Συνεχίζεται και φέτος ο πετυχημένος κύκλος ταχύρρυθμων σεμιναρίων εκμάθησης ηλεκτρονικών υπολογιστών, που απευθύνεται σε άτομα άνω των 40 ετών. Τα σεμινάρια, τα οποία παρέχονται δωρεάν από τη Βιβλιοθήκη του Ι.Ε., ξεκίνησαν το 2006, σε συνεργασία με την ECDL Ελλάς. Μέχρι σήμερα έχουν εκπαιδευτεί περισσότερα από 1.500 άτομα.

Ο κάθε κύκλος διαρκεί 15 ώρες, πραγματοποιείται απογευματινές ώρες και με την ολοκλήρωσή του χορηγείται βεβαίωση EqualSkills από την ECDL.  

Στόχος των μαθημάτων είναι οι συμμετέχοντες στα ολιγομελή τμήματα να αποκτούν βασικές δεξιότητες χειρισμού υπολογιστών στο περιβάλλον Windows, επεξεργασίας κειμένου στο Word, να εξοικειώνονται με το Διαδίκτυο, να περιηγούνται με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα στις ιστοσελίδες, να στέλνουν και να λαμβάνουν e-mail σε δικό τους λογαριασμό που δημιουργούν οι ίδιοι κατά τη διάρκεια των μαθημάτων κοκ..

Το πρόγραμμα είναι προσβάσιμο σε ανθρώπους με προβλήματα όρασης και πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Κ.Ε.Α.Τ.. Παράλληλα το πρόγραμμα αυτό είναι προσβάσιμο και φιλικό σε άτομα Κ/κωφά και βαρήκοα και παρέχεται η δυνατότητα Διερμηνείας στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, καθώς και χειλεανάγνωση.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η δήλωση συμμετοχής είναι απαραίτητη στα τηλέφωνα της Βιβλιοθήκης 2109469631 και 632.  

Δήλωση συμμετοχής από άτομα Κ/κωφά και βαρήκοα με γραπτό μήνυμα στον αριθμό: 6985 903 381 ή στο e-mail: lib@eef.edu.gr

 

 

β