Το Ίδρυμα Ευγενίδου αναζητά έναν βιβλιοθηκονόμο πλήρους απασχόλησης από την 1η Ιουνίου 2023 και για ένα έτος. Οι αρμοδιότητες και οι απαιτήσεις της θέσης περιγράφονται παρακάτω.

 

Αρμοδιότητες

 • Βιβλιοθηκονομικές εργασίες, ιδιαιτέρως επεξεργασία/διαχείριση έντυπου και ψηφιακού υλικού, εξυπηρέτηση του κοινού της Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος.
 • Συμμετοχή στον σχεδιασμό και υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Βιβλιοθήκης για σχολεία και γενικό κοινό.
 • Μερική απασχόληση σε ερευνητικό πρόγραμμα Erasmus που συμμετέχει η Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος σχετικά με την ενίσχυση του Επιστημονικού Γραμματισμού (Scientific literacy), σε συνδυασμό με όλες τις απαραίτητες δεξιότητες που σχετίζονται με την πληροφορία, όπως Information literacy, Media literacy, Digital literacy, κ.λπ.

 

Επαγγελματική εμπειρία/γνώσεις- Προσόντα

 • Πτυχίο Βιβλιοθηκονομίας
 • Τυχόν Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Εργασιακή εμπειρία ή αποδεδειγμένη απασχόληση σε θέματα Πληροφοριακού Γραμματισμού και μεικτής μάθησης
 • Εξοικείωση με διεθνή βιβλιογραφικά πρότυπα και κυρίως με MARC21
 • Πολύ καλή γνώση του Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint)
 • Πολύ καλές δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας στα ελληνικά και τα αγγλικά (π.χ. παρουσιάσεις σε κοινό, προετοιμασία ενημερωτικού υλικού, κ.λ.π.)
 • Οργανωτικές δεξιότητες με έμφαση στη λεπτομέρεια και στην ικανότητα ταυτόχρονης διεκπεραίωσης πολλών εργασιών και ως μέρος μιας ομάδας, με πνεύμα συνεργασίας.
 • Τυχόν εμπειρία συμμετοχής σε χρηματοδοτούμενα έργα όπως ERASMUS+ θα είναι επιπλέον θετικό προσόν.

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά για υποβολή (κατά την πρόσληψη):

 • Βιογραφικό σημείωμα (στα ελληνικά)
 • Αντίγραφα τίτλων σπουδών (από ένα αντίτυπο)
 • Άλλα αποδεικτικά στοιχεία για εμπειρία και γνώσεις που δεν πιστοποιούνται από τους τίτλους σπουδών (βεβαιώσεις προηγούμενων εργοδοτών, βεβαιώσεις παρακολούθησης σχετικών σεμιναρίων κ.λπ.).

 

Αποστολή βιογραφικού σημειώματος, με αναφορά στη θέση που σας ενδιαφέρει, στην ηλεκτρονική διεύθυνση admin@eef.edu.gr.

 

Τελική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 15 Μαΐου 2023

ιε