Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Ευγενίδου και Ναυτιλιακός Πρεσβευτής Καλής Θελήσεως του ΙΜΟ στην Ελλάδα κ. Λεωνίδας Δημητριάδης-Ευγενίδης και ο Διοικητής του Ιδρύματος Καθηγητής Ιωάννης Γκόλιας συμμετείχαν στο έβδομο συνέδριο «SLIDE2OPEN SHIPPING FINANCE 2024», συζητώντας με εκλεκτούς προσκεκλημένους για την αειφορία της ναυτιλιακής βιομηχανίας, με γνώμονα την εξισορρόπηση της οικονομικής ανάπτυξης σε σχέση με την περιβαλλοντική υπευθυνότητα. 

Ο  κ. Ευγενίδης υπογράμμισε τη σημασία μιας ολιστικής, επιστημονικής προσέγγισης για την πράσινη μετάβαση της ναυτιλίας, ενώ τόνισε ότι ο ΙΜΟ και ιδιαίτερα η ειδική επιτροπή του MEPC είναι οι κατάλληλοι μηχανισμοί και οργανισμοί για να χειριστούν την κατάσταση. Ο κ. Ευγενίδης σχολίασε ότι σε ένα ιδανικό σενάριο, οι κατασκευαστές θα σχεδίαζαν και θα κατασκεύαζαν κινητήρες, μετά οι ναυπηγοί θα σχεδίαζαν τα νέα πλοία, και στη συνέχεια θα ορίζονταν τα πρότυπα που θα παρέχονται παγκοσμίως, ρυθμίζοντας όλες τις παραμέτρους, από την ασφάλεια μέχρι και την ενέργεια. «Αντί για αυτό, βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου η ναυτιλιακή βιομηχανία κατηγορείται για λάθη άλλων», όπως είπε χαρακτηριστικά. 

Ο κ. Ευγενίδης δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στη σημασία του ανθρώπινου παράγοντα στην ναυτιλία, παρουσιάζοντας τα soft skills που είναι απαραίτητα. Όπως είπε, τα soft skills αναφέρονται στην ικανότητα προσαρμογής, εξέλιξης και αναβάθμισης. Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος σημείωσε και την έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού που καταγράφεται σε εξειδικευμένους επαγγελματίες σε αρκετούς κλάδους εργασίας όπως ο τουρισμός, η βιομηχανία, ναυτιλία κ.λπ. Τέλος, δήλωσε ότι το όνειρό του για την εκπαίδευση των Ελλήνων ναυτικών είναι να μπορέσουν να βρίσκονται στο τιμόνι όχι μόνο της ελληνικής ναυτιλίας, αλλά και της παγκόσμιας. 

Στον κύκλο συζήτησης σε σχέση με την εργασία και τη ναυτιλία, την αναζήτηση ταλέντων, την ειδική διαχείριση στο ανθρώπινο δυναμικό που απαιτεί η θάλασσα και τις μεταβαλλόμενες συνθήκες στην εκπαίδευση, ο Διοικητής του Ιδρύματος Ευγενίδου Καθηγητής Ιωάννης Γκόλιας ανέφερε ότι τα εκπαιδευτικά ιδρύματα είναι απαραίτητο να προσαρμόζονται  στις συνεχείς αλλαγές των αναγκών της ναυτιλιακής βιομηχανίας. Στην συνέχεια απαρίθμησε στρατηγικές που θα μπορούσαν να ενισχύσουν το εκπαιδευτικό έργο, όπως τα ιδρύματα να έχουν ένα ευέλικτο και ενημερωμένο πρόγραμμα σπουδών και να ενσωματώσουν διεπιστημονικά θέματα, να αναγνωριστεί η σημασία των soft skills και να προωθηθούν οι συνεργασίες της εκπαίδευσης με τη βιομηχανία. 

«Θα πρέπει να καλλιεργήσουν ισχυρές σχέσεις με βασικούς παράγοντες της ναυτιλιακής βιομηχανίας, συμπεριλαμβανομένων ναυτιλιακών εταιρειών, παρόχων εφοδιαστικής και ναυτιλιακών οργανισμών, για να διασφαλίσουν ότι τα εκπαιδευτικά προγράμματα σπουδών ευθυγραμμίζονται με τις εξελισσόμενες ανάγκες του κλάδου. 

Θα είναι επίσης πολύ χρήσιμο τα εκπαιδευτικά ιδρύματα να συστήσουν συμβουλευτικές επιτροπές αποτελούμενες από εμπειρογνώμονες του κλάδου, για να παρέχουν πληροφορίες για τις τρέχουσες τάσεις, τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις αναδυόμενες προκλήσεις. Τέλος, πρέπει να δοθεί έμφαση στην Τεχνολογία και την Καινοτομία. Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα θα πρέπει να επενδύσουν στην σύγχρονη τεχνολογία και τα εργαλεία προσομοίωσης, ώστε να παρέχουν στους μαθητές πρακτική εμπειρία στις πιο πρόσφατες ναυτιλιακές τεχνολογικές εξελίξεις, όπως αυτόνομα πλοία, blockchain για τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας και προγνωστικά μοντέλα», είπε χαρακτηριστικά.

ιε