Αποτελέσματα χορήγησης υποτροφιών Ιδρύματος Ευγενίδου
σε Διπλωματούχους Ε.Μ.Π.
Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

Ανά Σχολή:

A/A

ΣΧΟΛΗ

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ. ΑΙΤΗΣΗΣ

1

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 

 

805/4-5-22

2

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 

889/11-5-22

3

ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 

 

862/9-5-22

4

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 

854/9-5-22

 

 ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ

Ανά Σχολή:

A/A

ΣΧΟΛΗ

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ. ΑΙΤΗΣΗΣ

1

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 

794/3-5-22

 

2

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 

806/4-5-22

3

ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 

 

813/5-5-22

4

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 

-----

  

Τα αποτελέσματα θα γνωστοποιηθούν και ατομικά σε κάθε επιτυχόντα και σε κάθε επιλαχόντα υποψήφιο με e-mail ή/και τηλεφωνικά. Κατόπιν, οι επιτυχόντες καλούνται να επικοινωνήσουν με την γραμματεία του Ιδρύματος Ευγενίδου μέσω e-mail (admin@eef.edu.gr) έως την Παρασκευή 03 Ιουνίου 2022  για να δηλώσουν εάν επιθυμούν να λάβουν την υποτροφία. Σε περίπτωση που κάποια από τις υποτροφίες δεν ληφθεί από οποιονδήποτε από τους ανωτέρω επιτυχόντες, το Ίδρυμα Ευγενίδου θα επικοινωνήσει με e-mail ή/και τηλεφωνικά με τους επιλαχόντες.

*Σημ.: Όσοι υποψήφιοι υπέβαλαν αίτηση ενώ είναι διπλωματούχοι οποιασδήποτε άλλης Σχολής του ΕΜΠ εκτός από τις Σχολές που αναφέρει η από 28/3/2022 προκήρυξη για την απόδοση υποτροφιών, η αίτησή τους απορρίφθηκε.

Παλαιό Φάληρο, 25/05/2022

 

υδ