Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής επαναλαμβάνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συγγραφή του διδακτικού βιβλίου «Διαχείριση Κρίσεων» για την ειδικότητα Πλοιάρχων των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ).

Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τα συνοδευτικά δικαιολογητικά έγγραφα, τα υπό κρίση – αξιολόγηση δείγματα γραφής, καθώς και ο αναλυτικός πίνακας περιεχομένων του υπό συγγραφή βιβλίου υποβάλλονται αυτοπροσώπως από τους υποψηφίους (ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή) στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ΔΕΚΝ Α΄, Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1- Ε2, Τ.Κ. 185 10 Πειραιάς, το αργότερο μέχρι 27-10-2022.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν είτε στα τηλέφωνα 2131371413 και 2131374192 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email: dekn.a@hcg.gr.

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης πατήστε εδώ.

εκ