Το αστρικό σύστημα FS Tau ανήκει στην επονομαζόμενη περιοχή Ταύρου-Ηνιόχου, μια περιοχή αστρογένεσης μόλις 450 έτη φωτός μακριά μας, γεμάτη από σκοτεινά μοριακά νέφη, στο εσωτερικό των οποίων γεννιούνται νέα άστρα.

Το αστρικό αυτό σύστημα αποτελείται από το διπλό άστρο  FS Tau A, που διακρίνεται ως ένα φωτεινό αστρόμορφο αντικείμενο στα δεξιά του κέντρου της εικόνας, καθώς και το FS Tau B (Haro 6-5B), που είναι το φωτεινό αντικείμενο πάνω και δεξιά του FS Tau A, το οποίο καλύπτεται εν μέρει από μια σκοτεινή, κάθετη λωρίδα σκόνης. Το νεογέννητο αυτό αστρικό σύστημα έχει ηλικία που δεν υπερβαίνει τα 2,8 εκατ. έτη (συγκριτικά ο μεσήλικας Ήλιος μας γεννήθηκε πριν από 4,6 δισ. χρονιά).

Το άστρο FS Tau B είναι ένας πρωταστέρας, και περιβάλλεται από έναν πρωτοπλανητικό δίσκο αερίων και σκόνης, στο εσωτερικό του οποίου θα σχηματιστούν μελλοντικά πλανήτες. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, το άστρο αυτό «βιώνει» πιθανότατα την μετατροπή του σε άστρο τύπου T Tauri, ένα είδος νεαρού μεταβλητού αστέρα (η φωτεινότητα του όποιου μεταβάλλεται αισθητά με τον χρόνο) που αντιστοιχεί σε ένα ενδιάμεσο στάδιο της αστρικής εξέλιξης: μεταξύ των πρωταστέρων  και των άστρων της Κύριας Ακολουθίας με μικρή σχετικά μάζα, δηλαδή των άστρων όπως ο Ήλιος που μετατρέπουν το υδρογόνο του πυρήνα τους σε ήλιο. 

Το διπλό άστρο FS Tau A, από την άλλη, αποτελείται από δύο άστρα τύπου T Tauri, που περιφέρονται γύρω από το κοινό κέντρο μάζας τους. 

Οι πρωταστέρες είναι γνωστό ότι εκτοξεύουν ταχύτατα κινούμενους πίδακες αερίων και σε αυτή την περίπτωση το άστρο FS Tau B αποτελεί ένα εντυπωσιακό παράδειγμα αυτού του φαινομένου. Όπως φαίνεται και στην εικόνα, το FS Tau B εκτινάσσει έναν ασύμμετρο διπλό πίδακα, ο οποίος εδώ είναι ορατός με μπλε χρώμα. 

 

Credit: NASA, ESA, K. Stapelfeldt (NASA JPL), G. Kober (NASA/Catholic University of America)

π