Αποτελέσματα χορήγησης υποτροφιών Ιδρύματος Ευγενίδου
σε Διπλωματούχους Ε.Μ.Π.
Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ (ανά Σχολή):

A/A

ΣΧΟΛΗ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ

 

1

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 

 

1144

2

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

 

 

1130

3

ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 

 

1142

4

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ-ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ

 

 

1149

5

ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 

1190

 

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ (ανά Σχολή):

A/A

ΣΧΟΛΗ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ

 

1

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 

 

1064

2

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

 

 

1036

3

ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 

 

1176

4

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ-ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ

 

 

1132

5

ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 

1146

Τα αποτελέσματα θα γνωστοποιηθούν και ατομικά σε κάθε επιτυχόντα και σε κάθε επιλαχόντα υποψήφιο με e-mail ή/και τηλεφωνικά. Κατόπιν, οι επιτυχόντες καλούνται να επικοινωνήσουν με την γραμματεία του Ιδρύματος Ευγενίδου μέσω e-mail (admin@eef.edu.gr) έως την Τετάρτη 19 Ιουλίου 2023  για να δηλώσουν εάν επιθυμούν να λάβουν την υποτροφία. Σε περίπτωση που κάποια από τις υποτροφίες δεν ληφθεί από οποιονδήποτε από τους ανωτέρω επιτυχόντες, το Ίδρυμα Ευγενίδου θα επικοινωνήσει με e-mail ή/και τηλεφωνικά με τους επιλαχόντες.

*Σημ.: Όσοι υποψήφιοι υπέβαλαν αίτηση ενώ είναι διπλωματούχοι οποιασδήποτε άλλης Σχολής του ΕΜΠ εκτός από τις Σχολές που αναφέρει η από 10/4/2023 προκήρυξη για την απόδοση υποτροφιών, η αίτησή τους απορρίφθηκε.

Παλαιό Φάληρο, 12/07/2023

υδ