Το Σάββατο, 15/10/2022, ολοκληρώθηκαν οι δυο online διαγωνισμοί Mini Jam Scratch του UTech Lab  του Ιδρύματος Ευγενίδου, με θέμα την δημιουργία ενός παιγνιδιού χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα προγραμματισμού Scratch. Το Scratch είναι οπτική γλώσσα προγραμματισμού με στόχο τη διδασκαλία εννοιών προγραμματισμού σε νέους που τους επιτρέπει να δημιουργούν παιχνίδια, βίντεο και μικρές εφαρμογές.

Ο διαγωνισμός υποστηρίχθηκε με τα εργαστήρια «Προγραμματισμός με Scratch» και «Δημιουργία Pixel Sprite» για να μην αποκλειστεί κανένας ενδιαφερόμενος που έβρισκε την ιδέα ενδιαφέρουσα αλλά δεν είχε προηγούμενη εμπειρία στο coding. Τα υποστηρικτικά εργαστήρια πριν τον διαγωνισμό, βοήθησαν τους ενδιαφερόμενους να μάθουν πως να δημιουργούν ένα παιχνίδι μέσω scratch με πρωτότυπους χαρακτήρες και αρχεία γραφικών.

Oι συνολικά 62 συμμετέχοντες μαθητές, ηλικίας 12-16 ετών, σε 26 ομάδες από όλη την χώρα, δημιούργησαν πρωτότυπα και πολύπλοκα παιγνίδια με συγκεκριμένο σκοπό τηρώντας τις προδιαγραφές του διαγωνισμού, όπως η χρήση μεταβλητών και η χρήση επαναλήψεων ή/και δομών ελέγχου. Βεβαιώθηκαν για την λειτουργικότητα του έργου τους και παρουσίασαν το τελικό αποτέλεσμα σε ειδική διαδικτυακή συνάντηση.

Το θέμα του πρώτου διαγωνισμού ήταν «Ο Πλανήτης μας και το περιβάλλον» και το θέμα του δεύτερου διαγωνισμού ήταν «Μέλλον και Τεχνολογία».

Στον πρώτο διαγωνισμό βραβεύτηκαν τρεις ομάδες από Αθήνα, μια από Γρεβενά και μια ομάδα από Μεσσήνη.

Στον δεύτερο διαγωνισμό βραβεύτηκαν τρεις ομάδες από Αθήνα.

1ος Διαγωνισμός Mini Jam Scratch
Θέμα: «Ο Πλανήτης μας και το περιβάλλον» 24 Σεπτεμβρίου- 8 Οκτωβρίου 2022 

1ο Βραβείο
Όνομα ομάδας: Χάκερς - Θεόδωρος Χ. και Ιωάννης Χ. από Αθήνα 
Παιχνίδι:Το νησί του Ήλιου                     

2ο Βραβείο
Όνομα ομάδας: Fogs - Αυγουστίνος Κ., Γιάννης Δ. και Χάρης Κ. από την Αθήνα
Παιχνίδι: Unnatural disasters

3ο Βραβείο
Όνομα ομάδας: Scratchers - Κωνσταντίνος Γ. και Γιώργος Γ. από τα Γρεβενά
Παιχνίδι: Jeramaiah saves the world

Έπαινος 1
Όνομα ομάδας: Messini Power - Ηλίας Η. και Οδυσσέας Η. από την Μεσσήνη
Παιχνίδι: Earth is out

Έπαινος 2
Όνομα ομάδας: Twin Bros - Αιμίλιος Τ. και Λέων Γ. από την Αθήνα
Παιχνίδι: Save the 2050s

2ος Διαγωνισμός Mini Jam Scratch
Θέμα: «Μέλλον και Τεχνολογία» 1-15 Οκτωβρίου 2022

1ο Βραβείο
Όνομα ομάδας: Stardust Crusaders - Ζωή Μ., Χρήστος Μ. και Αλεξάνδρα Ν. από Αθήνα
Παιχνίδι: Secret Seekers

2ο Βραβείο
Όνομα ομάδας: Scratchmasters - Αποστόλης Κ., Άγγελος Σ. και Φωτεινή Λ. από την Αθήνα
Παιχνίδι: Spaceship Game

3ο Βραβείο
Όνομα ομάδας: The Hackers - Γιάννης Χ. και Γιάννης Κ. από την Αθήνα
Παιχνίδι: Save the Universe

Τα οφέλη των συμμετεχόντων στους συγκεκριμένους διαγωνισμούς του UTech Lab αφορούν στην κατανόηση των βασικών εννοιών προγραμματισμού,  την ανάπτυξη κριτικής σκέψης (επίλυση των bugs του προγράμματος) και συνεργατικών ικανοτήτων.

Επιπλέον η περιορισμένη χρονικά διάρκεια των Διαγωνισμών, τους καλλιέργησε την ικανότητα αποτελεσματικής διαχείρισης του διαθέσιμου χρόνου τους.

Τέλος, η παρουσίαση και υποστήριξη των εργασιών τους στις συμμετέχουσες ομάδες, τους εκπαιδεύει σε μια εξαιρετική, δια βίου, δεξιότητα: στην παρουσίαση πληροφοριών με σαφήνεια και αποτελεσματικότητα.

Στο UTech Lab. Στο Ίδρυμα Ευγενίδου.

Τους ευχαριστούμε για τη συμμετοχή και τα έργα τους, που αποτελούν έμπνευση για μια δημιουργικότερη συνέχεια!

utl