Την αισιοδοξία του ότι οι αλλαγές που προωθούνται είναι στην σωστή κατεύθυνση στην μεγάλη προσπάθεια για την "πράσινη" μετάβαση και απανθρακοποίηση της ναυτιλίας, εξέφρασε ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Ευγενίδου, Λεωνίδας Δημητριάδης-Ευγενίδης, μιλώντας σε workshop σχετικά με τον κανονισμό για την ασφαλή ηλεκτροδότηση, ηλεκτροφόρτιση, ελλιμενισμό, έλεγχο και πιστοποίηση ηλεκτρικών και υβριδικών πλοίων, που διοργάνωσε η Γενική Γραμματεία Ναυτιλίας και Λιμένων, του Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, στο αμφιθέατρο του Ιδρύματος.

Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Ευγενίδου αναφέρθηκε στο θέμα της εκπαίδευσης, που πρέπει να έχουν τα στελέχη που θα χειριστούν τις «πράσινες πολιτικές» αλλά́ και θα τις υλοποιήσουν τονίζοντας την σημασία της ανάπτυξης των «γαλάζιων» και «πράσινων» δεξιοτήτων που πρέπει να εφοδιαστεί η νέα γενιά. 

Ο κ. Ευγενίδης σημείωσε πως η ελληνική́ ναυτιλία είναι πρώτη σε παραγγελίες όσον αφορά́ τα πλοία εναλλακτικών καυσίμων, ενώ́ ζήτησε να υπάρχουν εναλλακτικά́ καύσιμα σε όλα τα λιμάνια διεθνώς, διευκρινίζοντας ότι η ελληνική́ ναυτιλία είναι τεχνολογικά́ ουδέτερη.   

Αναφερόμενος στην ακτοπλοΐα είπε ότι για πρώτη φορά́ αισθάνεται ότι υπάρχει μια θέληση «να πεθάνει το άρρωστο», που κινδύνευε να διαλύσει τον κλάδο, συμπληρώνοντας ότι οι Έλληνες επιχειρηματίες δεν ζητάνε προνομιακή́ μεταχείριση αλλά́ ένα πλαίσιο υγιούς ανταγωνισμού́. «Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπει ένα καινούργιο, καθαρό και υγιές πλαίσιο, με ολιστικό χαρακτήρα, όπου όλες τις ρυθμιστικές αρχές θα εμπλακούν για να βρεθεί ουσιαστική λύση στις προκλήσεις που διαχειρίζεται η ακτοπλοΐα», είπε χαρακτηριστικά.

 

ιε