Το Ίδρυμα Ευγενίδου, για περισσότερο από 60 χρόνια, συμβάλλει αδιάκοπα στους τομείς της επιστημονικής, τεχνικής και ναυτικής εκπαίδευσης μέσα από μια ποικιλία δράσεων. Είναι στρατηγικός εταίρος της ελληνικής πολιτείας και παραμένει δίπλα της στις δύσκολες στιγμές της. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου: eef.edu.gr

ιε