Αγγελία Αναζήτησης Προσωπικού για το Ίδρυμα Ευγενίδου

Το Ίδρυμα Ευγενίδου αναζητά:

Χημικό

 Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα προσόντα/χαρακτηριστικά:

- Πτυχίο Χημικού

- Διάθεση για εκπαίδευση μαθητών. Επιθυμητή η εκπαιδευτική εμπειρία

- Ανεπτυγμένες δεξιότητες στην προφορική και γραπτή επικοινωνία (π.χ. παρουσιάσεις σε κοινό, προετοιμασία ενημερωτικού υλικού, κ.λπ.), τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά

- Αναλυτική ικανότητα, δημιουργική σκέψη, φαντασία και ομαδικό πνεύμα

- Διάθεση και ικανότητα για απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων

- Πολύ καλή ικανότητα στη χρήση Η/Υ και επαρκή γνώση της σύγχρονης τεχνολογίας

- Διάθεση για ταξίδια

- Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

 Θα συνεκτιμηθεί η προηγούμενη εργασιακή εμπειρία, ιδιαιτέρως σε συναφείς χώρους ή αντικείμενα και η εμπειρία σε παραγωγή και εκτέλεση πειραμάτων.

Αποστολή βιογραφικού και συνοδευτικής επιστολής (στα ελληνικά και στα αγγλικά) έως την 18η Σεπτεμβρίου 2022 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: admin@eef.edu.gr αναφέροντας την θέση που σας ενδιαφέρει.

ιε