Η επιστήμη έχει σε κεντρική θέση την αναζήτηση για την αποκάλυψη κάθε μεγάλης αλήθειας. Η περιέργεια αποτελεί το κίνητρο, η επιθυμία για γνώση την ωθεί και η δύναμή της αποτυπώνεται στην καινοτομία και πρόοδο. Πάντα υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν επιστήμονες με καινοτόμες και τολμηρές προσπάθειες τεράστιας αξίας, οι ανακαλύψεις των οποίων βοήθησαν, βοηθούν και θα βοηθήσουν  στη διαμόρφωση του πολιτισμού μας. Η τόλμη τους, η αποφασιστικότητά τους και η άρνησή τους να συμβιβαστούν είναι ανάλογη της πνευματικής τους μοναδικότητας.

Η 10η Νοεμβρίου καθιερώθηκε ως «Παγκόσμια Ημέρα της Επιστήμης για την Ειρήνη και την Ανάπτυξη» τον Οκτώβριο του 2001, έπειτα από Γενική Συνέλευση της UNESCO.

Η ιδέα της σύνδεσης της επιστήμης με ύψιστα ιδανικά, όπως η ειρήνη, υπήρχε από τα τέλη της δεκαετίας του 70’ όταν, από πρωτοβουλία επιστημόνων, καθιερώθηκε η Παγκόσμια Εβδομάδα Επιστήμης και Ειρήνης με βασική αιτία την κατάχρηση των επιστημονικών επιτευγμάτων κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου. Στο πέρασμα των χρόνων, όμως, διαπιστώθηκε η ανάγκη ευρύτερης γνωστοποίησης αυτού του θεσμού και έτσι από Παγκόσμια Εβδομάδα μετατράπηκε σε Παγκόσμια Ημέρα διατηρώντας και συμπυκνώνοντας τους στόχους που εξαρχής είχαν τεθεί

Η καθιέρωση μίας Παγκόσμιας Ημέρας Επιστήμης για την Ειρήνη και την Ανάπτυξη αποσκοπεί στο να αναδείξει τη σημαντικότητα του ρόλου της Επιστήμης στην Αειφόρο Ανάπτυξη αλλά και στην ενδυνάμωση των προοπτικών της Ειρήνης. Αποτελεί μία ευκαιρία κάθε χρόνο να επιβεβαιώνεται η εθνική και διεθνής δέσμευση για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με τη σημασία της επιστήμης προς όφελος της κοινωνίας, στοχεύοντας στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ επιστήμης και κοινωνιών.

 Η UNESCO, γι΄αυτό τον σκοπό, παρέχει τη δυνατότητα ανοικτής πρόσβασης στο τρίμηνο περιοδικό A World of Science, το οποίο καθιστά γνωστή στο ευρύ κοινό την επιστήμη σε ένα μεγάλο φάσμα σύγχρονων θεμάτων.

Υπό αυτή την έννοια, η Παγκόσμια Ημέρα της Επιστήμης για την Ειρήνη και την Ανάπτυξη αποτελεί μια ευκαιρία να γίνει ορατός στο ευρύ κοινό ο αντίκτυπος που έχει η επιστήμη στη καθημερινότητά, προκαλώντας ταυτόχρονα την προσωπική αναζήτηση. Ένα τέτοιο εγχείρημα φέρνει μια νέα προοπτική στην παγκόσμια αναζήτηση ειρήνης και ανάπτυξης.

ιε