Το Συνέδριο της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ενώσεων Βιβλιοθηκών αποτελεί το σημαντικότερο γεγονός στον χώρο των βιβλιοθηκών και της πληροφόρησης διεθνώς. Φέτος προσέλκυσε πάνω από 3.300 συνέδρους από 130+ διαφορετικές χώρες, με περισσότερους από 500 ομιλητές σε 250+ ανοιχτές συνεδρίες και σχεδόν 200 poster sessions.

Η Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημόνων Πληροφόρησης (ΕΕΒΕΠ) και η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ) είναι οι φορείς που διεκδίκησαν και υλοποίησαν το συνέδριο κατόπιν συγκρότησης Εθνικής Επιτροπής, την οποία αποτέλεσαν εκπρόσωποι της ΕΕΒΕΠ, της ΕΒΕ και φορέων που σχετίζονται με τις βιβλιοθήκες. Μέλος της Εθνικής Επιτροπής υπήρξε και η υπεύθυνη της Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος Ευγενίδου Δρ. Χαρά Μπρίντεζη.

Η παρουσία της Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος Ευγενίδου στο συνέδριο αυτό ήταν ουσιαστική, μέσω των παρακάτω δράσεων:

- Ομιλία της υπεύθυνης της Βιβλιοθήκης την Τετάρτη 28/8 στη συνεδρία «Information Literacy in context», σε συνεργασία με την κα Αλεξάνδρα Παπάζογλου, Διευθύντρια των βιβλιοθηκών του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος και Πρόεδρο της ΕΕΒΕΠ. Η ομιλία αυτή, με τίτλο «Information literacy efforts addressed to schools in Greece», αφορούσε τόσο στην παρουσίαση της γενικής εικόνας στα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία της Ελλάδας σε σχέση με την ανάπτυξη των πληροφοριακών δεξιοτήτων των μαθητών, όσο και στις συνεργασίες μεταξύ σχολείων και βιβλιοθηκών. Στο πλαίσιο αυτό η Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Ευγενίδου παρουσίασε το πρόγραμμα Πληροφοριακής Παιδείας που έχει σχεδιάσει και προσφέρει ελεύθερα τα τελευταία χρόνια στα ενδιαφερόμενα σχολεία της ευρύτερης περιοχής της.   

- Συμμετοχή στα poster sessions, τη Δευτέρα 26 και την Τρίτη 27/8, με παρουσίαση του Δικτύου Ναυτιλιακών Βιβλιοθηκών (ΔΙΝΑΥΒΙ - MarLiNet), στο οποίο η Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Ευγενίδου αποτελεί ιδρυτικό μέλος.

- Συμμετοχή στο πρόγραμμα «Επισκέψεις στις ελληνικές βιβλιοθήκες – Library visits». Την Παρασκευή 30 Αυγούστου ομάδα συνέδρων επισκέφθηκε τη Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος, όπου ενημερώθηκε από τους βιβλιοθηκονόμους της, τόσο για τις δράσεις και τα προγράμματα της Βιβλιοθήκης, όσο και για το σύνολο των δραστηριοτήτων του Ιδρύματος Ευγενίδου. 


Η Βιβλιοθήκη του ΙΕ παρουσιάστηκε με Banner στο Library boulevard του συνεδρίου, καθώς και στο Ημερολόγιο 2020 που διανεμήθηκε σε όλους τους συνέδρους, σε δισέλιδο αφιέρωμα. Στο ημερολόγιο αυτό συμπεριλήφθηκαν επιλεγμένες ελληνικές βιβλιοθήκες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα «Επισκέψεις στις ελληνικές βιβλιοθήκες – Library visits».  Το ημερολόγιο σχεδιάστηκε, εκτυπώθηκε και προσφέρθηκε δωρεάν από την Τράπεζα της Ελλάδος.

β