Δωρεά 10 ηλεκτρονικών υπολογιστών προς το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Πύργου Ηλείας πραγματοποίησε το Ίδρυμα Ευγενίδου-Κληροδότημα Μαριάνθη Σίμου, στο πλαίσιο της ευρύτερης προσφοράς του στην τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση. Η δωρεά αυτή αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό του Εργαστηρίου Πληροφορικής του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Πύργου και στην αναβάθμιση της εκπαίδευσης των μαθητών του.

υδ