Ο όρος “STEM” [Science, Technology, Engineering and Mathematics] είναι το ακρωνύμιο για τα πεδία που αναφέρονται στις Φυσικές Επιστήμες, την Τεχνολογία, την επιστήμη των Μηχανικών και τα Μαθηματικά. Είναι μια προσέγγιση στην Εκπαίδευση που σχεδιάζεται ώστε η διδασκαλία των Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών, που είναι ζωτικής σημασίας για την κατανόηση του Σύμπαντος, να εισαχθούν οι Τεχνολογίες και η επιστήμη των Μηχανικών, που αποτελούν για τον άνθρωπο τα μέσα αλληλεπίδρασης με το Σύμπαν.

Πηγή: CityLab IKE - www.citylab.gr

To Kέντρο Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΚET) και το UΤech Lab στο Ίδρυμα Ευγενίδου είναι κέντρα ανάπτυξης της δημιουργικής ευφυίας των παιδιών, υιοθετούν σύγχρονες μεθόδους, υποδομές και εφαρμοσμένες τεχνολογίες, αναπτυγμένες με τέτοιο τρόπο, ώστε τα παιδιά να αναπτύξουν τις γνωστικές και κοινωνικές δεξιότητές τους. Τονίζεται ότι όλα τα εργαστήρια είναι προσαρμοσμένα κατάλληλα στις ηλικίες των παιδιών. Για την αξιολόγηση του προγράμματος των εργαστηρίων, χρησιμοποιείται καθ’ όλη τη διάρκεια τους η διαμορφωτική αξιολόγηση, κατά την οποία οι επιστημονικοί υπεύθυνοι, σε άμεση αλληλεπίδραση με τους μαθητές, καταγράφουν την επίτευξη ή όχι των διδακτικών στόχων, με σκοπό την αναδιαμόρφωση του προγράμματος για τη βέλτιστη μαθησιακή διαδικασία.

Μέσα από βιωματικά διαθεματικά εκπαιδευτικά σενάρια και projects τα παιδιά καλλιεργούν διδακτικές, γνωσιακές και εφαρμοσμένες πρακτικές στις θετικές επιστήμες και σε συγκεκριμένα Πεδία.

Μόνιμος στόχος μας παραμένει η συνεχής βελτίωση τους σε όλους τους τομείς τηρώντας σωστά τις επιστημονικές και παιδαγωγικές πρακτικές του STEM.

Βασικός στόχος  είναι η κατανόηση της επιστήμης με τέτοιο τρόπο ώστε   τα παιδιά να ικανοποιούν πλήρως και ευχάριστα την εκ φύσεως προδιάθεσή τους για ανακάλυψη, από την θεωρία στην πράξη, της επιστήμης αρχικά αλλά και των υπόλοιπων πεδίων του STEM στη συνέχεια.

Ιστοσελίδες, Εφαρμογές φωνητικής αλληλεπίδρασης, έξυπνους βοηθούς συνομιλίας Chatbots, ηλεκτρονικά κυκλώματα, ταινίες animation, εικονίδια εφαρμογών κ.α.

 

Τέλος, οι Ειδικοί στόχοι μας κατηγοριοποιούνται και εστιάζουν στις εξής περιοχές: Στη Γνωστική, όπου περιλαμβάνονται οι στόχοι που σχετίζονται με τη γνώση, την κατανόηση, την εφαρμογή, την ανάλυση, τη σύνθεση και την αξιολόγηση ενός εργαστηρίου ή επιστημονικού πειράματος, στη Συναισθηματική, όπου ικανοποιούνται στόχοι που αφορούν τη δράση των παιδιών σε μικρές ομάδες και την ανάληψη ρόλων όπως ο Κατασκευαστής, ο Προγραμματιστής, ο Μηχανικός, ο Φυσικός, ο Μαθηματικός, ο Βιολόγος κτλ.

Σε κάθε εργαστήριό μας όλα τα παιδιά έρχονται σε επαφή με όλους τους στόχους μας.

Κλείνουμε επαναλαμβάνοντας τη βασική μας αρχή: 

Να μη χαθεί ποτέ το τεκμήριο της εμπιστοσύνης των μαθητών που μας επισκέπτονται.

κετ