Για να δείτε την απόφαση εκλογής υποτρόφου για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 πατήστε εδώ.

υδ