Το Ίδρυμα Ευγενίδου, στο πλαίσιο της συμβολής του για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19 αλλά και της διαχρονικής προσφοράς του στο Λιμενικό Σώμα, προχώρησε σε δωρεά:

- Ενός οχήματος τύπου SUV με εγκατεστημένη φωτεινή και ηχητική σήμανση, αξίας 14.943 ευρώ, για την καθημερινή ασφαλή μετακίνηση μεγάλου αριθμού στελεχών σε εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις εντός Αττικής.

- Δύο καμερών ειδικών προδιαγραφών, αξίας 1.579,98, που προσαρτώνται σε ειδικό επιχειρησιακό εξοπλισμό εκπαίδευσης των στελεχών του Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών.

Πρόκειται για μία ακόμη από τις πολυάριθμες δωρεές που έχει πραγματοποιήσει το Ίδρυμα Ευγενίδου για την στήριξη της Ελληνικής Πολιτείας στην αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19.

ιε