ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με την από 13ης Απριλίου 2020 Προκήρυξη Υποτροφιών του Ιδρύματος Ευγενίδου, την Δευτέρα 22 Ιουνίου 2020 θα διενεργηθούν οι συνεντεύξεις των υποψηφίων υποτρόφων από την Επιτροπή Υποτροφιών του Ιδρύματος Ευγενίδου.

Οι συνεντεύξεις θα διενεργηθούν μέσω Skype από λογαριασμό του Ιδρύματος Ευγενίδου.

Καλούνται όλοι οι υποψήφιοι, να αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: admin@eef.edu.gr τα παρακάτω στοιχεία:

-Λογαριασμό Skype 

-Ονοματεπώνυμο και

-Αριθμό κινητού τηλεφώνου, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την διευθέτηση τυχόν τεχνικού προβλήματος κατά την σύνδεση.

Οι συνεντεύξεις θα ξεκινήσουν από ώρα 9:30 π.μ. της 22ας/6/2020 και θα ολοκληρωθούν μετά το πέρας των συνεντεύξεων όλων των υποψηφίων.

Οι συνεντεύξεις θα διενεργηθούν με αλφαβητική σειρά των υποψηφίων. Από ώρα 9:30 π.μ. έως ώρα 12:20 μ.μ. θα διενεργηθούν οι συνεντεύξεις των υποψηφίων των οποίων τα επώνυμα ξεκινούν από Α έως Κ και από ώρα 12:30 μ.μ. θα διενεργηθούν οι συνεντεύξεις των υποψηφίων των οποίων τα επώνυμα ξεκινούν από Λ έως Ω.

Για την απρόσκοπτη διενέργεια των συνεντεύξεων παρακαλούνται οι υποψήφιοι να  είναι συνδεδεμένοι στο Skype, εγκαίρως. Επίσης, παρακαλούμε να μην γίνονται αιτήσεις αλλαγής της ώρας συνέντευξης, καθώς αυτό θα προκαλέσει γενικότερη τροποποίηση του προγράμματος συνεντεύξεων.

Σε περίπτωση που κατ’ εξαίρεση και για σοβαρούς λόγους η συνέντευξη κάποιου υποψήφιου θα πρέπει να διενεργηθεί δια ζώσης, παρακαλούμε να ενημερώσετε το Ίδρυμα Ευγενίδου το αργότερο έως την Πέμπτη 18 Ιουνίου 2020 ώρα 12:30 μ.μ. αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα με το αίτημα και την αιτιολογία στο admin@eef.edu.gr. Τα αιτήματα θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή Υποτροφιών.

Στην περίπτωση διενέργειας συνεντεύξεων δια ζώσης, σημειώνονται τα ακόλουθα:

-Το Ίδρυμα Ευγενίδου συμμορφώνεται με τις οδηγίες των αρμοδίων αρχών για την πρόληψη της διασποράς του COVID-19 και παρέχονται μέτρα ατομικής προστασίας λ.χ. αντισηπτικά διαλύματα.

-Οι υποψήφιοι θα πρέπει να τηρήσουν όλα τα μέτρα ασφαλείας και υγιεινής κατά την προσέλευση και παραμονή τους στους χώρους του Ιδρύματος Ευγενίδου. Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να φορούν προστατευτική μάσκα και να χρησιμοποιούν απολυμαντικό υγρό, κατά την είσοδο και παραμονή τους στους χώρους του Ιδρύματος Ευγενίδου. Επίσης, κατά την παραμονή τους στους χώρους του Ιδρύματος, οι υποψήφιοι παρακαλούνται να τηρούν τις απαραίτητες αποστάσεις ασφαλείας.

 

ιε