Στο πλαίσιο της ευρύτερης προσφοράς του Ιδρύματος Ευγενίδου για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19, το Ίδρυμα Ευγενίδου δώρισε στο 33ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών 10 ηλεκτρονικούς υπολογιστές και 10 οθόνες για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών του σχολείου, για την κάλυψη των ολοένα αυξανόμενων ‒λόγω της πανδημίας‒ αναγκών της σύγχρονης ψηφιακής εκπαίδευσης των μαθητών και των μαθητριών του σχολείου.

ιε