Από τα αρχικά ακόμη στάδια του αμερικανικού διαστημικού προγράμματος οι επιστήμονες αντιλήφθηκαν γρήγορα ότι τα πράγματα δεν ήταν τόσο εύκολα και ότι χρειαζόταν να μάθουν περισσότερα απ' ότι υπολόγιζαν αρχικά. Το πιο σπουδαίο ίσως εγχείρημα που έπρεπε να διερευνηθεί επισταμένα, ήταν οι διαδικασίες της διαστημικής σύνδεσης δύο ξεχωριστών διαστημοπλοίων. Για το λόγο αυτό δημιουργήθηκε το δεύτερο επανδρωμένο πρόγραμμα των Η.Π.Α. που ονομάστηκε «Τζέμινι» (Δίδυμοι) από το γεγονός ότι στα νέα αυτά διαστημόπλοια επέβαιναν δύο αστροναύτες.

Το πρόγραμμα “Gemini” μπορεί να χαρακτηριστεί ως μια γέφυρα μεταξύ των προγραμμάτων «Μέρκιουρι» και «Απόλλων». Οι κύριοι στόχοι του προγράμματος ήταν να δοκιμαστούν άνθρωποι και μηχανήματα στο διάστημα μέχρι και δύο εβδομάδες. Ο δεύτερος στόχος ήταν να δοκιμαστούν μέθοδοι συνάντησης και ένωσης μεταξύ δύο διαφορετικών διαστημοπλοίων και τέλος να επιτευχθεί τελειοποίηση της μεθόδου επιστροφής στην ατμόσφαιρα και προσθαλάσσωσης σε καθορισμένο σημείο. Συνολικά έγιναν 10 αποστολές και συμμετείχαν 20 αστροναύτες, ενώ κατά την διάρκεια του προγράμματος έγιναν γύρω στα 40 ιατρικά και επιστημονικά πειράματα.

π