Ο Οδηγός: Σίφνος: Η Ακρόπολη του Αγίου Ανδρέα που συνέγραψε η Δρ. Χριστίνα Τελεβάντου, Αρχαιολόγος, Διευθύντρια Ανασκαφής Ακρόπολης Αγίου Ανδρέα και εκδόθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού/Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, είναι ξανά διαθέσιμο στο μουσείο του Αρχαιολογικού Χώρου του Αγίου Ανδρέα, μετά την ανατύπωση και δωρεά 1.000 αντιτύπων από το Ίδρυμα Ευγενίδου-Κληροδότημα Μαριάνθη Σίμου προς το Πολιτιστικό Κέντρο Μαριάνθη Σίμου της Σίφνου, κατόπιν σχετικού αιτήματος.

Πρόκειται για μία εξαιρετική δίγλωσση έκδοση  (ελληνικά-αγγλικά), η οποία συνοδεύει την επίσκεψη στον Αρχαιολογικό χώρο του Αγίου Ανδρέα Σίφνου δίνοντας περισσότερες πληροφορίες για την μυκηναϊκή ακρόπολη και την αρχαιολογική ανασκαφή.

Το Ίδρυμα Ευγενίδου-Κληροδότημα Μαριάνθη Σίμου πραγματοποίησε την δωρεά αυτή εις μνήμην Νικολάου Βερνίκου-Ευγενίδη, ο οποίος είχε άλλωστε δείξει έμπρακτα το ενδιαφέρον του για τον αρχαιολογικό χώρο χρηματοδοτώντας τις πρώτες ανασκαφές.

ιε