Το πρόγραμμα και οι όροι του διαγωνισμού NAVS Blue Hackathon αναδιαμορφώθηκαν, λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνον τις πρόσφατες εξελίξεις ευρείας μετάδοσης της μετάλλαξης O αλλά και τις δωρεές που λάβαμε για τη βράβευση των καλύτερων προσπαθειών. Έτσι, το NAVS Blue Hackathon 2022  θα λάβει χώρα υβριδικά (διά ζώσης ή εξ αποστάσεως με ηλεκτρονικά μέσα) και θα ολοκληρωθεί εντός ενός ευρύτερου χρονοδιαγράμματος  (Ιανουάριος-Μάρτιος 2022).  Οι τρεις καλύτερες ιδέες θα λάβουν:

Α’ Βραβείο 1000 Ευρώ
Β’ Βραβείο   600 Ευρώ
Γ’ Βραβείο   400 Ευρώ

Οι διακρίσεις είναι αφιερωμένες στην μνήμη της Εύας Στεφανιδάκη και του Ιωάννη Τσαμουργέλλη, που αποτελούσαν δραστήρια μέλη της Κοινότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και πρωτεργάτες του NAVS Blue Hackathon. Σημειώνεται ότι τα χρηματικά έπαθλα αποτελούν ιδιωτική δωρεά των αποφοίτων του ΤΝΕΥ Χ. Καρατζάνου, Θ. Βιτσούνη και Π. Παφλιώτη.

Παράλληλα, στους τρεις βραβευθέντες θα προσφερθούν υπηρεσίες εκκόλαψης (incubation) από την ομάδα έργου του ΝΑΥΣ.

Λεπτομέρειες διεξαγωγής του διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός NAVS Blue Hackathon απευθύνεται σε νέους-νέες, φοιτητές-φοιτήτριες (όλων των Πανεπιστημίων)  με  στόχο την ανάδειξη της νεανικής επιχειρηματικότητας και την ενθάρρυνση δημιουργίας νέων επιχειρήσεων σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως αυτοί της Γαλάζιας Οικονομίας. Η δράση πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου ΝΑΥΣ -Ανάδειξη και υλικοτεχνική τεκμηρίωση της ελληνικής ναυπηγικής παράδοσης και ναυτικής ιστορίας - Οι ναυμαχίες Ναυαρίνου και Σαλαμίνας (https://e-navs.eu/).

Ο διαγωνισμός απαρτίζεται από τέσσερα στάδια. Αρχικά οι ενδιαφερόμενοι/ες ενημερώνονται για το έργο ΝΑΥΣ και τις κύριες θεματικές που απασχολούν τους συνδεδεμένους κλάδους. Στο δεύτερο στάδιο, οι ενδιαφερόμενοι/ες συμμετέχουν σε εργαστήριο για το κτίσιμο ομάδων και την δημιουργία ομαδικού πνεύματος. Κατόπιν (συν)εργάζονται με βάση τις πληροφορίες, τις γνώσεις, τα ερεθίσματα και τα σχετικά δεδομένα προκειμένου να προδιαγράψουν μία δομημένη επιχειρηματική ιδέα (σύμφωνα με το διατιθέμενο υπόδειγμα υπομνήματος επιχειρηματικής ιδέας). Στο τρίτο στάδιο (μία εβδομάδα πριν τον τελικό) κάθε ομάδα παρουσιάζει ξεχωριστά τα πρώτα αποτελέσματα της προσπάθειάς της και λαμβάνει παρατηρήσεις από τη συμβουλευτική ομάδα του διαγωνισμού (coaches), από την οποία θα δοθεί ακόμα ένα σεμινάριο σχετικά με τη μέθοδο παρουσίασης της ιδέας. Θα διατεθεί σχετικό υπόδειγμα παρουσίασης. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με τον τελικό (18-03-2022), όπου θα παρουσιαστούν οι επιχειρηματικές ιδέες που θα αξιολογηθούν και θα βαθμολογηθούν από επιτροπή κριτών. Τέλος, αποδίδονται τα βραβεία και οι βραβευθέντες/βραβευθείσες ομάδες υποστηρίζονται από την ομάδα έργου για την μετεξέλιξη της επιχειρηματικής τους ιδέας σε επιχειρηματικό σχέδιο.

Χρονοδιάγραμμα του διαγωνισμού 

ΗΜΕΡΑ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

20/12/21

Εκκίνηση (από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Χίος) – Έναρξη δηλώσεων συμμετοχής

07/01/22

Στάδιο 1

Θαλασσινή «τροφή» για σκέψη και ιδέες (10:00-18:00) – Παρουσίαση θεμάτων και προκλήσεων σχετικών με το έργο ΝΑΥΣ (από το Ίδρυμα Ευγενίδου μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ) https://aegean-gr.zoom.us/j/98375094461?pwd=R0ZqcFlaMHpyRUNYS1VUZ3U5TEFRQT09

Η παρουσίαση θα μαγνητοσκοπηθεί ώστε να την παρακολουθήσουν όσοι δεν πρόλαβαν να την δουν.

20/01/22

Στάδιο 2

«Ας γνωριστούμε καλύτερα»  (19:00-21:00) – Γνωριμία των διαγωνιζόμενων και των συντελεστών του διαγωνισμού και σεμινάριο για το κτίσιμο των ομάδων και τη συνεργασία των μελών τους (μέσω πλατφόρμας ΖΟΟΜ)

11/03/22

Στάδιο 3

«Πριν το τέρμα η πρόβα» (17:00-21:00) – Προκαταρκτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων των διαγωνιζόμενων ομάδων και παροχή συμβουλευτικής αξιολόγησης/οδηγιών για τον τρόπο παρουσίασης (μέσω πλατφόρμας ΖΟΟΜ).

Υποβολή των υπομνημάτων των επιχειρηματικών ιδεών

17/03

 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των υπομνημάτων των επιχειρηματικών ιδεών (έως 20:00)

18/03

Στάδιο 4

Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ (18.00-21.00) – Παρουσιάσεις των επιχειρηματικών ιδεών(στο Ίδρυμα Ευγενίδου ή εξ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ) και βαθμολόγηση και βράβευση των 3 καλύτερων προσπαθειών

 

Για όσους/ες επιθυμούν να πάρουν μέρος, συνιστάται η επίσκεψη στις εκθέσεις του Έργου ΝΑΥΣ, στο Ίδρυμα Ευγενίδου, κατόπιν επικοινωνίας στο +30 210 9469 626-698 ή στο info@e-navs.eu. Η δήλωση συμμετοχών στον διαγωνισμό πραγματοποιείται από τη Δευτέρα 20/12/2021. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να δηλώσουν συμμετοχή έως και την Πέμπτη 20/1/2022, όμως δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές έως και την Πέμπτη 10/03/2022 και ώρα 17:00 στον παρακάτω σύνδεσμο: Δήλωση συμμετοχής

To έργο ΝΑΥΣ - ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ – ΟΙ ΝΑΥΜΑΧΙΕΣ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T1ΕΔΚ-05103).

 

  

 

 

 

 

 

 

 

επ