Όλα όσα έχουμε ανακαλύψει έως τώρα καταδεικνύουν ότι το μεγαλύτερο μέρος της ύλης των γαλαξιών του Σύμπαντος δεν αντιστοιχεί στα αναρίθμητα άστρα και στα αέρια νέφη που μπορούμε να ανιχνεύσουμε με τα τηλεσκόπιά μας, αλλά είναι «σκοτεινή», διότι δεν αλληλεπιδρά με την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία και κατά συνέπεια είναι «αόρατη». Σε αυτή την καλλιτεχνική αναπαράσταση του Γαλαξία μας, η μπλε άλως που τον περιβάλλει αντιστοιχεί στην εκτιμώμενη κατανομή της σκοτεινής ύλης που εμπεριέχει.

Ο Γαλαξίας μας είναι μία αχανής αστρική πολιτεία με τουλάχιστον 200 δισ. άστρα και δεκάδες δισ. πλανήτες, ενώ στο κέντρο του υπάρχει μία τεράστια μαύρη τρύπα που περικλείει την μάζα 4,3 εκατ. άστρων σαν τον Ήλιο. Το μεγαλύτερο ποσοστό της ύλης του γαλαξιακού δίσκου συσσωρεύεται στις σπείρες του Γαλαξία, οι οποίες αποτελούνται κατά κύριο λόγο από άστρα μικρής σχετικά ηλικίας, καθώς και από τεράστιες ποσότητες αερίων και σκόνης, στο εσωτερικό των οποίων γεννιούνται νέα άστρα. Ο γαλαξιακός δίσκος έχει διάμετρο που ίσως να αγγίζει τα 200.000 έτη φωτός και περιβάλλεται από μία αχανή σφαιρική άλω, με σχετικά λιγοστά άστρα πολύ μεγάλης ηλικίας και πολύ μικρής φωτεινότητας. Η σφαιρική αυτή άλως εμπεριέχει και το μεγαλύτερο ποσοστό της συνολικής μάζας του Γαλαξία, το οποίο όμως είναι αόρατο, καθώς αποτελείται από σκοτεινή ύλη, δηλαδή μία παράξενη μορφή ύλης, η οποία δεν αλληλεπιδρά με το φως. Ο Γαλαξίας διατηρεί την συνοχή του χάρη στην αμοιβαία βαρυτική έλξη μεταξύ όλων των μορφών ύλης που εμπεριέχει.

Credit: ESO/L. Calçada

Περισσότερες πληροφορίες για την σκοτεινή ύλη, στο βιβλίο της παράστασης Αναζητώντας την Σκοτεινή Ύλη (πατήστε ΕΔΩ για ελεύθερη πρόσβαση).

π