Αποτελέσματα χορήγησης υποτροφιών Ιδρύματος Ευγενίδου

σε Διπλωματούχους Ε.Μ.Π.

Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022

 

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

(ανά Σχολή) 

 

A/A

ΣΧΟΛΗ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ

1

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 

939/22-6-21

2

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

 

850/8-6-21

3

ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 

946/24-6-21

4

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ

 

806/4-6-21

5

ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 

807/4-6-21

 

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ

Ανά Σχολή και κατά σειρά προτεραιότητας:

 

A/A

ΣΧΟΛΗ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ

1

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 

903/17-6-21

2

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 

979/28-6-21

3

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 

844/8-6-21

 

4

 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 

 

994/30-6-21

 

917/17-6-21

1

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

 

871/11-6-21

2

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

 

754/26-5-21

3

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

 

975/28-6-21

4

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

 

755/26-5-21

5

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

 

953/25-6-21

1

ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 

 

1

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ

 

1

ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 

718/18-5-21

2

ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 

1006/1-7-21

 

 

Τα αποτελέσματα θα γνωστοποιηθούν και ατομικά σε κάθε επιτυχόντα και σε κάθε επιλαχόντα υποψήφιο με e-mail ή/και τηλεφωνικά. Κατόπιν, οι επιτυχόντες καλούνται να επικοινωνήσουν με την γραμματεία του Ιδρύματος Ευγενίδου μέσω e-mail (admin@eef.edu.gr) έως την Τετάρτη 21 Ιουλίου 2021  για να δηλώσουν εάν επιθυμούν να λάβουν την υποτροφία. Σε περίπτωση που κάποια από τις υποτροφίες δεν ληφθεί από οποιονδήποτε από τους ανωτέρω επιτυχόντες, το Ίδρυμα Ευγενίδου θα επικοινωνήσει με e-mail ή/και τηλεφωνικά με τους επιλαχόντες, σύμφωνα με τη σειρά προτεραιότητας η οποία αναφέρεται ανωτέρω.

*Σημ.: Όσοι υποψήφιοι υπέβαλαν αίτηση ενώ είναι διπλωματούχοι οποιασδήποτε άλλης Σχολής του ΕΜΠ εκτός από τις Σχολές που αναφέρει η από 23/4/2021 προκήρυξη για την απόδοση υποτροφιών, η αίτησή τους απορρίφθηκε.

Παλαιό Φάληρο, 14/07/2021

 

υδ