Ειδικότερα, η δωρεά αφορά σε 465 βιβλία αξίας 4.980,94 € για τους σκοπούς της δανειστικής βιβλιοθήκης του ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων και σε 684 βιβλία για την δανειστική βιβλιοθήκη του ΚΕΣΕΝ Μηχανικών αξίας 9.290,90 € αντίστοιχα.

Στην ευχαριστήρια επιστολή του ο Διοικητής του ΚΕΣΕΝ Μηχανικών Πλωτάρχης Δριβάκος Γεώργιος αναφέρει μεταξύ άλλων: «Με την ανωτέρω δωρεά συμβάλλετε ουσιαστικά στην αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης των ναυτικών μας και αποδεικνύετε έμπρακτα την στήριξή σας στο εκπαιδευτικό έργο της Σχολής μας αλλά και γενικότερα στη Δημόσια Ναυτική Εκπαίδευση.»

εκ