Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής επαναλαμβάνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συγγραφή 4 νέων διδακτικών βιβλίων για την ειδικότητα Πλοιάρχων των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ). Τα υπό συγγραφή διδακτικά βιβλία είναι τα εξής:

α. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ ΓΕΦΥΡΑΣ

β. ISM-ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΦΥΛΑΚΗΣ

γ. ΝΑΥΠΗΓΙΑ-ΣΧΕΔΙΟ

δ. ECDIS

Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τα συνοδευτικά δικαιολογητικά έγγραφα, τα υπό κρίση – αξιολόγηση δείγματα γραφής, καθώς και ο αναλυτικός πίνακας περιεχομένων των υπό συγγραφή βιβλίων υποβάλλονται αυτοπροσώπως από τους υποψηφίους (ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή) στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ΔΕΚΝ Α΄, Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1- Ε2, Τ.Κ. 185 10 Πειραιάς, το αργότερο μέχρι 07-09-2021.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν είτε στα τηλέφωνα 2131371413 και 2131374192 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email: dekn.a@hcg.gr.

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης πατήστε εδώ.

 

εκ