Οι «Επαγγελματικές Προοπτικές των νέων στον χώρο της Ναυτιλίας, Ακτοπλοΐα, Κρουαζιέρα και Πειραιάς» ήταν το θέμα της ημερίδας που πραγματοποιήθηκε στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, στο πλαίσιο του εορτασμού των Ημερών Θάλασσας 2024. 

Ο Διοικητής του Ιδρύματος Ευγενίδου, κ. Ιωάννης Γκόλιας, αναφέρθηκε στα θέματα που σχετίζονται με την γαλάζια οικονομία, την «πράσινη», αλλά και την ψηφιακή μετάβαση της ναυτιλίας και τις νέες δεξιότητες που απαιτούνται στο χώρο. «Λόγω της συνεχώς εξελισσόμενης τεχνολογίας στη ναυτιλιακή βιομηχανία, οι γνώσεις και δεξιότητες των εργαζόμενων στον ευρύ αυτόν τομέα θα πρέπει να μπορούν να ικανοποιήσουν όχι μόνο τις τρέχουσες ανάγκες αλλά τις πολύ διαφορετικές μελλοντικές που θα προκύψουν από την είσοδο νέων τεχνολογικών εφαρμογών. Είναι επομένως σαφές ότι ένας βασικός άξονας της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι να αναπτύξουν οι σπουδαστές τον δικό τους αυτοδύναμο τρόπο μελέτης και μάθησης που θα τους επιτρέψει να είναι διαχρονικά εκπαιδευόμενοι και επομένως διαχρονικά αποτελεσματικοί επαγγελματίες» τόνισε.

Το Ίδρυμα Ευγενίδου έχει επικεντρωθεί στην ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών και των νέων τεχνικών δεξιοτήτων που απαιτούνται στην ναυτική εκπαίδευση σε όλες σχεδόν τις δραστηριότητες της ναυτιλίας. Για αυτό και έχει ήδη προχωρήσει σε μια σειρά δράσεων, που οδηγούν στην παραγωγή του απαιτούμενου νέου εκπαιδευτικού ψηφιακού υλικού, το οποίο εκτός από το δια δραστικό ψηφιακό βιβλίο περιλαμβάνει και άλλα ψηφιακά εργαλεία, όπως εικονική πραγματικότητα, εφαρμογές προσομοίωσης, δια δραστικές διαδικασίες μάθησης κ.α

«Οι τεχνικές δεξιότητες (hard skills)  που είναι ήδη σήμερα απαραίτητες για τη διασφάλιση της ασφαλούς και αποτελεσματικής λειτουργίας των πλοίων θα αποκτήσουν στα επόμενα χρόνια καθοριστική σημασία για ένα μεγάλο αριθμό διαφορετικών τομέων της ναυτιλιακής βιομηχανίας, όπως η ναυσιπλοΐα, η λειτουργία και συντήρηση των κινητήρων, ο χειρισμός φορτίου, οι διαδικασίες ασφαλείας και η συμμόρφωση με τους ναυτιλιακούς κανονισμούς. Σημειώνεται πάντως ότι ενώ οι τεχνικές δεξιότητες είναι αναμφίβολα ζωτικής σημασίας για την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών και καθηκόντων επί των πλοίων, η αυξανόμενη πολυπλοκότητα των ναυτιλιακών επιχειρήσεων και οι αναμενόμενες τεχνολογικές/επιχειρησιακές αλλαγές υπαγορεύουν ότι η απόκτηση οριζόντιων/προσωπικών δεξιοτήτων (soft skills) θα εξακολουθήσει να αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα για το ναυτιλιακό προσωπικό. Η αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ των μελών του πληρώματος, η προσαρμοστικότητα στις μεταβαλλόμενες συνθήκες, η ηγεσία σε καταστάσεις κρίσης και η ικανότητα συνεργασίας σε διαφορετικές ομάδες είναι  κρίσιμες πτυχές για την εξασφάλιση επιτυχημένων  ναυτιλιακών λειτουργιών» συμπλήρωσε ο κ. Γκόλιας.

Σύμφωνα με τον Διοικητή, οι επαγγελματικές προοπτικές που σχετίζονται με τη ναυτιλία, όπως αυτές προκύπτουν μέσα από την αναμενόμενη ανάπτυξη της βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας, αφορούν τις λιμενικές δραστηριότητες, τον ναυπηγοεπισκευαστικό κλάδο και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, με γνώσεις και δεξιότητες στη βιολογία, την οικολογία, και την περιβαλλοντική διαχείριση

Κατά την διάρκειά της ημερίδας, βραβεύτηκαν οι πρώτοι εισαχθέντες, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024,στα τμήματα Ναυτιλιακών Σπουδών του ΠΑ.ΠΕΙ. και Ναυπηγών Μηχανικών του ΠΑ.Δ.Α. Ειδικότερα, το βραβείο στον πρώτο εισαχθέντα στο τμήμα του ΠΑ.ΠΕΙ., Εμμανουήλ Μουστάκη, επέδωσαν ο Γ.Γ. του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εμμανουήλ Κουτουλάκης, και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας, Διονύσιος Θεοδωράτος, ενώ το βραβείο στον πρώτο εισαχθέντα στο τμήμα του ΠΑ.Δ.Α, Αλέξανδρο Ασπρούδη, επέδωσαν ο Διοικητής του Ιδρύματος Ευγενίδου, Ιωάννης Γκόλιας, και ο πρόεδρος της Ένωσης Εφοπλιστών Κρουαζιερόπλοιων και Φορέων Ναυτιλίας, Γιώργος Κουμπενάς.

 

ιε