Σύμφωνα με τις αναλύσεις των σεληνιακών δειγμάτων που συνέλεξαν οι αποστολές του προγράμματος Apollo,  ο άνθρακας και άλλα πτητικά στοιχεία πρέπει να είχαν εξαντληθεί από την επιφάνεια της Σελήνης προ πολλού. Πρόσφατα, όμως, εντοπίστηκαν ίχνη άνθρακα σε δείγματα ηφαιστειακού γυαλιού από την Σελήνη, γεγονός που ώθησε ομάδα της Ιαπωνίας να επανεξετάσουν τα δεδομένα της ιαπωνικής αποστολής SELENE. Η αποστολή αυτή (SELenological and ENgineering Explorer) εκτοξεύθηκε από την Ιαπωνική διαστημική υπηρεσία JAXA τον Σεπτέμβριο του 2007 και στα δύο χρόνια λειτουργίας της συνέλεξε σημαντικό όγκο δεδομένων για τον φυσικό μας δορυφόρο.

Με άρθρο τους στην επιθεώρηση «Science Advances» οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι από το έδαφος της Σελήνης εκλύονται ιόντα άνθρακα γεγονός που, αν τελικά επιβεβαιωθεί, δημιουργεί προβλήματα στην Θεωρία της Μεγάλης Πρόσκρουσης, δηλαδή την κρατούσα θεωρία για την δημιουργία του φυσικού μας δορυφόρου. Η θεωρία αυτή αναφέρει ότι λίγο μετά την γέννηση της Γης ένα διαστημικό σώμα στο μέγεθος του πλανήτη Άρη συγκρούστηκε με τον πλανήτη μας. Η κολοσσιαία σύγκρουση εκτόξευσε στο Διάστημα τεράστιες ποσότητες υλικών, τα οποία προοδευτικά συσσωματώθηκαν, σχηματίζοντας την Σελήνη. Σύμφωνα, ωστόσο, με τα ευρήματα των ερευνητών, η επιφάνεια της Σελήνης εκλύει ιόντα άνθρακα σε ποσότητες που δεν μπορούν να δικαιολογηθούν από την εναπόθεση άνθρακα στην επιφάνειά της μέσω του ηλιακού ανέμου ή της συντριβής μικρομετεωριτών. Απ’ ό,τι φαίνεται, δηλαδή, ο άνθρακας αυτός υπήρχε στην Σελήνη από τον σχηματισμό της, ή τουλάχιστον μεταφέρθηκε εκεί λίγο αργότερα.

Ο λόγος για τον οποίο τα νέα ευρήματα δημιουργούν προβλήματα στην υπόθεση της Μεγάλης Πρόσκρουσης είναι ότι, εξαιτίας των τεράστιων θερμοκρασιών, ο άνθρακας ως πτητικό στοιχείο θα έπρεπε να είχε εξατμιστεί και εντέλει χαθεί στο Διάστημα. Το γεγονός ότι ο άνθρακας, αλλά και άλλα πηκτικά στοιχεία, υπάρχουν και σήμερα στην Σελήνη μπορεί να υποδηλώνει ότι οι θερμοκρασίες που προκλήθηκαν κατά την Μεγάλη Πρόσκρουση ήταν χαμηλότερες από αυτές που θεωρούσαμε προηγουμένως. Εάν, λοιπόν, τα ευρήματα αυτά επιβεβαιωθούν, η κρατούσα θεωρία σχηματισμού της Σελήνης πιθανώς να χρειαστεί αναθεώρηση.

ΛΕΖΑΝΤΑ: Η αποστολή SELENE της Ιαπωνικής Υπηρεσίας Διαστήματος (JAXA) εντόπισε εκπομπές ιόντων άνθρακα από το έδαφος της Σελήνης γεγονός που δεν είναι συμβατό με την θεωρία της δημιουργίας της. Credit: JAXA

π