Σύμφωνα με την από 15η Νοεμβρίου 2023 προκήρυξη, αναρτώνται με την παρούσα χωρίς προσωπικά στοιχεία οι επιτυχόντες που θα λάβουν υποτροφία. Ειδικότερα, υποτροφία θα λάβουν οι αιτήσεις που έλαβαν τους παρακάτω αριθμούς πρωτοκόλλου: 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

2020

2032

2033

2034

2035

2036

2030

2031

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1961

2037

2038

2039

2041

2042

2018

2019

2021

2022

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2023


Παλαιό Φάληρο, 08/12/2023

 

υδ