο Α.Τ.Ε.Ι Πελοπονήσσου, με έδρα τη Σπάρτη και έχει επιλέξει την κατεύθυνση του λογισμικού.

Έχει ασχοληθεί κυρίως με τον προγραμματισμό και την Ασφάλεια των Πληροφοριακών Συστημάτων.

Κατά την διάρκεια των σπουδών του έχει παρακολουθήσει σεμινάρια επισκευής υπολογιστών και προγραμματισμού. Γνωρίζει Αγγλικά.

utl