Το Ίδρυμα Ευγενίδου αναζητά εκπαιδευτή STEM (κωδικός θέσης: 0607) με αντικείμενο εργασίας τον σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών εργαστηρίων σε τομείς STEM, Πληροφορικής, Ηλεκτρονικής και νέων τεχνολογιών σε μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Απαιτούμενα προσόντα:

· Πτυχίο Πληροφορικού/Μηχανικού Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή αντίστοιχο.
· Εκπαιδευτική εμπειρία 1-3 έτη σε ένα ή περισσότερα αντικείμενα συναφή με προγραμματισμό, ηλεκτρονική και νέες τεχνολογίες.
· Γνώση μίας ή περισσότερων γλωσσών προγραμματισμού όπως Python, C#, HTMS/CSS/Javascript κ.ά.
· Γνώση ηλεκτρονικών συστημάτων και εμπειρία κατασκευών σε πλατφόρμες ηλεκτρονικής όπως Microbit, Arduino, Raspberry Pi κ.ά.
· Ικανότητα σχεδιασμού και παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού.
· Έφεση στην διδασκαλία και άνεση στην επικοινωνία με νεανικό κοινό.
· Γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Αποστολή βιογραφικού και συνοδευτικής επιστολής με απαραίτητη αναφορά στον κωδικό θέσης 0607 έως 15 Ιουνίου 2024 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: admin@eef.edu.gr.

ιε